La oss si at du nylig tok oppstartselskapet ditt på børs. Naturligvis konsulterte du med en advokat for å forsikre deg om at du fulgte alle de relevante lovene!

Eller kanskje du er student på jusstudiet og prøver å bestemme deg for hvilken retning du ønsker å spesialisere deg innenfor. Da har du mange valg! Du kan for eksempel bli forretningsadvokat, skadeadvokat eller innvandringsdvokat...

Hva om du eier en bedrift og er nødt til å gjøre deg kjent med loven knyttet til forurensing eller skatt. Hvilken type advokat bør du snakke med? Skatteadvokaten din er kanskje ikke kvalifisert til å fungere som arbeidsrettsadvokat!

Juss er et komplekst tema. Derfor er man nødt til å konsultere riktig type jurist for å finne svarene man søker.

I denne artikkelen utforsker Superprof forskjellige lovområder, slik at du vet hvilken advokat du bør kontakte for råd og tips.

person holder brun koffert
Jusstudiet er en 5-årig mastergrad i rettsvitenskap. Foto: Marten Bjork/Unsplash
De beste Generell juslærerne tilgjengelig
Isaam
5
5 (3 Evaluering(er))
Isaam
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sondre
5
5 (3 Evaluering(er))
Sondre
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tobias lium
Tobias lium
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Osman
Osman
310kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Julia
5
5 (1 Evaluering(er))
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik
Henrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dalia
Dalia
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Wahid
Wahid
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Isaam
5
5 (3 Evaluering(er))
Isaam
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sondre
5
5 (3 Evaluering(er))
Sondre
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tobias lium
Tobias lium
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Osman
Osman
310kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Julia
5
5 (1 Evaluering(er))
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik
Henrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dalia
Dalia
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Wahid
Wahid
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Et grunnleggende skille

Som jusstudent er det første spørsmålet du bør stille deg: vil du bli advokat eller jurist?

Noen ganger tror folk at de to er det samme, men begge oppfyller spesifikke funksjoner i rettssystemet vårt.

En advokat har tre hovedfunksjoner:

 • Å møte i retten og prosedere, altså fremlegge en sak for retten
 • Gi juridisk rådgivning enten skriftlig eller personlig
 • Utarbeide dokumenter for domstolene

Det er to grunnleggende forskjeller mellom en advokat og en jurist. En advokat vil ha liten tid til å forberede seg før han går til retten, hvor han dessuten vil tilbringe mesteparten av arbeidstiden. En jurist kan gjøre alt det somme som en advokat, bortsett fra å representere klienter i rettsaker.

Det er ikke så lett som det kanskje høres ut som!

For å få advokatbevilling og tittelen advokat, må man etter fullført studium ha minst to års praksis i juridisk arbeid, som fullmektig hos advokat, ved en domstol, hos påtalemyndigheten i politet eller som universitetslærer i rettsvitenskap. I tillegg skal man ha ført tre rettsaker for en rettsinstans, vanligvis en tingrett.

For eksempel kan en advokat spesialisere seg på skipsfartsloven, områder som angår tvister over fraktbrev (tørr frakt) og juridiske problemer over selve skipet, for eksempel kollisjon og/eller bergingsulykker. En jurist håndterer vanligvis ikke slike saker. Likevel har de et mye bredere omfang på det juridisk feltet. Jurister jobber direkte med klienter som kan være enten enkeltpersoner eller selskaper. De kan forsvare straffesaker eller bistå i eiendomsplanlegging, utarbeide testament eller administrere sammenslåinger av selskaper på flere millioner kroner.

Behovet for advokattjenester er stort. Ifølge en undersøkelse Respons Analyse har utført for Juristforbundet har fire av ti nordmenn benyttet advokattjenester. Uansett hva saken din måtte være: kjøpe fast eiendom eller løse en tvist, vil en jurist først og fremst gi råd. Hvis saken krever en spesialist på et aspekt av loven, vil ekspert juridisk rådgivning bli innhentet fra en advokat.

Vi vil diskutere dette nærmere om et øyeblikk...

Vær trygg på at juristen din ikke vil snu ryggen til deg. Han vil i stedet oppsøke en advokat på dine vegne. Det er langt flere advokater enn jurister som for tiden i praksis i Norge. Det er både fordeler og ulemper ved yrkene. Begge har de samme gode faglige kunnskapene, men advokaten skal ha erfaring som fullmektig, samt prosedyreerfaring fra en domstol.

Nå som du har mat til ettertanke om du enten vil bli jurist eller advokat, la oss ta en titt på hvilken rettsområder du kan spesialisere deg innen.

person skriver på datamaskinen
Vil du bli advokat eller dommer, ønsker du å jobbe i forvaltningen eller for en humanitær organisasjon? Foto: Thomas Lefebvre/Unsplash

Spesialområder for advokater og jurister

Følgende liste inkluderer typer representasjon og prosedyrer som både jurister og advokater kan delta i.

Forvaltning og offentlig rett er en fellesbetegnelse som dekker alt som adresserer regjeringens forhold til folket. Offentlig rett henvender seg til alle som av en eller annen grunn nektes sosiale fordeler, være det seg utdanning eller omsorg for eldre og funksjonshemmede. Dem som har blitt diskriminert vil søke juridisk representasjon fra en advokat som spesialiserer seg på dette området.

Jurister gir råd til offentlige enheter, for eksempel Samferdselsdepartementet, om relevante lover om infrastruktur og sosiale programmer som utdanning.

Denne typen rettspraksis kan videre fordype seg i mer krevende spesialiteter som avfallshåndtering, energibruk og ressursallokering.

Advokater har en tendens til å ta opp store problemer, for eksempel en regulatorirsk undersøkelse av bankens lån eller driftspraksis. I tillegg administrerer de mer delikate internasjonale finansieringsordninger, og jobber kanskje på tvers av flere jurisdiksjoner.

La oss si at et selskap med hovedkontor i Oslo ønsker å utvide til Europa eller Amerika. En advokat kan gi råd til klienten om relevante finanslover i disse landene og ta seg av korrespondansen for dem.

En advokat kan også administrere konkursboet ditt, hvis du noen gang trenger det!

Faglig uaktsomhet innebærer at noen i ett gitt yrke har mislyktes i å gi det nivået av omsorg eller kompetanse som kreves/forventes av dem. Undergruppen klinisk uaktsomhet, også referert til som "medisinsk uaktsomhet" indikerer at en profesjonell involvert i behandling av pasient, for eksempel en lege eller sykepleier, ikke klarer å utføre jobben sin i henhold til forventet standard.

Erstatningskrav kan være alt fra relativt små - kanskje noen tusen kroner etter at en økonomisk rådgiver ga deg dårlige råd - til astronomiske; en katastrofal situasjon som en bygningskollaps eller utbetaling for yrkesskader.

Andre rettsområder som advokater og jurister praktiserer, eller håndterer ulike aspekter av, er blant annet:

 • Reise og luftfart
 • Sivile saker og menneskerettigheter
 • Personskader
 • Eiendomsrett
 • Familierett
 • Innvandring
 • Strafferett
 • Selskapsrett

Sjekk ut vår liste med juridiske ord og begreper alle jusstudenter må kunne.

Nå videre til advokater: Hvilken type lov praktiserer de som ikke jurister gjør?

tre kvinner i et rom diskuterer sammen
En jurist er ekspert på å løse juridiske problemstillinger gjennom tolkning og analyse. Foto: Tim Gouw/Unsplash

Juridiske advokattjenester

Hvis du studerer generell jus og lener deg mot å bli advokat, vil du ha mange valg — inkludert likestillings- og mangfoldsaker som berører samfunnet!

Du kan for eksempel velge å bli miljøadvokat som er et spesielt hett tema for tiden. Fra arbeidstakerens helse- og sikkerhet til utarbeidelse av forslag til fornybar energi og eiendomstransaksjoner. I bunn og grunn alt som har med risikostyring å gjøre.

Hvis du studerer juss med formål om å håndtere juridiske saker for en ikke-statlig, frivillig organisasjon er det å bli advokat veien å gå

Noen av de mest anerkjente advokatfirmaene som representerer veldedige organisasjoner ansetter advokater for å representere klienter i kommersielle saker, som har spesialisert seg på testamenter og lover, og som er kunnskapsrike i eiendomsrett.

Hvis din brenner for en humanitær sak kan det å være ansatt i slike byråer vise seg å være en drøm som går  i oppfyllelse! Du vil også få sjansen til å jobbe med mange pro brono-saker, men likevel få betalt.

Mange advokater synes underholdningsretten er spesielt fascinerende og lukrativ. Det kan virke som et ganske glamorøst felt, men i virkeligheten består slikt juridisk arbeid hovedsakelig av å skrive og revidere kontrakter med agenter, ledere og andre representanter. Du må også kanskje forhandle kjendiskontrakter.

Du kan velge å fokusere på et bestemt aspekt av loven med hensyn til underholdning. Du kan for eksempel bli eiendomsadvokat. Det betyr at du kan håndtere juridiske saker som kan være omstridte, brudd på opphavsretten eller transaksjoner eller registrering.

Advokatyrket tilbyr et bredt spekter av spesialiseringer å velge mellom:

 • Personskadeadvokat
 • Straffeadvokat
 • Forretningsadvokat
 • Prosessadvokat
 • Skilsmisseadvokat
 • Konkursadvokat
 • Og mye mer!

Du kan delta i mekling eller forhandle på klientens vegne, og avhengig av hvilken type lov du praktiserer, kan du til og med gjøre noe pro bono arbeid som innbefatter arbeid som utføres frivillig som en ytelse til samfunnet.

Advokater og jurister håndterer alle typer lover. Et tredje alternativ er å jobbe i et advokatfirma uten å bli medlem av Advokatforeningen.

grønn skrivemaskin med tekst og svart bakgrunn
Opphavsretten skal sikre kunstnernes rettigheter og inntektsmuligheter. Foto: Markus Winkler/Unsplash

Advokatassistent: De ukjente heltene i ethvert advokatfirma

En advokatassistent er en person som har gjennomgått opplæring i visse områder av loven, men som ikke (nødvendigvis) har fullført jusstudiet.

Arbeidsoppgavene består blant annet av å skrive juridiske dokumenter og innhente opplysninger fra offentlige registre. En advokatassistent vil utføre dette arbeidet enten som ansatt på et advokatkontor eller som selvstendig næringsdrivende. Som advokatassistent kan du også jobbe som politistasjonsrepresentant, og gi råd til folk i politiets varetekt, forutsatt at du har riktig kompetanse.

Rettsfeltet er bredt og stadig skiftende. Alle advokater må være utstyrt med skarpe analytiske ferdigheter, god hukommelse (blant annet for å huske juridiske presedenser) og ha upåklagelig moralsk og etisk retningssans.

Hvis dette høres ut som deg: La lovens lange arm være din arbeidsgiver enten som advokat, jurist eller advokatassistent. Husk at legat og stipend kan bidra til å senke den økonomiske byrden. Samfunnet vil alltid trenge lovkyndige!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Susanne

Kreativ skribent som elsker å lære nye ting. Hobbyene mine er kunst, musikk og planter, ikke minst skrive så busta fyker.