Privatundervisning, enten hjemme hos eleven eller over nett, kan være et veldig kreativt og givende yrke. Når du har bestemt deg for at du vil bli privatlærer, er det imidlertid en del ting du må tenke på. En av dem er om du bør skaffe deg en forsikring som beskytter deg i arbeidet.

Ulykker skjer, og det er ditt ansvar å sørge for at virksomheten din er trygg og dekket dersom du for eksempel får et erstatningskrav rettet mot deg. Du kan beskytte undervisningsvirksomheten din ved å  skaffe deg forsikring som er spesielt aktuelle for selvstendig næringsdrivende som arbeider med mennesker.

Det finnes ikke noen krav om at privatlærere må ha noen spesiell forsikring. Likevel velger noen å ha det. På den måten slipper du å bekymre deg om ting som kan gå galt, og kan vie all oppmerksomheten din til selve undervisningen.

En forsikring kan beskytte deg mot mye forskjellig. Noen av de mest aktuelle situasjonene å forsikre seg mot som privatlærer, er disse:

  • Skade på eiendom
  • Skade på andre
  • Utilfredsstillende undervisning
Et glass med mørk drikke og isbiter står på et bord rett ved siden av en mobiltelefon og en laptop
Vi er alle klar over at fulle glass og elektronikk ikke er noen god kombinasjon, men hvor ofte har du ikke satset på at det går bra likevel? (Kilde: Unsplash)

Det er noen hovedtyper av forsikringer som en privatlærer bør vurdere å skaffe seg. Vi trekker spesielt frem verdisakforsikringprofesjonsansvarsforsikring og ansvarsforsikring for bedrift. Dersom du utvider bedriften din og får ansatte, er det flere forsikringer du bør vurdere.

Små hendelser kan få store konsekvenser. Men er en forsikring verdt det? Og i så fall, hva slags forsikring trenger du? Vi gjør vårt beste for å gi deg verktøyene du trenger for å svare på det spørsmålet.

Les mer om hvilke krav som stilles til deg som privatlærer her.

De beste lærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
400kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
375kr
/t
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Første kurstime gratis>

Ansvarsforsikring for en privatlærer – skade på personer og gjenstander

Det finnes flere forskjellige typer ansvarsforsikring – blant annet ansvarsforsikring for bil og kriminalitetsforsikring. For deg som driver med privatundervisning, er ansvarsforsikring for bedrift et av de klart mest aktuelle alternativene.

Forskjellige selskaper tilbyr litt forskjellige tjenester under denne tittelen, så les deg godt opp på hva hver enkelt avtale forsikrer mot før du tar et valg. Generelt sett kan vi likevel si at en ansvarsforsikring for bedrift dekker skader som du får erstatningskrav etter skade på en kundes eiendeler eller etter personskader. Den dekker også ofte erstatningskrav som følge av at tjenestene dine har forårsaket skade.

Når du jobber med mennesker, gjerne i eget hjem eller deres hjem, kan det være lurt å vurdere om en forsikring som dette er en nødvendig beskyttelse. Økonomiske krav kan bli en byrde som i verste fall kan være ødeleggende for foretaket ditt.

Det er visse risikoer knyttet til å drive en bedrift hjemmefra, og det stiller krav til deg: Du må ta gode valg om hvem du skal jobbe med, hvor du skal jobbe fra og hvilke forholdsregler du skal ta, både før du begynner å jobbe som privatlærer og før hver enkelt undervisningstime.

Du må altså veie risiko opp mot den ekstra utgiften en forsikring utgjør. Rett og slett: Er det verdt det å betale for en forsikring? Det kommer blant annet an på hvor stort omfang virksomheten din har. Jo større, desto mer aktuell er en forsikring. Er undervisningen bare en deltidsjobb? Da er det kanskje greit å fortsette som før. Holder du all undervisning i ditt eget hjem eller et leid lokale? Da har du kanskje god kontroll på omgivelsene og vurderer at sjansen for et uhell er liten. Hvor store erstatningssummer tror du det er sannsynlig at du må ut med, dersom et uhell skjer? Hvis de av all sannsynlighet er små, er det kanskje ikke rett tid å skaffe en forsikring på.

Uansett om du velger å forsikre deg eller ei, bør du gjøre en risikovurdering av omgivelsene for å minimere sjansene for at eleven skader seg eller får skade på utstyr.

Ting som rot i arbeidsområdetbord som vipper og løse tepper og ledninger kan lett forårsake skader: Spesielt for en som ikke er godt kjent og vet hvor de skal trå eller at de ikke skal lene seg på bordet. Om eleven for eksempel snubler og skader seg eller får varm drikke over seg i ditt hjem, kan det rettes erstatningskrav mot deg.

En ansvarsforsikring er laget for nettopp denne typen situasjoner. Og i verste fall kan selv små uhell føre til et erstatningskrav du kan ha vansker med å dekke. Om du for eksempel ved et uhell dytter elevens mobil ned fra bordet eller søler et glass vann over laptopen deres, dekker en slik forsikring skadene.

Finn ut alt du må vite om politiattest her.

en mann i blå skjorte som ser ganske businessaktig ut signerer en bunke med papirer
I mange situasjoner kan det være smart å signere en forsikringsavtale. (Kilde: Unsplash)

Med en ansvarsforsikring bistår dessuten forsikringsselskaper som If med jurister og advokater som taler din sak, dersom det skulle trengs.

Med en ansvarsforsikring kan du senke skuldrene og rette alt fokus mot det du helst vil, nemlig å tilby en så god undervisningstjeneste som mulig til elevene dine. Virksomheten din er beskyttet, det samme er du – og elevene dine er godt tatt hånd om.

Les mer om det juridiske knyttet til å drive privatundervisning her.

Profesjonsansvarsforsikring – også kalt konsulentforsikring eller formueansvarsforsikring

En privatlærer eller privatlærerbedrift kan også velge å skaffe seg en profesjonsansvarsforsikring. Først og fremst dekker denne typen forsikring en kundes økonomiske tap etter mangelfull eller dårlig rådgivning eller andre lignende tjenester på vegne av kunden. Denne typen forsikring er spesielt utbredt blant visse yrkesgrupper, som regnskapsførererevisorer, arkitekteradvokaterIT-konsulenter og forskjellige typer rådgivere. Det er verdt å påpeke at det innenfor disse bransjene ofte er snakk om betydelig høyere tapssummer enn det er snakk om i en tvist om utilfredsstillende kvalitet på privatundervisning.

Likevel: Som en som tilbyr rådgivning, kan en privatlærerbedrift være utsatt for erstatningskrav etter påstander om at du har forsømt ansvaret ditt eller på andre måter levert undervisning som er utilfredsstillende eller villedende. Derfor trekker vi frem denne forsikringstypen som et alternativ for privatlærere.

For selv om du har mye stolthet i arbeidet ditt, er det ikke alltid at alt går etter planen.

Erstatningskrav av nevnte type forekommer nemlig i privatundervisningssektoren, og de kan noen ganger dukke opp tilsynelatende ut av det blå, gjerne etter at du har hatt en elev en stund.

Ting som vranglæremangel på fremgang hos elevendårlige karaktererstryk på eksamen kan gjøre elever – eller ofte foreldre – misfornøyde, noe som i verste fall kan føre til at det rettes et erstatningskrav mot deg som lærer. Selv om ikke kravet nødvendigvis går gjennom, kan det koste deg både penger og tid å forsvare deg mot anklagene. Dette beskytter en profesjonsansvarsforsikring deg mot.

Det er ikke noe krav om å ha denne typen forsikring for privatlærere. Dersom du likevel tenker at det kunne være aktuelt, anbefaler vi at du tar kontakt med et aktuelt forsikringsbyrå og hører hva slags avtale de kan tilby. Først da kan du ta en god, informert vurdering av om du skal gå for det.

Lær mer om hvordan du tar kontroll over egen økonomi som privatlærer her.

et par briller ligger opp ned oppå en notatblokk som det er skrevet i, en penn ligger også på blokka
Vi anbefaler at du gjør research for å finne ut hvilke avtaler, om noen, som passer best for akkurat dine omstendigheter. (Kilde: Unsplash)

Klar for å begynne å markedsføre tjenestene dine? Få gode tips her.

Trenger du verdisakforsikring?

Mange privatlærere bruker utstyr i undervisningen. Det begynner vel å bli relativt sjelden at undervisningen ikke innebærer verken en laptop eller stasjonær pc, en mobiltelefon eller et nettbrett. En vanlig innboforsikring dekker mye, men ikke uhell som å miste en verdigjenstand i bakken eller fuktskader som følge av for eksempel et veltet glass vann over en elektrisk gjenstand. Det finnes riktignok oppgraderte innboforsikringer som dekker også denne typen hendelser, men vi skal heller se nærmere på alternativet verdisakforsikring.

Når du kjøper verdisakforsikring, forsikrer du enkeltgjenstander. Du må kunne dokumentere gjenstandens verdi.

En verdisakforsikring er kanskje spesielt aktuell for deg som underviser i visse hobbyer: Drasser du med deg gitaren din rundt fra elev til elev? Låner du kanskje bort en gitar til eleven? Eller har du et piano eller trommesett som elevene dine bruker i timen? Eller er du kanskje en fotografilærer som bruker speilreflekskameraer og flere objektiver, stativer og lysutstyr i undervisningen? Er du en sylærer med en fancy maskin som elevene prøver seg frem på? Er du personlig trener med verdifullt eget treningsutstyr som brukes i undervisningen? Listen er lang over verdifulle gjenstander som spiller en viktig rolle i privatundervisning.

Vi anbefaler uansett først å sjekke hva forsikringen du allerede har, dekker. Dersom den ikke er tilfredsstillende, kan altså en verdisakforsikring være et veldig godt alternativ for å beskytte gjenstandene du trenger for å kunne drive med undervisning.

Vi håper du har blitt litt klokere på hvilke forsikringsalternativer du har som privatlærer. Hvorvidt du velger å benytte deg av dem eller ei, er opp til deg. Ikke alle typene forsikring er nødvendige for alle. Ta en vurdering av hvilken risiko akkurat din virksomhet står overfor og hva som er hensiktsmessig for deg. Lykke til!

Klar for å begynne å undervise? Sånn motiverer du elevene dine!

Trenger du en lærer i ?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.