Det finnes nok av alternativer å velge mellom for deg som er interessert i privatundervisning.

Men ikke alle har et klart bilde av hva det egentlig går ut på.

hva er privatundervisning?

Er det du eller barnet ditt som trenger undervisning?

Privatundervisning er et paraplybegrep som rommer en rekke forskjellige undervisningsformer, -konstellasjoner og -filosofier.

De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (26 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (8 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (26 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (8 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva er akademisk privatundervisning?

Man kan ta privatundervisning i det meste: ikke bare skolefag, men også blant annet tegning og maling, matlaging og sang. I denne sammenhengen retter vi imidlertid lupen mot den akademiske varianten.

bilde av pult i et klasserom, det ligger papirer, penn og en mobil på den
Få hjelp til å gjøre skolehverdagen bedre. (Kilde: Unsplash)

Når vi sier "privatundervisning", får du sikkert er bilde i hodet av en bestemt situasjon, og gjerne også en bestemt person eller type. En privatlærer sitter ved et bord overfor eleven sin, hjemme hos sistnevnte, og veileder hen gjennom skolearbeidet.

Dette er det tradisjonelle bildet vi har av privatundervisning.

Men la oss prøve å definere saken litt mer presist:

"Privatundervisning" refererer til et vidt spenn av undervisningsmetoder og -tjenester som skal hjelpe eleven med å lære mer effektivt, ta igjen klassekameratene sine, leve opp til skolesystemets standarder eller mer generelt lykkes på skolen.

Den moderne privatundervisningens fremvekst

Hvis vi går langt nok tilbake i tid, foregikk mye av undervisningen av unge i hjemmet, sammen med en lærer som var innleid. Dette var forbeholdt dem som hadde råd til det – med andre ord langt fra alle.

I nyere tid har privatundervisningen først og fremst gjort seg aktuell som et supplement til skoleundervisningen.

Skolene og kommunene har sine egne alternativer til den private ekstraundervisningen. Kommunene er pliktige å tilby ukentlig leksehjelp til alle grunnskoleelever. I tillegg har mange skoler, gjerne arrangert gjennom AKS eller SFO, sine egne tilbud.

I tillegg tilbyr organisasjoner som Røde Kors gratis leksehjelp i en rekke kommuner. Du kan sjekke om de tilbyr det i nærheten av deg på nettsidene deres.

Leksehjelp er imidlertid ikke nødvendigvis helt det samme som privatundervisning, selv om privatundervisning i noen tilfeller hovedsakelig kan bestå av leksehjelp.

I leksehjelpsituasjonen jobber eleven først og fremst selvstendig, men har en kompetent voksenperson å spørre om råd hos dersom hen står fast. Som regel deler mange elever én lærer.

Privatundervisningssituasjonen er i mye større grad preget av dialog, og selve undervisningen tar en sentral plass. Uansett om man tar utgangspunkt i elevens lekser eller nærmer seg stoffet fra en annen vinkel, tar læreren en betydelig mer aktiv rolle. Hen har også mer tid til å observere og bli kjent med eleven, siden de arbeider alene.

Hvorfor vokser privatundervisning i popularitet?

Privatundervisningens suksess kan ikke bare forklares med hvor effektiv den er: Det handler også om foreldrenes innstilling. Det er naturlig å bekymre seg for barna sine, men det har skjedd en markant utvikling de siste tiårene, og holdningene til oppdragelse og beskyttelse av barn har endret seg. Økningen i privatundervisning kan leses som en del av denne trenden.

Ikke minst har det betydning at mange har relativt god råd. Det er ikke til å stikke under stol at privatundervisning kan koste en del dersom man skal holde på en stund. En time i uka gjennom hele skoleåret blir fort mange tusenlapper. Man må rett og slett ha en viss økonomi for å tåle utgiften.

De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (26 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (8 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (26 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (8 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Privatundervisning kan være så mangt

Om du fremdeles ikke er sikker på hvilken type privatundervisning som passer best for deg eller barnet ditt, er det på tide å se nærmere på hva de forskjellige tilnærmingene kan gi deg.

en jente sitter ved en laptop, hun har hodet i hendene og ser veldig stresset ut
Det er slitsomt å føle at man står og stanger mot en vegg. (Kilde: Unsplash)

Det kan være frustrerende å føle at man jobber og jobber uten at det gir resultater.

Så hva gjør man når det ser ut til at ingenting virker?

Man kan for eksempel starte med leksehjelp. Det kan føles som man lager seg enda mer jobb enn før når man tar ekstraundervisning, men det er ikke nødvendigvis tilfellet. Det handler heller om å bruke en konsentrert og effektiv time på skolearbeid, og slik korte ned resten av arbeidsmengden. Ikke minst kan en privatlærer hjelpe eleven med å etablere god studieteknikk: Rett og slett gi dem verktøyene de trenger for å bruke arbeidstiden sin mer effektivt.

Det er diskusjoner om hvor effektive lekser er, og forskning viser at det ikke nødvendigvis er særlig effektivt for de yngste elevene. De som er litt eldre og er flinkere til å jobbe selvstendig, får mer ut av leksene.

Uansett er tanken bak leksene at de er en viktig del av læringsprosessen. De skal gi elevene anledning til å la lærdommen fra skoledagen feste seg. Dersom eleven synes det er vanskelig å få gjort alle leksene, enten det skyldes mangel på motivasjon eller faglige utfordringer, kan løsningen være å søke hjelp hos en privatlærer.

Privatundervisning er en god måte å hjelpe elever med å ta igjen tapt lærdom på. En av de vanligste grunnene til at foreldre tar kontakt med en privatlærer, er at eleven sliter med å henge med i faget.

En privatlærer hjelper eleven med å få etablert et solid faglig grunnlag. Mangler man den grunnleggende forståelsen av et fag, for eksempel matematikk, er det vanskelig å gjøre noen særlig fremgang på skolen. Man trenger at kunnskapen introduseres i riktig rekkefølge. Det er vanskelig for eleven å opprettholde noen faglig interesse dersom de aldri føler mestring. Derfor er det så viktig å skape gode forhold for nettopp denne mestringen.

Skolen gjør naturligvis sitt beste, men av og til faller likevel elever gjennom. Har man mulighet til det, kan privatundervisning være en livredder i denne sammenhengen.

Hjelp til å nå toppen

Vi har allerede sett hvilken rolle privatundervisning kan spille i livet til en elev som sliter på skolen. Men det finnes privatundervisning med andre formål også: blant annet å hjelpe ambisiøse elever med å nå sine akademiske mål.

Dette kan for eksempel handle om å gå systematisk inn for å komme inn på et studie med høyt snitt.

to tenåringsjenter sitter ved et bord, tilsynelatende på en skole, og jobber konsentrert
Også de mest ambisiøse elevene kan vinne mye på akademisk hjelp. (Kilde: Unsplash)

Denne typen undervisning kan godt foregå over lang tid og følge eleven gjennom skoleåret. Den kan også legges inn i sommerferien som en ekstra læringsboost, eller ta form av intensive forberedelser til eksamensperioden.

Målet med privatundervisning til elever som allerede lykkes godt eller greit på skolen, er som regel blant de følgende:

  • forbedre karakterer
  • forberede eleven til universitets- eller høyskolestudier
  • øvelser til viktige prøver eller eksamener
  • hjelp til å komme inn på et ønsket studie

Som andre typer privatundervisning tilbys denne typen undervisning i alle fag, fra matematikk, kjemi, biologi og fysikk til norsk, fransk, tysk, engelsk, historie og sosiologi.

Forskjellige typer privattimer

Når vi ser for oss privatundervisning, ser vi vanligvis for oss en elev og en lærer som sitter i et rom alene. Det finnes imidlertid flere alternativer.

Privatundervisning kan for det første foregå over nett. Da er ofte selve innholdet mer eller mindre det samme som ellers, man sitter bare på to forskjellige steder. Teknologien gjør at man har mange muligheter for å gjøre undervisningen dynamisk til tross for begrensningene: Skjermdelingdelte dokumenter og gode programmer er blant funksjonene som gjør digital undervisning til et aktuelt alternativ.

Det er også mulighet for å ta privatundervisning i en liten gruppe. I dette tilfellet bør elevene ligge på omtrent samme nivå. Dette er ikke en ideell undervisningsform for elevene som har de aller største faglige problemene: De har behov for lærerens udelte oppmerksomhet og mer tilrettelegging. For elever som ligger mer midt på treet eller er faglig sterke, kan gruppeundervisning derimot legge til rette for gode diskusjoner, faglig påfyll og en voksende faglig interesse.

Begge disse undervisningsformene er som regel rimeligere enn sin tradisjonelle motpart.

Uansett hvilke behov du eller barnet ditt har, finnes det en type privatundervisning som kan hjelpe. Sjekk for eksempel ut Superprofs mange dyktige lærere på våre nettsider.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.