Hjemmeside
Gi undervisning
alt_photo

Haukar

Verifisert lærerprofil

 • Timepris 230kr
 • Svartid 1h
 • Antall elever 4
Reserver et kurs

1. kurstime gratis!

1. kurstime gratis!

Humaniorastudenten som utdanner seg som lektor med opprykk, har B-snitt og militær bakgrunn, tilbyr gruppe- og privathjelp både online, offentlig arena og i hjemmet!

  • Bekkestua
  • Hos lærer
  • Hos deg
  • Online

Om undervisning

Undervisningmetoden min er noe som enkelt kan forstås som aktiv læring - eller 'aktviserende' læring. Metodologien er inspirert av forskeren Carol S. Dweck i feltene personlighetsforskning, sosial psykologi og utviklingspsykologi; metodologien er utbredt i privatskoler og Forsvaret. Ideelt sett dreier det seg om å holde en så aktiv linje med dialog mellom underviser og elevene/studentene som mulig. Enkelt forklart: aktiv læring er aktiv spørsmålstilling - både direkte og ledende - til publikum, oppfordre til debatt og aktivt benytte rommets areal fra bakerst i klasserommet til fronten. Ingen jeg noen gang har undervist for har følt seg etterlatt på den måten.

Jeg baserer mine kurs på konstant engasjering og meget begrensa monologer. Når enn jeg først må holde monologer så bruker jeg kroppspråk, blikkontakt og beveger meg aktivt rundt i rommet på en måte som oppleves naturlig livlig.

Etter å ha hilst på hverandre så knekker vi i gang om hva dagens tema er med ref til semesterplanen, en kjapp spørsmålsrunde hvor vi summerer opp sist møte/leksjon og så suksessivt utforske dagens problemstilling/tema.

fag

 • Samfunnsfag
 • Sosiologi
 • Psykologi
 • +3

  Historie - Høyere utdanning

  Filosofi

  Humaniora

språk

 • Engelsk
 • Norsk

nivå

 • Alle nivåer

Om Haukar

Jeg er en student ved USN med historie som hovedfag. I løpet av utdanningen har jeg tatt filosofi og sosiologi med norsk skjønnlitteratur i tillegg. Neste år begynner jeg på masteren. Av tidligere erfaring så har jeg både undervist og gitt opplæring i det som den gang da var Hærens Befalskole samt er ledende deltager i seminarene.

Priser

pakker

 • 5t: 1000kr
 • 10t: 2000kr

online

 • 210kr/time

kurstime gratis

 • 45min

Detaljer

Jeg tilbyr første leksjon gratis og som dere ser så tilbyr jeg rimelige rabatter til pakketilbudene mine :) Om vi befinner oss i sone 1 så er det ingen ekstra kostnader; i sone 2 og litt utover så kommer det en billig tresifret sum i tillegg.

Liknende Samfunnsfaglærere

 • Historie/Samfunnsfag: Tilbyr skolehjelp for videregående elever, gjelder VGs 1 til 3 klasse.

  Adam

  Bærum

  Mange elever/studenter har forskjellige måter å gå frem for å lære emner. Jeg syntes det er viktig å fokusere på...

  • 200kr/t
  • 1t gratis
 • Tidligere VGS elev og samfunnsinteressert tilbyr kurs i samfunnsfag, sosiologi og politikk i Oslo og omegn

  Jonas

  Bekkestua

  Jeg introduserer emnet ved å gi den jeg underviser en rolig start, hvor en generell forståelse av temaet er i fokus. Dybde...

  • 150kr/t
  • 1t gratis
 • Research assignments, semester projects, and thesis in Sociology, Psychology, Political science, and Peace studies.

  Syed

  Oslo

  5 (20 anm.)

  Are you in creative anxiety of dealing with technical matters of writing research projects such as phrasing research...

  • 500kr/t
 • Første års videregående jente tilbyr å hjelpe ditt barn i samfunnsfag i Oslo!

  Fredrikke

  Oslo

  Jeg personlig elsker et variert og morsomt opplegg. derfor vil jeg bruke forskjellige lærermetoder som feks. Quiz, Kahoot,...

  • 190kr/t
  • 1t gratis
 • Kultur og kommunikasjons student med spesialisering i individ, gruppe psykologi. Er en rolig og tålmodig lærer og elsker faget mitt! Kan undervise på lavt til høyt nivå innad grunnleggende psykologi,

  Morten

  Oslo

  Jeg underviser på en slik måte sånn at alle forstår hva jeg sier. Jeg inkluderer alle og prøver å gjenfortelle faget...

  • 130kr/t
  • 1t gratis
 • Politistudent tilbyr leksehjelp, og undervisning i skolefag! På nett og Oslo omegn

  Anne-Lise

  Oslo

  Jeg baserer mine kurs på kunden sine behov. Hos meg er du i fokus og dine læringsønsker er mitt hovedprioritet. Du skal...

  • 240kr/t
  • 1t gratis
 • Fremtidig professor villig til å undervise i akademisk skriving og veiledning i idrettsfag med kosthold og trening.

  Gulfam

  Oslo

  Min metode for undervisning og lære er tilpasset og i henhold til det eleven ønsker. Tilrettelegger i forhold til elevens...

  • 200kr/t
  • 1t gratis
 • Godt utdannet innen finans fra USA med mange års erfaring - underviser alle realfag

  Jens Henrik

  Oslo

  Jeg liker å undervise med forståelse av grunnleggende prinsipper for raskere fremgang basert på logikk og synlige...

  • 250kr/t
  • 1t gratis
 • Elev ved Akademiet tilbyr leksehjelp i Psykologi 1 og Sosialkunnskap. Jeg har hatt disse fagene på VGS fra før og skal nå ta dem opp på Akademiet.

  Andrea

  Oslo

  Jeg fokuserer på å lytte til eleven og tilpasse undervisningen etter elevens behov. Jeg liker også å bruke forskjellige...

  • 200kr/t
  • 1t gratis
 • Trenger du hjelp med samfunnsfag og historie? Jeg er en høyt utdannet samfunnsviter klar til å dele min kunnskap med deg!

  Stine

  Oslo

  Jeg er opptatt av deg som person og hvordan du lærer best. Bygger på dine interesser, læremåter og behov. Læring er et...

  • 400kr/t
  • 1t gratis
 • Doktor i filosofi tilbyr kurs i vitenskapsfilosofi, filosofihistorie og vitenskapshistorie i Oslo

  Philippe

  Oslo

  Jeg har erfaring med både analytisk og kontinental tradisjoner i filosofi. Jeg bruker alle slags ressurser for å...

  • 300kr/t
  • 1t gratis
 • Samfunnsfag lektor tilbyr timer på ditt nivå og dine premisser i Oslo!

  Andreas

  Oslo

  Personlige egenskaper: Jeg er en en som liker å svare/stille spørsmål til elevene, dette gjør jeg blant annet ved å gi...

  • 249kr/t
  • 1t gratis
 • Student med A i snitt på honours i filosofi og profesjonsstudiet i psykologi tilbyr undervisning

  Mathias

  Oslo

  Jeg underviser både filosofi og psykologi på bachelornivå og videregåendenivå, og liker å tilpasse metodikk i forhold...

  • 150kr/t
  • 1t gratis
 • Statsviter bosatt i Oslo som gir privatundervisning i samfunnsfag til elever i videregående skole og studenter

  Gaute

  Oslo

  Jeg liker å undervise mennesker både en til en, noe jeg har erfaring fra som tidligere leksehjelper overfor...

  • 250kr/t
  • 1t gratis
 • Nyutdannet masterstudent tilbyr kurs og skolehjelp på videregående eller universitetsnivå, i Oslo.

  Tomas

  Oslo

  Min metode består i å kartlegge studentens nivå og behov, for så å finne den beste måten å tilpasse undervisningen...

  • 225kr/t
  • 1t gratis
 • Philosophy teacher willing to help you with history of ideas, ethics, political philosophy etc.

  Andrea

  Oslo

  My method for teaching focuses on the needs of my students. I make the subject fun and meaningful by situating it in...

  • 220kr/t
  • 1t gratis
 • Blid og engasjert Pr-student tilbyr skolehjelp i Politikk- og menneskerettigheter, og samfunnsfag. Tilbyr hjelp i Oslo, Bærum og Lørenskog.

  Lars Martin

  Oslo

  Jeg er opptatt av å gjøre kompliserte og overordnende temaer enkelt og forståelig. Ved bruk av enklere ord, og relevante...

  • 200kr/t
  • 1t gratis
 • Ferdigutdannet Statsviter ved UiO som tilbyr hjelp i politikk , samfunnsfag og filosofi.

  Sara

  Oslo

  Jeg baserer min undervisning på erfaringer fra både videregående og høyere utdanning. Metoden min vil bli tilpasset den...

  • 300kr/t
  • 45min gratis
 • Forstå verden og samfunnet bedre med god samfunnsvitenskapelig forståelse. Verden blir ikke den samme igjen!

  Therese

  Oslo

  Jeg varierer min undervisning og tilpasser den til hver enkelt student. Læring skal være gøy. Jeg liker å variere mellom...

  • 250kr/t
  • 1t gratis
 • Lektorstudent tilbyr undervisning i samfunnsfag, religion og norsk. Veldig blid og flink

  Marcus

  Oslo

  Jeg starter mine kurs med begreper, forståelse på enkeltvivå. Deretter bygger vi på det og går i dybden. Mestring ️

  • 200kr/t
  • 1t gratis