Alle verdensøkonomier påvirkes i kriser

Gudie til økonomi faget

Hva betyr økonomi? Økonomi er et bredt fagfelt, med mange begreper og teorier som det kan være vanskelig å forstå omfanget av i starten. Nedenfor går vi gjennom de vanligste teoretiske begreper og fagfelt innen økonomien, som du vil bli kjent med i løpet av økonomistudiet ditt. For å forstå dette fullt ut, må vi […]

24 november 20227 minutter lesemateriale

Lær deg å forstå mikroøkonomi

Hva er mikroøkonomi?

Lær deg å forstå mikroøkonomi Mikroøkonomi er et tema som ofte nevnes innen økonomi, men hvis du er ny på økonomistudier kan det være vanskelig å forstå nøyaktig hva mikroøkonomi er. Kort sagt er mikroøkonomi studiet av økonomien fra perspektivet til enkeltpersoner eller selskaper i en samfunnsøkonomi. Der makroøkonomi er mer opptatt av økonomien som […]

17 november 20227 minutter lesemateriale

Økonomi spiller inn over alt i verden

Hva er global økonomi?

Derfor er globale relasjoner og økonomi viktig Den globale økonomien er et av de viktigste feltene i det økonomiske studiet, og det er enkelt å forstå hvorfor det er slik. Vi lever i en tid med økt globalisering, og de dagligdagse internasjonale transaksjonene er gjenstand for gransking av de ulike globale institusjonene, som: Verdens handelsorganisasjon […]

16 november 20227 minutter lesemateriale

Makroøkonomi er økonomien i sin helhet

Makroøkonomi i korte trekk

Den enkle forklaringen på makroøkonomi Makroøkonomi anses å være studiet av hele økonomien samlet. Dette betyr at makroøkonomi ser på økonomisk aktivitet i stor skala og undersøker hvordan økonomien som helhet oppfører seg og fungerer. Økonomi kan være et vanskelig tema å studere, uavhengig av om du studerer det på BI, Høyskolen Kristiania eller NTNU. […]

16 november 20227 minutter lesemateriale

Økonomi som studie eller hobby?

Ønsker du å lære mer om økonomi?

Enten om du tar ulike økonomirettede fag på videregående skole, studerer økonomi på universitetet eller bare har en generell interesse for økonomi;

Vi har flere artikler om økonomi. Med tips til hvordan du kan forbedre dine karakterer, og fordype deg i kunnskap.

Husk at du også kan finne en privatlærer på Superprofs plattform, som kan hjelpe deg med det du trenger å vite innen økonomi. Her finner du privatlærere som gir privatundervisning hjemme eller online.

Økonomisk mangfolk

Grunnleggende begreper i økonomi

Lær deg å forstå grunnleggende økonomi Det vil alltid dukke opp ord og uttrykk du ikke kjenner. Men innenfor økonomi er det særlige termer og fraser som kan være vanskelige å forstå om man ikke kjenner til ordet fra før. Som økonomi-student vil det nok være desto mer å skulle gape over av begreper. Du […]

10 november 20228 minutter lesemateriale

Atferdsøkonomi – hva er det?

Økonomisk teori møter psykologi Atferdsøkonomi er et relativt nytt felt innenfor økonomien, i alle fall om man sammenligner det med mer etablerte områder, som nyklassisk økonomi eller post-keynesiansk økonomisk teori. Helt grunnleggende står atferdsøkonomien i opposisjon til den klassiske økonomien. Dette er fordi atferdsøkonomi, som kombinerer psykologi med økonomi, er basert på en antakelse om […]

31 januar 20227 minutter lesemateriale

Økonomi i etterkrigstiden og fremover

Økonomisk vekst i Europa etter 1945 Gjennom hele 1900-tallet og frem til vår tid, har vi sett enorme skifter i nivåene på den globale velstanden innenfor verdensøkonomien. Med disse skiftene har det også vært endringer i grunnlaget for hvilke økonomiske teorier og tankesett som har blitt populære og rådende, eller avvist og skrotet. De globale […]

31 januar 20227 minutter lesemateriale

Økonomi i mellomkrigstid

Europa i tiden mellom verdenskrigene Tiden mellom 1919 og 1938 var preget av relativ fred og stabilitet, i alle fall på et politisk plan. Det var en tid for gjenoppbygging etter redslene fra første verdenskrig. Det som trolig satte krigen i gang, var snikmordet på erkehertug Franz Ferdinand i Sarajevo i 1914. Fra et økonomisk […]

31 januar 20229 minutter lesemateriale

Den industrielle revolusjonens påvirkning på økonomi

Når kom den industrielle revolusjonen i gang? Den industrielle revolusjonen antas å ha startet på 1760-tallet, og å ha fortsatt frem til tidlig 1800-tall. Historikerne er imidlertid ikke helt enige om når den industrielle revolusjonen faktisk kom i gang. Noen mener at det først var på 1780-tallet, mye på grunn av de store sosiale endringene […]

31 januar 20227 minutter lesemateriale

Økonomi i Romerrikets tid

Lær mer om den romerske økonomien Å studere oldtidens økonomiske systemer, sånn som den i Romerriket, og hvordan de fungerte, kan være et fascinerende dypdykk. Det er ikke så vanskelig å få forstå. Tenk bare på hvor stor interesse det er for oldtidens sivilisasjoner, med alle historikere og arkeologer som undersøker hvordan disse gamle samfunnene […]

31 januar 20227 minutter lesemateriale

Økonomiens historie

Historien om økonomi fra Romerriket til i dag Økonomi er ikke statisk. Der lovene om fysikk, kjemi og biologi gjerne er konkrete, så vil økonomiske modeller og teorier om økonomi bare fortsette å utvikle seg. Dette handler om at økonomi er samfunnsvitenskap. Det som kjennetegner slik vitenskap, er at det sjelden er noen helt konkrete […]

31 januar 20227 minutter lesemateriale

en mann leser i en avis som heter Business, han har på seg dress og en klokke som ser dyr ut

Viktige økonomer og deres teorier

Kjente økonomiske teorier Så du er interessert i økonomiske teorier og modeller? Om du tar økonomifag på videregående, som samfunnsøkonomi, eller er på dine første studieår på universitetet, forventes det at du har kjennskap til en rekke økonomer, og i tillegg at du forstår teoriene de legger frem. Selvsagt er du på skolen for å […]

29 september 20216 minutter lesemateriale

10 av verdens viktigste økonomer

Innflytelsesrike økonomer du bør kjenne til Når vi snakker om viktige skikkelser gjennom historien, går tankene ofte til statsledere, filosofer, aktivister eller vitenskapsfolk. Men en annen gruppe mennesker som har hatt enorm innflytelse på livene våre, er økonomene. Økonomi er en del av nesten alle deler av hverdagen, og livene våre påvirkes stadig direkte og indirekte […]

23 september 20216 minutter lesemateriale

en bokhylle og en stol i et moderne bibliotek eller kontor med store vinduer

10 kjente bøker om økonomi

Les noen av de beste bøkene økonomifaget har å by på Det er ingen hemmelighet at verdenshistorien kan by på mange briljante økonomiske tenkere. Da sier deg seg også selv at det har blitt skrevet mange gode bøker om økonomi. Fra avanserte, smale teorier til brede, tilgjengelige innføringer i faget – det finnes noe for […]

23 september 20216 minutter lesemateriale

en pil i rosa neon på svart bakgrunn peker nedover

Kjente finanskriser

Hva skjer når økonomien kollapser? Finanskriser er ikke noe nytt – de har skapt kaos i århundrer. I denne artikkelen trekker vi frem noen av de mest kjente eksemplene på økonomiske nedgangstider og kriser. Finanskrisen i 2008 Du har sikkert hørt om den? Denne relativt nylige krisen regnes ofte som den verste siden depresjonen som […]

17 september 20216 minutter lesemateriale

sepiabilde av en bank med søyler foran inngangen

Kjente økonomiske teorier

Viktige økonomiske modeller og teorier En økonomisk modell skal beskrive den økonomiske virkeligheten vi lever i, eller alternativer til den. For eksempel kan den gi en forklaring på hvorfor markedet oppfører seg som det gjør. Sam Ouliaris, seniorøkonom ved IMF (Det internasjonale pengefondet), påpeker at en viktig funksjon ved  modellene er at økonomer bruker dem til å teste teoriene […]

14 september 20216 minutter lesemateriale

Kan man studere økonomi uten matematikk?

Økonomi uten matte? Økonomi og matte går hånd i hånd, enten du liker det eller ikke. Alle økonomiske teorier og teoretiske modeller består av tall. Dermed er det helt nødvendig å kunne matematikk for å kunne skape, tyde og analysere økonomiske modeller. Til tross for dette blir det ikke langt så stor vekt på denne […]

21 juni 20215 minutter lesemateriale

De beste økonomistudiene i Norge

Få mest mulig ut av økonomigraden din Du har kanskje allerede bestemt deg for å studere økonomi på universitet, men usikker på hvilket universitet du skal velge. Det finnes en rekke økonomistudier å velge mellom på norske universiteter, og flere faktorer spiller inn i valget av universitet. Ønsker du for eksempel å studere økonomi som […]

21 juni 20216 minutter lesemateriale

jente som sitter foran en laptop. Smiler til kamera

Studere økonomi på universitet

Lønner det seg å ta gradstudier i økonomi? Det kan være mye stress forbundet med å være universitetsstudent – avgjørelser skal tas når det gjelder valg av universitet og studieretning. For deg som går på videregående og ønsker å utdanne deg innen økonomi, vil du i denne artikkelen finne litt tips om hvordan du søker […]

21 juni 20215 minutter lesemateriale

bok om produkt med diagrammer

Behovet for endring i gradstudiet for økonomi

Tenk nytt! Om du har begynt å kikke på mulige universiteter for å studere økonomi, har du sikkert lagt merke til at det er mange likheter mellom studiene. Mens universitetene vil ha sine egne opptakskrav, inkludert minimumskarakterer og fagkombinasjoner fra videregående eller høyere nivå, er det mange likhetstrekk mellom de ulike studiene på norske universiteter. […]

21 juni 20215 minutter lesemateriale

Ønsker du en karriere innen økonomi?

Få kickstart på karrieren med en økonomiutdannelse i lomma! Universitetsårene er en spennende tid for alle studenter. Det er gjerne første gang en student vil bo uten familien over en lengre periode, noe som gir rom for: Å utvikle uavhengighet Økt ansvarsfølelse Å få nye venner for livet Å studere akkurat det du vil En […]

7 juni 20216 minutter lesemateriale

et langbord fylt med bøker

Hva er økonomi?

Kan man definere økonomi? Økonomi kan ha mange definisjoner. Ofte, så avhenger svaret på hva meningen av økonomi er av hvilken økonom du spør. Men, en definisjon er: "Økonomi er et begrep med flere betydninger som har med produksjon, konsum, omsetning og forvaltning av ressurser å gjøre. Når man sier at noen har god eller dårlig […]

31 mars 20217 minutter lesemateriale

diverse sedler og valuta

25 økonomi-begrep du må kunne

Tjuefem nøkkelkonsept innenfor økonomi Alle som har lyst til å utvikle deres kunnskap om økonomi, enten det er for å forbedre studiene sine eller bare generell interesse, bør gjøre seg godt kjent med noen av de vanligste konseptene og begrepene innenfor økonomifaget. Dette er fordi: Å kunne nøkkelbegrepene for økonomi, fra tilbud og etterspørsel til […]

30 mars 20217 minutter lesemateriale

Teller kontanter

Økonomi for «dummies»

Tilbake til grunnleggende økonomi Økonomi kan være et vanskelig fag å definere og forstå. Nedenfor så gir vi deg en oversikt over det viktigste du bør vite om økonomi. Hva er økonomi? Økonomi kan være notorisk vanskelig å definere som et fag – dette er ikke spesielt nyttig når du studerer økonomi på skolen eller […]

30 mars 20216 minutter lesemateriale

miniatyr sitter på euro mynter

Økonomi: teori eller vitenskap?

Økonomi: en polariserende vitenskap Det har vært voldsomt debattert om økonomi faktisk kan bli ansett som en vitenskap eller ikke. Selv om denne diskusjonen har eksistert lenge, så nådde spenningen toppen i 2013 da tre økonomer fikk tildelt Nobelprisen for økonomi.  Selv om den nyheten ikke høres ut som den er spesielt polariserende, så lå problemet […]

28 mars 20216 minutter lesemateriale

tar ut penger fra minibank

Historien av nobelprisen i økonomi

Finnes det en Nobelpris i økonomi? Nobelprisene har en lang og berømt historie, selv om Nobelprisen i økonomi er en nykommer til denne tradisjonen. De originale fem Nobelprisene var for de følgende områdene: Kjemi Litteratur Medisin Fred, og Fysikk De ble grunnlagt av den pionerende svenske kjemikeren Alfred Nobel i testamentet hans i 1895. Han ga bort en stor […]

9 mars 20216 minutter lesemateriale

Privatlærer på skype

Ser du etter en privatlærer i økonomi?

Slik finner du den beste økonomilæreren Økonomi han være et vanskelig fag å mestre. Ikke bare er det mange uttrykk og konsepter å memorere, men det inneholder også mange krevende matematiske elementer. Derfor kan det være behov for å oppsøke ekstraundervisning i forbindelse med økonomistudiene, og det kan mange grunner til at du trenger en […]

30 oktober 20206 minutter lesemateriale

Penger sendes gjennom rivhjern

Lær økonomi på nettet

Din egen metode for å lære økonomi Internett har en lang rekke verktøy man kan bruke for å lære mer om økonomi og forbedre karakterene, til glede for alle som studerer økonomifag. Nøkkelen til å forbedre de akademiske prestasjonene, og finne frem til din indre økonom, ligger ofte i å forbedre den overordnede kunnskapen om […]

28 oktober 20206 minutter lesemateriale

Leser blogg på senga

Økonomiblogger

Blogger som omhandler økonomi Økonomiblogger er flott måte å lære om økonomiske grunnprinsipper på. Enten du er ny i faget, tar økonomifag på videregående eller studerer ved universitetet, er blogger en lett tilgjengelig kilde til informasjon om det siste av økonomiske nyheter, utfordringer og trender. De beste bloggene gir deg innsikt i et stort spekter […]

22 oktober 20206 minutter lesemateriale

Headset på gul bakgrunn

Lær om økonomi: Podcast

Lær om aktuelle økonomiske problemstillinger på en ny måte Det er mange måter å lære om økonomi på. Enten du går på videregående, studerer økonomi eller bare synes det er kjempeinteressant, finnes det utallige metoder for å forbedre kunnskapen om økonomiske prinsipper.  For eksempel kan du finne blogger, nettstudier og nyhetssider som gir deg kontekst […]

22 oktober 20206 minutter lesemateriale

Mann med nettbrett på café

Økonomikurs: Lær mer ved å lese nyheter

Lær mer ved å lese økonomiartikler Av alle de ulike metodene som finnes for å lære om økonomi, er lesing av nyheter kanskje den aller enkleste og morsomste. Selv om mange av nyhetssakene du leser ikke nødvendigvis handler om økonomi, er det et faktum at økonomi påvirker så mange sider ved samfunnet vi lever i, […]

20 oktober 20206 minutter lesemateriale

Mann i blå dress knepper en knapp i dressjakken sin, han står foran en trapp ute av fokus

Hvorfor studere økonomi?

Hvordan lære om økonomi på best mulig måte? Hvis du trenger hjelp til å mestre økonomifag på videregående eller ønsker å gå opp en karakter eller to, kan den beste løsningen være å skaffe seg en privatlærer i økonomi. Under har vi skissert en oversikt over tingene du må tenke på før du velger privatlærer. […]

27 februar 20207 minutter lesemateriale

Hvordan lære økonomi på egenhånd

Økonomiundervisning hjemme Det finnes mange forskjellige måter å lære økonomi hjemmefra på, uansett om du vil styrke prestasjonen din i økonomifag på skolen eller bare har lyst til å friske opp kunnskapen om økonomiske prinsipper. En av de beste og mest populære måtene å booste kunnskapen på er å skaffe seg en privatlærer i økonomi. […]

27 februar 202010 minutter lesemateriale

En jente i videregåendealder holder en stabel med bøker

Finn din privatunderviser i økonomi

Hvordan finne riktig økonomilærer for VGS Mange videregåendeelever tar ett eller flere økonomifag, og det er lett å skjønne hvorfor mange velger dette. Kunnskap om økonomi gir elever et viktig overblikk over verden rundt seg og lar dem se hvordan økonomien påvirker politikken og former interaksjoner og maktforhold verden over. Dessuten kan økonomifaget belyse og […]

19 februar 20207 minutter lesemateriale

Svart-hvitt-foto av stoler i et tomt klasserom, motlys

Kostnadene ved privatundervisning i økonomi

Økonomiundervisning på universitetet Det er ingen hemmelighet at en privatlærer kan forbedre skoleprestasjoner. Privatundervisning kan være en fantastisk støtte gjennom utfordringene i videregåendefag som samfunns- eller næringslivsøkonomi, og også til økonomifag på høyskolenivå. Privatundervisning har mange fordeler. Blant dem er: hjelp til å finne motivasjon tips til god studieteknikk forklaring av vanskelige tema grundig oppfølgning […]

17 februar 20207 minutter lesemateriale

Bilde av en avisside som viser aksjebevegelser

Å finne riktig privatlærer i økonomi

Hvordan velge en privatlærer i økonomi Tar du et økonomifag – eller kanskje flere – på videregående, og kjenner at du kunne trengt litt hjelp? Kanskje har du allerede bestemt deg for å ta privattimer med en økonomilærer for å forbedre skoleprestasjonene dine? Det er i så fall flott! Før du bestemmer deg for en […]

12 februar 20209 minutter lesemateriale

Vil du lære økonomi?

Økonomi kan virke skremmende, men takket være våre gode økonomiske ressurser og dyktige økonomilærere, kan du bli den nye John Maynard Keynes.

Superprof er stedet å oppsøke hvis du er på utkikk etter økonomilærere. Enten du studerer på en skole, et universitet eller skal ta eksamen som privatist, kan du få hjelp fra en av våre mange økonomilærere. Ta privatundervisning hjemme eller timer på nett som passer timeplanen din.

Økonomi er et emne som studeres av flere personer ved universiteter rundt om i Norge. Det er en del av samfunnsvitenskapen og handler blant annet om å analysere produksjon, distribusjon og forbruk av varer og tjenester. Det er et viktig prinsipp at et lands økonomi må gjennomgås og revideres, slik at de tilpasses og forbedres i takt med tiden. Faget er ikke kun profesjonelt, men tar også opp flere aspekter som er viktig i egen hverdag. Så hvorfor ikke lære mer om økonomi og ta noen privattimer om faget med en privatlærer i Oslo?

Hvorfor studere økonomi?

Med så mange fag innen akademia du kan studere og jobbe med, kan det virke vanskelig å finne ut av hvorfor det lønner seg å akkurat velge økonomi. Det er flere ting å ta tak i som gjør nettopp økonomi til et attraktivt og viktig fag.

Uansett om du bestemmer deg for å jobbe som økonom eller ikke, vil studier innen økonomi la deg forbedre ordforrådet ditt og lære begreper som ofte brukes i finansspråket. Du vil etter kort tid vite hva som ligger bak ord som inflasjon, mulighetskostnad og indeks. Samtidig vil du få informasjon og kunnskap du kan bruke for å forstå dine hverdagslige utgiftsvaner ved å studere økonomi.

Å vite hvorfor og hvordan du bruker penger er første skritt mot å lage et budsjett for deg. På denne måten vil du bruke penger på en mer bærekraftig og økonomisk måte. En utdanning innen økonomi er veldig populær blant mange arbeidsgivere i de fleste sektorer. Mange velger å ta videreutdanning i faget, siden økonomi er overalt rundt oss og berører andre emner som matematikk, psykologi, historie og vitenskap.

Hva venter du på? Begynn å lære økonomi sammen med en privatlærer i Trondheim i dag!

Hva er hovedområdene innen økonomi?

For å gjøre studiet av økonomi mer tilgjengelig for alle, er hovedområdene innen økonomi delt inn i mindre underdisipliner. For eksempel er det viktig å nevne at økonomi er delt inn i to grener: makroøkonomi og mikroøkonomi.

Mellom disse to grenene finnes det mange emner og spesielle områder du kan lære mer om. Noen av disse er klassisk økonomi, neo-klassisk økonomi, keynesiansk økonomi, monetær økonomi, østerriksk økonomi og marxistisk økonomi.

Hvert område innenfor økonomifaget har sine egne teorier og overordnede formål. En del av disse har eksistert i en årrekke, så du vil få kunnskap om historie med på kjøpet.

Hvordan lærer vi om økonomi på norske skoler?

Emner som vitenskap, matematikk, fremmedspråk og historie er standard i både grunnskolen og videregående skoler i Norge. Men, hva med økonomi? Det er verdt å nevne at flere områder innenfor økonomi er for komplekse å diskutere med grunnskoleelever.

I tillegg er det ikke vanlig å gi egne fag innen økonomi, med mindre du studerer det på en høyskole eller universitet. Det finnes derimot flere privatlærere og andre kurssteder som gir undervisning i økonomi. Flere studenter som har lyst til å studere det videre, velger denne metoden for å bli kjent med emnet.

Det finnes flere populære studier innenfor økonomi i Norge som tilbyr både kurs og studier, noen av dem Universitetet i Oslo, NHH Bergen, BI og NTNU Trondheim.

Tips for deg som vil studere økonomi

Enten du har bestemt deg for å lære økonomi som voksen og allerede i arbeid eller er midt i studiet og trenger litt hjelp, kan det være fint med noen tips. Hva er egentlig de beste tipsene å følge når man studerer økonomi?

For det første er det lurt å hele tiden ha kontroll på notatene sine og vite hva som står i pensum. Vi anbefaler på det sterkeste å ha noen økter hvor du gjennomgår dette. Det er også lurt å ha en kollokviegruppe du kan møte for å diskuter fagstoffet og snakke om eksamen, eller finne en privatlærer i Bergen som kan hjelpe deg.

Sist men ikke minst, er det lurt å ta små skritt og sørge for at du får med deg alt. Da slipper du å plutselig stå fast fordi du ikke kan det grunnleggende.