Privatundervisning gir god og viktig hjelp til elever landet over, men noen barn og unge ser likevel på det mest som en straff.

Det er kanskje ikke så rart. Det er ikke nødvendigvis særlig fristende å bruke den dyrebare fritiden sin på enda mer skolearbeid.

I virkeligheten kan privatundervisning spare dem for arbeid i lengden, og forhåpentligvis oppdager eleven relativt raskt at det ikke var så verst likevel. Timene tar tak i det eleven trenger å lære, uten press om at det må mestres med en gang. Privatlæreren står fritt til å tilpasse undervisningen etter elevens tempo. I tillegg kan man prøve ut forskjellige undervisningsmetoder for å finne dem som passer eleven best.

Men privatundervisning er ikke bare for elever som sliter på skolen. Det er fullt mulig å ta privattimer i et fag du både har god forståelse av og er skikkelig interessert i.

Uansett om du sikter mot drømmestudiet eller jobber for å holde hodet over vann i mattetimene: Her er alt du må vite om privatundervisning.

De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (25 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (25 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Et voksende behov for privatundervisning?

Stadig flere søker seg til privatundervisning. Det er større enn en trend: Privatundervisning har befestet sin plass som et reelt og aktuelt tilskudd til skoleundervisningen.

Men hvorfor?

Vi tror det er to hovedårsaker til dette.

Privatundervisning komplementerer skoleundervisningen godt

Skolen er en helt essensiell institusjon, men det byr ofte på problemer å skape et opplegg som passer for en hel klasse.

stoler i plast står på pulter i et klasserom, det virker som elevene er unge
Skoleundervisning og privatundervisning foregår under vidt forskjellige forhold. (Kilde: Unsplash)

Bare fordi foreldre vender seg til privatlærere, betyr ikke dette at de ikke har tro på skolesystemet eller tillit til barnets lærere.

Som så mye her i livet er saken komplisert.

Vi liker heller å si at privatundervisning og leksehjelp komplementerer skoleundervisningen godt. Det er et tillegg, ikke en erstatning. Det justerer, støtter, og sørger for at sjansen er større for at elevgruppen kan fortsette å følge samme pensum og opplegg uten problemer.

Skolene har naturligvis egne tiltak for å hjelpe elever som ligger i toppen og bunnen av klassen, men det er ikke alltid nok, og treffer kanskje ikke alltid bredt nok.

Privatundervisning foregår som regel i elevens hjem. Læreren hjelper eleven gjennom pensum eller med mer spesifikke mål, i tillegg til å jobbe generelt med studieteknikk.

Privatundervisning hjelper foreldre ved å hjelpe barnet

Ikke alle foreldre har tid til å gi barnet sitt så mye hjelp det trenger. Det er dessuten ikke alt det er så lett å hjelpe med: Skal man ta lærerrollen på hjemmebane, fordrer det at man har kunnskap om det man skal lære bort. Hvor mye husker du egentlig av matematikkundervisningen fra skoletiden?

Leksehjelp fra foreldre fører dessuten ofte til frustrasjon og konfrontasjoner. Om undervisningen settes bort til en privatlærer, kan dere heller bruke tid sammen på hyggelige aktiviteter som begge koser seg med.

Privatundervisning for elever som strever på skolen

Elever som synes skolearbeidet er tungt og som henger etter i undervisningen, får ofte privatundervisning for rett og slett å komme seg gjennom undervisningen. Det kan ta form av undervisning gjennom hele skoleåret, men mer intensiv privatundervisning før tentamens- og eksamensperioden er også populært.

Privatundervisning tilbyr et annet læringsmiljø enn klasseromssituasjonen, og undervisningen er tilrettelagt for den enkelte eleven. Med hjelp fra et skreddersydd undervisningsopplegg, et tempo som passer eleven og undervisningsmetoder som viser seg å være effektive, gis eleven en ny sjanse til å bygge kunnskap og mestringsfølelse.

Det sier vel seg selv at to tilnærminger til undervisning og læring gir større sjanse for å lykkes.

Et intensivt kurs er ingen garanti for et sprang i karakteren, men det kan være verdifull hjelp for elever som sliter med å orientere seg i faget og ikke er klar for den typen bred vurdering en tentamen eller eksamen er.

Det er også mulig å ta privattimer i sommerferien. De åtte ukene er en lang stund å gå uten undervisning eller repetisjon av det man har lært, og mange elever glemmer mye før skolestart. Dette kan motvirkes med undervisning som retter seg spesielt mot å solidifisere kunnskapen fra det forutgående skoleåret.

De beste lærerne tilgjengelig
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (25 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eeke
5
5 (4 Evaluering(er))
Eeke
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kent
5
5 (8 Evaluering(er))
Kent
325kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Camilla malvine
5
5 (5 Evaluering(er))
Camilla malvine
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stefan
5
5 (1 Evaluering(er))
Stefan
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Marija
5
5 (5 Evaluering(er))
Marija
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Euphy
5
5 (4 Evaluering(er))
Euphy
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (8 Evaluering(er))
Cecilie
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (25 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Adri
5
5 (7 Evaluering(er))
Adri
470kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Astri elise
5
5 (3 Evaluering(er))
Astri elise
168kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
5
5 (1 Evaluering(er))
Anne
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maria
5
5 (3 Evaluering(er))
Maria
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars
5
5 (7 Evaluering(er))
Lars
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kevin
5
5 (3 Evaluering(er))
Kevin
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ylva
5
5 (3 Evaluering(er))
Ylva
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Privatundervisning for å komme inn på drømmestudiet

Det er kamp om plassene på de mest populære og prestisjefylte studiene.

Om du drømmer om å studere for eksempel medisin eller psykologi, trenger du et høyt karaktersnitt. Kanskje har du allerede gode karakterer, men trenger hjelp for å komme opp på sekseren? Også du vil ha mye å vinne på noen timer med privatundervisning.

gutt smiler til kamera, han har på seg en rutete skjorte og briller
Kanskje er du bare en hårsbredd unna å komme inn på drømmestudiet? (Kilde: Unsplash)

En privatlærer kan hjelpe denne elevgruppen ved å

  • hjelpe dem med å snakke et fremmedspråk helt flytende
  • hjelpe dem med å få en enda dypere innsikt i matematikk eller fysikk
  • gi dem læringsverktøy og gode studieteknikker
  • hjelpe dem med å utvikle en læringsplan for å få mest mulig ut av arbeidstiden

Privatundervisning er altså ikke bare for elevene som sliter på skolen.

Noen foreldre velger å skaffe privatundervisning til barna sine mens de fremdeles går på barneskolen, mens andre venter til ungdomsskolen eller videregående. Et spørsmål mange har stilt seg, er om man skal forebygge eller vente med å ta privatundervisning til det har dukket opp problemer. Svaret avhenger av mange ting, blant annet økonomi og barnets interesse. Det viktigste er å ikke la problemer utvikle seg. Skolen kan naturligvis også være til stor hjelp her, privatundervisning er bare ett blant flere alternativer.

Forholdet mellom læreren og eleven

En privatlærer er litt sin egen greie. Hen er ikke helt som lærerne på skolen, både siden undervisningsforholdene er vidt forskjellige og siden privatlæreren ofte ikke har lærerutdanning. Men privatlæreren er heller ikke en venn, og undervisningen må fremdeles ha struktur, plan og progresjon, selv om det ikke er 25 elever å holde styr på.

Vi kan kalle det for en mentorrolle. Privatlæreren lærer bort både teoretisk og praktisk kunnskap, men i mange tilfeller er ikke undervisningen rent fagorientert. Det handler også om å hjelpe eleven med å fungere bedre i skolesituasjonen, finne selvtillit, tørre å være åpen og stille spørsmål og ikke overarbeide seg eller bekymre seg for mye.

I mange tilfeller har nemlig de faglige utfordringene ikke rent faglige årsaker. Mange elever har psykologiske barrierer som forhindrer effektiv læring. En privatlærer tilbringer mye tid sammen med eleven, og de rekker å bli godt kjent. Når forholdet føles trygt, blir det lettere for eleven å konsentrere seg om det faktiske skolearbeidet. Disse seirene blir med tilbake til klasserommet.

Det spiller ingen stor rolle hvilket fag det er snakk om: matematikk, norsk, historie, geografi, spansk, engelsk, fransk, kjemi, fysikk, biologi ...

Livsvisdom å ta med seg videre

Privatundervisning kan altså også lære eleven litt om livet.

Denne typen undervisning er et godt tilskudd til det standardiserte utdanningsopplegget elevene møter i skolen. Det kan ikke minst gjøre overgangen mellom forskjellige utdanningstrinn lettere.

jente sitter bak vindusrute og ser konsentrert på noen papirer foran seg
Det er viktig å være i stand til å jobbe selvstendig, men aldri feil å be om hjelp når man trenger det. (Kilde: Unsplash)

Og det er ikke slik at privatundervisning bare passer for ungdomsskole- og videregåendeelever. Også høyskole- og universitetsstudenter kan trenge litt ekstra hjelp i blant. Om du føler deg truffet, hvorfor ikke se deg om på fakultetet etter informasjon om hjelp fra andre studenter? Ofte finnes det ordninger der man hjelper hverandre, eller det finnes kurs og workshops for studieteknikk og så videre.

Ser du deg om, finnes det mange alternativer for studenter som trenger litt støtte. Og hvem har vel ikke vært der? Overgangen fra videregående kan være hard, og plutselig står man på egne bein på en helt annen måte enn tidligere. Om man ikke klarer å holde seg i skinnet, blir man fort hengende etter.

Så hva venter du på?

Det finnes mange forskjellige privatundervisningstjenester å velge mellom. De tar forskjellig form, har forskjellig pris og tilbys av vidt forskjellige aktører. Hos Superprof tilbyr mange privatlærere en gratis førstetime, noe som gjør at du lett kan teste om kjemien stemmer eller ei.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.