Et kurs i skuespillerteknikk kan gi deg en rekke verdifulle ferdigheter. Det kan gjøre deg til en mer eksperimenterende tenker og utøver, og du vil bli en dyktigere samtalepartner. Men hva er kreativitet, og hva slags uttrykk for økt fantasi og større innovasjon vil du kunne se i deg selv etter noen drama-workshops?

Våre private, sosiale og profesjonelle liv kan forandres ved å utforske kreativitet.

De beste Teaterlærerne tilgjengelig
Cecilie
5
5 (9 Evaluering(er))
Cecilie
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ameline
5
5 (8 Evaluering(er))
Ameline
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karoline
5
5 (3 Evaluering(er))
Karoline
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maren eline
Maren eline
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elise
Elise
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne-marie
Anne-marie
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Salma
Salma
257kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Madihe
Madihe
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (9 Evaluering(er))
Cecilie
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ameline
5
5 (8 Evaluering(er))
Ameline
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karoline
5
5 (3 Evaluering(er))
Karoline
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maren eline
Maren eline
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elise
Elise
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne-marie
Anne-marie
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Salma
Salma
257kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Madihe
Madihe
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva vil det si å være kreativ?

De fleste ser på kreativitet som noe positivt, noe å vise frem og være stolt over. Men hvilke attributter gjør noen til en såkalt "kreativ person"?

Sannheten er at det ikke finnes et spesifikt trekk som gjør deg kreativ. Vi kan alle være kreative. Noen er flinkere enn andre til å fremheve sin unike stil og sine ideer. Men uansett om ingen noen gang ser den ideen du går og ruger på, finnes den like fullt.

Ikke minst kan kreativitet bety forskjellige ting for forskjellige mennesker. Mange forbinder kreativitet med kunst, eller, for å si det på en annen måte, å skape kulturuttrykk. Det latinske ordet creare, som vårt ord kreativitet kommer fra, betyr nettopp å skape. Men mennesker skaper nye ting, genererer nye tanker, ideer, hypoteser, snarveier, forklaringer hele tiden – det trengs verken pensel eller penn eller stoffer eller leire for å være kreativ.

Et av de største hindrene for kreativitet, er det mange sier til og om seg selv: "Jeg er ikke kreativ."

En annen stor utfordring er frykten for å gjøre seg sårbar, vise seg frem og stå i fare for å feile.

En fantastisk måte å komme seg forbi denne usikkerheten er å gå på workshops i skuespill. Her må du slippe hemningene dine, og du får utforske nye sider av deg selv gjennom alt fra rollefigurer til improvisasjonslek.

to personer rekker tunge til hverandre, de står på en bro og er kledd i vikingkostymer
Lek deg med rollefigurer som har helt annen personlighet enn deg. (Kilde: Unsplash)

Lykke gjennom kreativitet?

Når man skal komme opp med nye ideer, er det en fordel å gå inn i arbeidet med riktig innstilling. Åpenhet og positivitet tar deg langt i de tidlige fasene av å skape noe nytt. Det forhindrer deg fra å legge vekk ideer som kunne blitt gode, fra å avvise potensielle ideer fordi de høres dumme ut eller du synes du har hørt noe lignende før.

Det finnes forskning som antyder at det er en sammenheng mellom følelsen av lykke og kreative handlinger og aktiviteter.

Så vil du kanskje innvende: "Hvorfor er da så mange kjente kunstnere deprimerte?"

Det er fare for at dette er en myte. I flere metaanalyser gjort ved Albany State University har forskeren kommet frem til at det ikke finnes noen kobling mellom generell kreativitet og affektive lidelser, altså psykiske lidelser som har med humør og stemningsleie å gjøre.

Det å gjøre noe kreativt, om det enn er å tegne, leve seg inn i en rolle eller å finne en måte å få babyen din til å sovne på, kan påvirke vårt syn på forholdet mellom oss selv og menneskene og verden rundt oss. Det å skape noe kan gi en følelse av mestring, fremgang og mening. Ikke minst kan det, om man skaper noe i fellesskap, gi en sterk følelse av samhold og tilhørighet.

Selv om negative følelser ofte brukes i kunsten, gjør stiliseringen og transformeringen av dem at kunstneren midlertidig kan oppleve en avstand mellom seg selv og følelsene.

Dette kan igjen skape en slags frihetsfølelse som kan vare en stund etter at selve den kreative handlingen er avsluttet. Gode opplevelser med kreative aktiviteter kan dessuten trigge sterkere lyst til å sette i gang med neste kreative prosjekt.

Som allerede antydet finnes det mange forskjellige (mis)oppfatninger av hva kreativitet er. Generelt kan man si at kreativitet er evnen til å komme på ideer, analysere forbindelsen mellom forskjellige ideer og veie dem mot hverandre og å løse problemer.

Noen vil legge til at vel så viktig er evnen til å sette teorien ut i praksis. Man kan innvende at dette er en annen handling eller evne enn selve kreativiteten. I praksis er de imidlertid vanskelig å skille fra hverandre: Kreativitet er ikke bare å skape den aller første, innledende, lille ideen. Kreativitet ligger i mye større grad i realiseringen av ideen, av justeringene og spesifiseringene, alle valgene man tar underveis og alt man tilpasser seg når man lærer av prosessen.

en mann står alene på en mørk scene, han strekker seg
Knekk koden og bli komfortabel foran en forsamling. (Kilde: Unsplash)
De beste Teaterlærerne tilgjengelig
Cecilie
5
5 (9 Evaluering(er))
Cecilie
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ameline
5
5 (8 Evaluering(er))
Ameline
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karoline
5
5 (3 Evaluering(er))
Karoline
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maren eline
Maren eline
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elise
Elise
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne-marie
Anne-marie
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Salma
Salma
257kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Madihe
Madihe
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cecilie
5
5 (9 Evaluering(er))
Cecilie
600kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ameline
5
5 (8 Evaluering(er))
Ameline
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karoline
5
5 (3 Evaluering(er))
Karoline
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Maren eline
Maren eline
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Elise
Elise
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Anne-marie
Anne-marie
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Salma
Salma
257kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Madihe
Madihe
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Bruk drama for å kvitte deg med negative følelser

Akkurat som kreative aktiviteter kan gjøre deg glad, kan de også forebygge stress og nedstemthet. Undersøkelser gjort ved Boston College har vist at timer i skuespill kan hjelpe mennesker med hang til usunn adferd eller tilbøyelighet til depresjon med å bli bevisst egne tankemønstre og bruke mer fruktbare strategier for å motvirke dem.

Mange som lider av angst eller depresjon har introverte trekk som viser seg på en uheldig måte: for eksempel i selvundertrykkelse eller veldig sterke hemninger. Undervisning i drama kan være en hjelp med å kvitte seg med slike sperrer.

Har du store psykiske plager, gå for all del til en psykolog før du oppsøker en dramalærer.

Når det er sagt, kan dramaundervisning både hjelpe med å motvirke negative følelser, senke skuldrene dine, gi selvtillit og hjelpe deg med å se verden – og deg selv! – gjennom et annet perspektiv enn ditt eget.

Undersøkelser har vist at tenåringer som tok timer i drama var mer komfortable med seg selv. Det ga imidlertid også andre fordeler. De ble mer intellektuelle i sine tolkninger, som fikk dem til å fremstå som mer sympatiske.

Andre ferdigheter man kan forbedre gjennom skoleundervisning i skuespill, er de følgende:

  • Samarbeid
  • Skriving
  • Tale
  • Presentasjonsferdigheter
  • Regissering
  • Engasjement
  • Vokabular
  • Litteraturforståelse
  • Improvisasjon

Dessuten gir formell undervisning i drama et godt grunnlag for videre arbeid med faget, ikke minst for muligheten til  å gjøre det til yrket sitt.

Enten som dramatiker, dramalærer, regissør, skuespiller eller et av de mange andre dramarelaterte yrkene man kan ha.

Boost kreativiteten: Hvordan skuespillteknikker kan gi et fortrinn på jobb

Kan skuespilltimer for voksne ha like stor effekt som undervisningen på videregående og høyskole? Hvorfor ikke!

Erfarne mentorer ved et kunstsenter kan gi deg tryggheten du trenger og gjøre deg mer bevisst på egne ønsker.

En kvinne holder en presentasjon fra en scene i et mørkt rom, det sitter mange i salen, og i presentasjonen står det om imposter syndrome
Finn roen og bli komfortabel med å ha presentasjoner. (Kilde: Unsplash)

Sosiale ferdigheter gjør deg i stand til å være tydelig, si din mening, forstå kritikk og se muligheter for samarbeid.

Ferdigheter innenfor drama vil være et fantastisk tilskudd i alles hverdag. Ved å drive med en hobby viser du dessuten at du er allsidig, interessert og engasjert. Dessuten vil gode lytteferdigheter og evnen eller tålmodigheten til å forstå og fortolke andre mennesker kunne gjøre deg til en bedre forhandler.

Skuespillerundervisning kan lære deg å bli en bedre lytter, og oppmuntrer samtidig til å uttrykke deg selv og din kreativitet. Det kan rett og slett fungere som en slags eksponeringsterapi: Når du må gjøre noe du synes er ubehagelig mange nok ganger, slutter det ofte å være like ubehagelig.

Dramaundervisning kan altså ufarliggjøre åpenhet, ærlighet og synlighet.

Sjefen din vil se at du finner gode ideer og logiske forslag til forbedring. Om du virkelig tar eierskap over ideene dine og tør å vise dem frem, har du en god sjanse til å få større innflytelse på arbeidsplassen.

Dette er noe av forklaringen på at en del bedrifter bruker rollespill i teambuildingsaktiviteter.

Hvordan forbedre kreativiteten i teamet: forslag til neste teambuilding

Om du er imponert over alle effektene litt dramaundervisning kan ha, hvorfor ikke gå til sjefen din og foreslå at dere booker en kreativ aktivitet som timer i skuespill for å hjelpe de ansatte med å bli mer produktive og kreative?

Ved å søke på nett eller kontakte et eventfirma i ditt område vil du finne en rekke aktiviteter skreddersydd for jobbteam.

Disse aktivitetene er spesielt utformet for å hente frem det beste i de ansatte, samtidig som de utvikler verdifulle ferdigheter. Hele dagen vil kanskje ikke brukes til å spille ut scener, instruktøren vil sannsynligvis bruke sin kunnskap om skuespillerteknikker til å forbedre samhandling og kommunikasjon.

Alternativt kan du finne en dramalærer på egenhånd og begynne leken og læringen allerede nå!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.