Når sommeren nærmer seg, er videregåendeelever over hele landet spente på hva de kommer til å komme opp i eksamen i. Med læreplaner som endrer seg og mange utfordrende temaer som kan dukke opp på eksamen, er det ikke rart kjemielevene er litt nervøse.

Derfor har vi samlet sammen noen tips til hvordan du best forbereder deg.

eksamen i svart-hvitt fra 1920-tallet et sted i Norge
Eksamensstemningen har vel ikke endret seg noe særlig siden 1920. (Kilde: VisualHunt)
De beste Kjemi - Høyere utdanninglærerne tilgjengelig
Thomas
5
5 (14 Evaluering(er))
Thomas
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
190kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonathan
5
5 (2 Evaluering(er))
Jonathan
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sigrid
Sigrid
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd-anders
Odd-anders
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sharon
Sharon
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Filimon
Filimon
175kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (14 Evaluering(er))
Thomas
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
190kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonathan
5
5 (2 Evaluering(er))
Jonathan
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sigrid
Sigrid
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd-anders
Odd-anders
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sharon
Sharon
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Filimon
Filimon
175kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Vanlige feil på kjemieksamen

En vanlig feil mange elever gjør på skriftlig eksamen i kjemi, er å beskrive når de har blitt bedt om å forklare

For å unngå dette er det viktig å lese hver oppgave nøye og identifisere hva slags type svar sensor forventer av deg. Det kan være en god idé å streke under eller sette ring rundt viktige ord – slik kan du være helt trygg på at du har forstått, ikke bare anta at du har gjort det.

Dersom du tror du vet hva en oppgave kommer til å spørre om etter å ha lest begynnelsen eller skummet den, er det fort gjort å gå på en smell. Det er kjipt å miste poeng når du egentlig kan svaret!

Eksamen handler om å vise hva du kan. Måten du gjør dette på, er også av betydning. Dersom du ikke kjenner til fagets sentrale vokabular, blir det vanskelig å få full uttelling på et spørsmål, til tross for at du forstår prinsippene. Riktig ordvalg vil gjøre svarene dine mer presise og sørge for at du krysser av på sensorens liste over forventninger til en besvarelse.

Det er lurt å lage en ordliste for hvert tema faget spenner over. Test deg selv ved å bruke begrepene i setninger. Bruk dem gjerne også ved å besvare tidligere eksamensoppgaver, eller lag oppgaver til deg selv som du tror kan dukke opp på eksamen.

Ikke bare pugg

Det gjelder ikke bare å huske det du har lært, men også å være i stand til å ta kunnskapen i bruk i forskjellige situasjoner.

På en eksamen vil derfor ofte et spørsmål dukke opp i en ukjent kontekst, og du kan bli bedt om å se forbindelsen mellom ideer og prinsipper som det ikke er åpenbart at henger tett sammen. På denne måten testes forståelse like mye som hukommelse.

Når du repeterer stoffet er det viktig å forsikre deg om at du virkelig forstår hvert tema. Ikke gå videre til neste kapittel før du er sikker på at du har forstått det forrige. Eksamen kommer ikke til å være kronologisk, så ikke len deg for mye på ren memorisering.

Dersom du bygger et solid kunnskapsgrunnlag i faget, er det lettere å se hvilken plass de mindre og mer spesifikke elementene har i faget.

Nøkkelen til å virkelig forstå alle temaene i faget er å stadig teste kunnskapen din. Svar på oppgaver, gjør gamle eksamenssett og finn kvisser på nett. Utfordre deg selv med å forklare et vanskelig tema til en klassekamerat – det er refleksjon og bearbeiding av stoffet som virkelig har god effekt.

en ung kvinne i labfrakk med armene i kors smiler i kamera, hun står i et laboratorium med apparater, ledninger og stoffer rundt seg
Overfør den praktiske lærdommen til teoretisk dybdeforståelse. (Kilde: Unsplash)

Praktisk kunnskap

Praktisk arbeid er en viktig del av kjemifaget. Det betyr at en del av eksamensspørsmålene vil bygge på det du har vært gjennom på labben.

Derfor er det viktig å ha reflektert over lærdommen fra labarbeidet og være trygg på at du kan bruke erfaringene i en eksamensbesvarelse.

Når du går gjennom årets labarbeid, legg ekstra fokus på årsakene til at en viss teknikk, et visst verktøy eller et visst stoff ble brukt i forsøket. Det vil åpne for refleksjoner som gir deg en bedre forståelse av metodene innenfor kjemifaget og prinsippene som styrer dem. Ikke minst gjør det deg bedre rustet til å skrive om dem på eksamen.

Frisk opp vokabularet som er knyttet til det praktiske arbeidet slik at du er klar til å bruke det på eksamen. Riktig bruk av vitenskapelig terminologi kommer til å vise sensor at du har god forståelse av det du skriver om og fagfeltet som helhet.

Det å tro at du kan noe og å være i stand til å skrive det ned er ikke det samme. Hvor ofte har du ikke trodd at du kunne noe helt til du ble bedt til å forklare det? En god måte å sjekke hva du egentlig kan på, er å forklare forskjellige tema og fagelementer til en venn.

De beste Kjemi - Høyere utdanninglærerne tilgjengelig
Thomas
5
5 (14 Evaluering(er))
Thomas
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
190kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonathan
5
5 (2 Evaluering(er))
Jonathan
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sigrid
Sigrid
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd-anders
Odd-anders
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sharon
Sharon
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Filimon
Filimon
175kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (14 Evaluering(er))
Thomas
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (8 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
190kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonathan
5
5 (2 Evaluering(er))
Jonathan
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sigrid
Sigrid
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd-anders
Odd-anders
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sharon
Sharon
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Filimon
Filimon
175kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Lag en timeplan for repetisjonsarbeidet

En timeplan kan gi struktur til eksamensøvingen og hjelpe deg med å bli klar over hvilke tema du bør prioritere.

En timeplan hjelper deg med å organisere studietiden og gir deg et klarere skille mellom fritid og arbeidstid. Ikke minst kan den gi deg en motivasjonsboost. Lag gjerne timeplaner for alle skolefagene, både en mer overordnet felles plan og mer spesifikke planer for hvert fag. Ja, det er litt jobb, men det kan lønne seg i lengden!

Heng gjerne timeplanen et sted der du lett kan se den, for eksempel ved skrivebordet ditt. Slik har du god oversikt over hva du har igjen – mangel på oversikt kan nemlig lett gjøre deg mer stresset. Om du markerer det du har blitt ferdig med, kan du få den gode følelsen av å se alt arbeidet som er tilbakelagt.

Øv, øv, øv!

En av de beste måtene å forberede seg til eksamen på, er å besvare gamle eksamensoppgaver.

Oppgavene finner du ved å søke på Utdanningsdirektoratets nettsider. En del oppgavesett er passordbeskyttet, men både skoler og privatistkontorer har passordet. Det er bare å spørre læreren din!

Når du gjør gamle eksamensoppgaver, blir du bedre kjent med

  • eksamensformatet
  • spørsmålsstilen
  • de viktigste temaene
  • graden av tidspress

Det er få grunner til å la være å benytte seg av dette verktøyet. Om du ikke har tid til å lage en hel prøveeksamen til deg selv, kan du likevel lære en del av å lese godt gjennom eksamenssettene fra de seneste årene. Også dette vil gi deg et viktig inntrykk av hva du kan forvente deg på eksamensdagen, noe som både gir deg et fortrinn og – forhåpentligvis – litt ro i sjela.

en gutt sitter alene i et klasserom og skriver på noen ark, han virker konsentrert
Nøkkelord: Repetisjon og bearbeiding av stoff. (Kilde: Unsplash)

Sjekk ut eksamensveiledningen

Også dette dokumentet finner du på nettsidene til Utdanningsdirektoratet. Her finner du masse verdifull informasjon om hvordan eksamen er lagt opp, hvordan den vurderes og hvordan elevene vektes. Sørg for at du finner eksamensveiledningen for eksamen det året du skal ta den, den legges ut i god tid før. Denne veiledningen er også en rettesnor for sensorer, og du har altså mye å lære her!

For eksempel kan du lære at eksamen for Kjemi 2 i 2021 består av to deler som deles ut samtidig, men at den ene, som består av flervalgs- og kortsvarsoppgaver, skal leveres etter 2 timer, mens den andre, som består av sammensatte oppgaver, skal leveres etter 5 timer. Du får også høre hva som kreves for å få en bestemt karakter og at måloppnåelse vurderes innenfor følgende fem kompetanseområder:

  • fagspråk
  • begrepssystem
  • kvalitative sammenhenger og vurderinger
  • kvantitative sammenhenger og vurderinger
  • eksperimenter

Du får også høre at forståelse er det som vektes aller tyngst, og at gode resonnementer derfor er viktig for å få høy måloppnåelse.

Strukturen på eksamenssettet

Både eksamensveiledningen og gamle oppgavesett gir deg viktig forståelse av eksamens struktur og vanlige formuleringer.

Når du jobber med gamle eksamensoppgaver, still deg selv følgende spørsmål:

1. Hvordan er fordelingen av flervalgsoppgaver, korte oppgaver og mer komplekse oppgaver?

2. Hvor lang tid bør jeg bruke på hver del?

3. Har jeg vært gjennom alle temaene i repetisjonen?

Bli vant til eksamensforhold

Når du går gjennom gamle eller hypotetiske eksamenssett, bør du gjøre forholdene så like en eksamen som mulig. Ja, du kan lære mye av å diskutere oppgavene med vennene dine, men du bør også vite litt om hvordan du håndterer det å svare på oppgavene uten andre hjelpemidler enn de som er tillatt på eksamen.

Legg fra deg notater, labrapporter og lærebok og let rundt i ditt eget hode. Med et stille rom og en alarm som ringer når tiden er ute, er du klar for å sondere terrenget.

Føler du deg fremdeles ikke helt klar? Frykt ikke, vi har flere gode råd her.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.