Vurderer du å slutte i læreryrket? Kjenner du at det er på tide med forandring? Det kan være vanskelig å få oversikt over alle mulighetene en med din bakgrunn har på arbeidsmarkedet.

Det kan være skummelt å forlate yrket man har jobbet innenfor i mange år, og det er ikke en avgjørelse man skal ta for lett på. Med det sagt: Går man inn i det med en klar forståelse av hva man ønsker seg av sin neste jobb og hva som kreves for å få den, er sjansene veldig gode for å lykkes.

Dersom du står midt i denne prosessen, har du sikkert mange spørsmål. Kanskje du for eksempel lurer på

  • hvilke yrker som er mest aktuelle for folk med lærerutdanning og -erfaring
  • hva du vil trenge av eventuell ny utdannelse eller ekstra kursing
  • om du skal holde deg i offentlig sektor eller søke mot den private

Vi har derfor satt sammen en guide til hvordan du best kommer deg gjennom yrkesskiftet. Her trekker vi frem noen av de beste yrkesmulighetene for en med din bakgrunn.

nærbilde av hender som holder et kart og et kompass
Det er på tide å finne frem verktøyene som hjelper deg med å finne ny retning. (Kilde: Unsplash)
De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hjelp! Hva nå?

For å komme i gang anbefaler vi at du gjør en aldri så liten granskning av deg selv. Hvilke egenskaper kan du skilte med, og hvilke erfaringer fra læreryrket kan du overbevise din nye arbeidsgiver med? Hvilke aktuelle yrker er du kvalifisert til, rent formelt – og, ikke minst, hva er det du liker å drive med? Hva motiverer og engasjerer deg?

Om du er usikker på hva du vil drive med, hvorfor ikke prøve ut jobbkompasset fra utdanning.no? De har også flere yrkes- og studietester som kan få tankene dine i gang. Det er naturligvis også mulig å ta kontakt med en karriereveileder.

Det er også en god idé å holde øye med arbeidsmarkedet generelt, orientere deg om aktuelle arbeidsgivere og oppdatere deg på hvilke yrker det er mange ledige stillinger innenfor. Vi kan nesten garantere at du vil komme over yrker du ikke engang har tenkt på at finnes.

Tenk også gjennom hva aktuelle yrkesvalg vil innebære. Krever de for eksempel at du utdanner deg på nytt eller tar en tilleggsutdanning? Har du overskuddet, for ikke å nevne tiden og økonomien til det? Hva slags lønn kan du forvente? Er det rom for karriereutvikling? Hvordan vil hverdagen din se ut i den nye jobben?

God research vil gi deg et mye bedre utgangspunkt for overgangen. Og hvem vet, kanskje det til og med ender med at du finner ut at du fremdeles vil undervise, bare på et annet nivå enn tidligere?

Eller kanskje blir du bare enda sikrere på at det er riktig for deg å forlate læreryrket. Det viktigste er at du lytter til deg selv og lærer av tiden din som lærer. Nå vet du mye mer om hva du ønsker deg fra jobben din enn tidligere.

portrett av en smilende kvinne som ser til siden, hun har på en svart genser
Erfaringene du har gjort i læreryrket, har garantert gitt deg en ny trygghet og bedre selvforståelse. (Kilde: Unsplash)

Alternative yrker for lærere

Når du tar valget om å slutte i jobben, innebærer det en viss risiko. Det betyr heldigvis ikke at du ikke kan finne ny trygghet et annet sted.

Her ser vi på noen av yrkene som er mest aktuelle for en med din bakgrunn. Utgangspunktet er at mange av egenskapene en lærer har, også er sentrale i yrkene vi trekker frem, og at de er populære blant andre tidligere lærere. Kanskje noen av dem vil vekke interessen din?

Studentveiledning

Om du er en entusiastisk person som brenner for å motivere elever og hjelpe dem gjennom skolen, finnes det flere roller du kan ta innenfor veiledningen av disse.

Veiledningsparaplyen rommer mange yrker, og du kan jobbe med alt fra veldedige organisasjoner for ungdom til utdanningsveiledning eller sosialpedagogisk veiledning på en videregående skole.

Denne typen yrker gir deg mye å ta tak i og lar deg spille en rolle i livet til mange unge. Det sier seg selv at rådgiveryrket kan være svært givende. Det passer perfekt for deg som ønsker å jobbe tett med elever eller studenter uten å være læreren deres.

Privatlærer

Om du egentlig elsker å jobbe som lærer, men ikke trives i det tradisjonelle skolesystemet og klasseromsundervisningen, finnes det heldigvis en løsning.

Har du vurdert å drive med privatundervisning i stedet?

Når du jobber som privatlærer, kan du selv velge hvor selvstendig du skal jobbe. Det finnes privatundervisningsbyråer som til en viss grad er deltagende i undervisningen din, som du gjerne rapporterer til og som setter prisen på undervisningen. Andre steder, som Superprof, gir fullstendig frihet til lærerne sine, og fungerer først og fremst som en plattform for å opprette kontakt mellom lærere og potensielle elever. Det tredje alternativet er å velge å stå helt på egne bein og skaffe deg kunder på egenhånd, gjerne gjennom nettverket du har dannet gjennom årene du har jobbet som lærer.

Driver du som privatlærer på fulltid, vil du sannsynligvis måtte opprette et enkeltpersonforetak. Det er ikke like avskrekkende som det kan høres ut, og du vil fint klare å sette deg inn i dette, men det stiller noen ekstra krav til at du holder god oversikt over økonomien din. Det er naturligvis også mulig å ansette en person til å kontrollere at det økonomiske er i orden.

3. Forlagsbransjen/faglitteratur

De stressende forholdene mange lærere møter i jobben sin, kan bli utmattende i lengden. Kanskje finner du ut at du vil fortsette å jobbe med fagstoffet du har undervist i, men i en helt annen setting?

bilde rett på en hylle med svenske bøker i et bibliotek
Vil du jobbe med å utvikle nye lærebøker og annet læremateriell? (Kilde: Unsplash)

Et alternativ er å søke jobb i undervisningsavdelingen til et forlag. Her kan du være med på å utvikle stoffet som skolene bruker i undervisningen. Kanskje har du sett at lærebøkene i historie eller samfunnsfag trenger en oppdatering? Kanskje er du interessert i det digitale undervisningstilbudet elevene møter?

Eller kanskje er du glad i å skrive og elsker å formidle i tekstform? Hva med å skrive lærebøker eller produsere annet undervisningsmaterielloppgavehefter eller lignende?

6. HR

Uansett hvilken aldersgruppe du har jobbet med på skolen, har du garantert tilegnet deg erfaring og ferdigheter som kan brukes også i andre yrker: for eksempel innenfor HR.

I HR (det kan også kalles personalrådgivning) er det viktig å være flink med mennesker og klare å motivere bedriftens ansatte til å få mest mulig ut av ferdighetene de besitter.

Som lærer er du vant til å gjøre elevene oppmerksomme på styrkene sine og lære dem hvordan de best kan utvikle seg videre. Det er ikke helt annerledes å jobbe som personalrådgiver. Også her er det viktig å legge til rette for personlig og profesjonell utvikling. I tillegg er du ofte med i ansettelsesprosesser, jobber med helse, miljø og sikkerhet (HMS), samarbeider med arbeidstakerorganisasjoner og er ansvarlig for diverse personalarbeid.

Må du omskolere deg?

Det er ikke bare bare å legge om karriereveien. Det gjelder spesielt dersom du trenger ny utdanning for å kunne starte i drømmeyrket.

Når du har klarere for deg hva du vil drive med fremover, er det på tide å finne ut om du mangler kvalifikasjoner for det nye yrket. Kanskje trenger du ikke å gjøre noe spesielt – du har tross alt både betydelig utdanning og erfaring fra yrket ditt.

Tenk derfor på hvilke ferdigheter som gjør deg til en god arbeidstaker og hva av arbeidserfaringen din som er overførbar. Identifiser hva som vil kreves av deg i den nye rollen din, og vurder om du oppfyller disse kravene.

Husk imidlertid at mange arbeidsgivere tilbyr kurs til sine ansatte. Du vil dessuten aldri være fullt utlært når du begynner i en jobb, men må vokse deg inn i rollen. Dersom du er litt usikker på om du er kvalifisert eller ei, hvorfor ikke bare kaste deg ut i jobbsøkeprosessen og prøve? Du vil raskt nok merke om det gir resultater eller ei.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.