Økonomi og matte går hånd i hånd, enten du liker det eller ikke. Alle økonomiske teorier og teoretiske modeller består av tall. Dermed er det helt nødvendig å kunne matematikk for å kunne skape, tyde og analysere økonomiske modeller.

Til tross for dette blir det ikke langt så stor vekt på denne sammenhengen på videregående og høyere nivå. Derfor er mange studenter ikke klar over viktigheten av matematikk, og studerer ikke faget på høyere nivå.   

Noen studenter bestemmer seg for studiefag i siste liten, og er langt inn i søkeprosessen før de bestemmer seg for å studere økonomi. Disse studentene kan sannsynligvis ikke vise til matematikkstudier på høyere nivå når de skal søke seg inn på universitet.

De beste Økonomilærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (1 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (1 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Universiteter elsker matte

Regnestykker på ark
Ofte kreves gode karakterer i matte for å komme inn på universitet, men ikke alltid. Det avhenger av studiet du velger. Foto: Pixabay

Manglende ferdigheter i matematikk på høyere nivå kan være et problem for enhver kommende økonom når de søker plass ved lavere økonomistudier på universitetet. Mange universiteter krever, eller forventer, at studentene har gode avgangskarakterer i matematikk fra høyere studier.

Behovet for endring i økonomistudiene!

Ofte er det sånn at universitetene legger mer vekt på matematikk på høyere nivå enn økonomi på høyere nivå når du skal søke deg inn på gradstudier i økonomi.

Dette kan gjøre at studentene mister motet, og at de føler at de ikke har de rette kvalifikasjonene eller ikke har valgt de rette fagkombinasjonene på skolen.

Fortvil ikke, det finnes råd! Ikke alle universiteter krever matte på høyere nivå, akkurat som de ikke nødvendigvis krever at du har studert økonomi heller, for å komme inn på økonomistudier på universitetsnivå.

Dette betyr at det finnes muligheter. Du må bare vite hva du skal se etter.

Her finner du de beste økonomistudiene!

Finn en økonomigrad uten mattekrav

Uten bakgrunnsstudier i matte, har du færre økonomistudier å velge mellom. Det er imidlertid mange studier du kan velge, bare du vet hvor du skal lete.

Studier som legger vekt på matematikk på høyere nivå

Studier som krever matematikk på høyere nivå er naturligvis veldig fokusert på tall- og statistiske prinsipper og tilhørende økonomiske data. For å begynne studere økonomi på norske universiteter, er det ofte ingen særskilte opptakskrav utover generell studiekompetanse. Imidlertid må du for eksempel på studiet Matematikk og Økonomi kunne vise til Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2.

Studier som ikke legger vekt på matematikk på høyere nivå

Det finnes mange gradstudier som ikke fokuserer så mye på matematikk, og som strukturerer undervisningen for studenter uten matematisk bakgrunn. Slike studier gir deg ofte stor valgfrihet når det gjelder mengde matte som undervises, der du kan velge temaer selv, bortsett fra noen obligatoriske fag, som for eksempel:

  • Kvantitativ økonomi
  • Matematisk økonomi

Ofte vil du se at matte ikke er et krav for å komme inn på universitetet, men at det vektlegges som et stort pluss som kan påvirke søknadsprosessens utfall.

Dataskjerm med analyser
Digital økonomi krever ikke like gode matteferdigheter. Foto: Pixabay

Om vi tar utgangspunkt i Oslo, så tilbyr universitetet for eksempel et studie av typen “Informatikk: Digital økonomi og ledelse”. Dette er et bachelor-program, der det ikke legges så stor vekt på matte hverken ved opptak eller under studiet.

Studiet er heller rettet mot informatikk og forretningsadministrative fag, der du lærer å knytte forbindelse mellom system- og forretningsutvikling. Opptakskravene er generell studiekompetanse, eller realkompetanse for de som er over 25 år. Matte kommer dog inn i bildet under spesielle opptakskrav, der det kreves R1 eller S1+S2.

Generell studiekompetanse gjelder også som opptakskrav for studiet “Filosofi, politikk og økonomi”, et bachelor-program over tre år. Det legges ikke veldig stor vekt på matte, om du ikke velger å fordype deg i samfunnsøkonomi. I så fall er det en fordel, ikke et krav, å ha minst R1 eller S1+S2 fra videregående.

Vær oppmerksom på at selv om økonomistudiet ikke krever matematikk på høyere nivå, så forventer gjerne universitetet gode karakterer i faget fra videregående. Derfor er det verdt å dobbeltsjekke om karakterene dine fra videregående innfrir opptakskravene til studiet.

Ovenfor nevnte studier et bare eksempler, og det anbefales å gjøre nøye undersøkelser ved hvert universitet, og se om opptakskravene stemmer overens med dine karakterer og fagkombinasjoner.

BA eller BSc?

Når du skal studere på universitet, lønner det seg å ha klart for seg om en vil sikte etter en BA eller en BSc. Dette er to ulike grader, som kan spesifiseres på denne måten:

BA  – Bachelor of Arts

BA omfatter fag fra språk og humaniora, slik som historie, litteratur, antropologi, sosiologi og psykologi m.m. Med en BA har du store muligheter på arbeidsmarkedet, da dette er en grad som ofte kreves av arbeidsgiver.

BSc – Bachelor of Science

BSc er en bachelorgrad som fokuserer mer på de nummeriske sidene av økonomi, og omfatter ofte studier som krever matte på høyere nivå som opptakskrav. Dette er fag som kjemi, fysikk, matematikk, botanikk og zoologi m.m.

Å vite forskjellene mellom de to bachelorgradene, vil derfor gi deg en pekepinne på studiets innhold. Selv om det er ulikheter i faglig innhold, så spiller det ikke like stor rolle hvilken bachelorgrad du har når du skal ut på arbeidsmarkedet. Begge gradene er like ettertraktet, og gir deg akkurat like mange muligheter. Det fokuseres ikke på forskjellen mellom dem, men på karakterene du kan skilte med.

Dette ønsker arbeidsgiverne av deg som nyutdannet.

En økonomigrad uten matte gir deg like mange jobbmuligheter

Ansatte
En grad i økonomi gir deg mange jobbmuligheter. Foto: Pixabay

En økonomigrad er en verdsatt grad på arbeidsmarkedet, enten du har studert matte eller statistikk, eller ferdighetene dine retter seg mer mot økonomiske teorier og prinsipper.

En grad i økonomi verdsettes gjerne mer på arbeidsmarkedet enn for eksempel psykologi og historie. En økonomigrad gir deg også følgende ferdigheter:

  • Analytisk tenking
  • Kommunikasjon og presentasjon
  • Forskningskunnskaper

Ønsker du en karriere innen økonomi?

Om du vil jobbe med regnskap, fortsette å studere eller bruke forretnings- og økonomikunnskapene dine i et annet yrke, så har du like godt grunnlag for å oppnå dine karrieremål, uansett hvor mye matte du studerte under studietiden.

Husk at arbeidsgivere, og universitetet ditt, er mer opptatt av om du forstår grunnleggende økonomiske prinsipper, deriblant makro- og mikroøkonomiske prinsipper, og kan vise til gode ferdigheter i økonomisk analyse.

Når dét er sagt, er det heller ingenting i veien for at du kan ta en økonomisk utdannelse, gitt at mattekarakterene dine på videregående er gode. Du vil alltids finne et studie som passer for deg.

Om du vil ta et økonomisk gradstudie som fokuserer på matte og statistikk, kan du også vurdere å ta et forberedende år. Dette vil gi deg grunnleggende kunnskap i tallforståelse, slik at du er bedre rustet til å påta deg et helt gradstudie.

Når du har bestemt deg for universitet, må du sørge for å etterkomme inntakskravene. Om du trenger toppkarakterer i matte for å komme inn, bør du gjøre ditt beste for å oppnå dette før eksamen.

Om du vurderer måter å forbedre din akademiske ytelse, eller trenger litt studietips om hvordan du best forbereder deg til slutteksamen, så kan du ty til en privatlærer i økonomi.

Privatlærere kan være et effektivt verktøy, da de kan gi deg:

  • Ekstra motivasjon for å oppnå målene dine
  • Eksamensspørsmål for å forberede deg på slutteksamen
  • Hjelp med spesifikke spørsmål du måtte ha i forbindelse med et gradstudie

Superprof har en rekke lærere i matte, økonomi og andre fagområder, som kan hjelpe deg med å oppnå ønskede resultater du trenger for å komme inn på universitet. Finn din lærer her!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Bente