Privatundervisning blir stadig mer populært, men er et lite regulert felt. Det er både en styrke og en svakhet. En av privatundervisningens aller største styrker er at den kan spesialtilpasses hver eneste elev. Ulempen er at dersom man er uheldig, kan man støte på en lærer som ikke lever opp til forventningene. Derfor er det så viktig å vite hva man går til.

Det er mange grunner til å unngå å tilby den samme undervisningen til alle. Elevene er jo forskjellige. De har forskjellige evner, mål, interesser og personlighetstrekk. God privatundervisning er tilrettelagt den enkelte eleven.

Men hvordan finner du en privatlærer som lykkes med dette og passer godt for deg eller barnet ditt? Hvilke spørsmål må du stille?

Det prøver vi å gi deg svar på her.

en person skriver en liste i en bok med ruteark
Et godt utgangspunkt er å få oversikt over egne mål og forventninger. (Kilde: Unsplash)
De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvordan velger du rett privatlærer?

Om du er en forelder på jakt etter en privatlærer til barnet ditt, ønsker du sannsynligvis å finne den beste der ute. Heldigvis finnes det gode alternativer uansett hvilket utdanningsnivå du eller barnet ditt ligger på: Det finnes god undervisning for alt fra barneskoleelever til universitetsstudenter.

På Superprofs nettsider finner du både lærere som underviser hjemme hos deg og lærere som underviser digitalt.

Har du snart en stor franskeksamen? Ønsker du å gi en ekstra innsats i norsken det siste året på videregående? Eller synes barnet ditt det er vanskelig å henge med i matematikken på ungdomsskolen?

Da er det kanskje på tide å se seg om etter en privatlærer.

Hvor finner du privatlæreren for deg?

Nå som du vet hva løsningen er, blir spørsmålet: Hvor finner du en god lærer?

Om du ikke har erfaring med privatundervisning, er det ikke nødvendigvis så lett å vite hvor du skal begynne. Vi anbefaler at du hører med menneskene rundt deg.

Sjansen er stor for at det bor flere aktuelle lærere i nærheten av deg – spesielt dersom du bor i en by. Hvorfor ikke sjekke ut lokalavisa eller oppslagstavla på det lokale biblioteket?

Eller hvorfor ikke la lærerne oppsøke deg? For å oppnå det kan du lage din egen annonse.

Vi anbefaler dessuten at du sjekker hva du kan finne på nett. Her har en rekke byråer og selvstendige privatlærere har gjort sine tjenester lett tilgjengelig. Et eksempel er Superprof, en portal der privatlærere kan lage en profil for å presentere seg selv for potensielle elever.

Hvilke spørsmål bør du stille privatlæreren før dere inngår en avtale?

Når du har funnet et knippe privatlærere som virker aktuelle, bør du stille dem et par spørsmål for å finne ut hvem du bør velge.

Dette lille intervjuet er et viktig steg, for alle lærere er forskjellige. Noen har erfaring med å undervise i skolen, mens andre er dyktige universitetsstudenter i det aktuelle faget. Noen er bedre egnet enn andre til å hjelpe barnet ditt med å forberede seg til eksamen – noen er bedre enn andre til å hjelpe en elev som synes et fag er skikkelig tungt, med å komme seg på beina igjen.

Men hvilke spørsmål bør du stille?

Her er noen eksempler:

 • Hvilke fag underviser du i?
 • Hva er fordelene med privatundervisning?
 • Hva er spesialfeltene dine?
 • Hvilken erfaring har du?
 • Kan du fortelle litt om erfaringen din med privatundervisning?
 • Er du godt kjent med privatundervisning?
 • Hvordan tilnærmer du deg undervisningen?
 • Hvilke verktøy bruker du?
 • Hva er timeprisen din?
 • Er du tilgjengelig over lengre tid?
 • Kan du hjelpe barnet mitt med å få en bedre karakter?

Velg ut spørsmålene som er relevante i din situasjon. Målet med dem er enkelt: å få et raskt, men tydelig innblikk i hvem privatlæreren er og hva hen kan gjøre for deg.

Intervjuet

to kvinner sitter ved et bord og snakker sammen, det virker litt formelt
Det tosidige intervjuet er viktig for å avgjøre om dere er en god match. Det kan godt foregå over telefon eller chat. Noen privatlærere tilbyr dessuten en gratis førstetime: Denne er godt egnet til å bli kjent. (Kilde: Unsplash)

Ideelt sett vil også privatlæreren holde et lite intervju.

Hvorfor det, spør du?

De må ha informasjon om deg eller barnet ditt for å kunne vite hvordan de best kan hjelpe deg. Intensjonen er ikke bare å bli kjent med hvilke mål du har for privatundervisningen, men også å utvikle en plan for og tilnærming til undervisningen. Kort sagt: De trenger retningslinjer for tilpassingen de skal gjøre av undervisningen.

Hvilke spørsmål bør privatlæreren stille deg?

Her er noen spørsmål du kan forvente av privatlæreren:

 • Hvordan gjør barnet ditt det på skolen? Om det er aktuelt, hvilke karakterer får de i faget?
 • Hvordan trives hen?

Og om eleven sliter på skolen:

 • Hvor lenge har hen slitt i dette faget?
 • Når oppstod utfordringene?
 • Handler det om mangel på forståelse, interesse, ro eller noe annet?
 • Hvilke ønsker har du for utviklingen deres?

Om eleven henger litt bakpå, men ikke har store problemer i faget:

 • Hvilke fag synes hen er utfordrende?
 • Ønsker du hovedsakelig leksehjelp, eller mer omfattende undervisning?
 • Trenger hen bedre studieteknikk for å lykkes?
 • Har du noen spesifikke ønsker om undervisningen?

Om eleven allerede lykkes på skolen:

 • Har hen noen yrkesdrømmer for fremtiden?
 • Trenger hen undervisning gjennom hele skoleåret eller bare rett før eksamen/tentamen?

Målet med dette intervjuet er å finne frem til elevens behov og å legge et godt grunnlag for det videre samarbeidet.

De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (20 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (6 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Privatundervisning tilpasset elevens styrker og svakheter

Undervisning etter elevens behov

Det er aller vanligst blant privatlærere å tilby undervisning i akademiske fag.

Siden foreldre ikke er til stede i undervisningen, synes de ofte det er vanskelig å få godt grep om årsaken til at barnet sliter på skolen.

Derfor må tilpassingen av undervisningen ofte skje mens undervisningen skjer. Ideelt sett blir undervisningen bedre og bedre tilpasset etter som eleven og læreren blir bedre kjent med hverandre.

Skreddersydd undervisning

Men hva er egentlig skreddersydd undervisning? Finnes det ikke prinsipper for god undervisning som gjelder uansett hvem eleven er?

Til en viss grad gjør det det, men det gjelder å finne krysningspunktet mellom solid, etterprøvd undervisningsteknikk, sunn fornuft og en tilnærming som tar hensyn til den individuelle elevens styrker og personlighetstrekk, interesser og usikkerheter. Det betyr ikke at ikke privatlæreren er sjefen i undervisningen, men ideelt sett er hen fleksibel og lydhør uten at det gjør at undervisningen mister struktur.

Ikke minst er privatundervisning som regel et tillegg til annen undervisning. Det er viktig å passe på at den er noe som gjør elevens hverdag litt lettere, ikke tyngre.

Samtidig: Noen elever er lite interessert i å gjøre noen stor innsats. Da er det privatlærerens jobb å passe på at de likevel gjør det.

Om eleven er sjenert, må privatlæreren være kreativ, trygg, tålmodig og hjelpe eleven med å tørre å delta.

en rødhåret jente med briller ler og ser ned
En sjenert elev trenger et litt annet miljø enn en som er utadvendt og selvsikker. (Kilde: Unsplash)

Privatundervisning over lengre tid

Privatundervisning er ikke en magisk løsning på alle elevens akademiske problemer, og ikke alle utfordringer kan løses på en uke. Noen ganger er prosessen lang, og mange elever får best utbytte av å ha privatundervisning gjennom hele skoleåret.

Undervisningen kan naturligvis ta forskjellig form. I noen ganger vil den i stor grad bestå av leksehjelp og hjelp til å forberede seg til prøver og tentamener. I andre tilfeller vil undervisningen være noe mer selvstendig – for eksempel dersom eleven har store kunnskapshull fra tidligere.

Gradvis vil privatlæreren bli godt kjent med elevens styrker og svakheter. Sammen jobber de mot målet om å hjelpe eleven med å komme opp på neste nivå, henge med i skoleundervisningen, få toppkarakter – eller noe helt annet.

Én ting er sikkert: Privatundervisning handler om mye mer enn å få en god karakter. Det handler om å bygge solid forståelse av og interesse for faget.

Alternativer til å møtes ansikt til ansikt

Noen ganger passer det ikke at eleven og læreren møtes i samme rom. Heldigvis finnes det gode alternativer. Mange undervisningsforhold er heldigitale, men det er også mulig å bruke digital undervisning som en alternativ løsning når det trengs.

Til dette trenger man internettilgang og en datamaskin eller et nettbrett med kamera. Så er det bare å finne en videokonferansetjeneste, for eksempel Skype eller Zoom, og starte undervisningen.

Dette er spesielt et godt alternativ for elever som bor på et sted der utvalget av privatlærere er lite.

Forskjellige behov krever forskjellige løsninger, og forskjellige mennesker trenger forskjellige undervisningssituasjoner. Med god selvinnsikt, åpenhet og kommunikasjon ligger forholdene til rette for et fantastisk undervisningsforhold.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.