Det stilles ingen absolutte krav til deg som ønsker å bli privatlærer i Norge. Det er greit å ha i bakhodet.

Det får deg kanskje til å lure på hva som er poenget med denne artikkelen. Men det å være en privatlærer handler om mye mer enn bare formalia: Det handler om formidling, om å skape et trygt miljø for god læring, og det handler også om å selge en tjeneste og lykkes med å skaffe og beholde elever.

I denne artikkelen prøver vi så godt vi kan å besvare alle spørsmålene dine om hvordan du lykkes som lærer og hvilken rolle forskjellige kvalifikasjoner kan spille.

De beste lærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Første kurstime gratis>

Privatundervisning: Generelle råd

Som regel har de som underviser i akademiske fag kvalifikasjoner innenfor dette feltet, gjerne på universitetsnivå.

Det er ikke noe absolutt krav om å ha en grad i faget du underviser i, og dersom du underviser unge elever, kan du ofte også komme unna med (god) kunnskap på videregåendenivå. Det er likevel viktig å huske på at solid kunnskap er viktig for å kunne tilby god undervisning. Kan du vise potensielle kunder at du har høyere utdannelse innenfor faget du underviser i, øker det også sjansen for at de er interessert i å bruke tjenestene dine.

En tommelfingerregel er at læreren bør ligge minst ett nivå over eleven.

Det betyr for eksempel at en som underviser ungdomsskoleelever, selv minst bør være på videregåendenivå. Underviser du en videregåendeelev, derimot, bør du selv ha kunnskaper på grunnleggende universitetsnivå. Og underviser du en bachelorelev, bør du minst ligge et par år foran dem i studieløpet.

Trenger du politiattest for å bli privatlærer?

To unge kvinner står foran en whiteboard med notater om teknologiutvikling
Når du underviser, må du ligge på et betydelig høyere kunnskapsnivå enn eleven din. (Kilde: Unsplash)

Om du er interessert i å drive med privatundervisning for deg selv, men ikke har erfaring med det, kan det være lurt å begynne å undervise gjennom et etablert byrå.

På denne måten bygger du deg opp verdifull erfaring. Du kan også få tilbakemeldinger fra tidligere elever, som du kan bruke til å bygge kredibilitet og formidle kompetansen din til potensielle nye elever.

Ofte stiller imidlertid slike byråer egne krav til privatlærerne sine. Det kan bety at du må ligge på et visst utdanningsnivå for å tas inn i stallen. I alle fall må du gjennom en intervjuprosess der både kunnskapene og formidlingsevnen din vurderes.

Som lærer bør du oppmuntre elevene dine til å stille spørsmål og utvikle en dypere forståelse av faget. En slik forståelse kan du ikke hjelpe eleven med å opparbeide seg om du ikke har en viss oversikt over faget. Engasjement og nysgjerrighet er også egenskaper som vil live opp undervisningen og smitte over på eleven.

Les mer om hvordan du motiverer elevene dine her.

Det stilles forskjellige krav til de forskjellige typene fag en privatlærer kan undervise i. En time med undervisning i et akademisk fag vil skille seg kraftig fra en time i matlaging, yoga, gitar eller personlig utvikling, for eksempel.

Det tar oss til neste punkt:

Undervisning foregår ikke bare innenfor akademia

Kanskje spiller du et instrument, for eksempel gitar eller trommer, og vil spre musikkgleden til andre. Du trenger ikke utdannelse fra et musikkakademi eller annen formell musikkutdannelse for å lære andre å spille, men du må ha gode ferdigheter, god musikkforståelse og evne til å lære bort. I tillegg må du ha gjort deg noen refleksjoner om undervisningsstrategier.

Dersom undervisningen innebærer å forberede eleven til en musikkeksamen eller å hjelpe dem gjennom musikkundervisningen på skolen, må du ha god oversikt over læreplanmålene og eksamensformen. Her kan du ikke synse deg til suksess.

Husk også på at pensum forandrer seg over tid (det pågår en læreplanutskiftning akkurat nå, for eksempel). Pass på å holde deg oppdatert!

Mange privatlærere har spesialisert seg innenfor kreative felt som sang, malingdrama og fotografi. Andre underviser i IT-ferdigheter som programvareutvikling og koding, som kan være veldig nyttige i arbeidslivet.

Om du tilbyr undervisning i et av disse fagene, er det sannsynlig at du allerede har mye erfaring, enten akademisk eller profesjonell (eller, som ofte er tilfellet, begge deler).

I noen fag legger den gjennomsnittlige eleven mindre vekt på at du har formelle kvalifikasjoner. Det gjelder for eksempel en del av de kreative fagene. Det betyr så klart ikke at du ikke må ha gode kunnskaper og mye å komme med.

Konklusjonen er at det finnes forskjellige typer elever, forskjellige typer fag og forskjellige typer privatlærere. Alle har de sine egne ferdigheter og foretrukne pedagogikk.

Lær mer om hvordan du markedsfører tjenestene dine her.

maleruller med grønn, rød, oransje og blå maling rullet ned over en hvit vegg
Alle undervisningsforhold er forskjellige. (Kilde: Unsplash)
De beste lærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Første kurstime gratis>

Trenger du undervisningserfaring for å bli privatlærer?

Mange utdannede lærere underviser privat i tillegg til på skole, høyskole eller universitet. Disse lærerne er ofte veldig populære blant elevene.

Et solid undervisningsopplegg spiller en enorm forskjell, og kunnskap om forskjellige pedagogiske tilnærminger til undervisningen er fantastiske verktøy for en privatlærer. Har du for eksempel hørt om såkalt omvendt undervisning? Det går ut på at man rydder plass til mye elevaktivitet i klasserommet ved å flytte en del av den innledende læringen, tavleundervisningen, utenfor timen.

Det skal nevnes at mange av elevene som er interessert i privatundervisning, gjerne ønsker en litt annen tilnærming enn på skolen. Mange setter for eksempel pris på å undervises av en universitetsstudent som har mer erfaring med elev- enn lærerrollen. Her gjelder det å finne balansen mellom å lytte til elevens ønsker for undervisningen og bruke erfaringene dine til å vurdere hva som er gjennomførbart og hensiktsmessig.

Som privatlærer er det ofte din jobb å hjelpe elevene med å forstå det de har blitt undervist i på skolen. Da gjelder det å bruke alle fordelene ved privatundervisning godt. Kartlegg hva eleven sliter med, og bruk ferdighetene dine til å bygge et solid kunnskapsgrunnlag.

Selv om mesteparten av undervisningen vil gå med til å undervise i selve stoffet, kan eleven også vinne mye på å lære noen gode studieteknikker og få noen råd om hvordan de lykkes på en eksamen. Mange elever synes det er vanskelig å formulere kunnskapen de har tilegnet seg, på prøver, tentamener og eksamener.

Om du har universitetsutdannelse, har du sannsynligvis bygget deg opp mye erfaring med eksamener og oppgaveskriving. Denne erfaringen kan elevene dine få mye utbytte av. Lærer du dem å organisere tankene sineanalysere en oppgaveformulering og strukturere svar av forskjellig lengde, har du gitt dem verdifull kunnskap de kan bruke i all undervisningssammenheng fremover.

Selv om undervisningserfaring er gull for en privatlærer, spesielt dersom du underviser elever innenfor akademiske fag, har du sannsynligvis mye å by på selv om du har en annen bakgrunn. Det gjelder bare å analysere ferdighetene dine og reflektere over hvordan de kan brukes i en privatundervisningssammenheng.

Lær alt du må vite om skatt og inntekter som selvstendig næringsdrivende her.

Kan manglende kvalifikasjoner forhindre deg i å bli privatlærer?

Det forenklede svaret er nei, men la oss heller formulere det slik: Gode kvalifikasjoner vil gjøre deg mye mer attraktiv som lærer. Det er dessuten viktig at du selv har tro på at kunnskapene dine gjør deg egnet til å undervise og at du har selvinnsikt nok til å vurdere hvilke nivåer du kan undervise på.

Fraværet av kvalifikasjonskrav gjør det lett å komme i gang, men det hjelper lite dersom du ikke har nok erfaring til å kunne tilby god nok undervisning.

en ung kvinne i blomstrete topp holder en hånd til haken, hun ser opp og smiler, tenker
Tenk godt over hvilke ferdigheter du kan bruke i undervisningen. Sjansen er stor for at det er flere enn du først tenker! (Kilde: Unsplash)

Ikke minst er det lett å glemme at en privatlærer ikke bare må ha faglig kunnskap, men også gode undervisningsevner. Har du undervisningserfaring, er det noe du bør gjøre synlig for potensielle elever. Det trenger ikke nødvendigvis å ha så mye å si om det er undervisning i et annet fag enn det du tilbyr privatundervisning i: Mange av ferdighetene kommer sannsynligvis til å være overførbare.

Du bør stille deg selv spørsmålene en potensiell elev kan komme til å stille deg i vurderingsprosessen:

  • Hva gjør deg til en god privatlærer?
  • Hvilken erfaring har du med det aktuelle faget og undervisning i det?
  • Hva er det høyeste nivået du føler deg komfortabel med å undervise på?

Alt du må vite om forsikring som privatlærer finner du her!

Om å være en Superprof-lærer

Det kan være litt skummelt å kaste seg ut i privatundervisningen. Derfor prøver Superprof å gjøre det så problemfritt som mulig å bli privatlærer.

Superprof er en digital plattform som knytter sammen elever og lærere.

Hver lærer har en profil på våre nettsider. På denne profilen har du muligheten til å fortelle litt om undervisningsstilen dinerfaringene og kvalifikasjonene dinehvilket nivå du underviser på og hvilke undervisningsformer (hjemmeundervisning, digital undervisning, gruppeundervisning) du tilbyr.

Ikke minst kan tidligere elever gi deg en vurdering og legge igjen en kommentar hvor de beskriver undervisningen.

Superprof-teamet verifiserer kvalifikasjonene dine. Når de er kontrollert, kan du formidle dem til potensielle elever.

Nå som du har hørt litt om hva som kreves for å bli privatlærer, håper vi du føler deg inspirert! Hvorfor ikke sette i gang?

Om du fortsatt er litt usikker, les mer om hva du må vite om lov og rett når du begynner med privatundervisning her.

Trenger du en lærer i ?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.