Kjemi var blant de første vitenskapene menneskene ble kjent med. Mye tyder på at man for mer enn 3000 år siden forstod noen av de kjemiske reaksjonene man omga seg med.

Kjemi ligger til grunn for så mye forskjellig. Hvordan man lager parfymer og såper, metodene for å brygge vin eller øl, samt glassblåsing. Alt er kjemi.

Fra primitiv kjemi, kalt alkymi, har mennesket utforsket videre og oppdaget stadig nye ting gjennom empiriske eksperimenter.

Fra bronsealderen til renessansen, studerte mange alkymister og kjemikere reglene som definerte livet på planeten vår. Fra Aristoteles i antikkens Hellas til Robert Grosseteste i England i Middelalderen, tok kjemien stadig nye steg og gjorde nye oppdagelse. Helt frem til Antoine Lovisier, en fransk kjemiker, som la grunnlaget for kjemien slik vi kjenner den i dag.

Det er en ting de fleste kjemistudenter har til felles: Kjærligheten til faget og sulten etter å forstå verden vi omgir oss med. Kjemi er sammen fysikk og biologi et av de tre viktigste vitenskapsfeltene. Det er selve koblingen mellom fysiske fenomener og alt som skjer på cellenivå på planeten.

I dag påvirker klimaendringene innfallsvinklene til de fleste vitenskapene. Kjemikere har fokusert på nye måter å produsere energi på, samt gjort undersøkelser av for eksempel hvordan innpakning av varer kan gjøres på en mer miljøvennlig måte.

Kjemi er imidlertid ikke noe enkelt fag. På et eller annet tidspunkt i løpet av studiene er det vanlig å stå litt fast og føle på at man trenger hjelp. Kanskje trenger man litt ekstra hjelp for å forstå det periodiske system, eller kanskje det er forståelsen av molekyler. Uansett hvor man føler at det stopper seg litt opp, finnes det muligheter for å komme seg videre.

- Jeg prøvde meg på ulike eksperimenter som var beskrevet i fysikk- og kjemiavhandlinger, og resultatene var ikke alltid slik jeg så for meg. Noen ganger fikk jeg uventet suksess. Andre ganger opplevde jeg den dypeste fortvilelsen på grunn av at jeg feilet grunnet min egen mangel på erfaring.

 

Marie Curie – Kjemiker og nobelprisvinner i fysikk

Forstår man noen av grunnprinsippene i kjemien, vil man forstå mer av den verdenen vi omgir oss med. (Foto: Unsplash)
De beste Kjemi - Høyere utdanninglærerne tilgjengelig
Thomas
5
5 (15 Evaluering(er))
Thomas
750kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (9 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
265kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd-anders
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Odd-anders
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonathan
5
5 (4 Evaluering(er))
Jonathan
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredericke
Fredericke
230kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sharon
Sharon
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amansisa
Amansisa
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (15 Evaluering(er))
Thomas
750kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (9 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
265kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd-anders
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Odd-anders
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonathan
5
5 (4 Evaluering(er))
Jonathan
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredericke
Fredericke
230kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sharon
Sharon
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amansisa
Amansisa
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

10 gode grunner til å ta kjemifag

Det finnes nok mer enn ti gode grunner til iallfall å lære seg litt grunnleggende kjemi, men i denne artikkelen skal vi forsøke å oppsummere ti grunner.

 • Det vil hjelpe deg med å forstå verden du omgir deg med. Kjemi er nøkkelen til å forstå alt fra strukturen på molekyler til redoksreduksjon av atomer.
 • Det vil lære deg mer om hverdagslivet. Etter å ha studert kjemi, vil man lese innholdsfortegnelsen på matvarer på en ny måte, og forstå hvordan man på best mulig måte bruker ulike vaskemidler.
 • Du vil bli en bedre kokk! All mat består av kjemiske forbindelser, og matlaging handler mye om å endre kjemiske bindinger. Det er en lek med forbrenning, oksidasjon, reduksjon og kjemiske reaksjoner for å få maten til å smake godt.
 • Kjemi gir mange jobbmuligheter, fra atomkjemi og biologisk kjemi til analytisk kjemi.
 • Det er koblingen mellom matte, fysikk og biologi.
 • Det er en veldig praktisk vitenskap, hvor man ofte må utføre kvalitative kjemiske analyser.
 • Kjemi er gøy.
 • Det vil hjelpe deg med å forstå aktuelle hendelser.
 • Det vil hjelpe en med å forstå medisinene man tar
 • Bli en viktig del av en bedre fremtid.
Man kan faktisk bli en bedre kokk om man studerer kjemi! (Foto: Unsplash)

Hvordan finner man en kjemilærer?

Superprof sin nettside finner man lærere. Man kan søke ut ifra hvilket nivå man er på i studiene og hvor man bor i landet, for så å få opp et utvalg av lærere. I tillegg anbefaler vi også å høre med læreren din på skolen eller foreleseren på universitetet.

Det er ikke veldig sannsynlig at du er den første studenten som spør om hjelp i kjemifaget. Lærere og forelesere vet kanskje om noen studenter som har kommet lenger i utdanningen som kan bistå som privatlærere.

I tillegg er det mange som tilbyr undervisning over nett. Du kan lese mer om hvordan du finner en privatlærer i kjemi, her.

De beste Kjemi - Høyere utdanninglærerne tilgjengelig
Thomas
5
5 (15 Evaluering(er))
Thomas
750kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (9 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
265kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd-anders
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Odd-anders
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonathan
5
5 (4 Evaluering(er))
Jonathan
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredericke
Fredericke
230kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sharon
Sharon
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amansisa
Amansisa
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (15 Evaluering(er))
Thomas
750kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (9 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Shokrullah
5
5 (9 Evaluering(er))
Shokrullah
265kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd-anders
4,7
4,7 (3 Evaluering(er))
Odd-anders
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonathan
5
5 (4 Evaluering(er))
Jonathan
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredericke
Fredericke
230kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sharon
Sharon
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amansisa
Amansisa
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvordan velge rett kjemilærer

Det er mange steder man kan møte hindre i kjemifaget. Noen sitter fast innen organisk kjemi, eller drukner helt i Boyles lov. Kanskje opplever man å ikke henge med på en forelesning om biokjemi, eller blir forvirret av bindingen av molekyler eller frustrert over at man ikke klarer å få den kinetiske ligningen som ble presentert i en time til å gå opp. Uansett hvor hindrene dukker opp, er det smart å ta tak så fort som mulig, så man ikke havner bakpå.

Det å skulle velge en privatlærer kan være vanskelig. Det er mange som tilsynelatende er kvalifisert, så det er umulig å vite om man treffer 100 prosent med valget man til slutt gjør.

Men det er noen ting man bør tenke gjennom før man gjør et valg av privatlærer:

 • Hva er målet: Det er avgjørende å vite hva man trenger hjelp til. Trenger man kun hjelp til et emne, eller har man for alvor havnet bakpå i faget?
 • Kjenn til mulighetene: Før man bestemmer seg for en lærer, bør man snakke med en lærer eller foreleser så de vet om hva du som student sliter med. Noen skoler har timer for å sørge for at alle henger med, mens man på universitetsnivå kanskje kan finne en kollokviegruppe.
 • Hold deg innenfor budsjett: Det er viktig at man har en langsiktig plan med dette.

Det er også viktig at man hele tiden veier opp behovet for ytterligere timer med en lærer. Kanskje har man lært mye om et emne på bekostning av et annet? Eller så kan man konkludere med at man har forstått det man skulle, tatt igjen det tapte og dermed ikke trenger videre oppfølging.

- I det 21. århundre, er grensene mellom kjemi, fysikk og medisin uklare. Og som under renessansen, så forfølger vitenskapsfolk sin nysgjerrighet selv om de går utenfor sitt fags formelle grenser.

 

Peter Agre – amerikansk fysiker og molekylær biolog

Hvor mye koster en privatlærer i kjemi?

Det er ikke så uvanlig som man kanskje tror å få privatundervisning i løpet av et utdanningsløp, om enn bare for en kort periode. Hva man bør forvente å betale for denne tjenesten kommer an på en rekke ulike faktorer: Hvor man bor, hva man trenger hjelp til, hvor i studieløpet man er, osv.

Oppfølging en-til-en er den dyreste løsningen, men også kanskje den mest effektive formen. Da vil læreren kun ha fokus på deg som student.

Oppfølging via nett er også en glimrende mulighet. Kanskje man kan ta det via en plattform som skolen tilbyr, eller så fungerer det også fint på Skype.

Det vil sannsynligvis være billigere å få hjelp på denne måten også. Læreren sparer tid og penger på å reise, så en undervisningstime blir langt mer effektiv å gjennomføre. De fleste lærere vil være vant til oppfølging på denne måten også, så kvaliteten på undervisningen trenger ikke å bli noe dårligere selv om kostnaden er lavere.

Farmasøyt er bare et av svært mange yrker man vil kunne mestre om man utdanner seg innen kjemi. (Foto: Unsplash)

Hva slags jobber kan man få etter en kjemiutdanning?

Hvis man vurderer å studere kjemi, er det greit å ha litt oversikt over hva slags karrieremuligheter man har etter endt utdanning.

En kjemiker kan mye forskjellige. Man forstår atomenes strukturer, kan forklare reglene som ligger til grunn for termodynamikk og forstå konseptene bak syrer og baser.

Kjemikere er svært etterspurt rundt om i verden. Det kan være i landbruket, på en lab eller i et farmasøytselskap. Kjemi er et av de mest innovative fagene man kan jobbe innenfor.

Nå er det også en global bekymring vedrørende bruker av fossilt brensel, og kjemikere jobber hardt for å finne og utvikle andre drivstoffkilder. Det samme gjelder bruken av plastikkprodukter. Det brukes stadig mer penger på å forske på miljøvennlige måter å pakke inn matvarer og andre produkter på.

Svært mange som står i frontlinjen i kampen for en mer bærekraftig planet, har studert kjemi. Men en grad i kjemi kan føre til flere muligheter enn det. De trengs innen medisin, nanoteknologien og i politiets etterforskningsarbeid også. Kjemikere kan bidra til å kurere kreft, og de kan være med på å løse kriminalsaker.

Om man studerer og fullfører en grad i kjemi, er mulighetene mange.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.