Økonomi som studie eller hobby?

Ønsker du å lære mer om økonomi?

Enten om du tar ulike økonomirettede fag på videregående skole, studderer økonomi på universitetet eller bare har en generell interesse for økonomi; 

Vi har flere artikler om økonomi. Med tips til hvordan du kan forbedre dine karakterer, og fordype deg i kunnskap.

Husk at du også kan finne en privatlærer på Superprofs plattform, som kan hjelpe deg med det du trenger å vite innen økonomi.