Den fysiske verden har til alle tider pirret nysgjerrigheten vår, fra Arkimedes virket for 2250 år siden, til nåtidens kvantefysiske sprang.

Likevel er folk ofte nervøse når de skal lære fysikk: Alle kan vel gjenkjenne følelsen av å febrilsk forsøke å forstå det uforståelige.

Skoleelevers frustrasjon er velbegrunnet. Fysikkfaget har et enormt spenn som kan skremme hvem som helst, fra subatomære partikler til galakser.

Bare husk at du ikke må kunne alt i universet for å stå på eksamen. Får du grep om de sentrale ideene og begrepene, har du kommet langt.

Derfor har vi i Superprof samlet de viktigste begrepene og naturlovene i denne artikkelen. Dessuten lover vi motivasjon så det holder, med en oversikt over inspirerende fysikere, og fascinerende fysiske fakta.

De beste Fysikk - Kjemilærerne tilgjengelig
Thomas
5
5 (14 Evaluering(er))
Thomas
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (6 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Besserwisser
Besserwisser
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Martin
5
5 (3 Evaluering(er))
Martin
160kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dana
Dana
80kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sara
5
5 (3 Evaluering(er))
Sara
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francisco
5
5 (1 Evaluering(er))
Francisco
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
William alexander
5
5 (1 Evaluering(er))
William alexander
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Thomas
5
5 (14 Evaluering(er))
Thomas
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Esmail
5
5 (6 Evaluering(er))
Esmail
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Besserwisser
Besserwisser
800kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Martin
5
5 (3 Evaluering(er))
Martin
160kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Dana
Dana
80kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Sara
5
5 (3 Evaluering(er))
Sara
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Francisco
5
5 (1 Evaluering(er))
Francisco
270kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
William alexander
5
5 (1 Evaluering(er))
William alexander
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Fysikkens ordforråd

TV-serien The Big Bang Theory har gjort mer for bildet vi har av fysikken enn noen annen serie. Men når karakteren Sheldon Cooper prater i vei om fysikk, er du ikke den eneste som kjenner deg svett.

Og virker ikke de vitenskapelige dialogene tilfeldige og usammenhengende, med ukjente ord kastet omkring i vilden sky?

Kanskje karakteren Pennys holdning til seriens vitenskapsfolk hadde vært ivrig interesse om hun hadde forstått hva de snakket om – om hun forsto følgende ord?

Kvant: Ordet i seg selv betyr den minste mulige enheten. Et kvant er altså en udelelig partikkel. Som påheng i mange fysikkbegreper viser ordet til forskning på de aller minste partiklene. Kvantefysikken som samlebegrep tar for seg teorier om de grunnleggende partiklene i naturen, atomer og molekyler og deres oppbygging. Noen studieretninger som tar for seg enheter på kvantenivå er:

  • Kvantemekanikk, inkludert kvantefeltteori som tar for seg de de minste energiskalaene.
    • Kvantemekanikk er også kjent som kvantefysikk og kvanteteori.
  • Kvantesammenfiltring handler om å studere hvordan en partikkel påvirker alle andre partikler som er knyttet til det.
  • Kvanteoptikk tar for seg lysets adferd, og mer spesifikt fotoner.
  • Kvantetunnelering beskriver fenomenet der materie reiser uten å passere gjennom rom.
  • Kvanteelektrodynamikk er overlappet mellom den spesielle relativitetsteorien og kvantemekanikken.

Ikke alle kvanteteorier er bevist. For eksempel har vi kvantegravitasjon, en teori som forsøker å beskrive tyngdekraften gjennom kvantemekaniske begreper. Denne teorien er ennå usikker.

Bosoner og fermioner: Disse er to typer subatomære partikler, det vil si partikler som er mindre enn atomer. De er oppkalt etter fysikeren og matematikeren Satyendra Nath Bose og den teoretiske og eksperimentelle fysikeren Enrico Fermi.

Hadron: Hadroner er en tredje type subatomære partikler, som består av to eller flere kvarker. Hadroner bygger bro mellom fermioner og bosoner.

Kvarker: Disse er en fjerde type elementærpartikkel, den eneste typen som alle de fire fundamentalkreftene kan virke på. Kvarker er de minste byggesteinene vi kjenner til.

Fundamentalkreftene: Disse er elektromagnetisme, tyngdekraft samt sterk og svak kjernekraft.

Vil du lese mer? Gå mer i dybden her.

Mikrosoper på rekke og rad i laboratorium.
Da man innså viktigheten av observasjon – for eksempel i mikroskop – og eksperimenter, gjorde fysikken fremskritt. (Bilde: Unsplash)

Berømte fysikere

Fysikken ble etablert som egen vitenskap i løpet av renessansen, men lenge før det studerte vitenskapsfolk og filosofer naturen og verdens fysiske ting.

Selv om Galileo Galilei står for essensielle fremskritt for vår forståelse av den fysiske verden, burde William Gilbert faktisk regnes som den første moderne forskeren.

Engelske William Gilbert slo fast behovet for sikre eksperimenter og observasjoner for å bevise teorier.

Før hans tid kunne fysikere fordype seg i teorier uten å ty til eksperimenter. Dermed kunne teoriene verken bevises eller tilbakevises av andre.

Gilberts krav om å unngå antagelser og filosofiske meninger inspirerte andre vitenskapsfolk. De omfavnet metodene hans, og fysikkfaget gjorde store fremskritt.

I dag er Gilberts metoder brukt av nåtidige forskere, som:

Astrofysikeren Sandra Faber forsker på hvordan galakser utvikler seg. Hun var den første som foreslo at jo lysere en galakse (stjernetåke) er i fargen, dess hurtigere reiser stjernene inne i den.

Den teoretiske fysikeren Alan Guths forskning på elementærpartikler har utvidet forståelsen vår Big Bang. Han var pioneren bak teorien om kosmisk ekspansjon.

Partikkelfysikeren Fabiola Gianotti er den første kvinnelige generaldirektøren for CERN, den europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning. Hun ledet ATLAS-prosjektet der det såkalte higgsbosonet først ble observert.

Den matematiske fysikeren Roger Penrose var professoren og læreren til Stephen Hawking. De samarbeidet tett så lenge Hawking levde, blant annet det såkalte Penrose-Hawking-teoremet om generell relativitet, gravitasjon og singularitet. Penrose fikk Nobel-prisen i fysikk i fjor.

Astrofysikeren Jocelyn Bell Burnell var den første til å oppdage pulsarer, roterende nøytronstjerner. På det tidspunktet var hun fremdeles student! For oppdagelsen fikk hun Nobel-prisen.

Les mer om inspirerende fysikere fra fortid og nåtid her

Gatekust-bilde av fjeset til Stephen Hawking
Stephen Hawking var elsket av mange for sin evne til å formidle fysikk for vanlige folk. (Bilde: Unsplash)

Nøkkelbegreper i fysikk

Uansett hvor berømt en fysiker er, og hvor revolusjonerende teorier virker, er alle fysiske oppdagelser basert på de samme grunnleggende begrepene.

La oss et øyeblikk stanse opp ved universet: Det er digert, utvider seg konstant og er fylt med masse og energi. Svimlende stort, med andre ord, og fremdeles uutforsket!

Samtidig styres universet av de samme kreftene som styrer de aller minste elementærpartiklene. Disse er som nevnt over: Gravitasjon, elektromagnetisk kraft og sterk og svak kjernekraft.

Disse kreftene virker på materie, de tiltrekker eller frastøter, de binder og skaper.

Men husk å ikke forveksle kraft med energi. Krefter befinner seg utenfor materien, det vil si at de ikke er en del av objektene. På den andre siden har vi energi. Alt har energi, det være seg potensiell, kinetisk eller elastisk energi, eller strålingsenergi.

Bølger bærer energi!

Lydbølger, mikrobølger og seismiske bølger er alle fenomener som transporterer energi.

Jeg gjentar: Bølger transporterer energi, ikke materie.

Gravitasjonsbølger er spesielt forvirrende. Disse bølgene er forårsaket av de mest energiske prosessene i universet, og kruser seg langs romtiden.

Selv om Albert Einstein beregnet disse bølgenes eksistens allerede i 1916, tok det nøyaktig hundre år før man klarte å observere dem.

Henger du med? Vi i Superprof har mange dyktige privatlærere som kan skreddersy et fysikktimer som passer for akkurat deg.

Lyn lyser opp en nattehimmel.
Lyn er plasma, den fjerde aggregattilstanden. (Bilde: Unsplash)

Fysikkfakta som forbløffer

Trenger du motivasjon for å få i havn fysikkstudiene? Fysikk er ikke bare ligninger, men også fascinerende fenomener!

Ta for eksempel vår forståelse av kosmos. TV-serien Doctor Who er ikke så langt fra virkeligheten som du kanskje tror.

Vår nåværende kosmiske modell har i seg en uendelig mengde parallelle universer, som eksisterer side om side.

Siden de er uendelige, kan alt som har skjedd eller kan skje, allerede skjedd – akkurat som i Doctor Who.

Hva med plasma? Plasma er den fjerde aggregattilstanden, i tillegg til gass, væske og fast form. Plasmaskjermer har åpenbart plasma. Andre eksempler er lysstoffrør, lyn og nordlys.

På gresk betyr ordet «formbart stoff». Felt som medisinsk fysikk, ingeniørfag og astrofysikk forsker mye på ulike typer plasma. I tillegg har vi feltet plasmafysikk, som nettopp dreier seg om prosesser i plasma.

Heldigvis er plasmaet du har i blodet av en annen art enn det du finner i sola. Om blodplasma og solas plasma besto av det samme, ville kroppen din eksplodert.

Vi kunne ramset opp fascinerende fakta i det uendelige, innen en rekke ulike felter innen fysikken. Hvilket vil du selv fordype deg i, matematisk fysikk, partikkelfysikk eller anvendt fysikk? Eller retter du blikket mot himmelen for å observere svarte hull og mørk materie?

Eller er du glad i action, og drømmer om å sende partikler mot hverandre i akseleratoren «the Large Hadron Collider» i CERN?

Alt du trenger å gjøre er å jobbe jevnt og trutt med fysikken. Sjekk ut Superprof for privatundervisning i fysikk. Og ikke vær redd for ukjente ord og begreper!

Jobber du hardt nok, kan du nå høyere enn himmelen! Bokstavelig talt...

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Maria