Når vi snakker om viktige skikkelser gjennom historien, går tankene ofte til statsledere, filosofer, aktivister eller vitenskapsfolk. Men en annen gruppe mennesker som har hatt enorm innflytelse på livene våre, er økonomene.

Økonomi er en del av nesten alle deler av hverdagen, og livene våre påvirkes stadig direkte og indirekte av ting som

  • den lokale og nasjonale økonomiens tilstand
  • den globale økonomiens tilstand
  • nasjonal og internasjonal økonomipolitikk

Kort sagt: Det er mye interessant å lære ved å ta en nærmere titt på noen av økonomene som hjelper oss med å forstå de økonomiske systemene vi omgir oss med – og som har vært med på å utvikle de økonomiske systemene selv.

bilde ovenfra av bygninger i en by, det står "bank" på to av dem
Få et overblikk over noen av de viktigste økonomene vi har. (Kilde: Unsplash)
De beste Økonomilærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (27 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4
4 (1 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (27 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4
4 (1 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Adam Smith (1723–1790)

Adam Smith var en filosof. Han regnes ofte som en av grunnleggerne av moderne økonomi.

Han var en forkjemper for en laissez-faire-tilnærming til økonomien, og mente at det frie markedet var selvregulerende. Hans mest kjente verk er The Theory of Moral Sentiments og An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, som ble gitt ut i henholdsvis 1759 og 1776.

Om du trenger bevis på hans posisjon, kan vi også nevne at han fikk en plass på den britiske 20-pundsseddelen i 2007.

John Maynard Keynes (1883–1946)

Keynesiansk økonomitenkning har spilt en viktig rolle i makroøkonomiens utvikling.

Ikke bare undervises det fremdeles i teoriene hans, de har også blitt videreutviklet av andre økonomer. Blant annet Michal Kalecki har vært en viktig figur i den post-keynesianske økonomiske skolen.

Kort sagt argumenterte Keynes imot laissez-faire-holdningen blant annet Smith representerer. I stedet mente han at myndighetene burde regulere økonomien for å

  • stabilisere svingningene i den økonomiske aktiviteten
  • senke arbeidsløsheten
  • forebygge nedgangstider

Beatrice Webb (1858–1943)

Martha Beatrice Webb var bemerkelsesverdig i det at hun aldri tok noen formell utdannelse, men likevel var svært opptatt av utdanning og samarbeidets rolle i samfunnet.

Hun var sosialist, og brukte tid på å skjerpe ideene sine mens hun jobbet som renteinnsamler.

I tillegg hjalp hun fetteren sin, Charles Booth, med å gjøre undersøkelser i slummen i London. Studiene hans av de fattige i den britiske hovedstaden resulterte i rapporten Life and Labour of the People in London, som sjokkerte mange og etter hvert førte til initiativer fra styresmaktene mot fattigdom.

Webb grunnla London School of Economics and Political Science. Om det ikke er umiddelbart åpenbart hvorfor hun valgte akkurat dette fagfeltet, tenk på hvor mye tid og energi hun la ned i å forbedre livet til andre mennesker.

Hun ga en rekke bidrag til samarbeidsbevegelsen i økonomisk teori, og publiserte flere tekster om temaet.

stor forelesningssal fra foreleserens perspektiv, vi ser ryggen hans i forgrunnen
London School of Economics utdanner studenter i økonomi den dag i dag. (Kilde: Unsplash)

Irving Fisher (1867–1947)

Fisher var en av de mest fremtredende amerikanske økonomene tidlig på 1900-tallet, og han kan kalles en av de første kjendisøkonomene.

Fisher var en viktig bidragsyter i grunnleggelsen av monetarismen, og er kanskje best kjent for de to verkene The Debt-Deflation Theory of Great Depressions og The Theory of Interest.

Selv om bidragene hans til økonomifeltet er store, hadde han et berømt, og betydelig, tilbakeskritt i 1929, da han erklærte at "aksjeprisene har nådd det som virker som et permanent høyt platå" – men ikke lenge etterpå krasjet Wall Street, noe som var starten på den store depresjonen.

De beste Økonomilærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (27 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4
4 (1 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (27 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4
4 (1 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Karl Marx (1818–1883)

Karl Marx er kanskje aller best kjent som en revolusjonær tenker som argumenterte for fordelene ved et kommunistisk samfunn. Marx har unektelig hatt stor betydning for den økonomiske tenkningen siden hans levetid, og han har mange tilhengere den dag i dag.

Han ble født i Trier i Tyskland, og regnes i større grad som en filosof enn en økonom. Han er mest kjent for boka Det kommunistiske manifest, som han skrev sammen med Friedrich Engels. Her legger de frem marxismens natur og sin forståelse av hvordan kapitalismen oppstod. Argumentet var at et kapitalistisk samfunn ikke var holdbart i lengden, og etter hvert ville erstattes av et sosialistisk samfunn.

Friedrich Hayek (1899–1992)

Friedrich August von Hayek var en østerrikskfødt, fremstående økonom under depresjonen rundt 1930, en av de største finanskrisene i historien. Han er kanskje mest kjent for sin opposisjonelle posisjon til nevnte Keynes.

Hayek hadde stor tro på det frie markedets makt. Han argumenterte for at priser burde kunne endres fritt, og at det var en god indikator på tilstanden i økonomien.

Som mange av menneskene på denne listen var Hayek høyt ansett i akademiske sirkler. Han mottok blant annet nobelprisen i økonomi i 1974.

Amartya Sen (1933–)

Amartya Sen er en indisk økonom som har arbeidet internasjonalt med å kaste lys over de etiske vurderingene som ligger til grunn for økonomisk praksis. Han har kommet med viktige bidrag til velferdsøkonomien, og har blant annet argumentert for at sultkatastrofer ikke forårsakes av mangel på mat, men for lave – eller manglende – lønninger.

Også Sen har mottatt nobelprisen i økonomi – det skjedde i 1998.

Daniel Kahneman (1934–)

Kahneman er en israelsk-amerikansk psykolog som har gjort seg bemerket innenfor feltet atferdsøkonomi.

Eldre økonomiske skoler, blant annet keynesianisme og monetarisme, fokuserte i stor grad på vitenskapen og matematikken bak økonomiske trender. Atferdsøkonomien retter blikket et annet sted: mot menneskene som opererer innenfor de økonomiske systemene, og mer spesifikt at vi mennesker ofte oppfører oss ganske irrasjonelt. Dette har innvirkning på økonomien.

svart-hvitt-bilde av mennesker i en bank på 80-tallet
De økonomiske systemene opererer ikke uavhengig av menneskene innenfor dem. (Kilde: Unsplash)

Ernst Fehr (1956–)

Fehr er blant de mest innflytelsesrike østerrikske økonomene, og som Kahneman er han adferdsøkonom. Han er spesielt betydningsfull innenfor feltet nevroøkonomi.

Han underviser i mikroøkonomi og eksperimentell økonomisk forskning ved Universitetet i Zürich, og befatter seg med både antropologiske og økonomiske undersøkelser.

Hernando de Soto Polar (1941–)

Hernando de Soto Polar er kjent for sitt arbeid med den såkalte uformelle sektoren. Han var en viktig pådriver for reformer i landeierskap og entreprenørskap i Peru.

Han argumenterer for at et land som ikke er kjent med all sin økonomiske aktivitet, ikke kan ha en sterk markedsøkonomi. Her refererer han spesielt til mikroentreprenører som ikke har papirer på eiendommene sine, noe som gjør det vanskelig for dem å få kreditt eller gå juridisk frem for å søke oppreisning dersom de har blitt begått en urett mot.

Denne typen forhold resulterer i parallelle økonomier: Én er skattet og regulert, mens den andre er uregistrert.

Den uformelle sektoren drives i stor grad av et lite responsivt, urettferdig og tungvint byråkrati – forhold de Soto arbeider med å reformere.

Han er blant annet opptatt av blokkjeder (blockchains) og hvordan de kan erstatte tradisjonelle metoder for å drive med bokføring og bidra til å gjøre urinnvåneres landeierskap offisielt.

Vi ser det allerede i praksis: I Georgia bruker man blokkjedeteknologi for å formalisere landeierskap for familier som har i praksis har eid land i generasjon etter generasjon.

Som vi har sett, er det store forskjeller mellom økonomene. Holdningene til et fritt marked og intervensjon fra styresmakter er vidt forskjellige. Det økonomene og tenkerne på denne listen har til felles, er at de har vært – og er – viktige for utviklingen av de økonomiske systemene som er i spill i verden i dag.

Teoriene og ideene deres kan lære oss mye om økonomi både på lokalt, nasjonalt og globalt nivå.

Med tanke på deres fremtredende posisjon kommer det neppe som noe sjokk at du vil støte på mange av dem i løpet av økonomistudier på høyskole eller universitet. Du kan vinne mye på å bruke litt av fritiden din på å sette deg inn i teoriene deres, spesielt dersom du vurderer å studere økonomi.

Om du ønsker å lære fra noe annet enn en bok, en skjerm eller et headset, kan du alltids ta kontakt med en privatlærer i økonomi. Hen kan lære deg mer om de teoriene du er mest interessert i – eller de du synes er mest utfordrende å få grep om.

Superprof har en rekke lærere som kan hjelpe deg gjennom økonomifag på videregående og høyskole eller universitet. Ta kontakt allerede i dag!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.