Det finnes ikke noe krav for privatlærere om å få politiattest når de skal undervise barn. Likevel er det noen privatundervisningsselskaper som velger å sette et krav til privatlærerne sine om å kunne vise en godkjent politiattest. Dessuten velger en rekke privatlærere som arbeider med barn og andre ekstra sårbare mennesker, å vise frem en politiattest selv når ingen krever det av dem. En godkjent politiattest kan gjøre deg mer attraktiv for foreldre som er på utkikk etter en privatlærer til en datter eller sønn, og ikke minst gir du kundene dine en ekstra ro når du kan stille med et bevis på at du ikke har en bekymringsverdig fortid.

En politiattest kalles også en vandelsattest. Den er et offisielt dokument som viser om du har brutt loven innenfor det feltet du arbeider (eller studerer) i. Det finnes forskjellige typer politiattester, men når du søker om attest, vil opplysningene i søknaden din automatisk bestemme hva slags type attest du skal ha.

Har du spørsmål om politiattest, er det første stedet du bør sjekke, politiets nettsider. Vi skal likevel gjøre vårt beste for å samle og tilgjengeliggjøre informasjonen her.

En ung kvinne sitter ved en laptop, hun snakker i telefonen mens hun skriver på en notatblokk
Når man etablerer seg som privatlærer, kan det være mye å få på stell. (Kilde: Unsplash)
De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvem må vise frem politiattest?

Mange stillinger krever en gyldig politiattest før ansettelse. Det gjelder blant annet lærere, barnetannleger og barnevernsansatte, apotekere, folk som jobber på asylmottak og krisesentre, personer som jobber innenfor luftfart eller skal inn i forsvaret, de som skal jobbe i politiet, autoriserte regnskapsførere og revisorer, folk som arbeider i toll og advokater.

Det er altså mange grunner til å gjøre en bakgrunnssjekk, alt ut fra hva eller hvem den ansatte skal jobbe med. I vår sammenheng er det en barneomsorgsattest som er klart mest relevant.

Alle som jobber med barn på eller tilknyttet skoler eller andre kommunale institusjoner, som kultur- og musikkskoleAKS eller SFO eller kommunale leksehjelpsordninger, må kunne vise frem en tilfredsstillende politiattest av denne typen.

Men hvordan går man frem?

Arbeidsgiver krever å se politiattesten før du ansettes. Når de ber deg om å søke til politiet om attest, skal arbeidsgiver gi deg en ferdigutfylt bekreftelse på formålet med søknaden som skal legges ved når du søker. Du kan søke digitalt om dette med BankID eller MinID.

Det kreves altså at det er et godkjent formål med søknaden om politiattest. Hvilke formål det er hjemmel i loven for å søke om / kreve attest for, finner du en oversikt over i det som kalles formålsoversikten. Den finner du på politiets nettsider eller med et kjapt google-søk. Du trenger imidlertid ikke å bekymre deg for mye her: Det er arbeidsgiver som har ansvar for å vite om de har rett til å kreve politiattest av deg eller ikke.

Mange studenter som skal ut i praksis, må også vise frem en godkjent politiattest. Dette gjør de ved begynnelsen av studiene. Studenter trenger naturlig nok ikke en formålsbekreftelse fra en arbeidsgiver. I stedet fungerer svarbrevet fra Samordna opptak eller studiested som bekreftelse.

For videregåendeelever som skal ut i praksis, har reglene for bekreftelse av søknaden nylig blitt endret. Mens skolen før kunne søke om bekreftelse på vegne av arbeidsgiveren, må nå arbeidsgiver selv kreve politiattest, dersom det er grunn, altså hjemmel i loven, til det.

Også du som er under 18 kan søke om politiattest, men da må du ha underskrift fra en foresatt.

Trenger du forsikring når du skal bli privatlærer? Finn det ut her.

Men hva med de som jobber med privatundervisning?

Som vi har sett, er det altså som regel en arbeidsgiver eller oppdragsgiver eller et studiested som ber som politiattest og sørger for å gi deg som søker en bekreftelse på at formålet med søknaden er godkjent.

Som sagt kreves det ikke av privatlærere at de kan fremvise en politiattest. Likevel krever en del privatundervisningsbyråer at alle deres privatlærere har plettfri vandel. Dette gjøres ofte både for å sikre organisasjonen mot juridisk trøbbel og sørge for at de opprettholder en høy personlig og profesjonell standard.

En stor fordel med å vise frem en godkjent politiattest er at det gjør at både eleverderes foreldre og privatlæreren selv kan føle seg trygg og godt ivaretatt. Det kan få byrået til å fremstå som en seriøs aktør og dermed tiltrekke seg flere kvalifiserte privatlærere, og ikke minst kan det gjøre elever og foreldre mer positive til å ta i bruk tjenestene deres.

Lær mer om hvordan du markedsfører tjenestene dine som privatlærer her.

en mor klemmer et barn som smiler, de står foran en kobberfarget vegg
Foreldre ønsker som regel det beste for barnet sitt, og ofte kan det innebære at de spesifikt er på jakt etter en privatlærer som kan vise frem en politiattest. (Kilde: Unsplash)

Dersom du som privatlærer ønsker å gjøre deg bruk av fordelene som kommer med å kunne fremvise en plettfri politiattest, kan det være en fordel å velge et privatundervisningsbyrå som foretar en slik sjekk. Da kan du føle deg trygg på at elever og deres foreldre har tillit til at du er egnet til jobben.

Superprof er primært en formidlingstjeneste som fungerer som oppretter kontakt mellom selvstendige privatlærere og elever. Superprof lar sine lærere kjøre det de selv mener er det beste løpet, tar ingen andel av deres undervisningsinntekter, men hjelper deg som privatlærer med å markedsføre tjenestene dine og gjøre deg synlig for potensielle kunder. Det kreves ingen politiattest av deg for at du skal kunne registrere deg som privatlærer på Superprofs nettplattform.

Likevel ønsker en del av våre lærere å vise frem et bevis på at de ikke har begått noen lovbrudd som kan gjøre dem uskikket til å drive med undervisning. Derfor velger noen å trekke frem en politiattest de har fått gjennom et annet relativt nylig ansettelsesforhold, praksis eller lignende.

Lær mer om hvordan du motiverer elevene dine her.

Hvor lenge er en politiattest gyldig?

Dette spørsmålet har flere enn ett svar. En politiattest er bare gyldig i tre måneder fra du har mottatt den. Det betyr at du må levere den til arbeids- eller oppdragsgiver innen denne perioden.

Når attesten er levert, derimot, kan ikke arbeidsgiver be om å få en ny og oppdatert attest så lenge ansettelsesforholdet er det samme. Dersom du får en ny stilling, kan arbeidsgiver imidlertid kreve en ny attest. Det samme gjelder dersom du har vært borte fra jobben i en betydelig tidsperiode, for eksempel et år.

En politiattest er, som vi har sett, tett knyttet til et spesifikt ansettelsesforhold. Når du får en ny arbeidsgiver innenfor et felt der arbeidsgiver kan eller må kreve en politiattest, vil du måtte gjennom den samme dansen på nytt. Rent praktisk kan vi imidlertid forsikre om at søknadsprosessen er rask og enkel, så sant alt det formelle er på plass og arbeidsgiver har alt på stell. Det koster heller ikke noe å søke om eller motta en politiattest.

Vær imidlertid oppmerksom på at det kan ta litt tid før søknaden går gjennom.

Alt du må vite om skatt og inntekter som privatlærer, finner du her!

en laptop står på et trebord, ved siden av ligger en notatbok med en penn, en mobiltelefon og en kaffekopp
Det går raskt å sende av gårde en søknad om politiattest digitalt. (Kilde: Unsplash)

Hvilke kvalifikasjoner trenger du for å bli privatlærer? Finn det ut her.

Hvilke typer politiattest finnes?

Politiet skiller mellom fire typer politiattest:

  • Ordinær politiattest
  • Uttømmende politiattest
  • Utvidet politiattest
  • Begrenset politiattest

Disse fire kategoriene forteller først og fremst noe om omfanget av informasjonen som skal være med i attesten.

I en ordinær politiattest inkluderes straffen for, eller, som politiet skriver på sine nettsider, "reaksjonen på" de fleste lovbrudd innenfor en viss tidsramme. Tidsrammen varierer med lovbruddets alvorlighetsgrad – dommer under 6 måneder har vanligvis en "utløpstid" på 3 år, mens strengere dommer blir stående i 10 år.

I en uttømmende attest inkluderes mer: Her vises alle reaksjoner i politiets registre. Reaksjon kan bety både "straff", "reaksjon" og "tiltak".

En utvidet politiattest er enda mer omfattende. Her inkluderes også dommer som ikke er avgjort av politiet eller en domstol. Da inkluderes også siktelser, forelegg og tiltaler. Henlagte saker og anmeldelser inkluderes ikke.

En begrenset politiattest viser bare lovbrudd innenfor en bestemt kategori, avgjort av formålet med søknaden. En begrenset politiattest kan være enten ordinær, uttømmende, utvidet eller en kombinasjon.

Det finnes unntak for lovbrudd som er begått før fylte 18 år. For mer informasjon om dette, les deg opp på politiets nettsider.

Nå har du forhåpentligvis litt bedre oversikt over politiattester, hva som må ligge til grunn for at en arbeidsgiver skal kreve å se den og hva den inneholder. Men det er flere ting en privatlærer bør tenke på! Begynn for eksempel med å sjekke ut denne artikkelen om hva en privatlærer bør vite om lov og rett.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.