I dag kan du ta engelskkurs på nett fra hvor som helst i verden og mange nordmenn har veldig gode engelskkunnskaper. Men har du noen gang tenkt over hvor språket kommer fra og hvordan det har utviklet seg over årene?

Alle som har kunnskap om Storbritannias historie vet at romerne hadde stor innflytelse på å bosette og remontere øya.

Fra Hadrians mur til byen Bath er Romerrikets innflytelse relevant, også i dag. Navnet på Englands hovedstad, London, stammer fra det romerske navnet: Londinium.

Men hva med språket?

Under Romerriket eksisterte ikke det engelske språket. Romerne snakket latin. Da de dro etter å ha okkupert landet i nesten fem hundre år etterlot de ingen lærere som kunne fortsette å undervise i språkets grammatikk og form.

Hvem kom etter romerne? Og når ble engelsk et språk?

Dette er historien om det engelske språket: hvordan det ble til og hvor grammatikken stammer fra.

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Anglerne, jyder og sakserne

Stonehenge i dagslys
Stonehenge er en del av Storbritannias historie. Det er også anglerne, jyder og sakserne (Kilde: Unsplash)

Anglerne, jyder og sakserne var "grunnleggerne" av det engelske språket som ble en sammensetning med innflytelse fra deres egne nært beslektede språk.

Allerede før 5. århundre, da de tre stammene uavhengig kom og okkuperte Britannia – som Storbritannia da ble kalt – hadde flere språk rundt om i verden fullstendig utviklet grammatikk.

Sanskrit, gresk og latin var datidens mest utbredte språk.

Disse språkene stammet fra en taleform kalt urindoeuropeisk (Proto-Indo European). Dette er et hypotetisk språk som ikke har noen skriftlige bevis.

Det er ulike teorier når det kommer til urindoeuropeisk, men lingvister er i teorien enige om at de fleste europeiske og indiske språk stammer fra én enkel kilde. Det inkluderer det germanske språket som anglerne og sakserne snakket.

Hvordan engelsk ble til

Historien om engelsk (og England) starter omtrent to hundre år etter at våre germanske forfedre slo seg ned. Utviklingen av det engelske språket gikk hånd i hånd med etableringen av England som et selvstendig land.

Anglerne, sakserne og jydere snakket alle et lignende språk – tre relativt nære versjoner av vestgermansk.

Bevis på språkets røtter er funnet i ord som starter med en stille k, for eksempel: knee, knife, knack og knot.

De individuelle dialektene deres utviklet seg som svar på behovet for kommunikasjon mellom de forskjellige stammene.

Snart representerte ordet English, fra navnet Angle, deres felles språk. Ikke lenge etter ble øya de okkuperte kjent som England.

Det vestgermanske språket hadde allerede et komplett grammatisk system. Etter hvert som stammespråkene smeltet inn i det som nå er kjent som gammelengelsk, ble grammatikkreglene overført fra morsmålet deres til dette nye språket.

Storbritannia ble snart en øy bebodd av engelsktalende som spyttet ut unike setninger og et nytt ordforråd.

Vil du bli bedre i engelsk? Forsøk deg med engelskkurs du også.

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Viking-innflytelse på engelsk grammatikk

Like etter det ellevte århundre bosatte vikingene seg i Storbritannia. De tok med seg kulturen og språket sitt.

Vikingbåt med fjell i bakgrunnen
Vikingene kom med skip og hadde blant annet språk med i bagasjen (Kilde: Unsplash)

Innflytelsen fra den norrøne tungen forandret det engelske språket dypt, spesielt grammatikken.

 1. Kjønnsbøyningen forsvant
  • fra «he sayeth» til våre moderne verbslutninger: he says, she says
 2. Subjekt-verb ordrekkefølge ble omvendt for å danne spørsmål
  • «I am» og «Am I?»- strukturen vi bruker i dag
 3. Tredjeperson flertall pronomen ble endret
  • fra «hi, hem, hir» på gammelengelsk til «they, them, their»

Uregelmessige og defekte verb

I løpet av den engelske grammatikkutviklingen kunne noen verb ikke følge standardbøyning. Hver tempus kunne heller ikke brukes på visse predikater.

Modale hjelpeverb og noen andre hjelpeverb ble ansett som defekte.

Den betegnelsen vedvarer selv i dagens engelsk. Ifølge noen språkprofessorer bør den utvides til å omfatte uregelmessige verb.

Velkommen, normannerne!

Vikingene hadde knapt bosatt seg i England, giftet seg og lærte å snakke engelsk som andrespråk, da normannerne ankom.

Disse franske inntrengerne førte til de største endringene i tidlig engelsk grammatikk:

 • Grammatisk kjønn ble fjernet
  • systemet der substantiv er tildelt et kjønn ble endret til det stort sett kjønnsløse språksystemet som brukes i dagens engelsk
 • Substantivendelser ble fjernet, bortsett fra for flertall
 • Ordrekkefølge ble overordnet!

I løpet av tre hundre år blandet normannisk seg med norrønt engelsk (gammelengelsk).

Halvveis i det fjortende århundre var engelsk språket vi kjenner det som i dag.

Dagens engelsk er det minst germanske av de germanske språkene.

Westminster English: Prestisjedialekten

Navlen for evolusjonen i det engelske språket var selvfølgelig Sør-England. Der bodde kongelige og folk i overklassen.

Westminster English var populært blant kongelige fordi kongen hadde brutt seg fra den romerske kirke. Drevet av monarkens preferanse for den protestantiske religionen, falt latin – kirkens språk – raskt ut.

Engelsk økte i popularitet i løpet av det syttende århundre. Engelsk ble vitenskapsspråket og språkkunnskapene skulle utvikles.

Rundt den tiden hjalp ordbøker og engelske lærebøker – bøker med formell grammatikk – folk til å studere engelsk.  Etter hvert begynte folk over hele England å snakke engelsk! Lær du også om engelske setningsstrukturer og bli en proff i engelsk.

Engelskmennene ble flytende i språket sitt

Mens England gikk i gang med å etablere sitt språk og dyrke den protestantiske kirken, fortsatte resten av Europas akademikere å undervise i, og studenter å lære på, latin.

Det ble gjort endringer i latinsk grammatikk og vokabular i løpet av den tiden, kanskje for å inkorporere det vi kan referere til som slangord og fraser.

De fleste av oss kjenner nok til det latinske formspråket Carpe Diem?

Scrabble-biter som staver Carpe Diem
Carpe Diem – et latinsk formspråk (Kilde: Pixabay)

Bøker trykt i England avslørte at engelsk grammatikk lignet på latinsk, men med noen få, klare unntak.

På latinsk:

 • Var det ikke mulig å avslutte en setning med et preposisjon
 • Ble ikke dobbel negativ brukt
 • Var doble sammenligninger umulige
 • Kunne ikke infinitiver deles

Disse grammatiske fremskrittene på engelsk, som ikke kunne korrelere med reglene i latin, bidro til å stemple verdens nyutviklede språk som et språklig avvik.

De tidlige engelskelevene kunne ikke forstå et regelsystem som varierte så vilt fra morsmålet.

En følelse av at engelsk var dårligere ga gjenklang i hele Europa. Det ble antatt at det engelske språket var nest best. Og ikke bare til latin.

Engelsk ble ikke ansett som like bra som fransk og latin. Det måtte forbedres. - David Crystal

Som et resultat av denne partiskheten mot denne såkalte dårligere grammatikken, ble ferdigheter i skriftlig engelsk målt mot en elevs kompetanse i muntlig engelsk.

På grunn av mangel på engelsklærer kunne folk som tok engelsktimer fra omreisende lærere lære seg stave- og taleferdigheter, men å skrive grammatisk korrekte setninger utgjorde en utfordring.

Grammatikk og staving var i stadig endring, med få eller ingen skriftlige guider å lære av.

Over hele verden gjør engelskstuderende øvningsoppgaver som forberedelse til IELTS eller TOEFL.

Elever kan godt ha utmerket seg i muntlig engelsk, men det var ingen universell standard for engelsk uttale. Behovet for å forbedre taleferdigheter var opplagt, uten noen klar løsning.

Etter hvert som tiden gikk, ble engelsklæring mer akseptert, men skriveferdigheter ble fortsatt målt mot elevenes evne til å snakke språket.

Det er et trist faktum at ikke en eneste forfatter fra den tiden kunne produsere grammatisk korrekte tekster. Selv Shakespeare viste seg å ha brutt noen grammatiske regler i noen av verkene sine!

Få hjelp med dine engelskferdigheter via engelsk kurs i Oslo eller andre steder i Norge.

Engelsk grammatikk i dag

Språk er en levende ting. Vi kan føle at det endrer seg. - Gilbert Highet

I motsetning til det engelske språkets nærmeste grammatiske fetter, frisisk, har engelsk hatt stor eksponering gjennom århundrene.

Det betyr at andre språk stadig bidrar med nye ord til det engelske ordforrådet.

Engelsktalende over hele verden endrer eksisterende engelske ord for å holde tritt med de nyeste språklige trendene. Ta blant annet en titt på blogginnlegget vårt om ord med flere betydninger på engelsk.

Noen som studerer engelsk grammatikk beundrer den relative enkelheten i setningsstrukturer og engelske verbtider, med den hensikt å bli Engelsklærer eller spesialisere seg i forretningsengelsk.

Andre som studerer engelsk ser på språkets grunnlag: hvor faste er disse grammatikkreglene? Kan noen av dem endres for å passe tiden, eller enda bedre: brytes eller fjernes helt?

Språket vårt er i stadig utvikling. Noen ganger skjer endringer så subtilt at de ikke lagt merke til.

Engelsk grammatikk gjennomgår stadig endringer som du, som lærer engelsk, hjelper til med å få gjennom.

Hvis du lærer engelsk med en yngre gjeng, elever som kanskje føler seg mindre forpliktet til å holde språket rent, vil du sikkert møte noen vanskelige, «trendy» ord og setninger.

Hvis du lærer engelsk på nettet, vil du kunne ta del i de mest oppdaterte grammatikkøvelsene.

Hold lytteferdighetene skarpe for engelsktalende som bruker de siste grammatiske modifikasjonene.

Etter hvert som du forbedrer kunnskapen din fra engelskundervisning, tenk på de som for så lenge siden har slitt med å lære engelsk. Det var et helt nytt språk med i hovedsak ingen faste grammatikkregler og ingen privat engelsklærer for å veilede dem.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Anita