Mange elever er litt redd for matematikk, eller de er sikre på at de "ikke har et mattehode". I få fag er det derfor like akutt behov for lærere med smittsom entusiasme og gode pedagogiske evner!

Brenner du for matematikk? Har du vurdert å undervise? Da er denne artikkelen for deg.

Hjelper du elevene dine med å få en god forståelse av matematikkens grunnprinsipper, hjelper du dem ikke bare gjennom skolen, du gir dem dessuten viktige verktøy for å mestre livet generelt.

Som privatlærer bestemmer du dessuten selv når og hvor mye du skal jobbe, og du setter din egen lønn.

La oss se nærmere på hvordan du kan bruke matematikkferdighetene dine til å skape deg en givende karriere.

en passer og en tusj ligger på svart bakgrunn
Har du verktøyene som trengs for å bli en god privatlærer i matte? (Kilde: Unsplash)
De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (25 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (25 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Viktige egenskaper hos en mattelærer

Alle som har god kjennskap til matematikk kan teknisk sett gi undervisning i matte, men det er ikke sikkert at det vil bli noen stor suksess.

Matteangst er et utbredt fenomen som rammer mange, både barn og voksne. Det er ikke det samme som å ha mattevansker, men opplever man mye angst knyttet til matematikk, går det ofte ut over prestasjonene. Det kan rett og slett bli vanskelig å tenke og å gjøre selv enkle utregninger. I tillegg kan de negative følelsene gjøre at man unngår å forholde seg til matematikk i det hele tatt, noe som naturlig nok gjør det vanskelig å henge med i undervisningen.

For en elev i denne situasjonen trengs hjelp som går ut over det rent faglige. Læreren må være i stand til å skape et trygt læringsmiljø, gi eleven gode erfaringer med matematikk og gradvis bygge elevens selvtillit og trygghet. Det gjelder uansett om undervisningen foregår ansikt til ansikt eller over nett.

Det betyr at du som lærer må være god til å se elevene sine, kommunisere godt med dem og forstå hvorfor de synes matte er utfordrende.

De beste mattelærerne empatiserer med elevene sine. De forstår hvilke utfordringer eleven står overfor, og tilpasser undervisningen slik at den spiller på elevens styrker og arbeider med å styrke deres svakheter.

En populær måte å gi redde elever en myk inngang til matematikken på, er å inkorporere den i en lek eller et spill. Plutselig regner de, uten at de engang merket det. En lek eller et spill kan være en god måte å starte undervisningen på.

Dyskalkuli er også blant grunnene til at foreldre søker hjelp hos en privatlærer. Dyskalkuli påvirker en persons evne til å forholde seg til matematiske konsepter som mengde, antall, geometri og regning. Også dette er noe du som mattelærer må være forberedt på å møte og ha gode tilnærminger til.

Det er altså flere krav til en mattelærer en god matematikkforståelse – selv om dette naturligvis er et viktig grunnkrav.

Hver elev er unik, og de har alle sine preferanser, styrker og mål. Uansett om du underviser i algebra eller logaritmeregning, må du tilpasse undervisningsmetodene og opplegget etter hver enkeltelev.

For å lykkes med dette må du ta deg tid til å bli kjent med dem. Spør dem om hva de synes er vanskelig og hva de synes er gøy, og observer hvilke arbeidsformer de får mest yt av. Ved å prøve forskjellige ting og være lydhør, og gjerne også spørre eleven hva de synes, vil du ende opp med en effektiv og konstruktiv undervisningssituasjon.

en person sitter bøyd over en pult og skriver på et ark
Ofte er en viktig del av privatlærerens jobb å gjøre eleven flinkere til å drive med selvstendig arbeid. (Kilde: Unsplash)

En dyktig lærer skaper dyktige elever

Ofte er det best å holde ting enkelt. Forklar de vanskelige konseptene med et så hverdagslig språk som mulig, og bruke lettforståelige eksempler for å hjelpe elevene med å forstå prinsippene bak handlingene og formlene.

Det kan være god hjelp i å bryte ned utregningene i trinn. Da unngår man å overvelde eleven med for mye informasjon, og det blir lettere å forstå gangen i utregningsprosessen.

For yngre elever og andre som lærer best ved hjelp av praktiske hjelpemidler, er det en god idé å bruke for eksempel byggeklosser, klokker, et eple eller lignende for å visualisere matematiske konsepter.

For å bli god i matte er det en fordel å være god til å se for seg former, mengder og prosesser. Dette kommer ikke nødvendigvis naturlig. Som lærer er en del av jobben din å hjelpe elevene med å utvikle sin logiske sans, sin romforståelse og så videre.

Matematikk er overalt. Mange elever tenker at matte ikke har så mye med hverdagen deres å gjøre, og det er opp til deg å vise at det motsatte er tilfellet. Fra matlagning og tidsberegning til bygningene vi bor i og telefonene vi har nesa i: Hvordan hadde verden sett ut uten matematikk?

Når eleven skjønner at kunnskap om matematikk er nyttig og viktig i hverdagen, vil det legge et godt grunnlag for å bygge interesse og engasjement. Som ny lærer er dette viktig å huske på.

Trinnvis undervisning i matematikk

Matteundervisning er sjelden en spontan aktivitet: Det ligger arbeid bak planleggingen og tilpassingen av en time med undervisning.

Matematikkundervisningens historie er lang, undervisningsressursene er mange, og du har sikkert mye teoretisk og praktisk kunnskap om hvordan man gjennomfører en god arbeidsøkt.

Det kan være fristende å lene seg på standardiserte planer og økter du allerede har vært gjennom med andre elever, men det er viktig å vurdere materialet før hver time. Det betyr ikke at du alltid må lage en helt ny timeplan, men du bør ta deg tid til å gjøre nødvendige tilpasninger og justeringer. Er du forberedt til undervisningen, vil timen bli betydelig mer effektiv.

person i blå strikkegenser skriver i en kalender
Litt planlegging løfter undervisningen betydelig. (Kilde: Unsplash)

Det er dessuten ikke bare planen for enkelttimen er viktig: Det er også nødvendig med en mer overordnet undervisningsplan. Hva er målene med undervisningen? Hva er den beste måten å nå det på? Hvilke ting bør dere gå gjennom først?

Før dere går videre til et nytt tema, er det viktig å sikre at eleven faktisk har forstått det dere har vært gjennom – og at hen husker det. Du kan gjerne lage en liten test eller kviss for å kontrollere hvordan eleven ligger an.

Det er også en god idé å lage ark med nøkkelinformasjon, eksempler og illustrasjoner til eleven. Dette er en god hjelp i øvingsperioden. Står eleven foran en stor prøve, tentamen eller eksamen, kan det være lurt å gå gjennom en testprøve, slik at eleven er godt forberedt og kan senke skuldrene litt mer.

Hjelp eleven med å forstå at prøver ikke er en straff, men et hjelpemiddel for å lære bedre og kontrollere fremgang. Klarer eleven å bli fortrolig med prøvesituasjonen, vil det skape en mye bedre opplevelse på selve prøvedagen. Klarer man å holde holdet kaldt og skuldrene senket, er det mye lettere å huske formler og holde tunga rett i munnen når man regner!

Timene bør brukes til å lære bort ny kunnskap, men du bør også jevnlig vurdere hvordan eleven din ligger an. Denne informasjonen kan ikke bare brukes til å bli bevisst på hva som må jobbes mer med, men også å vise eleven hvor stor fremgang hen har gjort og gjøre hen bevisst på egne styrker.

Det er viktig å tenke gjennom hvordan man gir tilbakemeldinger på elevers prestasjoner og arbeid. Viser du irritasjon eller oppgitthet når eleven kommer frem til gale svar, skaper du fort usikkerhet og uro hos eleven. Tålmodighet og en positiv holdning tar dere langt. Ideelt sett finner du en måte å hjelpe eleven med å innse hva hen har gjort feil og selv komme frem til det riktige svaret. Slik bygger du både kunnskap og selvtillit hos eleven.

Som fersk privatlærer kan det være vanskelig å finne plassen sin på markedet. Det er mange elever som søker hjelp, men også mange privatlærere som tilbyr sine tjenester. Og hvor mye skal du egentlig ta for en time med undervisning?

Uansett hvilken vei du velger å gå, hvilken elevgruppe du vil undervise og hvordan du tilnærmer deg undervisningen: Privatundervisning i matematikk er en givende jobb som vil by på både gleder og utfordringer.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.