Kjære ESL-student,

Vi vet alle hvor vanskelig engelsk grammatikk kan være. Engelsk vokabular er til tider enda verre å mestre med over hundre tusen mer ord enn norsk!

Derfor ønsker vi her å gi et innblikk i engelske ord som har dobbel betydning (eller mer).

Som en flittig engelskstudent er vi sikre på at du allerede vet alt om homografer. Dette er ord som skrives likt, men uttales ulikt. Det finnes også homonym som skrives og/eller uttales likt, men har ulik betydning.

Denne artikkelen omhandler ikke homograf, homonym eller homofon.  Så hva mener vi med dobbeltfunksjonsord? Les videre for å finne det ut!

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Before og after

Ordene before og after (før og etter) kan være en av tre typer ord, avhengig av hvor i setningen de er plassert.

Klokke på et bord, hvit bakgrunn
Kilde: Unsplash

Noen eksempler:

Before I enroll in further English courses in London, I want to see if I can learn English online.

I will call you after I finish my reading comprehension exercise.

Når before/after går foran eller følger klausulen de er avhengige av, er de konjunksjoner.

Når de kommer foran et substantiv eller pronomen, regnes de imidlertid som preposisjoner, som i disse eksemplene:

I will sit for IELTS before Jack will.

I want to enroll in business English courses in London after I pass my ESOL exam.

Til slutt: når ordene brukes uavhengig av en klausul og borte fra pronomen og substantiv, regnes dette lure ordparet som adverb.

Har du noen gang sagt en slik setning?

I have chatted with native English speakers before.

Before beskriver når du har chattet, derfor er det et adverb.

Her er et eksempel som bruker after:

Someone on the bus kept sneezing. Shortly after, I began to feel sick.

Kan du tenke deg noen eksempler på hver av before/after sine tre former?

Lær mer om engelske setningsstrukturer i vårt dedikerte blogginnlegg.

Substantiv som adjektiv

I dine grunnleggende engelsktimer har du sikkert lært hvordan du lager adverb fra adjektiv. Selv om det er en type dobbeltfunksjonsord, er det ikke akkurat det vi snakker om her.

Hvis du legger til suffikset -ly til et adjektiv, endres ordet nok til at det kvalifiserer som et uavhengig ord, med en egen funksjon.

Denne bestemte ordgruppen passer ikke inn i kategorien som nå diskuteres. Som homonym har de samme stavemåte og uttale, men i motsetning til homonym beholder de samme betydning.

Eksempel: Are you an English learner or an Esl teacher?

I denne setningen fungerer English og Esl begge som adjektiv som beskriver henholdsvis eleven og læreren. Begge ordene tenkes vanligvis, først og fremst på som substantiv, ikke adjektiv.

Bonuslæring: når et substantiv tydelig fungerer som et adjektiv som endrer et annet substantiv er det ikke nødvendig med bindestrek. Når de to substantivene er likeverdige – har samme vekt og verdi i setningen – må du skrive en bindestrek mellom dem. Lær mer ved hjelp av øvingsoppgaver for engelsk.

Eksempel: English teachers at my language school are hand-picked.

I denne setningen endres English til substantiv for å hjelpe til med å definere hvilken type lærer det er snakk om. Derfor trengs det ingen bindestrek.

Imidlertid har hand og picked like stor betydning for å gi mening, derfor blir de forbundet med en bindestrek.

Som om substantiv som fungerer som adjektiv ikke var vanskelige nok, er det regler for når man skal skrive disse sammensatte ordfrasene separat, med bindestrek eller sammen som ett ord.

Se setningen her:

You should be present for every school day during every school year, but your schoolmates and schoolteacher might miss a day here and there. Nevertheless, everyone completes their schoolwork.

Dette eksemplet bruker substantiv-som-adjektiv på fem forskjellige steder, men bare to ganger er school skrevet separat fra partnersubstantivet.

Smilende lærer foran en tavle
Lærer du eller lærer du bort engelsk? (Kilde: Unsplash)

 

Adjektiv som substantiv

Hvis substantiv kan beskrive andre substantiv, kan adjektiv også tjene som substantiv.

Eksempel: Students of English as a second language participated in feeding the homeless.

Homeless brukes tradisjonelt som et adjektiv for å beskrive noen som ikke har noe hjem, men i dette tilfellet brukes det som en fellesbetegnelse på alle som ikke har noe hjem.

Den generelle regelen er at hvis du kan sette et artikkel foran et adjektiv, kan det tjene som et substantiv.

Eksempel: The English are proud of their writing skills.

Det er forstått at uttrykk som bruker adjektiv som substantiv er flertall. Derfor er verbtiden vanligvis tredjeperson flertall.

Finn ut mer om engelsk språkstil og form i vårt blogginnlegg.

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Verb med flere funksjoner

Den sleipeste ordtypen i det engelske språket er verb.

Som om det ikke er en stor nok utfordring å lære å bøye og bruke vanlige og uregelmessige verb i 16 ulike verbtider på engelsk, finnes det også ulike verbtyper. Verb kan være kopula (linking) eller handling (action), transitivt (transitive) eller intransitivt (intransitive), modale hjelpeverb (modal) eller hjelpeverb (auxiliary).

Selvfølgelig kan ethvert gitt verb være modalt, handling eller hjelpeverb. Denne delen av å studere engelsk involverer verb som kan være enten kopula eller handling, transitivt eller intransitivt avhengig av hvordan de brukes.

Eksempel: Sean looked at his English writing assignment for a long time.

I dette tilfellet gjør Sean aktivt noe, derfor er look et handlingsverb.

Eksempel: Sean looked so good at Esol practice class!

Her utfører Sean ingen handling. Looked binder Sean til god.

Listen over verb som kan enten være kopula (binding) eller handling inkluderer:

 • taste
 • like
 • appear
 • become
 • feel
 • grow
 • look
 • taste
 • smell
 • turn

Kan du skrive en setning med bruk av kopula og en med handling for hvert verb?

Når du snakker engelsk spiller det neppe noen rolle om verbet er kopula eller handling, så lenge du bruker det riktig. Imidlertid er denne neste gruppen med verb viktig å forstå.

Transitivt og intransitivt verb

Dine tidlige engelsktimer lærte deg at standard setningsformat på engelsk er subjekt-verb-objekt.

Det som kanskje ikke ble nevnt er at disse verbene alle er transitive. Det betyr at de kan ha et direkte objekt.

Forskjellen mellom disse to typene verb er evnen til å handle på objekt.

Eksempel: Alan practises his English language skills every day.

Practise er et transitivt verb fordi det har et direkte objekt: language skills.

Eksempel: Sheila slept through her spoken English class.

Slept er et intransitivt verb fordi det ikke har noe objekt.

Den beste måten å finne ut om et verb er transitivt eller ikke, er å spørre hva? eller hvem? etter subjekt-verb-delen av setningen.

Sheila slept hva? - ettersom denne setningen ikke er riktig, finner vi ut at slept må være intransitivt.

Vær oppmerksom på at noen verb kan være transitivt eller intransitivt avhengig av bruk.

Eksempel:

Tony demonstrated his proficiency in English for Business.

Cathy demonstrated at the protest.

Hvilken setning har transitivt verb?

Få hjelp av en lærer ved hjelp av engelskkurs i Oslo eller annet sted i nærheten av deg.

Det ultimate funksjonsendrende ordet: Up

Dette ordet på to bokstaver har flere betydninger og funksjoner enn de fleste andre engelske ord.

Up! (Kilde: Unsplash)

Noen eksempler:

 • A topic comes UP
 • Speak UP, stand UP, put UP, shut UP
 • A politician is UP for election
 • It is UP to the secretary to write UP the meeting minutes
 • We ring UP our friends, brighten UP a room, polish UP the silver, warm UP the leftovers, clean UP the kitchen.
 • Lock UP the house, fix UP the old car.

Up er oppført i ordboken som et adverb, adjektiv, preposisjon og verb.

For å bli kunnskapsrik om de mange bruksområdene til dette ordet, bør du «look up» UP i ordboken din.

Debatt: Er denne kunnskapsdybden nødvendig?

Personer som har engelsk som morsmål lærer språket sitt ved å kopiere de voksnes munnbevegelser og lyder. Få eller ingen tanker blir gitt om grammatikkens finurligheter før studenten er godt forankret i sin akademiske karriere.

I tidlig utdanning legges det vekt på riktig uttale, og lese- og skriveferdigheter. Språklæringen i seg selv skjer som en selvfølge.

De som lærer engelsk som andrespråk, derimot, dykker dypt inn i grammatikkregler. Uansett om du studerer engelskundervisning i Oslo, engelskkurs Bergen eller hjemmefra, er grammatikk en stor del av læreplanen.

Lytteferdigheter blir for det meste utviklet uavhengig gjennom studentenes besluttsomhet og hardt arbeid.

Man trenger ikke å forstå hvordan en motor fungerer for å kjøre en bil.

Akkurat som du ikke trenger å kjenne funksjonen til et tennplugg eller stempel for å kvalifisere for førerkort, trenger du sannsynligvis ikke å vite om et verb er transitivt eller intransitivt for å bøye det og bruke det riktig.

For å gjøre poenget vårt enda klarere: hvis ordforrådet er byggesteinene i det engelske språket, må grammatikk være mørtelen som holder det sammen.

Det er ikke nødvendig å vite hvorfor noen ord tjener mer enn én funksjon for å snakke engelsk ordentlig. Men hvis du vil ha et sterkt grunnlag for dine engelskkunnskaper, må du kjenne hver mutter og bolt som holder språket sammen.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Anita