Har du jobbet en stund som lærer i skolen, men er usikker på om det er det rette valget videre? Kanskje er du samtidig usikker på hva du i så fall skal gå til.

Mange lærere rapporterer om høyt stressnivå, og det skrives stadig om det høye antallet lærere som slutter etter kort tid i jobben. Uansett om du er en av disse eller ser deg om etter en ny jobb av en helt annen grunn, skal vi gjøre vårt beste for å gi deg påfyll på veien.

I denne artikkelen ser vi spesielt på jobber i offentlig sektor som kan passe lærere. Det er naturligvis du som vet best hva som passer for deg, men siden du har klikket deg inn hit, regner vi med at du er åpen for innspill og inspirasjon.

en mann sitter i en sofa med en bok i hånda, han ser tankefullt ut av vinduet og smiler litt
Drømmer du om et yrkesskifte? (Kilde: Unsplash)

Omtrent en tredjedel av sysselsatte i Norge er offentlig ansatt. Sektoren omfatter en rekke næringer og arbeidsplasser, blant annet:

  • lokal- og sentralstyre
  • utdanning
  • helse
  • politi og brannvesen
  • administrasjon

Som lærer er du sannsynligvis godt kjent med offentlig sektor, og kanskje trives du godt der? Det er ingen grunn til å forlate sektoren bare fordi du ønsker å forlate yrket ditt. Sjekk imidlertid gjerne også ut oversikten vi har laget over noen av de mest relevante jobbene for lærere i privat sektor.

En av de store fordelene med å jobbe i offentlig sektor er tryggheten på at du vil kunne beholde jobben din langt inn i fremtiden. Det betyr ikke at ting ikke kan skje, men sikkerhetsnettet er større enn i mange private firmaer.

De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Utforsk forskjellige muligheter

Det er mange praktiske yrkesretninger innen offentlig sektor som krever en logisk, "hands-on" tilnærming. Det gjelder for eksempel mange av de yrkene vi først lærer om som barn, som politi, brannkonstabel og sykepleier.

Disse jobbene krever en egen utdannelse, og er ikke noe du bare kan hoppe rett over i. Med motivasjon og tålmodighet er det naturligvis ikke noe i veien for å ende opp her.

Eller kanskje synes du erfaringen din som lærer har gitt deg gode kommunikasjonsferdigheter? Om du i tillegg har en politisk interesse, kan det være verdt å utforske muligheten for en rolle i tilknytning til lokalstyret der du bor. Du har garantert mange gode innspill å komme med om skole- og utdanningspolitikken!

en eldre mann i dress og en middelaldrende kvinne sitter i et møterom og snakker sammen
Vil du være med på å ta avgjørelser og forme fremtiden? (Kilde: Unsplash)

Jobber for deg med lærerbakgrunn

Ikke alle drømmer om en karriere i politikken. Men heldigvis finnes det mange andre alternativer.

Vi kan for eksempel nevne jobber i administrasjon, HR, barnehage, sykehjem og hjemmehjelpstjeneste, miljøarbeid, barnevern, PPT, rådgivningstjeneste, veivesen, skatteetaten, kommunen, SSB, NRK, biblioteker og arkiver, eller hva med fengsel? Det finnes også en rekke offentlige stillinger innenfor økonomifeltet. Vi har skrevet en hel artikkel med yrkesforslag, og den kan du lese her.

Kravene til de forskjellige yrkene er vidt forskjellige. Noen krever formell utdanning, andre ikke. De forskjellige stillingene stiller forskjellige krav til egenskaper hos deg, og derfor gjelder det å tenke gjennom hvilken type jobb du tror vil passe deg best.

Men det kan være vanskelig å vite hvor man skal begynne.

Hvordan går du frem for å finne ut hva ditt neste yrke bør være?

Hvis du allerede vet hva du vil drive med: Gratulerer! Da gjelder det bare å finne ut hva du må gjøre for å komme deg dit. Kanskje innebærer det studier, eller kanskje kan du gå rett på å skrive søknader og oppdatere CV-en.

Og for deg som er mer usikker: Tenk på hvilke styrker og erfaringer du tar med deg ut av læreryrket.

Du har garantert lært mye om hva du ser etter i en jobb. Likte du for eksempel å jobbe med mennesker? Det er viktig informasjon å ta med seg inn i refleksjonsprosessen.

Det er mange nyttige og lærerike spørsmål du kan stille deg selv. Hvordan taklet du for eksempel stresset og de hektiske periodene som oppstod? Trivdes du med planleggings- og organiseringsarbeid? Likte du å vurdere arbeid og gi konstruktive tilbakemeldinger?

Du var garantert mer interessert i noen arbeidsoppgaver enn av andre. Dette kan gi en god pekepinn på hvilken retning du bør bevege deg i fremover.

Ikke minst er det garantert en god grunn til at du ikke vil jobbe som lærer lenger. Den bør du artikulere så godt du kan, slik at du vet hva du skal unngå i ditt nye yrke.

Om du brant for omsorgssiden, hvorfor ikke vurdere arbeidsmulighetene i en barnehage eller i barnevern? Det finnes også relevante muligheter innen helsesektoren.

Om du var aller mest interessert i det faglige innholdet, kanskje du fremdeles ønsker å jobbe som lærer, men på et annet nivå? Hva med å rette blikket mot en undervisningsstilling på en høyskole eller på et universitet?

Du som er god på å holde orden og organisere folk, planer og ting, vil kanskje trives som HR-ansvarlig, jobbe i administrasjon, som arkivar eller bibliotekar? Eller hva med å finne en stilling innen rådgivning, gjerne der du kan bruke kunnskapen og erfaringen du har med deg fra årene som lærer.

Du vet best hvor hjertet ditt ligger, men etter å ha funnet ut at læreryrket ikke er rett for deg, har du også lært viktigheten av å trives i jobben. Man bruker tross alt en stor del av livet og hverdagen der!

en smilende kvinne ser i kamera, hun sitter på en arbeidsplass med en hylle og et vindu i bakgrunnen
Viktigheten av å trives på jobb skal ikke undervurderes! (Kilde: Unsplash)

Har du vurdert utdanningsadministrasjon?

Som vi har sett er det mange yrker kom kan passe for en med lærerutdanning, men her tillater vi oss å trekke frem ett felt, nemlig utdanningsadministrasjon.

Begrepet er en paraply som rommer den typen jobber som befinner seg innenfor utdanningssystemet, men som ikke handler om utdanning av elever. Du som har jobbet på skole, vet alt om hvor mye som skal organiseres og fås til å gå opp der.

En skoleadministrator jobber med å kontrollere og se over skolens eller skoledistriktets drift, deltar i ansettelsesprosesser, setter mål for arbeidet med pensum og setter opp budsjetter. I tillegg kontrollerer hen at skolen følger retningslinjene som myndighetene har satt.

Man kan jobbe på en enkeltskole eller på distriktsnivå. Den fremste utdanningsadministratoren på en skole er rektoren. I distriktsadministrasjonen fungerer man som en mer overordnet kontrollinstans for driften av skolene i et distrikt. I tillegg er man med på å sette mål og standarder for distriktets skoler og elever.

Som tidligere lærer er du i en perfekt posisjon til denne typen stilling. Du har massevis av verdifull kunnskap og førstehåndserfaring fra det feltet du skal administrere. Ikke minst har du sannsynligvis – hvis vi skal dømme ut fra ønsket ditt om å skifte yrke – noen gode poenger og innspill om hva som kan gjøre skoledriften bedre.

Det er mange forskjellige grunner til å ville skifte yrke. Kanskje levde det ikke opp til forventningene dine, kanskje føler du deg klar for nye utfordringer, eller kanskje føler du deg overveldet av kravene som stilles til deg som lærer. Det er ikke til å komme unna at mange lærere slutter i yrket sitt, og det er mange som føler seg overarbeidet og konstant stresset.

Men det er også verdt å huske på grunnene til at du valgte læreryrket i utgangspunktet. Det ligger noen verdierinteresser og egenskaper i bunn her som fremdeles er en viktig del av deg, selv om du ser deg om etter et nytt yrke. Det er disse du må finne frem til og ta tak i i refleksjonsprosessen og jobbjakten du har fremfor deg.

Enten du velger å skifte beitemarker helt eller holder deg innenfor skolesystemet, har vi god tro på at du vil finne et sted du får både utfordringene og tryggheten du trenger. Men ta deg tid til å tenke gjennom hva du virkelig vil først. Kanskje innebærer det å ta en ny utdanning, eller hvem vet, kanskje ligger den nye drømmejobben din og allerede venter på deg?

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.