Om du har begynt å kikke på mulige universiteter for å studere økonomi, har du sikkert lagt merke til at det er mange likheter mellom studiene.

Mens universitetene vil ha sine egne opptakskrav, inkludert minimumskarakterer og fagkombinasjoner fra videregående eller høyere nivå, er det mange likhetstrekk mellom de ulike studiene på norske universiteter.

Det er for eksempel ikke uvanlig at gradstudiene i økonomi fokuserer på hovedemner som:

 • Makroøkonomi
 • Mikroøkonomi
 • Økonometri

Selv om hvert universitet har sine moduler, alt fra kvantitativ økonomi til økonomisk historie, er det ofte betydelig overlapping i det faktiske innholdet det undervises i på universitetene. Dette til tross for at hver lærer vil undervise på sin måte, basert på erfaring og ekspertise på feltet.

Som vi skal spesifisere nedenfor, så har økonomistudier i alle år vært veldig like når det gjelder kjerneinnhold. I lengre tid har både studenter og lærere etterlyst en endring i undervisningsmodellen.

Vil du studere økonomi på universitetet?

De beste Økonomilærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (1 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (1 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Pensumet på mange norske universiteter trues

Mann studerer økonomi på laptop
Om du vurderer å studere økonomi, så er det mange felt å velge blant. Gjør litt research og finn emner av interesse! Foto: Pixabay

En av de fremste tingene studenter klager over når det gjelder pensum på økonomistudiene, er fokuset mange universiteter har på nyklassisk økonomiundervisning.

Kort fortalt er nyklassisk økonomiundervisning studien av tilbud og etterspørsel, mens en handler på troen om at finansagenter tar beslutninger som vil gi deg personlig gevinst. Dette ble populært på 1900-tallet, og er i dag fortsatt en av de mest populære og fremtredende økonomilærene.

Nyklassisk økonomiundervisning sentreres rundt grunntanken om at individuelle personer handler rasjonelt ved beslutningstaking. Som vi vil komme tilbake til senere, så er ikke all økonomilære av samme modell og oppfatning.

Det er en økende bekymring for det store fokuset på nyklassisk økonomiundervisning og tilhørende økonomimodeller, som gjør at studentene går glipp av andre viktige elementer i økonomilæren.

Finn privatlærer online!

Kritisk tenkning i økonomistudiet

Treskiver med naturbakgrunn
Mange aspekter påvirker verdensøkonomien, deriblant biologisk mangfold. Foto: Pixabay

Eksperter mener at årets nye utdanningsplan ikke er tilpasset århundret vi lever i, og at det gir lite rom for kritisk tenkning. Her etterlyses trening i å se ting fra flere perspektiver, i stedet for en læreplan med fasitsvar på økonomiske spørsmål.

Rethinking Economics Norge (medlemsorganisasjon for økonomer og andre med interesse for økonomiske forhold) er en av aktørene som banker i bordet for å få en endring av økonomilæreplanen på norske universiteter.

Studenter må lære seg kritisk tenkning!

De mener at dette århundrets økonomi preges av andre ting enn tidligere, deriblant av planetens økologiske grenser. Økonomien begrenses i den forbindelse av mengde ressurser og energi på global sokkel.

Dog omhandler årets læreplan akkurat dette temaet, da det her stilles spørsmål om hvordan myndigheter kan legge til rette for økonomisk vekst i sammenheng med miljø- og fordeling. Dette legger til rette for studenters kritiske tenkning.

Klimaforskere på sin side advarer om en verdensøkonomi som overskrider planetens tålelige grenser, spesielt når det gjelder biologisk mangfold og klimaendringer.

Eksperter mener det er grunnleggende å lære studentene å tenke kritisk rundt vekst og bærekraft, og ta hensyn til hvordan biologiske forhold preger verden.

Undervisningen på høyere nivå, og i stor grad på universiteter, tilrettelegger ikke for denne type økonomiske spørsmål. Undervisningen preges nemlig av nyklassisk teori, en akademisk tradisjon som fokuserer på effektiv anvendelse av produkter og ressurser for likevekt i et idealisert, ikke-reelt marked.

Finn beste økonomistudiene!

Etnisk feiring
Mange eksperter mener det er for lite fokus på etniske forhold i økonomiundervisningen. Foto: Pixabay

I tillegg til dette, settes også søkelyset på andre problemer i sammenheng med dagens økonomistudier, deriblant:

 • For mye fokus på nyklassisk økonomiudervisning
 • For lite fokus på etniske forhold
 • For lite fokus på historien til økonomiske milepæler, som den store depresjonen, årsaken til den siste finanskrisen m.m.

En rekke fremtredende personligheter innen økonomi støtter en slik endring, deriblant:

 • Victoria Chick, en post-keyneisiansk økonom
 • Stephen Davies, Utdanningssjef ved Institute of Economic Affairs
 • Ha-Joon Chang, økonom og spesialist i utviklingsøkonomi
De beste Økonomilærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (1 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (1 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvilke alternative økonomiteorier og emner bør det undervises i?

Det er mange emner som burde vært en del av økonomistudiene. Noen eksempler er:

 • Post-keynesiansk økonomi
 • Institusjonsøkonomi
 • Marxistisk økonomi
 • Økologisk økonomi

Det gir mening at et økonomistudie bør inkludere økonomiske meninger og teorier. I bunn og grunn er økonomi en type sosial vitenskap, og ingen teori kan sies å være den endelige.

Akkurat som i historien, der det finnes ulike versjoner av historiske hendelser, avhengig av hvilken historiker du spør, så kan økonomer tolke økonomiske data og hendelser på ulike måter.

Ulike synspunkter er ikke bare grunnleggende for å forstå økonomi i sin helhet. Det gir også studentene innsikt i analyse og vurdering av ulike synspunkter. Dette er definitivt noe de vil komme ut for i virkeligheten, både under og etter universitetstiden.

Slike ferdigheter verdsettes også av arbeidsgivere, da studenter med bredere forståelse for studieemnet har større analytiske evner.

Ønsker du en karriere innen økonomi?

Feilen med nyklassiske økonomiteorier

En annen grunn til å steile over økonomiundervisningen på universiteter, er det faktum at mange nyklassiske teorier er basert på antakelsen om at individuelle personer tar rasjonelle avgjørelser. Mange studier viser at dette ikke alltid er tilfelle i den virkelige verden.

Atferdsøkonomi, derimot, går imot denne teorien. Faktisk går den ut på antakelsen om at individuelle personer IKKE er perfekte finansagenter. Går man ut i fra at individer kan ta irrasjonelle avgjørelser, så er dette et bedre grunnlag for å foreta analyser og forstå økonomiske avgjørelser.

Forståelse av alternativ økonomi

Globus
Supplerende undervisning kan gi deg bedre forståelse av verdensøkonomien. Foto: Pixabay

Det kan diskuteres om andre økonomioppfatninger enn nyklassisk, slik som post-keynesiansk økonomi, egentlig bør refereres til som alternativ økonomi. De fleste universiteter legger liten vekt på slike emner, selv om teoriene er av like stor betydning og er vel verdt å studere.

Uansett om behovet for endring etterkommes eller ikke, så er det slik at mange økonomiske fag bare kan studeres på universitet. Eksempler på dette er:

 • Pengepolitikk
 • Makroøkonomi, som også omfatter arbeidsledighet
 • Hva forårsaker økonomisk vekst og økt økonomisk rikdom?
 • Grunnleggende økonomimodeller og konsepter, fra finans til verdensøkonomi

Dette fordi de utgjør kjernen i studentenes forståelse av økonomi som et felt, og gir studentene grunnleggende innsikt i økonomi på lokalt og / eller globalt nivå.

Om du vil studere økonomi på universitetet, kan det hende at du ønsker å kikke nærmere på disse emnene i seg selv eller som en del av en større forståelse for økonomisk historie.

Kan jeg studere økonomi uten å kunne matematikk?

Om dette er emner du kunne tenke deg å lære mer om, finnes kilder på nett du kan bruke. Post-Chrash Economic Society er et eksempel. De har ramset opp flere blogger på sin nettside. Her kan du lese for å få en dypere forståelse av ulike, kanskje undervurderte, områder i økonomi, slik som post-keynesiansk økonomi.

En annen mulighet er å engasjere en privatlærer, som kan lære deg om marginaliserte økonomi-felt, om du ikke har mulighet til å studere dette på egenhånd eller på universitetet. Det finnes mange kyndige privatlærere, som gjerne deler sin kunnskap med deg. På Superprof, for eksempel, finner du flere økonomilærere på ulike felt og med forskjellig bakgrunn og erfaring.

Om du vil lære mer om verdensøkonomi, fra internasjonal økonomi til økonomisk historie, så kan en privatlærer hjelpe deg å virkelig maksimere ditt potensiale og akademiske ytelse. Bare oppgi sted og fagemne, så vil Superprof matche søkekriteriene dine med ledige lærere i området ditt. Du kan også velge online undervisning, hvorav sted således ikke har noen betydning. Valget er ditt!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Bente