Økonomi kan være et vanskelig fag å definere og forstå. Nedenfor så gir vi deg en oversikt over det viktigste du bør vite om økonomi.

De beste Økonomilærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (1 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (1 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva er økonomi?

Økonomi kan være notorisk vanskelig å definere som et fag – dette er ikke spesielt nyttig når du studerer økonomi på skolen eller universitetet.

Mange økonomer har søkt etter å finne deres egen definisjon av feltet, inkludert:

 • Adam Smith,
 • John Maynard Keynes, og
 • Lionel Robbins.

Enten du tror at økonomi er mer enn resultatet av selv-interesserte individer, på linje med Adam Smith's teori, eller du tvert i mot mener at økonomi er en "dyster vitenskap" som Thomas Carlyle sa i det 19. århundre, så er faktumet det at meningen av økonomi er definert i en rekke ulike bøker og at det i virkeligheten avhenger av dine egne meninger om hva det betyr å studere økonomi og prinsippene om økonomi.

For eksempel, mange av de tidlige økonomene, inkludert den klassiske skolen, holdt ofte den meningen at økonomi og økonomisk teori var hovedsakelig definert av formueskaping. 

Selv om det er et aspekt av økonomi som utvilsomt fokuserer på penger og rikdom, både med lokale og globale økonomier, hvor monetær politikk er et godt eksempel - så er det også andre definisjoner som argumenterer for at økonomi bør bli vurder innunder en større kontekst. 

For eksempel, Alfred Marshal kalte en gang økonomi som "en studie av menneskeheten i den vanlige driften av livet." Åpenbart så er en slik definisjon mye bredere og leder oss til å tenke over hvor mye økonomi og økonomiske konsepter dukker opp i hverdagen vår.

Faktisk så er det mange i dag som anser økonomi som en studie av den menneskelige tilværelsen og at økonomiske prinsipper søker etter å forklare hva som driver oss til å ta de avgjørelsene og handlingene som vi gjør.

Som et resultat så har relativt nye økonomiske fagfelt dukket opp over de siste par tiårene som eksaminerer konsekvensene av menneskelig handling, blant dem adferdsøkonomi. 

Økonomen Richard H. Thaler, for eksempel, er kjent for sitt arbeid innenfor adferdsøkonomi om at de fleste forbrukere har dårlig selvkontroll – du har kanskje sett ham ved siden av Selena Gomez i filmen The Big Short!

forbruker kjøper på nett, bankkort
Adferdsøkonomi ser blant annet på irrasjonelle handlinger og hvordan forbrukere forholder seg til penger. Hentet fra Unsplash.

Allikevel så har vanskeligheten med å definere hva økonomi som et fag egentlig er, og hva økonomisk analyse betyr, bare økt når man tar i betraktning at det er mange ulike typer økonomiske studier. For eksempel:

 • Internasjonal økonomi,
 • Finansiell økonomi
 • Adferdsøkonomi, og
 • Miljøøkonomi.

I tillegg så kan økonomer fokusere på makroøkonomiske tema og problemer, som monetær eller finansiell politikk, internasjonal handel, arbeid eller bruttonasjonalprodukt, eller så kan de bruke mer tid på å se på mikroøkonomi.

Makroøkonomi og mikroøkonomi er veldig distinkte fra hverandre, hvor de første ser på hvordan økonomien opererer som helhet mens den siste ser på påvirkningen et individ har på økonomien. Dette trekker frem et stort spørsmål:  er passende å bruke en definisjon av økonomi for hele faget, når arbeidet til økonomer varierer så voldsomt?

Få ekstraundervisning i økonomi med Superprof!

Finn din egen definisjon

Det kinkige svaret er at det ikke finnes en fullstendig definisjon av økonomi som alle økonomer kan være fornøyd med, eller en definisjon som dekker hele studiet om økonomi. 

Allikevel så er det viktigste for enhver økonomi-student å prøve å finne en definisjon av økonomi som passer best for deres studier. Ved å undersøke ulike økonomiske definisjoner så vil du begynne å forstå den store rekkevidden av hva økonomer, tidligere og nåværende, tenker om feltet. I tillegg, så vil du begynne å verdsette hele faget, og utvikle meninger om hvor dine interesser ligger.

Så klart, hvis du trenger hjelp med å finne ut mer om berømte økonomer, så kan en privatlærer i økonomi være en fordel.

åpen ordbok på bord
Økonomi er ikke så lett å finne en funksjonell definisjon for. Hentet fra Unsplash.

25 økonomi-begreper du bør kunne

Enhver som ønsker å forbedre deres kunnskap om økonomi –enten det er for å øve til en eksamen, lære mer om faget generelt, eller for å få bedre karakterer– vil få mange fordeler fra å sørge for at de er kjent med de vanligste økonomiske begrepene

Det er mange slike begreper i økonom, blant annet:

 • okse- og bjørnemarkeder
 • Keynesiansk økonomi
 • Etterspørselens priselastisitet, og
 • Inflasjon, deflasjon og stagflasjon

På grunn av mengden med terminologi så kan det være et vanskelig fag å forstå om du ikke kjenner leksikonet. Selv om dette kan gjøre det vanskelig å starte å studere økonomi, så vil du finne ut at hvis du øver på nye begreper regelmessig så vil du etter hvert kunne bruke disse begrepene med selvsikkerhet i skolearbeidet ditt.

Det er best å ta det sakte men sikkert og å ha som mål å bli kjent med et nytt begrep eller to i uke. Når du er komfortabel med å forstå og å bruke et begrep så kan fortsette til det neste. Du kan til og med dele læringen din opp i seksjoner, hvor du ser på makroøkonomiske begrep en uke og mikroøkonomiske begreper den neste.

Hvis du trenger hjelp med å lære viktige økonomiske begreper eller du har lyst til å lære enda mer om det økonomiske leksikonet, så kan du hyre en privatlærer fra Superprof til å ta deg gjennom de vanligste økonomiske begrepene du vil møte på.

Superprof tilbyr ekstraundervisning på over nett og ansikt til ansikt, individuelt eller i grupper, så det er lett å finne en flott privatlærer og å komme i gang så fort som mulig. 

Økonomi: teori eller vitenskap?

Som vi har nevnt tidligere, så er det noe debatt blant økonomi-samfunnet om hva definisjonen av økonomi er. Men, det er ikke den eneste debatten innenfor faget.

En av de største debattene de siste årene handler om økonomi bør vurderes som en vitenskap, en samfunnsvitenskap, eller kanskje ikke vitenskap i det hele tatt. Debatten har holdt på over flere år, men toppet seg i 2013 etter Nobelprisen for økonomi gikk til tre økonomer:

 • Eugene Fama
 • Lars Petter Hansen
 • Robert J. Shiller

Argumentet noen brukte var at to av disse økonomene – Shiller og Fama – virket som de hadde motsiende ideer.

Debatten har fortsett i årene siden, med noen som argumenterer at økonomi ikke kan være en naturvitenskap, som biologi, kjemi eller fysikk, fordi økonomiske eksperimenter ikke kan bli holdt i de samme kontrollerte forholdene.

Dette er fordi mange økonomiske tester sikter på å eksaminere menneskelig adferd, som vi vet kan være irrasjonell og uforutsigbar.

to studenter pugger
Ikke stress deg i hjel om du sliter med økonomi på skolen! Superprof sine privatlærere kan få deg på riktig retning. Hentet fra Unsplash.

Som et resultat så har mange valgt å kalle økonomi en samfunnsvitenskap som hører sammen med felt som psykologi, politikk og juss. 

Selv om det kan være vanskelig å rettferdiggjøre å kalle økonomi en naturvitenskap, så minsker ikke dette hvor viktig faget er, og det tar ikke bort fra økonomiske teorier som bruker matematiske eller statistiske elementer for å skape et argument for økonomiske trender eller menneskelig oppførsel.

Økonomi er ofte overalt rundt oss, fra daglige overskrifter til hvordan vi fundamentalt forholder oss til hverandre, så det er ikke noe spørsmål om hvor viktig økonomi er.

Historien av Nobelprisen for økonomi

Uavhengig av om økonomi blir ansett som en naturvitenskap eller en samfunnsvitenskap, så er det fremdeles sant at den er klassifisert som en vitenskap av Nobelprisen for økonomi – det fulle navnet for prisen er er: Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel.

Selv om de opprinnelige fem Nobelprisene ble etablert i 1895 i testamentet til Alfred Nobel, en svensk kjemiker, oppfinner og industri-kjempe, så var det først i 1968 at prisen for økonomi ble etablert.

Siden da har Nobelprisen i økonomi blitt utdelt til en lang rekke med anerkjente økonomer, inkludert:

 • Friedrich August von Hayek;
 • Milton Friedman;
 • Daniel Kahneman; and
 • Joseph Stiglitz

Vinnerne i 2020, Paul Milgrom og Robert Wilson, vant prisen for sitt arbeid om auksjoner og hvordan det påvirker ulike markeder og kundeopplevelser. Les mer om det her!

Selv om vinnerne har mottatt Nobelprisen i økonomi for mange felt innenfor studiet, så har makroøkonomi kommet frem som et spesielt populært tema for vinnere.

Hvis du er interessert i å lære mer om de største økonomene gjennom tidene, og om arbeidet som har gitt dem prestisjefylte ærer innenfor det akademiske miljøet, så kan du hyre en privatlærer i økonomi til å forklare deg teoriene som disse Nobel-vinnerne har.

Superprof har et stort utvalg av entusiastiske privatlærere, som kan hjelpe deg med å forstå spesifikke teorier og modeller, og de kan også teste deg om hva du kan om hvilke teorier og syn Nobel-vinnere har holdt.

Ikke bare kan det å lære om Nobelprisen i økonomi og vinnerne nyttig for å gi deg et innsyn i de nyeste trendene i økonomi, men det vil også forbedre din egen økonomi-kunnskap, hvilket kan ha en positiv innvirking på dine egne studier og eksamener.

Selv hvis du har mer lyst til å lære mer om spesifikke felt innenfor økonomi, som makroøkonomi, finans, eller adferdsøkonomi, så har Superprof privatlærere som har erfaring med å lære bort disse temaene og kan gi deg en bredere kunnskap om økonomi.

 

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Ida