Det er vanskelig å lære et språk - uansett hvilket språk det er snakk om.

Mange går ut fra at den vanskeligste delen er å komme i gang. Og det er sant nok at det er veldig mye nytt å sette seg inn i som nybegynner, for ikke å snakke om at alt er fremmed.

Men i begynnelsen har man gjerne masse pågangsmot, energi og engasjement som gjør arbeidet litt lettere. Om man dessuten har en dyktig lærer, vil man introduseres for nye ord, konsepter og bøyningsformer gradvis, så man ikke blir helt overveldet. En lærer kan strukturere undervisningsopplegget slik at det mest grunnleggende kommer først.

Resultatet er at det ofte føles som man lærer veldig fort i begynnelsen. Det har også å gjøre med at den nye kunnskapen utgjør en så stor andel av ens totale kunnskap om det nye språket. Når man er på et høyere nivå, kan en detalj, uansett hvor viktig den er, føles mer som en dråpe i havet.

en nybegynner i tysk sitter ved laptopen sin og smiler, han ser ned i skjermen
Når man nettopp har begynt å lære et språk, er man gjerne full av entusiasme og pågangsmot. (Kilde: Good Faces / Unsplash)

Når man har jobbet med språket en stund, begynner man sannsynligvis å bli i stand til å konstruere setninger uten å slå opp annenhvert ord i ordboka. Man får kanskje følelsen av at man begynner å få en virkelig forståelse for språket, noe som kan gi massevis av mestringsfølelse og nytt engasjement.

Men plutselig når man kanskje et punkt der ting begynner å føles litt tyngre. Det føles som om fremgangen har stoppet opp, og man blir kanskje frustrert. Man gjør samme feil om og om igjen, selv om man egentlig vet bedre. Dette er et tegn på at man har nådd et læringsplatå.

Et læringsplatå er et punkt i læringsprosessen der utviklingen ser ut til å stoppe opp, eller i hvert fall sakke betraktelig ned.

En læringsplattform kan forårsakes av en rekke forskjellige ting. En vanlig årsak er at man har brukt et sett med teknikker og metoder som har sine begrensninger. En annen er at man har lært seg alle de tingene man tar relativt lett, og sitter igjen med språklæringens mest utfordrende elementer.

Uansett er det et frustrerende sted å være på. Og en av de beste måtene å komme seg ut av det på er å prøve ut nye tilnærmingerteste nye teknikker og be om hjelp fra en lærer - eller internett.

Uten mer om og men: Hvordan går du frem for å lære det tyske språket? Hva er de vanligste feilene? Og hvor vanskelig er det egentlig å lære tysk?

De beste Tysklærerne tilgjengelig
Merve
5
5 (7 Evaluering(er))
Merve
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nicolás
5
5 (63 Evaluering(er))
Nicolás
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Seraina
5
5 (4 Evaluering(er))
Seraina
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jorunn
5
5 (2 Evaluering(er))
Jorunn
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amira
5
5 (4 Evaluering(er))
Amira
260kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hanna
5
5 (2 Evaluering(er))
Hanna
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jan-anders
5
5 (1 Evaluering(er))
Jan-anders
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Josefine
Josefine
230kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Merve
5
5 (7 Evaluering(er))
Merve
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Nicolás
5
5 (63 Evaluering(er))
Nicolás
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Seraina
5
5 (4 Evaluering(er))
Seraina
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jorunn
5
5 (2 Evaluering(er))
Jorunn
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amira
5
5 (4 Evaluering(er))
Amira
260kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hanna
5
5 (2 Evaluering(er))
Hanna
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jan-anders
5
5 (1 Evaluering(er))
Jan-anders
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Josefine
Josefine
230kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Er det vanskelig å lære tysk?

Grunnen til at det tyske språket har rykte på seg for å være litt vanskelig, er at det har så mange og stramme regler. Men dette er jo unektelig også en stor fordel, selv om noen av reglene kan oppleves litt fremmede.

Tysk regnes faktisk som et av de aller letteste språkene å lære for nordmenn, kun overgått av svensk, dansk og nederlandsk. En av de viktigste grunnene til at det er lett å lære tysk, er at språkene ligger så tett på hverandre: Selv uten forkunnskaper kan en nordmann forstå en rekke tyske ord, av den enkle grunn at de ligner sånn på sitt norske motstykke.

Det mange gruer seg mest til, er å lære om kasus. Men hva er vel bedre å hoppe rett uti det man er redd for?

Kasus på tysk

Det tyske språket har fire kasus: nominativakkusativdativ og genitiv.

De forskjellige kasusformene brukes for å markere hvilken funksjon et setningsledd har, gjerne om det er subjekt eller direkte eller indirekte objekt.

Både artikkelen, substantivet og adjektivet kan kasusbøyes, men det går hardest ut over artikkelen. Dette er den tydeligste markøren for kasus.

I tillegg til at artikkelen bøyes etter kasus, bøyes den dessuten etter kjønn, for å komplisere det hele:

 Hunkjønn bestemt/ubestemtHankjønn bestemt/ubestemtIntetkjønn
bestemt/ubestemt
NominativDie/eineDer/einDas/ein
DativDer/einerDem/einemDem/einem
AkkusativDie/eineDen/einenDas/ein

Det kan ta litt tid å sette seg inn i, men leser og snakker du nok tysk, vil det føles naturlig etter hvert. Og det gir mestring, det!

Store bokstaver på tysk

Den viktigste regelen å lære seg om bruken av store bokstaver på tysk, er at alle substantiver har stor bokstav. Litt omstendelig, vil noen si, men det gjør det i hvert fall lett å skille substantivene fra andre ordklasser.

Når det gjelder store bokstaver i titler på bøker, filmer og så videre, gjør tyskerne som oss nordmenn: De følger det tyske språkets vanlige rettskrivingsregler, og bare den første bokstaven i navnet får stor bokstav i kraft av å være en tittel.

Ordrekkefølge

playmo-figurer står i kø på et bord, alle har omtrent samme avstand til hverandre, det hele er ordentlig og rolig
Det tyske språket er kjent for sin orden og struktur, men det betyr også at det er mange detaljer å sette seg inn i. (Kilde: Markus Spiske / Unsplash)

Den mest grunnleggende setningsstrukturen på tysk er subjekt + verbal + objekt, som på norsk. Det er imidlertid mange andre måter å skrive tysk på.

Fordi kasusbøyningene gir informasjon om setningsleddenes forhold til hverandre, står man friere til å flytte rundt på dem enn i mange andre språk. Men det finnes likevel klare begrensninger og retningslinjer for tysk setningsoppbygning. En av de viktigste faktorene her er hvorvidt vi har å gjøre med en hovedsetning eller en leddsetning.

Hvordan uttaler man tysk?

Fordi tysk uttale korresponderer godt med stavemåten, bør du klare å uttale tysk relativt greit når du har lært hvordan de forskjellige lydene uttales.

Det er likevel mange nyanser å bli kjent med - for ikke å nevne at man må huske hvordan tødlene, som strengt tatt heter umlaut, forandrer en vokallyd.

For oss nordmenn kan dette by på noen problemer, siden vi er litt "vranglært". For oss er det vanlig å uttale ü som y: Vi uttaler for eksempel München som "Mynkjen". Det er rett på norsk, men det er ganske langt unna å følge de tyske uttalereglene.

Mange av de tyske vokalene uttales relativt tett på de norske:

A uttales omtrent som den norske a-en, men litt "åpnere".
E uttales omtrent som den norske e-en.
I uttales omtrent som den norske i-en.
O uttales omtrent som den norske o-en.

Men u skiller seg ut: Den uttales nemlig også omtrent som en norsk o.

Og hva med umlautene?

Ä uttales litt som en norsk e.
Ö uttales i retning av ø, men med en liten u-lyd iblandet.
Ü, som vi allerede har nevnt, uttales ikke som y! Tyskernes uttale ligger mye nærmere vår u-lyd.

Unngå vanlige grammatikkfeil på tysk

På norsk er vi vant til å dele substantiver i tre kjønn, som de gjør på tysk. Det kan likevel by på en viss utfordring å huske hva som har hvilket kjønn.

En større utfordring er likevel å bli fortrolig med kasus. Har du mestret dette, er du over et virkelig hinder og kan gi deg selv en velfortjent klapp på skulderen.

En annen utfordring er å lære de forskjellige reglene for plasseringen av verbet på tysk.

For hvor skal det egentlig, det verbet?

I en vanlig hovedsetning står verbet på plass nummer to i setningen, uansett hva som står først.

I en leddsetning plasseres det imidlertid til slutt.

Når verbalet inneholder et hjelpeverb, blir hjelpeverbet stående på plass nummer to, mens hovedverbet flyttes til slutten av setningen.

Stiller du et spørsmål uten spørreord, skal verbet stå først i setningen.

Les mer om vanlige grammatikkfeil på tysk.

en avis som er skrevet på tysk ligger bundet i en bunt
Når du skal begynne å lese mer komplekse tekster på tysk, er det en fordel å kjenne til forskjellige former for setningsoppbygning. (Kilde: Denny Müller / Unsplash)

Tysk: Unntak til grammatikkreglene

Tysk har kanskje færre unntak enn det gjennomsnittlige språket.

Hvis du bare leter nøye nok, vil du likevel finne et par unntak til de tyske rettskrivingsreglene.

Tyske verb og prefikser

Mange tyske verb er konstruert med et prefiks.

I de fleste tilfeller kan de to delene separeres i visse sammenhenger. Ofte monteres prefikset av verbstammen og flyttes til slutten av setningen.

Men ikke alle prefikser kan separeres fra verbstammen. Det gjelder bare å huske hvilke det gjelder!

Heldigvis trenger du ikke å huske alle de individuelle verbene, det er nok å huske hvilke prefikser som er unntatt fra den generelle regelen.

Og hvilke er så det? Jo, det er disse: be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, voll- og zer-.

Tyske preposisjoner i genitiv

De fleste preposisjoner får enten akkusativ- eller dativform. Det finnes imidlertid en liten gruppe som får genitivform i stedet. Disse ordene er ikke så vanlige i hverdagstalen, men kan likevel være lurt å kjenne til.

Blant noen av de vanligste finner vi preposisjoner som "wegen", "während", "trotz" og "dank". Det er imidlertid vanlig å bruke dativ heller enn genitiv når man bøyer disse ordene i en muntlig kontekst.

Dette blir stadig mer akseptert, noe som betyr at dette unntaket ikke er blant de viktigste å kjenne til. Men jo mer man vet, jo bedre!

"Hjemme" på tysk

Det er et par ting å ha i bakhodet når man snakker om hjemmet på tysk.

Man går nemlig "zur Apotheke" og "zu Lidl", mens man går "nach Hause". Og når man er der, er man "zu Hause". Den lille e-en i slutten av ordet er en levning fra tidligere tider, da man også bøyde substantivet.

Til tross for at det er umulig å lære tysk uten å støte på noen utfordringer i ny og ne, er prosessen også utrolig givende.

Hvis du føler at du står og stamper og ikke kommer noen vei, anbefaler vi at du tar kontakt med en tysklærer. God pedagogikk og et erfarent utenfrablikk kan være akkurat det du trenger for å komme i gang igjen. Et par timer kan være alt du trenger for å komme på rett spor!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.