Hjemmeside
Gi undervisning
200kr/time
1. kurstime gratis!
Verifisert lærerprofil
Svartid 24t
Kurs som tilbys av Marius
 • Individuell
Disse kursene kan finne sted
 • Hos deg
 • Via webcam
Fag som tilbys
 • Samfunnsfag
 • Historie - Høyere utdanning
 • Generell kultur
 • Sosial kommunikasjon
 • Filmhistorie
Nivåer
 • Alle nivåer

Nyutdannet masterstudent i historie med kompetanse i medievitenskap, filmhistorie og nordisk litteratur. Tilbyr kurs og skolehjelp

Metodikk

Min undervisning foregår fysisk og digitalt. Gjennom Zoom kan enkeltelever få tilbud om kurs innen historie, nordisk (særlig norsk) litteratur og mediefag. Disse kan være mer generelle og ta for seg f.eks. større historiske perioder, eller de kan være mer skreddersydd og ta for seg f.eks. én spesifikk roman, en historisk hendelse, journalistikk, ulike medietekster eller en filmsjanger. All undervisning vil basere seg på sentrale lærebøker og artikler, i tillegg til at jeg vil komme med anbefalt lesning.

Målgruppen for kursene er primært elever på ungdoms- og vidregåendeskole.

Bakgrunn

Historiker med stor interesse for litteratur, kultur, bibliotek og museologi. Jobber for tiden som rådgiver til en dokumentarproduksjon og som telefonintervjuer. Erfaring med selvstendig forskningsarbeid, akademia, og analysearbeid. Spiller gitar og holder på med egne musikkprosjekter. Undervisningskompetanse i historie og medievitenskap.

Priser

Priser for webkamerakurs : 200kr/time
Kurs som tilbys av Marius
Individuell
Disse kursene kan finne sted
Hos deg
webcam
Fag som tilbys
 • Samfunnsfag
 • Historie - Høyere utdanning
 • Generell kultur
 • Sosial kommunikasjon
 • Filmhistorie
Nivåer
 • Alle nivåer

Mariuss CV

Rådgiver research/ressurs (Graham Film AS):
- Rådgivning og research til dokumentarproduksjon. Bidrag i form av å bistå til kildeinnsamling og kildekritikk, samt å finne fram til aktuelle intervjuobjekter. Skriveoppdrag i form av søknader, pitch og korrekturlesning. Transkribering. Assistere den som intervjuer på tema, og bidra med spørsmål til intervjuobjekt. Hjelp til å rigge opp og rydde ned på innspillingssett.

Stipend fra Osloforskning:
- Ble i oktober 2018 tildelt stipend fra Osloforskning i forbindelse med arbeid med et prosjekt med Oslo-relevant tema.

Kronikk i Dagsavisen:
- Kronikken "Samfunnsnyttige okkupanter" på trykk i Dagsavisen 02.05.18

Mastergrad i historie (UiO):
- Selvstendig forskningsarbeid, akademia og analysearbeid. Kildekritikk og kildeinnsamling. Datainnsamling, intervju og transkriberingsarbeid. Teori og faghistorie. Masteroppgave om ungdomskultur, gentrifisering, motkultur og husokkupantmiljøet i Oslo.

Bachelorgrad i historie (UiO):
- Historie med fordypning og undervisningskompetanse (40-gruppe, utvidet til 60 studiepoeng) i medievitenskap. Historiske arbeidsmetoder, livssynsminoriteter, politisk historie og ideologier. Urbanisering og byutvikling i Oslo. Filmanalyse, filmhistorie, mediehistorie og journalistikk. Bacheloroppgave om ungdomsbevegelser, opprør og alternativ kultur.

Nordisk litteratur (UiO):
- Litteraturhistorisk emne i nordiske. Særlig norske litterære tekster fra 1800-tallet og fram til vår tid. Sentrale og innflytelsesrike romaner, noveller, essay, drama og lyrikk, med stor kulturhistorisk og samfunnsmessig betydning. Kjennskap til litterære retning og utviklingstrekk i nordisk litteraturhistorie. Norsk og nordisk barne- og ungdomslitteratur har gitt gode kjennskaper til i litteratur for barn og unge, og viktige sider ved denne tradisjonen.

Liknende lærere

samfunnsfagkurs i nærheten? Her er et utvalg av lærerannonser du kan sjekke ut.
Superprof kan også foreslå historie - høyere utdanningkurs for å hjelpe deg.
Å lære er ikke et problem, generell kulturkurs for alle!
Å ta et sosial kommunikasjonkurs har aldri vært enklere: du kommer til å lære nye ferdigheter.

Oslo
Lektorstudent med flere års erfaring som lærer på alle skoletrinn gir kurs i samfunnsfag, historie og engelsk.
250kr
Jakob
 • (4 anmeldelse)
1. kurstime gratis!

God undervisning avhenger av situasjonen. For at eleven skal få maksimalt utbytte er det kritisk at jeg tilpasser...

undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Bachelorgrad i religion og samfunn på UiO. Underviser i samfunnsfaglige og religionsfag.
180kr
Julie
1. kurstime gratis!

Jeg bistår veldig gjerne som leksehjelp og/eller privatlærer i alle samfunnsfaglige og religion relaterte fag på alle...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
History of art, architecture and design, cultural and media studies in English, Oslo
150kr
Iga
1. kurstime gratis!

I would like to offer theoretical classes and lectures in English to high school (Ungdomsskole), secondary high school...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Internasjonale Studier med Historie student gir private timer til Ungdomsskole og Videregående elever i Historie, Geografi, Samfunnsfag og Internasjonale studier.
240kr
Jo
 • (2 anmeldelse)
1. kurstime gratis!

Min metodolgi er å gå over emneplanen og læringsutbytte til fagene og gjennom der lære eleven/elevene hva de bør...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Psykologi og tidligere sosiologi student tilbyr kurs i Sosiologi og Psykologi på alle nivåer
165kr
Carl Emìl
1. kurstime gratis!

Min metode bygger hovedsakelig på personlige relasjoner med eleven(e), hvor man bygger på elevens styrker og fokuserer på...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Godt utdannet innen finans fra USA med mange års erfaring - underviser alle realfag
250kr
Jens Henrik
1. kurstime gratis!

Jeg liker å undervise med forståelse av grunnleggende prinsipper for raskere fremgang basert på logikk og synlige...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Fremtidig professor villig til å undervise i akademisk skriving og veiledning i idrettsfag med kosthold og trening.
200kr
Gulfam
1. kurstime gratis!

Min metode for undervisning og lære er tilpasset og i henhold til det eleven ønsker. Tilrettelegger i forhold til elevens...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Student fra organisasjonspsykologi, hr og ledelse som tilbyr kunnskaper i ulike fagområder!
249kr
Laybah
 • (1 anmeldelse)
1. kurstime gratis!

Mine undervisningsteknikker og -metoder er å fokusere på hva eleven syns er utfordrende. Typiske kursopplegg hos meg er...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Kultur og kommunikasjons student med spesialisering i individ, gruppe psykologi. Er en rolig og tålmodig lærer og elsker faget mitt! Kan undervise på lavt til høyt nivå innad grunnleggende psykologi,
130kr
Morten
1. kurstime gratis!

Jeg underviser på en slik måte sånn at alle forstår hva jeg sier. Jeg inkluderer alle og prøver å gjenfortelle faget...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Student i internasjonale relasjoner hjelper deg å lære samfunnsfag på ungdomsskolen, videregående eller universitet.
200kr
Jean-Marc
 • (4 anmeldelse)
1. kurstime gratis!

Undervisningen foregår ved at vi fokuserer på å aktualisere det vi lærer slik at vi ser nytteverdigen og relevansen av...

undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Utdannet journalist og årsstudium i pedagog med arbeidserfaring fra skolen og media.
220kr
Silje Kimberlee
1. kurstime gratis!

Kommer an på faget og eleven, prøver å tilpasse det etter behov. Men kombinerer både teori og praksis. Jeg prøver å...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Elev ved Akademiet tilbyr leksehjelp i Psykologi 1 og Sosialkunnskap. Jeg har hatt disse fagene på VGS fra før og skal nå ta dem opp på Akademiet.
200kr
Andrea
1. kurstime gratis!

Jeg fokuserer på å lytte til eleven og tilpasse undervisningen etter elevens behov. Jeg liker også å bruke forskjellige...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Samfunnsfag lektor tilbyr timer på ditt nivå og dine premisser i Oslo!
249kr
Andreas
1. kurstime gratis!

Personlige egenskaper: Jeg er en en som liker å svare/stille spørsmål til elevene, dette gjør jeg blant annet ved å gi...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Oslo
Lektorstudent med ped. Tilbyr målrettet privatundervisning i historie og engelsk i Oslo
300kr
Marie
 • (2 anmeldelse)
1. kurstime gratis!

Ønsker du hjelp i historie eller engelsk? Jeg tilbyr en-til-en-undervisning, gruppeundervisning, eller undervisning over...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil Svarer innen én time
Oslo
Nyutdannet masterstudent tilbyr kurs og skolehjelp på videregående eller universitetsnivå, i Oslo.
225kr
Tomas
1. kurstime gratis!

Min metode består i å kartlegge studentens nivå og behov, for så å finne den beste måten å tilpasse undervisningen...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Hos lærer Hos deg Via webcam
1 time Ikke tilgjengelig 200kr 200kr
Reserver et kurs