Hjemmeside
Gi undervisning
Bergen 
200kr/time
Denne læreren er dessverre ikke tilgjengelig
Verifisert lærerprofil
Svartid 24t
Kurs som tilbys av Alexander
 • Individuell
Disse kursene kan finne sted
 • Hos deg
Fag som tilbys
 • Samfunnsfag
 • Historie - geografi
 • Internasjonal politikk
 • Historie - Høyere utdanning
 • Religionsvitenskap
 • Humaniora
Nivåer
 • Alle nivåer

Snart ferdigutdannet historielektor tilbyr kurs i historie, samfunnsfag og religion til personer på videregående- og grunnskolenivå.

Metodikk

Min prioritering som lærer er å fokusere på de mest sentrale trekkene med fagene vi jobber med. Jeg har ingen tro på oppramsing av informasjon som ingen egentlig skjønner hva innebærer, men er overbevisst om at fokus på de mest sentrale trekkene ved temaet vil gi en langt bedre forståelse av helheten.

Bakgrunn

Jeg er ferdigutdannet historielektor til sommeren. Dette innebærer at jeg har en mastergrad i historie i tillegg til undervisningskompetanse i samfunnsfag og religionsvitenskap. Akkurat nå tar jeg praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen.

Priser

Pris for 1 kurstime : 200kr/time
Kurs som tilbys av Alexander
Individuell
Disse kursene kan finne sted
Hos deg
Fag som tilbys
 • Samfunnsfag
 • Historie - geografi
 • Internasjonal politikk
 • Historie - Høyere utdanning
 • Religionsvitenskap
 • Humaniora
Nivåer
 • Alle nivåer

Alexanders CV

CV

Utdanning:
August 2018 – pågående: Praktisk Pedagogisk Utdanning ved Universitetet i Bergen.
August 2015 – mai 2017: Mastergrad i midtøstenhistorie ved Universitetet i Bergen.
August 2011 – mai 2015: Bachelorgrad i historie ved Universitetet i Bergen. Årsstudium i religionsvitenskap er inkludert i denne bachelorgraden.
August 2010 – Mai 2011 – Oppnådde generell studiekompetanse hos Sonans Tromsø.
August 2003 – august 2005: Tok butikkfagbrev hos Byggmakker Per Strand Tromsø.
August 2001 – mai 2003: Salg og service ved Tromsdalen Videregående skole.

Arbeidserfaring:
April 2018 – pågående: Miljøarbeider hos Bjørgvin Ungdomssenter.
September 2018 – november 2018: Lærerpraksis ved Os Videregående Skole.
Mai 2017 – mai 2018: Arbeidet med taxiavviklingen på Flesland for Europark.
April 2012 – februar 2017: Ordensvakt hos Musikkhuset Garage AS.
Mars 2008 – juli 2010 og august 2011 – mai 2015: Salgsmedarbeider og reiseleder hos Manchester United Supporterklubb Skandinavia.
August 2003 – mars 2008 og august 2011 – juli 2012: Selger hos Byggmakker Per Strand Tromsø.

Annet:
Butikkfagbrev til karakteren «Bestått meget godt».
Godkjent ordensvaktkurs.

Liknende lærere

samfunnsfagkurs i nærheten? Her er et utvalg av lærerannonser du kan sjekke ut.
Superprof kan også foreslå historie - geografikurs for å hjelpe deg.
Å lære er ikke et problem, internasjonal politikkkurs for alle!
Å ta et historie - høyere utdanningkurs har aldri vært enklere: du kommer til å lære nye ferdigheter.

Bergen
Sosialantropologistudent fra UiB tilbyr kreativ, morsom og lærerik undervisning i (verdens beste fag) historie! :)
200kr
Viktor
 • (2 anmeldelse)
1. kurstime gratis!

Hvorfor syntes mange at historie er et kjedelig og monotont fag? Det svaret har ikke jeg. Det er uansett ikke relevant. Mitt...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Bergen
Lærerstudent med master - gir kurs i samfunnsfag til elever på ungdomsskole og vgs
300kr
Marita
1. kurstime gratis!

Undervisningen er systematisk men fleksibel. Jeg er opptatt av å se individet og tilpasse opplegget til den enkeltes behov....

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Bergen
Master i Medievitenskap og retorikk underviser ungdomsskole- og videregåendenivå samfunnsfag og mediefag.
220kr
Henriette
 • (1 anmeldelse)
1. kurstime gratis!

Jeg bruker ofte samtaler i starten slik at jeg kan forstå tankegangen og nivået til studenten. Diskusjon og samtaler vil...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Bergen
Psykologi og tidligere sosiologi student tilbyr kurs i Sosiologi og Psykologi på alle nivåer
165kr
Carl Emìl
1. kurstime gratis!

Min metode bygger hovedsakelig på personlige relasjoner med eleven(e), hvor man bygger på elevens styrker og fokuserer på...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Bergen
Forsker i religion og politikk underviser i internajonal kultur, samfunn og historie.
250kr
Hans Geir
1. kurstime gratis!

Undervisningen er systematisk men fleksibel. Opptatt av å se individet og tilpasse opplegget til den enkeltes behov. Har...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Bergen
Økonomistudent med årsstudium i psykologi, tilbyr hjelp til ungdom- og videregåendeskole elever i Bergen.
220kr
Amalie
1. kurstime gratis!

Jeg ønsker å bruke oppgaver og diskusjon som undervisningsopplegg.

Kurs på webcam undervisning i person
Bergen
Dyktig Antropolog og lektor tilbyr privatundervisning i samfunnsfag og religion i Bergen.
300kr
Jonatan
1. kurstime gratis!

Etter en god samtale der vi setter klare mål for eleven kan jeg skreddersy opplegget til den gjeldende. Min...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Bergen
Sammfunnsvitenskapeligstudent ved universitetet i Bergen tilbyr kurs om politikk, geografi og historie i Bergen til ungdomsskule og vidargåandeskule elevar.
210kr
Johanne
1. kurstime gratis!

Først og fremst ønskje eg å høyra kordan "elevena" eller "eleven" vil gå fram. Eg vil finna ut kva metode som passar...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Bergen
Europastudent ved UiB tilbyr leksehjelp innenfor samfunnsfag opptil VGs nivå i Bergen
200kr
Maija
1. kurstime gratis!

Jeg introduserer emnet ved å gjøre det tydelig at dette ikke skal være en plass hvor man er redd for å gjøre feil....

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Nesttun
Erfaren historiker tilbyr kurs og undervisning i samfunnsfag, historie, norsk og kulturforståelse
200kr
Ole
1. kurstime gratis!

Det viktigste i en hver undervisning, enten den foregår en til en, i klasserom eller større forsamlinger, er deltagende...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Bergen
3 VG ELEV TILBYR SAMFUNNSFAG-KURS, har hatt privatisteksamen m karakter 6 - perfekt hvis du skal ha eksamen, tentamen, prøve etc.
250kr
Jenny
1. kurstime gratis!

jeg tilpasser alle mine timer etter hvem eleven er og hvordan du lærer best, om det er for eksempel ved praktisk arbeid...

Kurs på webcam undervisning i person Godkjent profil
Hos lærer Hos deg Via webcam
1 time Ikke tilgjengelig 200kr Ikke tilgjengelig
Denne læreren er dessverre ikke tilgjengelig