Å studere kjemi er et godt karrieremessig valg. Det er mange bransjer, særlig innen industri- og energisektoren, som ser etter kjemiutdannede. Den pågående klimaendringskrisen har økt forespørselen etter kvalifiserte kjemikere på alle felt.

Minimumskravet for en karriere i kjemiindustrien er en bachelorgrad i kjemi. Det vil ta tre år å fullføre et bachelorprogram, og dette tilbys på flere av Norges universiteter, blant annet Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og NTNU i Trondheim.

Det finnes mange jobbmuligheter for kjemiutdannede, så la oss ta en titt på noen av alternativene som finnes.

Begynn å lete etter private kjemilærere som er innenfor ditt aktuelle budsjett.

De beste Kjemi - Høyere utdanninglærerne tilgjengelig
Thomas
5
5 (15 Evaluering(er))
Thomas
750kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (9 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
265kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd-anders
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Odd-anders
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonathan
5
5 (4 Evaluering(er))
Jonathan
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredericke
Fredericke
230kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sharon
Sharon
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amansisa
Amansisa
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (15 Evaluering(er))
Thomas
750kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (9 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
265kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd-anders
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Odd-anders
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonathan
5
5 (4 Evaluering(er))
Jonathan
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredericke
Fredericke
230kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sharon
Sharon
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amansisa
Amansisa
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva lærer du i kjemi?

Først starter man med en introduksjon i generell kjemi. Da vil man sannsynligvis måtte studere kjemiske modeller, forskjellen mellom organisk og uorganisk kjemi, de fysiske kreftene og bindingene som styrer all eksisterende materie, og hvordan forskere kan prognostisere et elements respons basert på dets atomforfatning. Man vil også lære om utbytte av kjemi og hvordan utregning i kjemi foregår.

Med grunnutdanning i kjemi har man forståelse for begreper som kvantemekanikk. Dette forklarer adferden til molekyler i hele universet. Noen kurs vil også omfatte bakgrunnsinformasjon om vitenskapens filosofi og historie.

Kjemi er praktisk arbeid i aller høyeste grad, med betydelig antall timer brukt i laboratorier hvor man gjennomfører nøye planlagte eksperimenter ved bruk av kompliserte teknikker.

Hvis man har mye fremgang på studiet, kan man få muligheten til å utføre et "åpent forsøk". Da må man bruke forskjellige laboratoriemetoder og teknikker for å løse problemstillinger som en kjemilærer gir elevene.

For å kunne gjennomføre dette må studentene beherske et bredt spekter av analytiske teknikker som strekker seg fra spektroskopi (som består av å analysere samspillet mellom materie og elektromagnetisk stråling) til kromatografi (som består av å separere kjemiske forbindelser avhengig av deres fysiske egenskaper).

Underveis i studiene kan man velge valgfag, og noen av alternativene kan være kjemiteknikk, farmakologi, nanoteknologi eller elektrokjemi.

Med eksamen av lavere grad kan gjennomføring av et internship bli nødvendig, og dette må omfatte et forskningsprosjekt som varer i et semester eller mer.

Sørg for å velge riktig kjemilærer for deg.

Laboratorie, hyller og bord med laboratorieutstyr
Studenter blir introdusert for laboratoriet tidlig i utdanningsløpet. (kilde: unsplash)

Beskytt planeten og bli en miljøkjemiker

Hovedoppgaven til en miljøkjemiker er å observere hva som er i luften, vannet og jorda, for å studere hvordan kjemikalier ender opp i miljøet vårt, hvilken effekt denne forurensningen kan ha og hvordan menneskelige aktiviteter påvirker planeten. Man overvåker kilden og omfanget av forurensningen, spesielt kjemiske forbindelser som kan utgjøre en fare for menneskers helse. En miljøkjemiker arbeider også med å oppmuntre og forbedre bærekraft, bevaring og beskyttelse ved å opprette eller følge miljøvennlig initiativ.

Dette er praktisk arbeid, på lik linje som hvilken som helst annen kjemi jobb. Jobben vil sannsynligvis innebære å ta bakkeprøver og analytiske tester, spesielt i tilfelle med en forurensningskrise som oljeutslipp etter akviferforurensning.

Som miljøkjemiker må man studere og holde seg oppdatert på helse- og sikkerhetsforskrifter, i tillegg til lokale og nasjonale lover. Mange miljøkjemikere jobber i skjæringspunktet mellom mange forskjellige vitenskaper, som for eksempel biologi, geologi, økologi, sedimentologi, mineralogi, genetikk, jord- og vannkjemi, hydrologi, toksikologi, matematikk og ingeniørfag.

De fleste miljøkjemikere og teknikere jobber for nasjonale og lokale myndigheter eller i private konsulentfirmaer. Med jobb i offentlig sektor ligger gjennomsnittslønnen på rundt 319 000 kroner i året, men hvis man jobber i privat sektor er det ikke utenkelig med en gjennomsnittslønn på rundt 472 000 kroner i året.

Den globale oppvarmingen har definitivt ført til økt etterspørsel etter kjemikere som spesialiserer seg innenfor miljøspørsmål. Dette er en faktor som utvilsomt vil reflektere lønnen deres i årene som kommer. Enda en god grunn til at man bør satse på en fremtid innen kjemi! Les mer om hva en privatlærer kan bidra med her.

Diverse plastikkbestikk som former ordet "stopp"
Plastikk er en av de viktigste elementene som skaper store forurensningsproblemer. (kilde: unsplash)
De beste Kjemi - Høyere utdanninglærerne tilgjengelig
Thomas
5
5 (15 Evaluering(er))
Thomas
750kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (9 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
265kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd-anders
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Odd-anders
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonathan
5
5 (4 Evaluering(er))
Jonathan
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredericke
Fredericke
230kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sharon
Sharon
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amansisa
Amansisa
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (15 Evaluering(er))
Thomas
750kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (9 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
265kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd-anders
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Odd-anders
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonathan
5
5 (4 Evaluering(er))
Jonathan
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredericke
Fredericke
230kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sharon
Sharon
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amansisa
Amansisa
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Løs forbrytelser og redd liv, bli en toksikolog

Forskjellen mellom rettsmedisinsk kjemi og toksikologi er veldig liten, og kvalifikasjonene er veldig like for disse to yrkene.

En rettsmedisiner analyserer fysiske bevis og prøver fra rettshåndhevelsesorganer, og hensikten er å løse forbrytelser. Dette yrket har blitt glamorisert av TV-serier som CSI, Dexter og Bones. Det har ført til at rettsmedisin er et trendy felt å studere, og det er også en medvirkende faktor til økt konkurranse om å få plass på spesifikke kurs eller å finne en jobb etter fullført utdannelse.

Det ser derimot ikke ut som toksikologer vil gå tom for arbeid med det første. En toksikolog har som hovedoppgave å studere sikkerhet og biologiske effekter av medikamenter, kjemikalier, midler og andre stoffer på levende organismer. Dette er et tverrfaglig felt og krever at man er komfortabel med annen vitenskap som biologi, biokjemi og organisk kjemi.

Det er ikke like glamorøst som å være rettsmedisiner, men det hjelper til med å redde liv.

Å ha en kul jobb er en av grunnene til å studere kjemi.

Også som toksikolog tilbyr offentlig sektor et mindre attraktivt lønnsnivå enn privat sektor. Hvis man jobber med analytisk toksikologi kan årslønnen variere mellom 423 000 kroner og 569 000 kroner, avhengig av kvalifikasjoner.

Et veiskille mellom kjemi og biologi: Bioteknologi

Hvis man er interessert i både biologi og kjemi, og ikke klarer å velge hvilke felt man liker best, så kan man utdanne seg innen bioteknologi.

Dette feltet omfatter studier og bruk av levende organismer eller celler for å lage nyttige produkter. Disse bioteknologiske prosessene har vært i bruk i tusenvis av år. Det er for eksempel per dags dato mer enn 10 000 år siden det ble funnet spor av ølproduksjon. Vin- og osteproduksjon var også forløpere til dagens bioteknisk industri.

Det var relativt nylig vi skjønte hva som stod bak noe av favorittmat og -drikker rundt omkring i verden og over tid, da alkymi ble kjemi, fremstod bioteknologi som et eget felt.

I dag tillater bioteknisk industriell design og syntese av nye medisiner, forbedret ernæring, fremme landbruket og beskytter miljøet. Et av de tidligste gjennombruddene innen bioteknologi var industriell produksjon av insulin, nødvendig for å behandle millioner av diabetikere.

Ifølge lønnstatistikken på Statistisk sentralbyrå, tilbyr offentlig sektor bioteknologer en gjennomsnittslønn på rundt 645 000 kroner, mens bioteknologer som jobber i privat sektor kan vente seg en gjennomsnittslønn på rundt 678 960 kroner i året.

Bli kjemisk ingeniør

Rollen til en kjemisk ingeniør er å finne måter å oversette kjemiske reaksjoner naturlig forekommende i naturen eller utviklet i laboratorier, til praktiske anvendelser for produksjon av kjemikalier eller forbindelser i industrier ved storskala.

En kjemisk ingeniør jobber jevnlig med å forbedre disse prosessene, enten ved å gjøre dem kostnads- eller energieffektive eller ved å gjøre dem mindre skadelige for miljøet. De siste årene har biologi og spesielt bioteknologi spilt en voksende rolle innen kjemiteknikk, men hovedfundamentene for feltet er fortsatt kjemi, matematikk og fysikk.

Mange forskjellige sektorer jobber med kjemiske ingeniører, fra luftfart og bilindustrien til miljø- og medisinske selskaper. Med de økende kostnadene for fossilt brensel og den globale oppvarmingen som har blitt observert de siste tiårene, har kjemiske ingeniører hatt en økende rolle i å forbedre bærekraften til svært forurensende industrier som mote- eller bilprodusenter.

Noen utfordringer som kjemiske ingeniører står overfor i de kommende årene inkluderer å redusere mengden CO2-atmosfære for å temperere effekten av menneskelige aktiviteter og deres rolle i oppvarmingen av planeten. Det vil også innebære å finne nye, ikke-forurensende og fornybare drivstoff.

Et annet stort problem som vi står overfor er akkumulering av flere tiår med ikke-resirkulert plast, forurenser havene våre, tar vei inn i maten og til slutt skader oss. Kjemiske ingeniører, som har vært kilden til plastforurensning etter andre verdenskrig, må finne nye måter å resirkulere og gjenbruke plast på, omforme disse til stoffer, byggematerialer eller lage plast-spiser bakterier er noen av innovasjonene som kan redde planeten vår.

Bortsett fra utdanning i biokjemi, har kjemiske ingeniører ofte forskjellige bakgrunner. Hvis man som kjemisk ingeniør jobber i offentlig sektor ligger gjennomsnittslønnen på 498 720 kroner i året, mens en jobb i privat sektor gjerne ligger på et gjennomsnitt på 680 180 kroner i året.

Begynn med privatundervisning i kjemi og ta fatt på din fremtidige karriere.

Mannlig kjemiker titter inn i et mikroskop
Kjemikere vil være avgjørende for å kunne stoppe utviklingen av klimaendringene. (kilde: visualhunt)

Hva kan man gjøre med en bachelorgrad i kjemi?

Det betyr ikke nødvendigvis at studiene er over, selv om man har fullført et bachelorprogram. Tvert imot så er det mange som bestemmer seg for å studere mer og ta en mastergrad, og da også ofte etterfulgt av en doktorgrad, alt avhengig av hvilke ambisjoner man har.

Å få mer kunnskap i en av grenene som ble studert i løpet av bachelorprogrammet (organisk, uorganisk, fysisk eller analytisk kjemi) betyr ofte at man vil spesialisere seg innen forskning eller akademia.

Men kjemi inkluderer mange flere felt, spesielt innen anvendte områder som fysisk kjemi, beregningsbiokjemi, nanoteknologi, rettsmedisinske undersøkelser eller biomolekylær kjemi. Noen arbeidsgivere verdsetter også en slik spesialisert kvalifikasjon og justerer lønnsnivået deretter.

Uansett hvilket felt man spesialiserer seg innenfor, kan man velge hva man ønsker å jobbe med etter endt utdanningsløp. Man har kompetanse til å gi multinasjonskjemiske selskaper råd om hvordan best beskytte miljøet, men man kan også drive uavhengig forskning for en universitetsavdeling, hvis man heller skulle ønske det.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (2 vurdering(er))
Loading...

Hanne

Jeg tilbrakte store deler av oppveksten med nesa i en bok. Det gjorde meg til den språksikre skribenten jeg er i dag.