Stilles det formelle krav til privatlærere? Må man være utdannet i matematikk eller som lærer for å tilby ekstraundervisning?

Svaret er nei. Det er større rom for variasjon i bakgrunn og erfaring innenfor privatundervisning. Dette betyr naturligvis ikke at hvem som helst kan eller bør undervise i matematikk på et hvilket som helst nivå, men så lenge du kan vise at du er en dyktig mattelærer, spiller det ikke noen rolle om du har formelle kvalifikasjoner.

Men kanskje ønsker du å ha en lærerutdanning til tross for at du ønsker å jobbe som privatlærer? Hvilke fordeler har det? Hvor stor forskjell vil det spille i livet til elevene dine?

Hva svaret er, avhenger blant annet av hvilke elever du ønsker å undervise og hva slags type undervisning du tilbyr. Vi ser nærmere på alternativene!

en lærer står i et klasserom med unge elever
Det stilles ikke de samme formelle kravene til en privatlærer som til en som underviser i skolen. (Kilde: Unsplash)
De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (26 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (26 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Har du det som trengs for å undervise i matematikk?

Som vi har sett, er det i teorien fritt frem for deg som ønsker å bli privatlærer i matematikk. Så lenge du har god forståelse av matematikk og er en dyktig formidler, er sjansen stor for at du vil lykkes.

Dette gjør for eksempel privatundervisning til et godt deltidsjobbalternativ for studenter. Om du studerer matematikk eller andre realfag – eller andre fag der matematikk er en viktig komponent – har du sannsynligvis mer enn god nok forståelse til å undervise yngre elever som henger etter i matten eller ønsker å få toppkarakter.

Dette er relativt vanlig, og mang en realfagsstudent har hjulpet en ungdomsskoleelev med å mestre matematikkens utfordringer og bygge opp deres interesse for faget. Ikke minst tar studenter ofte mindre betalt enn privatundervisere med lærerutdanning og -erfaring. Dette gjør dem til attraktive alternativer for foreldre som leter etter alternativ undervisning til barnet sitt.

Men det er flere grunner til at foreldre ikke vegrer seg for å velge en student som privatlærer. De har ofte en litt annen og mer åpen tilnærming til undervisningssituasjonen enn lærere med mer erfaring, og den unge alderen deres kan ofte gjøre at eleven føler seg mer avslappet i undervisningen.

Om du ønsker å tilby tjenestene dine gjennom et privatundervisningsbyrå, må du oppfylle deres krav. De spesifikke kravene varierer fra byrå til byrå, men man må ofte gjennom et intervju. Det stilles gjerne krav til høy vitnemålskarakter i relevante fag fra videregående, og eventuelt kan det også stilles krav til at man har for eksempel en bachelorgrad.

Et byrå ønsker naturligvis å sikre at undervisningen de tilbyr elevene sine, er god, og formelle kvalifikasjoner er en god, rask og enkel måte å gjøre en slik vurdering på.

Om du velger å jobbe uavhengig av privatundervisningsbyråer og finne elever selv, er det lurt å ha i bakhodet at mange potensielle kunder tenker på lignende måte som byråene når de vurderer potensielle lærere. Kan du vise til en relevant utdannelse, vekker det tillit hos de fleste. Spesielt når du er fersk og ikke kan vise til vitnesbyrd fra tidligere, fornøyde elever, er slike kvalifikasjoner en god hjelp.

en kvinne lener seg mot en vegg og smiler til kameraet
Førsteinntrykket er naturligvis ikke alt, men det kan avgjøre om du får en jobb eller ei. (Kilde: Unsplash)

Selv om formelle kvalifikasjoner ikke er noe krav, er de altså ofte en stor fordel. Og ikke bare for salgbarheten din – en utdanning vil dessuten i de aller fleste tilfeller gi deg flere strenger å spille på i lærerjobben.

Jeg er ingeniør – kan jeg bli mattelærer?

Ikke bare pedagoger og mattestudenter kan bli gode privatlærere – det samme gjelder deg som har en jobb eller utdannelse i fag der matte er en viktig bærebjelke.

Dette gjelder blant annet ingeniører.

Kunnskapen du har med deg fra studiet og eventuelt arbeidslivet, gjør deg rustet til å undervise et bredt spekter av skoleelever og studenter. Du er naturligvis svært verdifull for studenter på ditt eget fagfelt, men har kunnskap som gjør deg rustet til å undervise en bred gruppe. Det er opp til deg å bestemme om du vil peile deg inn mot en mer spesifikk elevgruppe, om det enn er ferske ingeniørstudenter, fysikkelever på videregående eller ungdomsskoleelever som sliter med å bli interessert i realfag, eller om du foretrekker variasjonen i å veksle mellom dem. Du kan også veksle mellom å undervise digitalt og ansikt til ansikt.

Utdanningen din gjør dessuten at du kan ta en høyere timebetaling. Du har mange års studier bak deg, og gode vitnemål som vekker både tillit og interesse hos potensielle elever.

Kort sagt har du allerede lagt et godt grunnlag for ditt videre virke som privatlærer i matematikk.

Det kommer derfor neppe som noen stor overraskelse at det finnes nok av ingeniører som vender seg mot undervisningsyrket, og som velger privatundervisning. Du har erfaring med å sette avanserte matematiske konsepter ut i praksis, og står dermed i en unik posisjon til å vise at matematikken har stor betydning i hverdagslivet, og ikke bare er en teoretisk disiplin som er utformet for å torturere elever.

Hvilke ferdigheter trenger du for å lykkes som mattelærer?

Det er viktig å skille mellom ferdigheter og formelle kvalifikasjoner. Selv om du ikke trenger å ha studert matematikk eller pedagogikk for å bli privatlærer i matte, må du ha ferdighetene som trengs for å hjelpe elevene dine med å forstå faget og forbedre seg.

Hvem som helst kan altså ikke undervise i matematikk, og som privatlærer er det viktig å ha selvinnsikt og se sine egne begrensninger. Tenk kritisk over hvilke elevgrupper du er rustet til å undervise, og ikke fall for fristelsen til å takke ja til å undervise en elev på et høyere nivå enn du har god kontroll over.

mann i bakspeil, han kjører bilen
Det er viktig å være bevisst på egne grenser, men også på målene man har i yrket sitt. (Kilde: Unsplash)

Men ikke alle ferdigheter handler om det rent faglige og teoretiske. Noen mennesker egner seg bedre som lærer enn andre. Heldigvis er det ikke sånn at man må være født med ferdighetene vi straks skal trekke frem, de kan utvikles.

De beste lærerne er tålmodige

Tålmodighet er en evne som må kultiveres, og enhver lærer vil få tålmodigheten sin utprøvd med jevne mellomrom, enten eleven har noen intensjoner om å gjøre det eller ei. Når en elev rett og slett ikke klarer å få grep om et matematisk konsept, er det opp til deg å finne en måte å komme forbi utfordringene på. Det hjelper sjelden å bli irritert og kort eller å ignorere problemet. Det er viktig å finne en måte å bygge elevens faglige selvtillit på, og det gjøres vanskelig med dårlig tid og oppgitthet.

En god lærer er empatisk

For å bygge et godt forhold til eleven hjelper det å ha en oppriktig forståelse for deres frustrasjon og slit i møtet med skolearbeidet. Elevene vil søke støtte og forståelse hos deg, og det er vanskelig å gi denne støtten om du ikke vet hvordan det føles å være i elevens posisjon.

Du må også vite hvor grensen går: Du vil gi dem styrke, kunnskap og tro på seg selv, ikke dulle med dem og gjøre dem bjørnetjenester.

Den positive, dynamiske og entusiastiske læreren

Elevene tar etter deg. Dersom du viser faglig entusiasme, vil det i de fleste tilfeller smitte over på dem. Er du en dynamisk lærer, vil du skape et ønske hos eleven om å følge deg.

Ingen sier at du må være en konstant kilde til storslått glede, men du vil vinne mye på å legge all din kjærlighet til og interesse for faget inn i undervisningen.

Nysgjerrig på hva en lærer tjener? Vi har undersøkt saken.

Fokus, fokus, fokus

Evnen til å lese eleven din og forstå hva de trenger, er helt essensiell. Dette er informasjon som hjelper deg med å skape god, tilrettelagt undervisning.

Som lærer er det dessuten du som setter tonen for undervisningen, og du som har ansvaret for at dere holder dere til tema. Om du er distrahert, vil det gå ut over undervisningen. Om du er i dårlig humør, kan det fort smitte over på eleven.

Som lærer er dine menneskelige kvaliteter kanskje like viktige som de faglige ferdighetene dine. Det er de som skiller en helt ok lærer fra en fantastisk en.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.