Hvis du er en person som trenger juridisk bistand, men ikke har råd til å ansette en advokat, er dette artikkelen for deg.

Hvis du allerede er en praktiserende advokat eller student som studerer juss, er denne artikkelen også noe for deg.

datamaskin og bøker på skrivebord
Pro bono advokater jobber for klienter uten kompensasjon. Foto: freddie marriage/Unsplash
De beste Generell juslærerne tilgjengelig
Isaam
5
5 (3 Evaluering(er))
Isaam
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sondre
5
5 (3 Evaluering(er))
Sondre
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tobias lium
Tobias lium
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Osman
Osman
310kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Julia
5
5 (1 Evaluering(er))
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik
Henrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dalia
Dalia
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Wahid
Wahid
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Isaam
5
5 (3 Evaluering(er))
Isaam
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sondre
5
5 (3 Evaluering(er))
Sondre
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Tobias lium
Tobias lium
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Osman
Osman
310kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Julia
5
5 (1 Evaluering(er))
Julia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Henrik
Henrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dalia
Dalia
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Wahid
Wahid
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva er Pro Bono?

Pro bono publico er et latinsk uttrykk som betyr "for det offentlige gode".

Uttrykket pro bono innbefatter arbeid som utføres frivillig som en ytelse til samfunnet.

Pro bono-arbeid skiller seg fra frivillighet spesielt med tanke på det faktum at alle som gjør pro bono-arbeid er profesjonelle. Pro bono er ikke det eneste juridiske begrepet enhver advokat eller jusstudent bør kunne.

For eksempel: En byggearbeider kan utføre reparasjoner på et hjem uten kostnad for huseieren og en høyt kvalifisert kirurg kan utføre en vanskelig operasjon for å forberede livskvaliteten til en pasient i nød. Den medisinske veldedighetsorganisasjonen Leger uten grenser kan betegnes som pro bono-arbeid.

Paradoksalt er det ofte slik at våre juridiske strukturer og  rammer av lover som styrer og former samfunnet vårt ikke er til nytte for hver eneste borger, selv om det faktisk er formålet deres.

Tenk deg at du ønsker å klage på utleieren din eller du har en sak å ta opp med et familiemedlem. Først må du ha de nødvendige midlene til å reise søksmål. Og så...

Tar det evigheter før saken din blir hørt? Og når den blir hørt, virker utfallet litt tilfeldig?

Faktum er at juridiske tjenester ikke er billig. Unntaket er selvfølgelig fri rettshjelp, en ordning bestemt av Staten. Problemet med fri rettshjelp er at det er strenge kriterier, for eksempel når det gjelder inntektsnivå.

Ikke alle som lever i fattigdom og ikke alle saker kvalifiserer imidlertid for fri rettshjelp. Noen ganger kan dette etterlate mennesker i en rettslig limbo.

Som advokat eller jurist har du muligheten til å gi slike personer rettferdighet ved å gjøre pro bono-arbeid, enten gjennom et anerkjent advokatfirma eller ulike veldedige organisasjoner.

Alle typer forskjellige advokater, uansett hva slags lov de praktiserer, kan gjøre pro bono-arbeid.

smilende kvinne med brunt hår foran PC-en
Et advokatfirma utfører ofte en viss mengde pro bono-arbeid. Foto: Mateus Campos Felipe/Unsplash

Når har du krav på fri rettshjelp?

Ulike juridiske divisjoner behandler spesifikke saker. Hvis du har behov for juridisk bistand, men er bekymret for om du kvalifiserer deg for fri rettshjelp, kan det være lurt å sjekke reglene. Regelverket er tross alt svært komplisert.

Det er ganske strenge krav for å få fri rettshjelp. Man kan bare få fri rettshjelp i helt bestemte sakstyper.

Selv om man får fri rettshjelp, er ikke advokatbistanden helt gratis. Som regel er det en egenandel som man er nødt til å betale. Ved siden av egenandel er det noe som heter bostedsforhold som bestemmer hvor mye man må betale selv. I enkelte saker kan du få fri rettshjelp uavhengig av hva slags økonomi du har uten å betale egenandel.

Dette gjelder blant annet følgende saker:

 • Enkelte saker etter utlendingsloven og statsborgerloven
 • Saker der det oppnevnes advokat for barnet i en barnefordelingssak
 • For siktede som reiser krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning
 • Saker der voldsofre krever erstatning av gjerningspersonen
 • Enkelte saker for vernepliktige i førstegangstjeneste
 • Hvis du har vært utsatt for seksualforbryter, tvangsekteskap eller menneskesmugling
 • Ansettelse: For eksempel urettferdig oppsigelse, ansettelsesrett

Fri rettshjelp med behovsprøving og egenandel:

 • Ekteskaps- og familiesaker (saker om felleseieskifte/økonomisk oppgjør etter ugift samliv eller saker om foreldreansvar/daglig omsorg og samværsrett)
 • Arbeidssaker i forbindelse med oppsigelse/avskjed
 • Oppsigelse i husleieforhold
 • Erstatning for personskade eller tap av forsørger
 • I enkelte klagesaker om trygd

Unntaksvis kan det også bli innvilget fri rettshjelp i andre typer saker enn de som er nevnt ovenfor. Dette gjelder saker med spesielt stor innvirkning på søkerens velferd.

Advokater er forpliktet til å informere deg om fri rettshjelp dersom det kan tenkes at du vil dekkes av ordningen. I enkelte tilfeller har advokatene selv myndighet til å innvilge fri rettsråd.

Du må søke til fylkesmannen i fylket ditt for å slik støtte. For å kvalifisere må man ha en årlig inntekt på under 320 000 som enslig  eller til sammen 490 000 dersom du er gift eller har samboer. Vær klar over at rettighetene dine kan endre seg underveis i en sak dersom den økonomiske situasjonen din forandrer seg.

Forresten... Har vi gitt deg et inntrykk av at du må være en praktiserende advokat ansatt i et stort og prestisjefylt advokatfirma for å jobbe som frivillig? I så fall, la oss understreke at du selv som jusstudent kan vise din motivasjon for å praktisere lov ved å jobbe som frivillig.

bøker og forskjellige skulpturer
Det finnes flere ordninger for folk som ikke har råd til advokat. Foto: Giammarco/Unsplash

Ulike ordninger som tilbyr gratis advokat

Det finnes flere ordninger for fri rettshjelp. Mange norske arbeidstakere er medlem av en fagforening. Mange av disse tilbyr medlemmene sine en rekke fordeler, blant annet gratis advokat. Har du egen bolig, fritidsbolig eller bil, er det ikke uvanlig at du også har en forsikring. Denne forsikringen vil som regel også inneholde en rettshjelpsforsikring.

Selv om ikke din grunn dekkes av ordningen med fri rettshjelp eller bistandsadvokat, finnes det likevel mulighet for å få gratis, eller i det minste rimeligere, advokat. Blant annet:

Prosperastiftelsen

Prospera er et landsomfattende nettverk som består av over 1200 dyktige konsulenter som jobber frivillig for sosiale entreprenører og organisasjoner på kveldstid. De har erfaring fra ledende bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor innenfor et bredt spekter av fagfelt. Målet er å øke organisasjonenes samfunnsnytte.

Osloadvoaktene

Osloadvokatene er antageligvis størst i Norge når det gjelder firmaer som tar på seg oppdrag med fri rettshjelp. Selskapet har spesialister med land erfaring innenfor flere ulike saksområder.

Jussbuss

Jussbuss er drevet av jusstudenter og tilbyr gratis rettshjelp. For å få hjelp av Jussbuss kan du benytte deg av skjemaet på nettsiden, møte opp på kontoret eller ringe dem. Du kan få hjelp innen en rekke områder, som for eksempel arbeidsrett, gjeldsrett, trygderett, utlendingsrett eller husleierett.

Advokatvakten

Advokatvakten er en landsdekkende frivillig ordning. Gjennom ordningen kan du stille spørsmål til en advokat som vil bidra til å avklare og gi råd om hva du bør gjøre videre.

Andre ordninger er:

 • Gatejuristen
 • Spør advokaten
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Oslo kommune fri rettshjelp
 • JURK

Enten du er på jakt etter lik rettferdighet i henhold til loven eller studerer rettslære, vet du nå hvor du skal henvende deg for å finne en advokat som kan bistå deg med juridiske spørsmål!

Vurdere du å studere juss? Da kan et stipend bidra til å senke den økonomiske byrden. Det kan være lurt å vite mer om de forskjellige rettsfeltene før du velger. Lær mer om hovedfeltene som former og styrer samfunnet vårt i dag.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Susanne

Kreativ skribent som elsker å lære nye ting. Hobbyene mine er kunst, musikk og planter, ikke minst skrive så busta fyker.