Ikke alle har et klart bilde av hva privatundervisning egentlig innebærer.

Privatundervisning er nemlig ikke bare én ting. Derfor ser vi i denne artikkelen nærmere på hvilken type undervisning som passer forskjellige elevgrupper, hvilke fag man kan ta privatundervisning i, hvordan man finner den rette læreren og mer.

De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (25 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (25 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvordan definere privatundervisning?

Privatundervisning vokser stadig i popularitet, men ikke alle har et klart grep om hva det innebærer.

Det er ikke så rart: Privatundervisning kan ta mange forskjellige former, for eksempel leksehjelp, gruppeundervisning eller digital undervisning.

Den kan rette seg mot vidt forskjellige elev- og studentgrupper, både når det gjelder alder, fagfelt og ambisjons- og kunnskapsnivå.

tre gutter sitter på bakerste rad, resten av klassen og læreren er uklare i bakgrunnen av bildet
Hver eneste elev i et klasserom har noe å vinne på å ta privatundervisning. (Kilde: Unsplash)

Mest generelt kan vi si at akademisk privatundervisning er undervisning som er avtalt utenfor det offentlige og utenfor selve skolesystemet, og at den har mål om å hjelpe eleven med å lykkes så godt som mulig på skolen.

Herfra kompliseres det med en gang: Å lykkes betyr ikke det samme for alle. Det trenger ikke å bety at man får en sekser på vitnemålet.

Det kan også bety at man lærer å sette pris på et fag man tidligere har hatt null interesse for, at man kommer over matteangsten eller at man forstår de grunnleggende prinsippene i et fag som frem til nå har vært helt utilgjengelig.

Ofte legges privatundervisningen opp på en slik måte at den følger eleven gjennom skoleåret. Det er imidlertid også mulig å ta privatundervisning i kortere perioder, for eksempel i sommerferien eller når skoleåret eller semesteret nærmer seg slutten.

Hvilke fag kan man ta privatundervisning i?

Det tilbys privatundervisning i de aller fleste fag elever kan støte på i løpet av skoletiden. Det finnes privatundervisning rettet mot elever som går på barneskolen, ungdomsskolen og videregående, men også høyskole- og universitetsstudenter kan ta privatundervisning.

Spesielt mange velger å skaffe privatundervisning i ungdomsskole- og videregåendealder. Presset på eleven øker ofte i denne tidsperioden, og mange kan ha godt av å organisere tankene og samle seg om skolearbeidet med en dyktig lærer.

Motivasjon er også en utfordring for mange i denne aldersgruppen. Dessuten byr undervisningen stadig på mer kompliserte og nyanserte konsepter og fremstillinger, og skillet mellom kunnskapsnivået til elevene i en klasse blir ofte betydelig.

Dessuten støter elevene på sine første eksamener i denne alderen.

Som om ikke presset var stort nok allerede, må de plutselig prestere på kommando og innenfor et svært begrenset tidsrom. Eksamen er en ny vurderingsform, og det kan føles som å gå litt i blinde. Hva vet man om fordeling av tid, om hva som egentlig forventes, om å forstå nyansene i en oppgavetekst? De fleste har høye skuldre i dette møtet.

Det sies at litt stress bare er sunt og viser at man bryr seg, men tar det overhånd, kan det bli vanskelig å få ut sitt fulle potensial. Har eleven derimot blitt veiledet gjennom eksamensprosessen på forhånd, og kanskje vært gjennom et par prøveeksamener, kan de finne mer ro på selve eksamensdagen.

Når man begynner på universitetet eller høyskolen, er det flere undervisningsalternativer å velge mellom enn noensinne. Kjemi, økonomi, sosiologi, fransk, ingeniørfag, medisin ... Fagene man kan studere er mange, og du finner privatlærere innenfor de aller fleste fagfelt.

Universitetene og høyskolene selv arrangerer også kurs i blant annet studieteknikk og akademisk skriving som du kan benytte deg av.

Overgangen til studiene kan være tøff. Om forelesningene er vanskelig å henge med i og du ikke helt tør å uttrykke deg i seminarene, er en privatlærer et perfekt alternativ for å sikre at du får en god og faglig solid start på studiet.

De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (25 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (25 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Fordelene ved skreddersydd undervisning

Det beste argumentet for å ta privatundervisning er at den er tilpasset den spesifikke eleven. Dette er i motsetning til skoleundervisningen, som må fungere for en hel klasse.

Det er naturligvis viktig å finne rett lærer. Heldigvis er det mange muligheter, mange gode alternativer å velge blant. Sannsynligvis bor det flere aktuelle lærere i nærheten av deg, og om det ikke gjør det, kan du se deg om etter digital undervisning.

gutt i rød genser med hodetelefoner har undervisning over webkamera
Det er ikke lenger tvil om at digital undervisning er et godt alternativ til tradisjonell undervisning. (Kilde: Unsplash)

Når du har funnet en aktuell lærer, bør dere ha to samtaler: Først en om læreren, deretter en om eleven.

Ikke vær redd for å spørre læreren om deres bakgrunn, kvalifikasjoner og tilnærming til undervisningen. Vær også tydelig på hvilke forventninger du har. Det ef slik dere finner ut om dere er en god match.

Det er også viktig å snakke om hva eleven ønsker og trenger fra undervisningen. Det hjelper læreren med å utvikle et godt opplegg. Undervisningen vil sannsynligvis justeres og tilpasses bedre etter som de to blir bedre kjent med hverandre, men det er viktig å ha et godt utgangspunkt.

Skreddersydd undervisning fordrer god kommunikasjon og vilje til å dele – fra begge parter.

Valgfrihet i undervisningen

Privatundervisning kan forstås bedre hvis den sammenlignes med skoleundervisningen. Målet med akademisk privatundervisning er ikke å erstatte skoleundervisningen, men å supplere den.

Generelt sett er skoleundervisningen mindre fleksibel enn undervisning som foregår privat og har én elev i fokus. Det har sine naturlige årsaker: Det krever disiplin og orden å holde ro i en klasse med 20–30 elever, og dessuten har lærerne et pensum å forholde seg til.

Privatundervisningen er noe mer søkende, og det er mer tid til å teste ut forskjellige fremgangsmåter og undervisningsteknikker for å finne dem som fungerer best. Det er også rom for å ha et fleksibelt tempo der enkeltelevens fremgang bestemmer hvordan timen ser ut.

Ikke minst har eleven og læreren mulighet til å bli godt kjent med hverandre. Det kan hjelpe eleven med å finne ro i undervisningssituasjonen og skape et rom der det alltid er greit å stille spørsmål, uansett hvor dumme man er redd for at de kanskje er.

Mer enn akademisk hjelp

Alle elever kan ha godt av litt privatundervisning. Det gjelder også dem som ligger helt midt på treet i et fag, for ikke å nevne elevene som ligger på topp.

Mange foreldre har ikke tid til å gi barna all den leksehjelpen de trenger. Andre opplever at leksehjelpssituasjonen lett skaper konflikter, og ser etter en måte å gjennomføre den mer smidig på.

Forskning viser at den viktigste jobben foreldre spiller i lekselesingen, ofte har å gjøre med struktureringen av arbeidet og hjelp til å sette av tid, finne roen og gjennomføre.

Det er ikke like klart hvor nyttig det er at foreldrene hjelper med det rent faglige. Naturligvis finnes det en rekke eksempler på viktige faglige bidrag fra foreldre, men det fordrer at de selv forstår stoffet. Ikke minst skaper nettopp denne typen undervisningssituasjoner mellom foreldre og barn ofte konflikter, frustrasjon og dårlig stemning.

Barnet har ofte en annen innstilling til en utenforstående lærer.

Privatundervisning kan være en god måte å venne seg til å jobbe mer selvstendig på. Det høres kanskje ikke åpenbart ut, siden man jobber sammen med en lærer, men man vil ofte ha større påvirkningskraft på undervisningen enn man er vant til.

Privatundervisning er et sted der man får testet ut forskjellige arbeidsmetoder og blir bedre kjent med seg selv som lærende menneske. Ikke minst kan privatlæreren lære bort gode studieteknikker og slik legge et godt grunnlag for videre studier.

ung gutt i blå skjorte smiler
Hjelp elevene med å finne sin egen vei inn i faget. (Kilde: Unsplash)

Eleven lærer mer enn det rent faglige. De lærer også verdien av å jobbe hardt, hvor langt de kan komme når de legger ned litt ekstra innsats, og de lærer gode teknikker for å opprettholde motivasjonen og den faglige interessen.

Teamarbeid: foreldre, elev og lærer

Forhåpentlig har du nå et litt klarere bilde av privatundervisning og hvem det passer for.

Med yngre elever er det som regel tre parter i undervisningsavtalen: foreldrene, barnet/tenåringen og privatlæreren.

Hvordan jobber de best mulig sammen?

Det er viktig at det er tillit mellom alle parter – ikke minst fordi foreldrene slipper privatlæreren inn i hjemmet sitt og gir hen ansvar for barnet sitt.

Undervisningen lykkes best dersom alle partene samarbeider for å optimalisere den.

Foreldrenes jobb er å velge en passende lærer, å hjelpe eleven med å forstå verdien av privatundervisningen og å hjelpe eleven med å komme gjennom lekser og annet øvingsarbeid ved å lage gode rammer.

Elevens jobb er først og fremst å ta undervisningen på alvor, bruke tiden godt og sette ut ny lærdom i praksis.

Læreren har ansvar for å planlegge god undervisning, tilpasse undervisningen og skape et trygt og åpent læringsmiljø.

Stiller man spørsmål, sjekker inn hos hverandre og tar seg tid til å diskutere eventuelle problemer, er man godt på vei.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.