Kubistene ønsket å utfordre måten vi ser på et rom på og vår egen forståelse av sansningen vår. Derfor malte de verk som viser frem objekter på en ny måte. Det kunne for eksempel innebære at de viste frem alle sidene til en gjenstand eller at de brukte en sammensetning av flere medier for å representere den. Det var ikke bare en utfordring av samtidens kunst, men også en oppfordring til å se kritisk på forholdet mellom verden rundt oss, sansning og vår tolkning av sanseinntrykk.

Ofte ble visjonen presentert i geometriske former eller andre former som fikk dybde og tekstur. Det er disse formene som ga retningen navnet kubisme: Noen ganger tok de nemlig form av små kuber.

Spanske Pablo Picasso var en av de mest synlige unge kunstnerne på begynnelsen av 1900-tallet. Han var en viktig skikkelse i grunnleggelsen av kubismen, influerte generasjoner av kunstnere og la grunnlaget for symbolismen og surrealismen. En annen viktig grunnleggerskikkelse for kubismen var franske Georges Braque. Det sies at han og Picasso var uadskillelige, og de arbeidet tett for å utvikle kubismen og etablere deres delte visjon. De ønsket å vise frem en ny måte å se verden på, for ikke å nevne å finne en måte de virkelig kunne uttrykke sitt verdenssyn på. De brukte blant annet collage-teknikker på lerret, og summen av arbeidet deres definerte dem som periodens kanskje aller mest nyskapende og innflytelsesrike.

Picasso og Braque jobbet med abstrakte og fragmenterte former og bilder. Ofte brukte de gjenstander og figurer som inspirasjon. De utviklet også ferdighetene sine innenfor andre medier enn maleriet, og tok for seg av skulpturkunsten. Etter som kubismen vokste og utviklet nye trekk, kan vi snakke om at den bestod av to hovedretninger: analytisk og syntetisk kubisme. Den analytiske kubismen opptok seg av form, mens den syntetiske kubismen tok for seg tekstur og mixed media, altså en sammenblanding av forskjellige medier.

Bli bedre kjent med 1900-tallets viktigste kunstretninger (og noen viktige forløpere) her.

kubistisk, fragmentert maleri av en grønnrutet duk, druer, en vinflaske og en avis
Kubistiske malerier fremstår ofte som fragmenterte. Her ser vi Juan Gris' Stilleben på rutete duk fra 1915.

Interessant nok ønsket ikke Picasso å kalles en kubist, og spesielt ikke slik kritikerne hadde definert retningen. Han så arbeidet sitt som en kontinuerlig prosess, men de klare stilbruddene er synlige for alle som betrakter kunsten hans med et overblikk. Fra den blå perioden til surrealismen: Picasso var en eksperimentell kunstner og en virkelig mester på flere områder.

Vi skal vende tilbake til Picasso senere, men la oss først se nærmere på kubismen som bevegelse.

Les mer om en norsk, kvinnelig kubist her.

De beste Tegninglærerne tilgjengelig
Dmitri
Dmitri
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Evelyn
Evelyn
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Annette
Annette
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nora
Nora
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sofie
Sofie
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Beth
Beth
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Embla
5
5 (2 Evaluering(er))
Embla
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ronja
5
5 (1 Evaluering(er))
Ronja
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dmitri
Dmitri
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Evelyn
Evelyn
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Annette
Annette
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nora
Nora
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sofie
Sofie
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Beth
Beth
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Embla
5
5 (2 Evaluering(er))
Embla
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ronja
5
5 (1 Evaluering(er))
Ronja
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

10 fakta om kubismen

 1. Pablo Picasso utviklet kubismen i samarbeid med Georges Braque.
 2. Kubismen var en moderne kunstbevegelse som utfordret samtidens (og nåtidens, om ikke i en like sjokkerende grad) syn på perspektiv, dybde og rom.
 3. Kubistene vendte seg vekk fra en tradisjonell behandling av figurer og objekter. Realistiske reproduksjoner falt ikke innenfor kubismen.
 4. Kubistene eksperimenterte med figurer og objekter. Ord som "forgrunn" og "bakgrunn" mister ofte sin mening i forbindelse med kubistiske malerier: De glir over i hverandre, og vi får se det samme objektet fra flere sider samtidig.
 5. Kubismen var en bevegelse i utvikling, og vi kan snakke om to hovedretninger innenfor den: analytisk kubisme og syntetisk kubisme.
 6. Den første fasen av kubismen fant sted i årene rundt 1910, bestod av analytisk kubisme og fokuserte på å reprodusere geometriske former fra verkets objekt. Det resulterte ofte i skarpe vinkler og flate områder, ofte med lav fargemetning og få farger. Et eksempel på denne formen for kubisme er Georges Braques verk Kvinne med en gitar. Maleriet var inspirert av Cezannes stil.
 7. Den andre fasen av kubismen varte omtrent fra 1912 til 1920, og kalles syntetisk kubisme. Den fokuserte på enkle former som var bygd inn i hverandre eller forbundet på andre måter, noe som flatet ut dybden i maleriet. I tillegg tok kunstnerne innenfor denne retningen inn flere materialer, brukte collage og mixed media, skarpe farger og nye teksturer. Et eksempel på denne retningen av kubismen er Picassos verk som på engelsk kalles Still Life With Chair Caning.
 8. Med syntetisk kubisme var Picasso den første til å ta i bruk collage, tekst og utklipp i høykunst.
 9. Kubismen sies å være inspirert blant annet av afrikansk kunst, og gjenstander med en slående likhet til afrikanske masker dukker stadig opp i Picassos arbeid.
 10. En av kubismens funksjoner var å bryte med gamle ideer om kunst, skape nye visjoner og redefinere kunsten. Kubistene utfordret sansningen vår og måten vi reflekterer over den: I stedet for å gi ett perspektiv gir den mange på én gang.

Les mer om ekspresjonismen, en annen modernistisk bevegelse, her.

maleri i blå- og gråtoner av juan gris, det forestiller en kubistisk versjon av picasso i blå dress og med en palett i hånda
Juan gris portretterte Picasso. Portrett av Pablo Picasso, 1912.

Den mest kjente kunstneren innenfor kubismen

Pablo Picasso

Pablo Picasso ble født inn i en kreativ familie i Málaga i Spania. Faren hans var maler, og underviste sønnen da han oppdaget at han hadde talent. Familien nøret opp om unge Pablos ferdigheter, og betalte for den beste kunstutdannelsen de hadde råd til, i tillegg til stadig å ta ham med på museer og gallerier for å gjøre ham kjent med de gamle mesterne.

Han reiste ofte mellom Paris og Madrid, og ble kjent med andre store kunstnere av samtiden – blant annet Edvard Munch og Henri de Toulouse-Lautrec, en post-impresjonist. Picasso begynte i denne perioden å lage skulpturer og male de verkene som faller innenfor det som siden har blitt kalt den blå perioden – et navn den har fått på grunn av noe så enkelt som fargebruken i maleriene hans.

Den påfølgende tiden kalles ofte den rosa perioden, av samme grunn – paletten ble dominert av rosa og røde toner. Han var i denne perioden spesielt opptatt av scenekunstnere og sirkusartister. Etter denne perioden mørknet paletten, og han begynte å nærme seg kubismen.

 • Viktige verk: Suppen (1902–3), Portrett av Gertrude Stein (1905), Kvinnene fra Avignon (1907), Tête de taureau (1942), Pike foran speilet (1932), Drømmen (1932), Chicago Picasso (1967), Den gamle gitaristen (1903)
 • Fødested: Spania
 • Liv: 1881–1973
 • Kunstretning: kubisme, symbolisme, surrealisme
 • Kunstform: maleri, trykk, skulptur

Bli bedre kjent med popkunsten her.

Et kjent stykke kubistisk kunst

Guernica

Guernica er et stort maleri, og ved første øyekast vet du kanskje ikke helt hvor du skal hvile øynene. Du legger merke til at verket er så godt som fargeløst, som et fotografi fra samtiden er det svart-hvitt, et gråtonemaleri, grisaille, riktignok med noen nyanseforskjeller.

Guernica er et av Picassos mest kjente verk, og det forteller historien om den spanske borgerkrigen. I 1937 bombet den spanske nasjonalistiske bevegelsen, i samarbeid med deres allierte, de tyske nazistene og de italienske fascistene, en liten by i Nord-Spania ved navn Guernica. Den ble betraktet som sentrum for den republikanske motstandsbevegelsen.

Picasso var i Frankrike da bombingen fant sted, og han fikk i oppdrag av det spanske republikanske styret å lage et stort maleri til verdensutstillingen i Paris i 1937. Hans opprinnelige idé om et tyrefektingsmotiv ble skiftet ut med det vi kjenner, som belyste en akutt politisk og humanitær situasjon og står som et mer overordnet symbol for ettertiden om krigens grusomheter.

Fortap deg i flere storslåtte og dramatiske motiver med en tur tilbake til barokken.

Da verket var fullført, ble det sendt rundt i verden, og på den måten vakte det oppmerksomhet rundt den spanske borgerkrigen. Det vi står igjen med, er et kubistisk mesterverk med et tydelig antikrigsbudskap.

 • Kunstner: Pablo Picasso
 • Dato: 1937
 • Størrelse: 350 cm x 780 cm
 • Medium: olje på lerret
abstrakt maleri av rever med tydelige geometriske figurer og skarpe vinkler
Også kunstnere som ikke hovedsakelig befant seg innenfor kubismen, ble tydelig influert av uttrykket. Dette er ekspresjonisten Franz Marcs Revene fra 1913.

Andre kjente kubistiske verk:

 1. Les Demoiselles d'Avignon av Pablo Picasso
 2. Maisons et arbre av Georges Braque
 3. Moi et le village av Marc Chagall
 4. Portrett av Pablo Picasso av Juan Gris
 5. Naken kvinne går ned en trapp nr. 2 av Marcel Duchamp
 6. Portrett av Dora Maar av Pablo Picasso
 7. L’oiseau bleu av Jean Metzinger
 8. Byen av Fernand Leger
 9. Rådyr i skogen av Franz Marc
 10. La jalousie av Juan Gris

Den kubistiske kunstbevegelsen ble ledet an av en sann visjonær og la til rette for andre moderne kunstbevegelser, blant annet futurismenkonstruktivismen og designbevegelsen art deco. Den spredte seg raskt gjennom Europa, og mange betydningsfulle kunstnere inkorporerte kubismen i større eller mindre grad i sin egen kunst.

Uansett om man liker kubistisk kunst eller ei, kan man være enige om at kunstbevegelsen var viktig for å bryte ned gamle forestillinger om kunst og persepsjon.

Lyst til å lese mer om kunsthistorie? Sjekk ut denne artikkelen om impresjonismen.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.