De store tallene og matematiske prinsippene som utgjør datavitenskap kan være overveldende og stressende for mange av oss, men sannheten er at de gjennomsyrer de fleste områdene i livene våre. Alt fra å formulere nye lover og forskrifter i møte med datakriminalitet, til hvordan det genereres anbefalte videoer på YouTube – dataene våre er over alt, hele tiden. Datavitenskap er utvilsom et av våre kraftigste verktøy, både i forretningslivet og i offentlig forvaltning. Noe det kanskje snakkes mindre om når det kommer til stordata (bedre kjent som Big Data), er hva akkurat disse dataene, og analysen av dem, kan gjøre for hver og en av oss, individuelt.

En god grunn til å lære å mestre datavitenskap, er at etterspørselen etter denne type kunnskap er i enorm vekst. I følge rapporter fra yrkesplattformen LinkedIn og Harvard Business Review, så øker populariteten for jobber innenfor datavitenskapen i rekordfart. Særlig spesialisering i kunstig intelligens og maskinlæring dominerer arbeidsmarkedet i stadig større grad.

Humanoide-androide-roboten Alter, Tokyo.
Kunstig intelligens kan være en spennende så vel som skremmende utvikling, særlig når robotene stadig blir mer like oss mennesker. Her er humanoid-android-roboten Alter fra Tokyo. Bilde: Unsplash

Med sånne prospekter er det tydelig at det å jobbe med datavitenskap er et sikkert kort for fremtiden. Enten du allerede jobber som data scientist, eller vurderer å utdanne deg som en, vil det å tilegne seg evnen til å perfeksjonere dataanalyse gi deg tilgang til en større del av arbeidsmarkedet. Og i et felt med så stor bredde, kan du jobbe med alt fra:

  • Dataanalyse
  • Forretningsvirksomhet
  • Statlig og kommunal forvaltning
  • Kunstig intelligens
  • Dataingeniørfag
  • Markedsanalyse

Ikke bare er det et mangfold av yrkesretninger å velge mellom, men også hvilke bransjer du kan få innpass i. Det er stor etterspørsel etter data scientists, ikke bare i bankvirksomhet og i offentlig sektor, men også i de største teknologiselskapene i verden, sånn som Facebook, Microsoft, Google og Apple.

Det er også store muligheter for variasjon i måten du jobber på. Enten du liker å jobbe i team, eller om du foretrekker å jobbe for deg selv, så har du stort sett friheten til selv å velge det arbeidsmiljøet som passer deg best. I et team kan du samarbeide med kolleger i samme bransje, om du derimot velger å gå solo, kan du jobbe frilans og styre arbeidshverdagen din som det passer deg. Enten du driver med forretningsanalyse, databehandling eller analyserer stordata, så kan du i stor grad sette dine egne rammer, og i hvilken grad du ønsker å jobbe i et strukturert og innovativt miljø.

Og er det data scientist eller dataanalytiker du vil bli? Det er nemlig ikke helt det samme.

De beste ITlærerne tilgjengelig
Johannes
5
5 (5 Evaluering(er))
Johannes
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (10 Evaluering(er))
Kristian
149kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kassi
5
5 (6 Evaluering(er))
Kassi
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mohamed
5
5 (5 Evaluering(er))
Mohamed
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Espen
5
5 (7 Evaluering(er))
Espen
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (4 Evaluering(er))
Håvar
699kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eric
Eric
230kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
August
5
5 (5 Evaluering(er))
August
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Johannes
5
5 (5 Evaluering(er))
Johannes
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (10 Evaluering(er))
Kristian
149kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kassi
5
5 (6 Evaluering(er))
Kassi
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mohamed
5
5 (5 Evaluering(er))
Mohamed
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Espen
5
5 (7 Evaluering(er))
Espen
599kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Håvar
5
5 (4 Evaluering(er))
Håvar
699kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Eric
Eric
230kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
August
5
5 (5 Evaluering(er))
August
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvilke ferdigheter kan du lære fra datavitenskapen?

Å utdanne seg innenfor datavitenskap kan gi deg et helt nytt sett med ferdigheter som verden trenger, eller det kan åpne for nye muligheter i den jobben du allerede har. Programmering og lineær algebra er særlig ettertraktede ferdigheter hos en data scientist, men datavitenskapen handler om mer enn ren matte, andre analytiske egenskaper som du kan få god bruk for er:

  • Problemløsning
  • Teamarbeid
  • Kritisk tenkning
  • Kommunikasjon

Les mer om fordelene ved å studere datavitenskap.

For å si det sånn: Alle kan trykke på en knapp og lage noe slags statistikk med den rette programvaren, men det er det å forstå logikken bak utregningene, og ha evnen til å fortelle historien om dem, som vil utmerke deg som en god data scientist.

Les mer om alle måtene du kan bruke statistikk på her!

Datavitenskapen involverer en rekke ferdigheter, enten du ønsker å jobbe med undervisning og lære andre hvordan algoritmene bak en programvare fungerer, eller har en kunstnerisk visjon om å sprenge grenser med din helt unike datavisualisering, så krever det å arbeide med data en variert kunnskap på feltet og evnen til å formidle det, sånn at det blir forståelig for alle oss andre.

Som sagt er et av de beste argumentene for å lære mer om datavitenskap at det kan slå veldig positivt ut for karrieremulighetene dine, eller muligheten til å avansere innenfor den bransjen du allerede jobber i. Ettersom datavitenskap innebærer interdisiplinær kunnskap, vil du få langt flere bein å stå på i yrkeslivet.

Data berører så å si alle deler av folks liv, og som en data scientist kan karrieren din ta deg fra å analysere tall og lage rapporter for bankinvesteringer, til å jobbe som biostatistiker med testing av nye medisiner for et farmasøytisk selskap.

Selv innenfor den samme bransjen, som for eksempel finans, så kan du den ene dagen analysere stordata på IT-avdelingen, den andre dagen analysere store kundeportfolier, etter hvert som du får erfaring med mer avansert analyse. Å jobbe med data gir deg med andre ord stor grad av fleksibilitet når det kommer til å få nye og mer spennende oppgaver, selv innenfor samme selskap, ettersom datavitenskapen er et så stort og progressiv fagfelt.

Å lære mer om forskjellige type data, databehandlingsmetoder og analytiske verktøy kan også gi deg konkurransefortrinn når du skal bygge opp din egen bedrift. Datavitenskap kan gi deg den informasjonen du trenger for å utvikle informasjonsdrevne strategier, sånn at du kan få dataene til å jobbe for deg og bedriften din.

Analytiske verktøy som Google Analytics, SPSS og Hadoop kan gi deg innsikt i trender som har betydning for driften din, selv uten kurs eller formell bakgrunn i datavitenskap. Kundeanalyse kan gjøre underverker for virksomheten din, blant annet ved å gjøre nettsidene dine bedre og mer målrettede. Å kunne bruke denne type programvare kan også ha positiv innvirkning på hvordan du organiserer bedriften. Data og informasjon kan virke overveldende og forvirrende, noe som gjerne er grunnen til at mange ikke tar tak i rådataene de har tilgang på, eller de setter det hele bort til eksterne leverandører som vet å ta seg betalt.

Analysere stordata, eller big data.
Å være i stand til å analyse store og kompliserte datasett, såkalte stordata eller Big Data, er noe som kommer til å bli stadig viktigere i fremtiden. Bilde: Unsplash

Enten målet er å spare penger ved å gjøre det selv, eller om du har en genuin interesse for datavitenskap, så er det å ha en viss innsikt i data og analyseverktøy til stor hjelp når du skal identifisere kvaliteten på dataene dine, både hvor strukturerte de er og hvordan du skal analysere rapporter på en hensiktsmessig måte.

Dersom du er interessert i de mer komplekse sidene ved datavitenskap, som naturlig språkprosessering, maskinlæringsalgoritmer, eller komplisert bruk av Excel, så kan du i tillegg lære deg automatisert innsamling, lagring og analyse av dine egne data. Å legge automatisering til CV-en din kan gjøre at du skiller deg ut på arbeidsmarkedet, eller gjøre jobben du allerede har enklere.

Bli en beslutningstager ved hjelp av datavitenskap

Datavitenskap er ikke bare nyttig for arbeidslivet, det kan komme godt med i privatlivet også. Med en stadig økende mengde stordata, har det bare blitt mer og mer viktig å forstå vitenskapen bak når det kommer til helt avgjørende ting som politikk, samfunn og styresett.

Som tidligere nevnt må du ikke å ha en grad i datavitenskap for å ha en viss forståelse for det. Å lære seg noe av det mest grunnleggende kan du gjøre ved å lese velrennomerte blogger og artikler relatert til innovasjoner i eller forklaringer av relevante deler av datavitenskapen, lytte til podkaster eller lese oppdaterte bøker om det, for eksempel fra pensumlistene til studieprogrammene. Skulle du bli inspirert til å sette deg på skolebenken igjen, så er det knapt et fag det finnes så mange valgmuligheter i, i så mange deler av verden.

Les mer om hvor du kan studere datavitenskap her!

Å lære datavitenskap kan faktisk gi deg et bedre grep om trender i tiden, ting du kanskje ikke helt klarte å få oversikten over før, som viktige tendenser i nasjonaløkonomien. Ved å lære deg noen analytiske modeller kan du lettere vurdere markedet og hva som skjer både i dag og frem i tid, sånn at du kan få en større forståelse for hvordan økonomien og finansmarkedet fungerer.

Med denne type kunnskap vil det bli lettere å ta informerte valg, på et individuelt nivå så vel som i et større perspektiv når det kommer til finansielle og økonomiske utfordringer – som er noe av det mest grunnleggende når det kommer til dataanalyse – både for å forstå og løse disse utfordringene. Alt fra å ta en avgjørelse om hvor og når du skal kjøpe bolig, til å forstå hvorfor det oppstår politisk uro i et samfunn. Når du skjønner hvordan ting henger sammen ut fra den informasjonen som kan innhentes og underbygge det som skjer, så vil du være bedre rustet til å se det større bildet.

 

Plakat, demonstrasjon for flat earth
Mistillit til vitenskap og MSM (Main Stream Media) har blitt mer synlig i en tid der mengden informasjon er overveldende og langt flere meninger kommer til syne. Det er overraskende mange som mener at jorda er flat, for eksempel, og at noen ønsker at vi ikke skal vite "sannheten" bak. Bilde: Unsplash

 

Å lære om eller perfeksjonere de analytiske egenskapene dine vil være til hjelp i nærmest en hver bransje du er i. Å lære datavitenskap er ikke så komplisert som det høres ut, og det kan gi deg noen store fordeler som også kan komme andre til gode. Ved å forstå statistiske prinsipper som kan forklare hva som skjer i verden rundt oss, så kan man lettere løse problemer i en bedrift så vel som i lokalsamfunnet, ved å finne de svake punktene i systemene og hvordan utbedre dem. Dette er noe de som rådgir toppledere og politikere gjør hele tiden.

Og om du er interessert i å forstå hvordan lokalpolitikken påvirker deg, så kan prinsippene i datavitenskapen gi deg muligheten til å analysere informasjonen som ligger bak styre og stell. Data påvirker avgjørelser tatt i alt fra butikkutvalg, bensinpriser, kommunale tjenester, og på mange andre områder som påvirker hverdagen vår.

Å forstå data og informasjon vil også gjøre det lettere å stille de rette spørsmålene om hva som skjer i verden. Tall kan være ganske så mektige våpen i møte med diktaturer og autoritære styrer, men det er også et viktig verktøy for å kunne utfordre makta selv her hjemme i Norge.

Ved hjelp av datavisualisering har journalister i autoritære regimer fått muligheten til å belyse og formidle kompleks informasjon på en forståelig måte, ved hjelp av oversiktlige visualiseringer som appellerer til evnen vår til å gjenkjenne strukturer og mønstre, heller enn lange og innfløkte artikler. Dette er et uvurderlig verktøy for å informere både lokalbefolkning og et internasjonalt publikum. Data utgjør rett og slett ryggraden i industri så vel som statsapparat, som du er eller kommer til å være en del av, og det å forstå hvordan data påvirker alle disse delene av det private og offentlige vil gjøre det enklere for deg å se på de politiske systemene med et mer kritisk blikk.

Å kunne analysere data og informasjon gjør det altså enklere å forstå hva som skjer i samfunnet, men også å se den dataen som samfunnet består av. Et begrep som er særlig aktuelt i vår tid, og som har påvirket alt fra journalistikk og folkeopinion til politisk ledelse – til og med rettssystemer i den vestlige verden – er fake news, altså falske nyheter. Denne trenden i tiden gjør det bare viktigere å forstå hvordan tall kan manipuleres for å fungere etter noens ideologiske eller politiske motiver, og det gjør det bare enda mer avgjørende å kunne ta informerte valg. Du trenger ikke å være et mattegeni eller å kunne dechiffrere avanserte algoritmer for å forholde deg analytisk til data, du kommer langt med å aldri slutte å stille spørsmål ved det som skjer rundt deg, eller om dataene som ligger bak.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Jorun

Språkdame med forkjærlighet for rettskriving generelt, skjønnlitteratur, strikketøy og katter spesielt.