Hvert dyr kommuniserer, men kun mennesker bruker mer enn individuelle lyder. Menneskelige språk har en struktur som er definert av regler for alle aspekter av kommunikasjon. Denne samlingen av regler er identifisert med det generelle begrepet: grammatikk.

Grammatikken er en viktig del av å lære og mestre et språk.

Selv om vi kan se etter mønstre og kjenne igjen regler og uttrykk, har ingen språk helt lik grammatikk. God kunnskap om norsk grammatikk kan gi deg en forståelse etter hvert som du tar engelsk grammatikkurs, men du vil fort se at det er stor forskjell mellom språkene.

I denne artikkelen skal vi utforske og linke til mer informasjon om engelsk språk og grammatikk. Gjennom våre syv dedikerte blogginnlegg kan du utforske språkets utvikling gjennom evolusjon og globaliseringens innvirkning.

Underveis vil vi også forklare og studere vanskelige aspekter ved engelsk grammatikk og ordforråd.

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Angelica
5
5 (11 Evaluering(er))
Angelica
285kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Brice lopez
5
5 (4 Evaluering(er))
Brice lopez
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Angelica
5
5 (11 Evaluering(er))
Angelica
285kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Brice lopez
5
5 (4 Evaluering(er))
Brice lopez
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

1. Evolusjonen av engelsk grammatikk

Moderne evolusjon av menneske
Moderne evolusjon til i dag (Kilde: Unsplash)

Starten og utviklingen av det engelske språket går hånd i hånd med etableringen av England som et eget land.

I det femte århundre e.Kr. ankom en kontingent av vestgermanske folk til en øy som het Britannia.

Historien om engelsk (og England) starter omtrent to hundre år etter at våre germanske forfedre slo seg ned.

Anglerne, sakserne og jydere snakket alle et lignende språk – tre relativt nære versjoner av vestgermansk.

De individuelle dialektene deres utviklet seg som svar på behovet for kommunikasjon mellom de forskjellige stammene.

Snart representerte ordet English, fra navnet Angle, deres felles språk. Ikke lenge etter ble øya de okkuperte kjent som England.

Det vestgermanske språket hadde allerede et komplett grammatisk system. Etter hvert som stammespråkene smeltet inn i det som nå er kjent som gammelengelsk, ble grammatikkreglene overført fra morsmålet deres til dette nye språket. Grammatikken er tross alt det som gjør at våre språk skiller seg fra dyrenes.

Gjennom andre påvirkninger, hovedsakelig fra fransk og latin, adopterte, avviste og videreutviklet det engelske språket aspekter fra andre språk. Språket er fortsatt i stadig forandring og utvikling den dag i dag.

2. Engelske ordklasser og hvordan du bruker dem

Personer som lærer engelsk som andrespråk gjør en bevisst innsats for å studere hvert ords funksjon og betydning. Hvis vi tenker på ordforråd som byggesteinene i språket, er det kritisk å forstå forskjeller fra en type «blokk» til en annen, og hvordan de skal ordnes for maksimal effektivitet.

Substantiv er navneord

Alt du kan se, berøre eller snakke om er beskrevet med et navn. Substantiv kan enten være egennavn eller fellesnavn.

Ditt navn er et egennavn. Navn på byer, elver og fjell er også egennavn.

Egennavn og titler starter alltid med stor forbokstav. Det er derfor dronningen heter The Queen. Hver lege i alle engelsktalende land blir adressert på engelsk som Doctor, eller Dr. og våre lærere som Mr., Mrs., Miss, Master eller Mistress.

Viktige hendelser i tid har vanligvis også stor forbokstav på engelsk. «The Ice Age» skjedde for lenge siden, men overlevende fra «World War II» lever fortsatt i dag.

Verb og predikat

Verb har flere funksjoner i det engelske språket hvor den viktigste er å beskrive handlinger.

Verb kan også fortelle oss om en mental handling som det å tenke, eller en tilstand.

Verbkonjugasjon og bruk er et av de vanskeligste aspektene ved engelsk grammatikk for ESL-studenter. Dette gjelder spesielt for engelskelever som har et morsmål hvor verb aldri endrer form.

I tillegg til konjugasjon – endring av verbavslutninger for å matche pronomen eller substantiv – er verbtider en spesiell utfordring for engelskstudenter.

Adjektiv og adverb

Disse ordene er beskrivere. De gir dybde til kommunikasjonen vår og hjelper oss å visualisere det som snakkes om.

Eksempel: Curious, he chewed his food thoughtfully as he pondered the question.

Denne setningen inneholder en beskrivelse av et substantiv og et verb. Klarer du å finne dem?

Tenk deg denne setningen uten ekstra informasjon:

He chewed his food as he pondered.

Med denne grunnsetningen aner vi ikke hva sinnstilstanden hans er – angitt i den første setningen som nysgjerrig. Vi aner ikke hva han tenker på. Kanskje han bare lurer på om han har nok melk til morgenkaffen. Vi har ingen indikasjon på humøret hans.

Bruken av beskrivelser er avgjørende for god kommunikasjon, men det kan bli for mye. Overdrevent bruk av beskrivende ord i muntlig eller skriftlig engelsk kan redusere flyten din ved å gjøre setningene for tungvinte.

Preposisjoner og konjunksjoner

Preposisjoner er ord som beskriver et forhold mellom et substantiv/pronomen og et annet ord i setningen.

Eksempel:

My English books are behind my computer.

My books are on my desk.

Konjunksjoner forbinder to relaterte ideer.

Eksempel: My reading comprehension is good but my listening skills are poor.

Determiner

Ord som gir et mål på noe, for eksempel: a, an, the, some hjelper deg med å finne ut hvilke spesifikke elementer som diskuteres.

Eksempel: Hand me those IELTS answer sheets, please.

De indikerer en spesifikk bunke med svarskjemaer personen vil ha.

Det å utelate eller bruke feil determinativ er en vanlig feil gjort av personer som lærer engelsk.

Blokker med ulike ord på engelsk
Ulike ord med ulike betydninger (Kilde: Unsplash)

3. Dobbelfunksjonsord

Vi vet alle hvor vanskelig engelsk grammatikk kan være. Engelsk vokabular er til tider enda verre å mestre og det gjør det ikke enklere at noen ord kan ha flere funksjoner.

Eksempel:

Ordene before og after kan ha vært blant de tidligste du lærte. Men visste du at de kan tjene tre separate funksjoner, avhengig av hvor i setningen de plasseres?

 1. Når de går foran eller følger klausulen de er avhengige av, er de konjunksjoner
 2. Når de kommer foran et substantiv eller pronomen, er de preposisjoner
 3. Når de brukes uavhengig av en klausul og borte fra pronomen og substantiv, regnes de to ordene som adverb

Substantiv som adjektiv

Eksempel: Are you an English teacher or an Esl student?

I denne setningen fungerer English og Esl begge som adjektiv selv om begge ordene vanligvis tenkes, først og fremst på som substantiv.

Adjektiver som substantiv

Hvis substantiv kan tjene som adjektiv, kan adjektiv også tjene som substantiv.

Eksempel: The rich should help the poor.

Ordene poor og rich brukes vanligvis som adjektiv, men i dette tilfellet brukes de til å navngi hele grupper av befolkningen.

Den generelle regelen er at hvis du kan sette en artikkel foran et adjektiv, fungerer den som et substantiv.

Verb med flere funksjoner

Å lære å konjugere og bruke vanlige og uregelmessige verb i alle seksten tempus er allerede en stor utfordring. For å gjøre situasjonen enda vanskeligere kan noen verb være: både kopula (linking) eller handling (action), transitivt (transitive) eller intransitivt (intransitive), modale hjelpeverb (modal) eller hjelpeverb (auxiliary) avhengig av hvordan de brukes.

Listen over verb som kan enten være kopula (binding) eller handling inkluderer:

 • taste
 • like
 • appear
 • become
 • feel

Du bør også være oppmerksom på at noen verb kan være transitive eller intransitive, avhengig av bruk.

Eksempel:

Tony demonstrated his proficiency in business English.

Cathy demonstrated at the protest.

Hvilket er transitivt?

Den beste måten å finne ut om et verb er transitivt eller ikke, er å spørre hva? eller hvem? etter subjekt-verb-delen av setningen.

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Angelica
5
5 (11 Evaluering(er))
Angelica
285kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Brice lopez
5
5 (4 Evaluering(er))
Brice lopez
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Angelica
5
5 (11 Evaluering(er))
Angelica
285kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Brice lopez
5
5 (4 Evaluering(er))
Brice lopez
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

4. Ulike setningsformer innen engelsk grammatikk

Preposisjonsfraser

Et preposisjon er ethvert ord som uttrykker forholdet mellom to ord – vanligvis ordet før og etter.

For de som lærer engelsk som andrespråk og tar engelsktimer kan preposisjoner være utfordrende å bruke riktig, både skriftlig og muntlig.

Husk: Ordet preposisjon er en kombinasjon av prefikset pre- og ordet posisjon, noe som gjør den bokstavelige betydningen av ordet: foran ordet.

Å vite det burde hjelpe deg med å huske hvordan du bruker preposisjoner.

Partikkelverb

 • Let's shove off, then!
 • We'll have to sort it out, won't we?

Dette er eksempler på partikkelverb, ofte brukt i uformelle settinger.

Selv om det er trendy, anbefales ikke et slikt språk i mer formelle situasjoner – som for eksempel i jobbintervju.

Mange som studerer engelsk liker spesielt godt å bruke slangfraser, som de ovenfor. Å bruke forretningsengelsk eller standardengelsk er mer hensiktsmessig.

Formålet med en preposisjon

Mange engelske elever blir forvirret over bruken av who og whom samt if og whether når det kommer til hvilken som følger en preposisjon. Vi forklarer det enkelt og greit i vårt innlegg om setningsformer innen engelsk grammatikk.

Fire hovedtyper av engelske setningsformer

 1. Selvstendig setning
 2. Redusert relativsetning
 3. Betinget setning
 4. Relativsetning

Generelt er en setningsform en gruppe ord som inneholder minst et subjekt og et verb.

Utover det er det nødvendig med ytterligere forklaring for å gjenkjenne de forskjellige formene og hvordan de skal brukes.

Hvordan bruke konjunksjoner

Konjunksjoner forbinder ord, fraser og setninger.

For, or, and, but, yet, nor er eksempler på vanlig brukte konjunksjoner på engelsk.

Etter hvert som du lærer å snakke engelsk, vil du kunne inkludere disse begrepene og setningsstrukturene mer og mer naturlig i din muntlige engelsk.

5. Tempus og verbbøyninger

Verbtider er vanligvis de beste indikatorene på tid på det engelske språket. Engelske verb konjugerer stort sett på samme måte.

Uregelmessige verb har en tendens til å utgjøre et problem fordi de avviker fra normen. Imidlertid gir selv uregelmessige verb på engelsk en fail-safe: de konjugeres alle på samme måte. Heldigvis er også listen over uregelmessige verb på engelsk relativt kort.

I tillegg til å angi tid og handling, kan verb indikere stemning i en setning.

Det er totalt fem stemninger, reflektert i deres egen, spesifikke setningskonstruksjon. Verbtider spiller en avgjørende rolle i hver.

6. Stilaspekter

Engelsklærere i USA,  Storbritannia og rundt om i verden anbefaler at elever inkluderer boken Elements of Style i studiematerialene sine, sammen med ordbok og synonymordbok. Dette anbefales også i Norge for engelskkurs Drammen, Bergen, Oslo osv.

Person som leser bok
Har du din egen ordbok? (Kilde: Unsplash)

Ifølge William Strunk Jr. krever det engelske språket at visse elementer i setningskonstruksjon aldri blir ignorert.

Blant de mest fremtredende er hvordan du unngår løpende setninger (run-on setninger). En løpende setning består av to eller flere uavhengige setninger uten tegnsetting.

En annen fremtredende amerikansk engelsk forfatter, Stephen King, oppfordrer til å bruke færre adjektiv og ingen adverb, hvis det er mulig.

For å forbedre engelsken din, må du unngå å bruke for mye beskrivelser – det være seg i form av adverb eller adjektiv.

Aktiv og passiv setningskonstruksjon

Når du studerer engelsk kan du oppdage at det å vende om på subjekt og objekt i en setning gir teksten din en uvanlig stil. Du kan til og med bli fristet til å gjøre det når du snakker engelsk.

The movie was acted by Tim Huddleston.

Dette er en passiv setningskonstruksjon som gjør filmen viktigere enn skuespilleren.

Tommelfingerregelen er: personen er viktigere enn alt annet.

Dermed er oppføringen av skuespillerens navn som subjekt og filmen som objekt den riktige måten å skrive denne setningen på.

Du kan øve ordningen av engelske ord ved å skrive om setningen.

7. De beste grammatikkøvelsene

Når du lærer å snakke engelsk, vil du oppdage at forståelse av grammatikk vil forbedre din evne til å bruke språket.

Hver tempus bøyer seg annerledes

Å skrive eller snakke, spesielt ved å bruke den negative formen for et verbuttrykk, kan være komplekst. Det blir enda mer utfordrende hvis du skriver en setning med et uregelmessig verb.

Det lønner seg derfor å øve på verbtider og bøying av verb.

Setningsstruktur

For å snakke engelsk flytende bør du bruke korte, konsise setninger med så få adjektiv og adverb som mulig.

Regler for ordstilling kan noen ganger være kompliserte. For å bli flytende i engelsk må du internalisere disse reglene og bruke dem i muntlig og skriftlig engelsk.

Riktig bruk av tegnsetting er viktig

Merkelig nok understreker engelskspråkkurs sjelden viktigheten av tegnsetting.

Tegnsettingsfeil er utbredt i engelsk. Åpenbart bør engelskundervisningen inneholde grundig instruksjon om hvordan du bruker disse tegnene effektivt.

Heldigvis, hvis du tar nettkurs i engelsk, kan du finne mange nettsteder som fremmer riktig bruk av tegnsetting.

Bruk riktig ord

Et problem med engelske ord er at så mange av dem høres helt like ut! Noen av dem staves til og med likt.

Effect og affect er et forvirrende ordpar. Et av de antyder en kvalitet som uttrykkes utad; det andre er en kvalitet som fungerer innad.

Affect brukes vanligvis som et verb. Effect kan enten være et substantiv eller et verb, men brukes hovedsakelig som et substantiv.

Den beste grammatikkøvelsen

Den beste måten å forbedre dine engelskkunnskaper er å bruke dem ved enhver tilgjengelig mulighet.

Du bør ikke bekymre deg for mye om et gitt ord er et preposisjon eller en konjunksjon.

Vårt beste tips for å bli flytende i engelsk er rett og slett: lær rikelig, test deg selv minimalt og snakk ofte.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Anita