Når man begynner med en ny hobby, er det uunngåelig å tilegne seg et helt sett nye ferdigheter og måter å tenke på. Ofte kan disse ferdighetene også brukes i eller overføres til hverdagslige situasjoner. Dette gjelder blant annet når man tar timer i drama. En slik opplæring kan ha stor effekt på elevens kommunikasjonsferdigheter.

Forskning viser nemlig at dramaelever er tryggere på seg selv, mer innovative og bedre til å løse konflikter.

De beste Teaterlærerne tilgjengelig
Cecilie
5
5 (9 Evaluering(er))
Cecilie
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ameline
5
5 (8 Evaluering(er))
Ameline
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karoline
5
5 (3 Evaluering(er))
Karoline
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maren eline
Maren eline
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne-marie
Anne-marie
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elise
Elise
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
Anne
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Madihe
Madihe
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (9 Evaluering(er))
Cecilie
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ameline
5
5 (8 Evaluering(er))
Ameline
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karoline
5
5 (3 Evaluering(er))
Karoline
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maren eline
Maren eline
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne-marie
Anne-marie
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elise
Elise
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne
Anne
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Madihe
Madihe
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Skuespillferdigheter: mer enn bare kreativitet

Det spiller ingen rolle hvilket felt man jobber innenfor: Det er vanskelig å komme noen vei uten grunnleggende ferdigheter innenfor kommunikasjon. Det første som kreves av en arbeidssøker i de fleste ansettelsesprosesser, er nettopp gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner. Heldigvis finnes det andre måter å lære på enn skoleundervisningen.

mann og kvinne står i lyset fra en lyskaster på en mørk scene
Lær nyttige ferdigheter gjennom lek! (Kilde: Unsplash)

Timer i skuespill er en av tingene som vil gjøre en mer bevisst på dialog og mellommenneskelig dynamikk, tekstforståelse og fremføring. Dessuten vil man lære om kroppsholdningpositivt kroppsspråk og å uttrykke seg ved hjelp av ansiktsuttrykk.

Hva slags ansatt er man om man ikke kan ta imot enkle kommandoer, og hva slags sjef er man om man ikke lytter til ens ansattes innvendinger og forslag?

Det er sant nok at drama er et fantastisk utløp for kreativitet, men det gir mange flere fordeler enn bare det.

Skuespill er en overraskende effektiv måte å bygge grunnleggende kommunikasjonsferdigheter på

Ferdigheter innenfor kommunikasjon er nødvendige i en rekke situasjoner, og spiller en betydelig rolle for ens muligheter til å justere og forbedre livssituasjonen sin. Det er spesielt nyttig å være god til å kommunisere i situasjoner på arbeidsplassen. Noen tror at de er gode til å kommunisere fordi de uttrykker meningene sine. I virkeligheten er det stor forskjell på å kommunisere og å kommunisere godt.

Dramaundervisning er en fantastisk sjanse til å fininnstille disse ferdighetene – ikke minst gjelder dette evnen til å lytte. Med dette mener vi ikke bare å kunne motta instruksjoner, men også å virkelig forstå og svare på passende måte. Det er to forskjellige ting å få det til å fremstå som at man forstår og virkelig å forstå.

Tips fra en erfaren dramalærer kan dessuten være en god støtte når det gjelder å manøvrere gjennom sensitive diskusjoner på arbeidsplassen med takt, varsomhet og forståelse av sakens mange sider.

I løpet av dramaundervisningen vil man møte en gruppe likesinnede mennesker. Likesinnede, men likevel med forskjellige måter å oppføre seg på, forskjellig lynne, noe som kan være krevende å forholde seg til.

Man deler kanskje lidenskapen for teateret, men det betyr ikke at man automatisk er enige om hvordan man best oppfører seg på en scene eller i en læresituasjon. En del av opplæringen består av å lære å forholde seg til potensielle høylytte og lite sensitive medelever. Om man lykkes med dette, blir gnisningene på arbeidsplassen også mer overkommelige. Man kan komme langt med evnen til å holde en tålmodig og tolerant samtale hvor man lytter til hverandre, ikke avbryter, og klarer å komme til en felles avgjørelse.

Ikke minst kan dramatimer gi en virkelig boost til kreativiteten din, noe som vil gjøre deg bedre i stand til å tenke raskt og delta mer i møter med brainstorming, for eksempel.

Få bedre sosiale ferdigheter med skuespillerfaring

Lite er mer frustrerende enn å måtte gjenta seg selv mange ganger før den man snakker med, forstår hva man mener. Derfor: Ikke vær den personen som ikke fullt og helt engasjerer seg i samtalen eller lett distraheres av eksterne elementer.

to venner går på en landevei i turtøy, de holder rundt skuldrene på hverandre
Bli en bedre venn med dramatimer! (Kilde: Unsplash)

Når man har noe man tenker på, kan det være lett å falle ut av samtalen eller flyte inn og ut av sin egen verden. Det å lytte er utrolig viktig for å opprettholde nære forhold. Det viser at man bryr seg om dem man snakker med og det de føler, og gjør at man er i stand til å respondere på en mer givende og oppriktig måte.

Mange vil si at tale- og lytteferdigheter er på hell, takket være den store rollen digital kommunikasjon nå spiller i måten vi kommuniserer med hverandre på. Men så lenge det finnes mennesker, vil det også alltid finnes direkte, mellommenneskelig kommunikasjon.

I de fleste situasjoner er det bedre å si viktige ting ansikt til ansikt enn å skrive det ned.

Det kan så klart være en god idé å gjøre klager skriftlig, og av administrative grunner gjelder det samme mange ganger i profesjonelle sammenhenger. Ofte kan slike skriftlige beskjeder ha godt av å følges opp med en samtale.

Synes du ikke ofte det er både lettere og mer effektivt å gjøre forhandlinger og avtaler muntlig enn i en lang rekke e-poster? Dramaundervisning gir deg bredden av kommunikasjonsferdigheter. Det resulterer ofte i at du vil holde deg roligere i stressende situasjoner, at du lytter mer oppmerksomt og reagerer høflig, gjennomtenkt og med tanke for hvem du snakker med og deres sinnsstemning.

Skuespillertrening lærer deg mange av disse ferdighetene gjennom forskjellige former for fremføring. Vi har for eksempel Sanford Meisner- eller Meisner-teknikken; metodeskuespill, eller method acting; Lee Strasberg-metoden; Stella Adler-skuespill; Alexander-metoden ... for å nevne noen. Disse teknikkene, teorisettene og metodene vil gi forskjellige tips som å stole på instinktet sittomfavne spontanitet og øyeblikketutvikle sine improviserte reaksjoner og uttrykke følelser.

Å lytte, å virkelig høre

Det å lytte er en essensiell ferdighet for alle skuespillere, og i spesielt stor grad for dem som driver med improvisasjon. Man må reagere raskt og bygge på andres replikker og kroppsspråk. Når man som skuespiller virkelig tar inn over seg det ens medskuespillere sier, vil det bidra til å gjøre fremførelsen mer troverdig og gripende.

Meisner-teknikken oppmuntrer til å være til stede i øyeblikket og til å se for seg at skuespillerne er de eneste i rommet.

Metodeskuespill, derimot, krever stadig forpliktelse og krever at skuespilleren virkelig utforsker karakteren de skal spille, arbeider med hele deres personlighet, selv utenfor teateret. Det kan være vanskelig å forene så strenge og intensive forberedelser med et hverdagsliv. Det krever både indre styrke, lidenskap og utholdenhet å forberede seg til en rolle på denne måten. For ikke å nevne støttende og forståelsesfulle familiemedlemmer og venner!

Det ønskede resultatet er at hver scene blir som en virkelig situasjon, ikke et innøvd sett replikker og instruksjoner.

Det er stor forskjell på å høre og å lytte.

Å høre krever lite innsats. Å lytte, derimot, krever at man aktivt bearbeider informasjonen man tilføres. Selv når man virkelig bryr seg om noen, er det fort gjort å stoppe tidlig i lytteprosessen og gå rett til problemløsing. Det sies ofte, men krever litt å ta inn over seg: Ofte trenger den man snakker med, bare å få snakke og oppleve å bli hørt – ikke å bli tilbudt et helt sett av løsningsalternativer og forenklinger av komplekse utfordringer.

portrettfoto av en kvinne som skal til å snakke, hun ser skeptisk ut
Hva skal man svare? Det kan være vanskelig å manøvrere jobbsamtaler. (Kilde: Unsplash)

Bli smidig og tilpasningsdyktig med dramaferdigheter

Undervisning i skuespill lærer en om kroppsbeherskelse og uttrykk, noe som gjør en bedre i stand til å vise at man lytter. Alt i alt kan den nye lærdommen man tilegner seg, ha gode effekter både i privatlivet og på jobb.

Under undervisningen vil man lære seg viktige teknikker som positur og kroppsspråk. Det gjelder alt fra å smile og holde øyekontakt til å nikke og respondere på andre ikke-verbale tegn. Man vil også bli bedre til å uttrykke seg, for eksempel ved å få bedre timing, ikke avbryte andre, gjøre oppsummeringer og parafrasere.

De kommunikasjonsferdighetene man utvikler som bieffekter ved å mestre skuespillerteknikker, vil gjøre en bedre i stand til å håndtere situasjoner hvor man trenger litt ekstra sjarm. Om man for eksempel har en litt vanskelig sjef, kan en mer gjennomtenkt måte å svare på gjøre sameksistensen litt lettere – og i beste fall til og med resultere i et godt samarbeid.

Om du er interessert i å melde deg opp til undervisningstimer i drama, kan du søke på nett etter timer nær deg og lese kursbeskrivelser og anmeldelser fra dem som har tatt kurset tidligere.

I tillegg til å gi deg en selvtillitsboost og gjøre deg bedre til å kommunisere, kan skuespill gjøre deg mer fokusert. Det gir deg også bredde, lek i hverdagen og bedre forståelse av eget og andres følelsesregister.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...
oversetter

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.