Finanskriser er ikke noe nytt – de har skapt kaos i århundrer. I denne artikkelen trekker vi frem noen av de mest kjente eksemplene på økonomiske nedgangstider og kriser.

De beste Økonomilærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (27 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4
4 (1 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (27 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4
4 (1 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Finanskrisen i 2008

Du har sikkert hørt om den?

Denne relativt nylige krisen regnes ofte som den verste siden depresjonen som startet i 1929. Den hadde stor innvirkning på den globale økonomien og bankindustrien og førte til økonomiske nedgangstider verden over i en periode på flere år.

Krisen begynte i 2007 i USA, da en stor mengde subprimelån skapte en boligboble som sprakk. Det finnes eksempler på folk som varslet om at dette kunne skje og advarte om farene ved å gi ut subprimelån, men dette fikk ikke noen stor innflytelse på hendelsenes gang.

Ting eskalerte fort, og boligkrasjet førte til fall på finansmarkedet og problemer for bankene, både i USA og utenfor landets grenser.

Etter det brå krasjet tok det overraskende lang tid å stable økonomien på beina igjen – for den globale økonomien tok det mange år å komme ut av nedgangstiden, og krisen påvirket millioner av mennesker.

På mange måter var dessuten krisen en forløper for mange av de økonomiske problemene i eurosonen i årene som fulgte.

Dot-com-boblen

Dette er nok en krise som hovedsakelig knyttes til USA. Dot-com-krasjet forteller oss om markedets volatilitet og er et godt eksempel på en boble forårsaket av spekulasjon.

Mot slutten av 90-tallet opplevde internettsektoren en enorm vekst, og aksjene til en rekke internettselskaper steg kraftig i verdi.

Men etter at det hele nådde en topp i 2000, begynte aksjene til internettselskapene på det store amerikanske elektroniske aksjemarkedet NASDAQ å synke. Boblen sprakk, og aksjeprisene falt dramatisk.

I kjølvannet måtte mange selskaper legge ned. Noen overlevde imidlertid – blant annet eBay.

Om dette gjør deg interessert i å lære mer om hva som skjer når økonomien kollapser, hvorfor ikke oppdage en bok om temaet?

Oljekrisen i 1973

Denne krisen hadde utgangspunkt i oktoberkrigen, en krig mellom Israel og Egypt og Syria. I 1973 bestemte OPEC, Organisation of the Petroleum Exporting Countries, å heve oljeprisene med 70 %. I tillegg sluttet de helt å levere olje til noen land, blant annet USA og Nederland. I Norge ble konflikten merket ved at det ble innført strenge restriksjoner på bensin.

Embargoen førte til en kraftig stigning i oljeprisen i de rammede landene – nesten en firedobling. I USA førte oljekrisen til en periode med såkalt "stagflasjon", som innebærer at det er høy inflasjon, men stagnasjon i den økonomiske veksten.

Depresjonen

svart-hvitt-bilde av et skilt som det står Wall st på
Wall Street regnes som sentrum av verdensøkonomien. (Kilde: Unsplash)

Den store depresjonen, også kalt de harde trettiåra, begynte i 1929 og er sannsynligvis det mest kjente eksempelet på global økonomisk kollaps. Krisen ble forårsaket av et krasj på Wall Street. Dette var det verste krasjet i amerikansk historie.

Selv om krisen hadde sitt utgangspunkt i USA, spredte den seg raskt, og førte til en verdensomspennende økonomisk depresjon.

Den store depresjonen regnes som 1900-tallets verste økonomiske krise, og den hadde mange ringvirkninger. Vi så

 • en økning i arbeidsledigheten
 • senkning av BNP
 • minimal økonomisk vekst

i en rekke land. Man sier ofte at bedring først begynte å gjøre seg synlig i 1933, men mange land brukte flere år på å komme seg tilbake til nivået de lå på før krasjet. Norge var ikke blant de hardest rammede landene, men hadde i utgangspunktet en laber økonomi etter 1. verdenskrig. Også her var imidlertid de tidlige 30-årene preget av stor arbeidsløshet.

Bli kjent med noen av de viktigste økonomiske teoriene.

De beste Økonomilærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (27 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4
4 (1 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (27 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4
4 (1 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Den franske revolusjonen – en leksjon i økonomisk kollaps

Som vi tidligere sa: Ikke alle økonomiske kriser skjedde i løpet av 1900-tallet. Det finnes nok av eksempler på økonomiske kriser fra tidligere århundrer.

Den franske revolusjonen rommer kriser av mange forskjellige typer, men den økonomiske krisen i Frankrike mot slutten av 1700-tallet er en viktig årsak til at revolusjonen i det hele tatt oppstod. En uholdbar nasjonalgjeld og stor fattigdom førte til slutt til kollaps.

Kong Ludvig XVI brukte store summer på å støtte den amerikanske revolusjonen på 1770- og -80-tallet. I tillegg nøt de velstående store skattegoder, og innskattingssystemet generelt var ineffektivt.

Dette førte til fattigdom blant store deler av Frankrikes befolkning, i tillegg til motvilje fra adelen da de på grunn av den kritiske tilstanden i landets økonomi ble bedt om å betale mer skatt.

Resultatet kjenner vi alle godt til.

Bankkrisen i 1763

Bankkrisen i Amsterdam i 1763 kan kalles en kredittkrise. Den forårsaket bankmannen og kjøpmannen Leendert Pieter de Neufvilles fall.

Noen mener at denne krisen har likhetstrekk med den globale finanskrisen i 2008. Begrunnelsen for dette er at mange av bankene i Amsterdam i 1763 hadde tatt på seg for stor gjeld, noe som førte til at de var veldig sårbare for endringer i tilgangen på kreditt.

Mississippi-boblen

mann står i mørket foran en stor skjerm med en rød pil som peker oppover på
Når aksjeprisene blåses opp, kan det få store konsekvenser. (Kilde: Unsplash)

Den såkalte Mississippi-boblen var en fransk økonomisk boble som førte til store tap på 1700-tallet. Den er et av de første eksemplene på en økonomisk boble som ble etterfulgt av økonomisk kollaps.

Mississippikompaniet hadde fått rettighetene til å utvikle franske territorier i Mississippi. I løpet av et par år hadde selskapet opparbeidet seg en sentral posisjon i tobakk- og slavehandelen, og i praksis hadde de et monopol over de franske territoriene i

 • Nord-Amerika
 • De vestindiske øyer

Selskapets verdi ble vurdert som mye høyere enn det var rasjonelt grunnlag for, blant annet på grunn av en veldig effektiv markedsføringskampanje. Det gikk bra frem til 1720, da verdien av selskapets aksjer gikk rett i bakken. Med seg tok det det franske aksjemarkedet.

Det økonomiske krasjet i South Sea Company

Vi har sett at den franske økonomien ikke har klart seg uten skrammer – nå er det på tide å rette blikket mot Storbritannia. Der finner vi nemlig en krise som minner om Mississippi-krasjet.

Denne boblens sentrum var selskapet South Sea Company, som også var gjenstand for intens spekulasjon på aksjemarkedet. Verdien steg til massive høyder, og i 1720 falt de brått. Dette fikk konsekvenser for den britiske økonomien og landets økonomiske aktivitet.

Økonomisk krasj i Spania på 1600-tallet

Vi skal enda litt lenger tilbake i tid.

Det spanske imperiet var berømt for å utforske "Den nye verden", og spesielt for å være svært opptatt av å finne gull. Rikdommen spanjolene hentet ut fra blant annet Amerika, styrket landets valuta og gjorde Spania til et av verdens mektigste imperier.

Samtidig forsvant store summer til landets kontinuerlige krigføring, i tillegg til at den store tilførselen av sølv og gull skapte kraftig inflasjon i landets økonomi.

Den spanske rikdommen gjorde altså både gode og dårlige ting for landet, som måtte erklære seg konkurs hele seks ganger i løpet av 1600-tallet:

 • 1607
 • 1627
 • 1647
 • 1652
 • 1662
 • 1666

Lær mer om årsakene til at økonomien kan kollapse

Hendelsene vi har sett på i denne artikkelen, er blant de mest kjente eksemplene på økonomisk kollaps. De er imidlertid langt fra de eneste.

Det er sannsynlig at du har kommet over noen av dem i løpet av historietimene på skolen, for ikke å snakke om hvis du har tatt et økonomifag på videregående. Da har du sikkert også lært litt om noen av de viktigste økonomene vi har. Krisen på slutten av 00-tallet husker dessuten mange av oss godt, kanskje spesielt følgene det fikk sør i Europa og på Island.

en jente står i en gang, hun holder en mobil og smiler til kamera
Om du er interessert i å studere økonomi, vil en privatlærer kunne gi deg en pangstart. (Kilde: Unsplash)

Hver økonomiske krise er unik, og kan forårsakes av alt fra spekulativ oppførsel på aksjemarkedet til banksystemer som kollapser og fører til panikk og lav økonomisk vekst.

Som man ofte sier: Vi har mye å lære av historien, og om vi ikke har kunnskap om de smellene vi har gått på tidligere, blir det betydelig vanskeligere å unngå dem i fremtiden. Derfor er det så viktig med kunnskap om både ny og tidligere økonomisk tenkning.

Om du vil lære mer om økonomiske kriser og hva som forårsaker dem, anbefaler vi deg å ta kontakt med en privatlærer i økonomi.

En privatlærer kan

 • gi deg en god innføring i de viktigste årsakene til en bestemt økonomisk krise
 • hjelpe deg med å oppdage trender og likheter mellom forskjellige kollapser
 • hjelpe deg med å finne relevante eksempler du kan bruke i skolearbeidet

Superprof har privatlærere med lang erfaring i økonomifaget. Velg mellom en lærer som møter deg der du er, og digital undervisning. På den måten kan du virkelig få en god forståelse av økonomifaget, og for eksempel forberede deg til et økonomirelatert studie.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.