Vurderer du å studere rettslære? Er du på utkikk etter Norges beste utdannelse eller et prestisjefylt universitet i utlandet? Usikker på om du skal bli jurist eller advokat og trenger hjelp til å bestemme deg?

Eller kanskje ingen av delene. Kanskje du bare liker juridiske dramaer og TV-show og ønsker å forstå juridiske problemstillinger og rettssystemet bedre.

Men først noen juridiske ord og begreper alle jusstudenter må kunne!

Skulptur av engel og blå bakgrunn
Juss handler om å lære seg, forstå og tolke loven. Foto: Luke Michael/Unsplash
De beste Generell juslærerne tilgjengelig
Isaam
5
5 (3 Evaluering(er))
Isaam
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sondre
5
5 (3 Evaluering(er))
Sondre
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tobias lium
Tobias lium
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Osman
Osman
310kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Julia
5
5 (1 Evaluering(er))
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik
Henrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dalia
Dalia
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Wahid
Wahid
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Isaam
5
5 (3 Evaluering(er))
Isaam
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sondre
5
5 (3 Evaluering(er))
Sondre
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tobias lium
Tobias lium
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Osman
Osman
310kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Julia
5
5 (1 Evaluering(er))
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik
Henrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dalia
Dalia
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Wahid
Wahid
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Juridiske begreper

Du vet kanskje allerede at en betydelig del av moderne ord og uttrykk stammer fra latin. Det er det en god grunn til. Flere europeiske språk, som fransk, italiensk og spansk, har også det flere tusen år gamle språket som felles grunnlag.

Romersk lov er grunnlaget for verdens rettssystemer som fortsatt eksisterer den dag i dag.

På sitt største var Romerriket så enormt at utallige land og mennesker ble holdt til romerske rettstandarder. Land som ikke ble utsatt for romersk innflytelse eller lov, anså det som et tilbakefall; en metode for å opprettholde og utvikle sine juridiske standarder når lokale vedtekter ikke i tilstrekkelig grad adresserte den aktuelle situasjonen.

Med latin betraktet som et dødt språk (i det minste ikke et levende), hvorfor bruker vi fortsatt språket?

Svaret på dette handler i stor grad om formalitet. Latin er tidløst, men likevel ritualisert, og demonstrerer kontinuiteten i den menneskelige sivilisasjonen.

For eksempel: Uttrykket pro bono brukes til å beskrive saker som advokater gjør gratis. Hvilken setning høres bedre ut av de to følgende:

"Jeg tar saken din pro bono."

Eller:

"Jeg tar saken din gratis."

"Jeg tar saken din pro bono" antyder at fordelene ved saken din fortjener hele historien til advokatyrket for å forsvare den, mens "Jeg tar saken din gratis" høres ut som advokaten kanskje ikke vil gjøre sitt beste på dine vegne.

Her er et annet eksempel:

"Min klient er non-compos mentis og kan derfor ikke dukke opp i dag."

Sammenlignet med:

"Ærede dommer, min klient er ikke i sitt rette sinn."

Andre latinske begreper knyttet til lov og/eller offisielle saker inkluderer:

 • Pro tempre, som betyr "midlertidig" eller "for tiden".
 • Ad litem beskriver en person som er tiltalt for å representere seg selv, for eksempel mindre mindreårige eller utføre voksen.
 • Nolo contendre kommer fra det latinske uttrykket "Jeg ønsker ikke å kjempe". Det blir også referert til som en påstand om manglende konkurranse.

Lær flere juridiske ord og begreper du kan forvente å høre under en rettssak enten på TV eller i en rettssal.

bøker på rekke og rad
For å bli advokat kreves det at du har en mastergrad i rettsvitenskap. Foto: Patrik Göthe/Unsplash

Hovedfeltene innen juss

Ulike juridiske divisjoner behandler spesifikke saker. Hvis du har lyst til å ta opp en sak bør du ta den opp med riktig instans og med en advokat som spesialiserer seg på nettopp det området.

Det finnes to typer lover: strafferett og sivilrett. Hovedforskjellen er at strafferett tar for seg lovbrudd og straff, samt mer alvorlige forbrytelser som drap og voldtekt, narkotikakriminalitet og overgrep.

Er ikke alle sivile søksmål en personlig tvist? Det er riktig, til et visst punkt. Likevel er det spesifikke forskjeller:

 • Sivilrett omfatter alt relatert til mennesker og de juridiske båndene mellom dem. I juridiske saker kan du bli tilkjent erstatning/saksomkostninger som følge av en straffbar handling.
 • Familieretten handler om familiens forhold og omfatter fordeling av eiendeler, gjeld eller barn ved samlivsbrudd.
 • Kontraktsrett omhandler alt som gjelder en kontrakt. Tilfeller kan omfatte utarbeidelse av en kontrakt, eller en tvist som oppstår som følge av at en part ikke oppfylte forpliktelsene sine i henhold til vilkårene i kontrakten.
 • Sivile tvister anses som rettslige spørsmål mellom to eller flere parter, private eller offentlige. Slike saker kan for eksempel gjelde eiendomsrett, arbeidsforhold, naboforhold, kjøp og erstatning.

Å lære om hovedfeltene innen juss, advokatvirksomhet, rettslære og lovgiving vil alltid være verdifullt.

De beste Generell juslærerne tilgjengelig
Isaam
5
5 (3 Evaluering(er))
Isaam
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sondre
5
5 (3 Evaluering(er))
Sondre
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tobias lium
Tobias lium
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Osman
Osman
310kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Julia
5
5 (1 Evaluering(er))
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik
Henrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dalia
Dalia
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Wahid
Wahid
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Isaam
5
5 (3 Evaluering(er))
Isaam
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sondre
5
5 (3 Evaluering(er))
Sondre
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tobias lium
Tobias lium
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Osman
Osman
310kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Julia
5
5 (1 Evaluering(er))
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik
Henrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dalia
Dalia
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Wahid
Wahid
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Anerkjente advokatfirmaer i Norge

Det finnes mange forskjellige advokatfirmaer i Norge. Alt fra store internasjonale selskaper med hundrevis av ansatte til lokale kontorer med en eller to advokater. For et eksempel er NorJus Advokatfirma et lite advokatfirma med kontor i Oslo. Selskapet har både privatpersoner og næringsdrivende som klienter.

Austin og Lyngmyr & Co er et av landets ledende advokatbyråer i saker for privatpersoner. Hovedkontoret er i Oslo, men selskapet behandlet saker fra alle landets fylker og kommuner.

Hvis du har behov for en advokat, spør gjerne venner, slektninger og kolleger om de kjenner noen. Du bør ha så mye informasjon som mulig om advokatfirmaet du velger før du signerer en avtale. Et advokatfirma som kan hjelpe deg med bråkete naboer er ikke nødvendigvis et godt alternativ dersom du skulle trenge en forsvarsadvokat.

mann i dress retter på slipset
Advokater kan jobbe innenfor en rekke ulike rettsområder. Foto: Ben Rosett/Unsplash

Ulike typer advokater

Hvis du er student på jusstudiet, kan du spesialisere deg innenfor ulike lovområder. Du kan for eksempel bli forretningsadvokat, skadeadvokat eller innvandringsadvokat.

For å få advokatbevilling og tittelen advokat, må man etter fullført studium ha minst to års praksis i juridisk arbeid, som fullmektig hos advokat, ved en domstol, hos påtalemyndigheten i politiet eller som universitetslærer i rettsvitenskap. I tillegg må man ha ført tre rettsaker for en rettsinstans, vanligvis en tingrett.

Underholdningsretten kan virke som et ganske glamorøst felt, men i virkeligheten består slikt arbeid hovedsakelig av å skrive og revidere kontrakter med agenter, ledere og andre representanter. Du må også kanskje forhandle kjendiskontrakter. Men du kan velge å fokusere på et bestemt aspekt av loven. Du kan for eksempel bli eiendomsadvokat.

Andre spesialiseringer er blant annet:

 • Personskadeadvokat
 • Straffeadvokat
 • Forretningsadvokat
 • Skilsmisseadvokat
 • Konkursadvokat

Rettsfeltet er bredt og stadig skiftende. Alle advokater må være utstyrt med skarpe analytiske ferdigheter, god hukommelse og ha upåklagelig moralsk og etisk retningssans. Hvis du brenner for en humanitær sak, kan du velge å jobbe med pro bono-saker.

Fri rettshjelp

Pro bono publico er et latinsk uttrykk som betyr "for det offentlige gode". Som praktiserende advokat eller jurist har du muligheten til å oppnå rettferdighet gjennom pro bono-arbeid, enten gjennom et advokatfirma eller ulike veldedige organisasjoner.

Mange er kanskje ikke klar over at man i visse tilfeller kan ha krav på fri rettshjelp. Mange norske arbeidstakere er medlem av en fagforening. Flere av disse tilbyr medlemmene sine en rekke fordeler, blant annet gratis advokat. Har du egen bolig, fritidsbolig eller bil, er det ikke uvanlig at du også har en forsikring. Denne forsikringen vil som regel også inneholde en rettshjelpsforsikring.

Advokater er forpliktet til å informere deg om fri rettshjelp dersom det kan tenkes at du vil dekkes av ordningen. I enkelte tilfeller har advokatene selv myndighet til å innvilge fri rettsråd.

Det finnes også flere ordninger for fri, eller i det minste rimeligere, rettshjelp. Blant annet:

 • Prosperastiftelsen
 • Osloadvokatene
 • Jussbuss
 • Advokatvakten
 • Gatejuristen
 • Jussformidlingen i Bergen
 • JURK
tom lommebok, hender og hvit T-skjorte
Det er ikke billig å være student. Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash

Stipendordninger

Norge har stolte institusjoner innenfor rettslære. Selv om selve utdanningen i mange tilfeller er gratis, velger mange studenter likevel å jobbe deltid eller heltid for å få endene til å møtes. Da kan det være greit å være klar over hvilke muligheter man har for legat og stipend.

Juristforbundet deler årlig ut inntil åtte stipend a kr. 25 000 fordelt på vår- og høstsemestret.

Skulle du velge å tilbringe et semester i utlandet — kanskje du ønsker å studere amerikansk lov eller internasjonale menneskerettigheter — kan du som internasjonal student dra nytte av stipendordninger ved utvalgte universiteter rundt omkring i verden.

Mange studenter er bekymret for at et utenlandsopphold vil være vanskelig å finansiere, men det finnes flere attraktive ordninger. Blant annet:

 • Lånekassen
 • Erasmus+
 • Nordplus
 • Aker Scholarship

Å søke om stipend krever minst like mye forarbeid som hvis du skulle skrevet en jobbsøknad til drømmejobben din. Sørg for å bruke god tid på søknaden. Få gjerne noen andre til å lese gjennom den. Ikke vær redd for å søke selv om du kanskje ikke er kvalifisert. Utdyp hvorfor du søker. Forsøk å overbevise leseren om at det er nettopp deg som fortjener stipendet.

Nå som du kanskje har fått et bedre bilde av etikk, mangfold og rettsvitenskap, samt en bedre forståelse av rettsområdene du kan velge å spesialisere deg innen, gjenstår det bare å velge hvilken type advokat du vil bli!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Susanne

Kreativ skribent som elsker å lære nye ting. Hobbyene mine er kunst, musikk og planter, ikke minst skrive så busta fyker.