Så vidt oss bekjent så vekker ikke en kveld fylt med regnskapsteori vekke entusiasme og glede for de flerest.

Det er ingenting glamorøst med regnskap!

Regnskapsførere er mer av typen "back-stage"; de arbeider slik at frontpersonen, nemlig bedriftseieren og / eller ledere, kan skinne.

Likevel er en regnskapsførers arbeid helt avgjørende for økonomiens funksjon; hvis det ikke var for regnskapsførere, så ville vi ikke hatt noen anelse om hvor mye penger og eiendeler økonomien består av!

Slik registrering og rapportering er selvfølgelig regnskapsføreres jobb – en type regnskapsledelse som er langt mer synlig, om ikke bare for den økonomiske informasjonen de gir.

I denne artikkelen skal vi ikke fokusere på den mer kjente autoriserte regnskapsføreren eller revisoren, men derimot en annen spesialitet; økonomistyring.

Det kan høres ut som tittelen ikke har noe med regnskap å gjøre, men ikke la deg lure!

Disse tallknuserne, også kalt økonomikonsulenter, har en bestemt funksjon i enhver bedrift eller organisasjon.

Vi skal her utforske og avsløre nøyaktig hva en slik jobb / stilling / tittel innebærer, i tillegg til bokføring, revisjon og regnskapsanalyse.

Ledelsesregnskap og finansregnskap

Hva er finansregnskap?

Ulikheter mellom økonomistyring og finansregnskap

Gentleman med laptop
Regnskapsføring er ikke et glamorøst yrke, men heller et karrierevalg for en "brainer" som lurer i kulissene for å understøtte bedriftens suksess. Foto: Pixabay

 

De beste Regnskaplærerne tilgjengelig
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (1 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stian
5
5 (2 Evaluering(er))
Stian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stine
Stine
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
5
5 (1 Evaluering(er))
Andreas
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredrik
Fredrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Saqib
4
4 (1 Evaluering(er))
Saqib
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (1 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stian
5
5 (2 Evaluering(er))
Stian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stine
Stine
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
5
5 (1 Evaluering(er))
Andreas
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredrik
Fredrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Saqib
4
4 (1 Evaluering(er))
Saqib
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva gjør en økonomikonsulent?

Økonomikonsulenter kan også kalles siviløkonom, industrielle regnskapsførere, controller eller bedriftsregnskapsførere.

Uavhengig av tittelen stillingen gir, utfører de alle den samme funksjonen i et selskap: de bruker regnskapskonsepter for å forberede økonomiske data for bruk i selskapet.

Dette står i kontrast til finansregnskap, som innebærer å utarbeide rapporter for ekstern publikasjon, for eksempel aksjerapporter for aksjonærer og økonomiske rapporter for selskapet.

Økonomikonsulenter er budsjettorienterte, planleggere, strateger og risikostyrere.

Det kan høres litt allsidig ut, og i større bedrifter er det gjerne et team som er ansvarlig for å utføre denne jobben.

Det vil være sannsynlig å bli tildelt prosjektarbeid som økonom.

 

Bakeri
Uansett virksomhet, så er det en regnskapsførers jobb å vurdere om driften er liv laga, om ekspansjon er tilrådelig eller om virksomheten bør gjøre noen kutt i budsjettet. Foto: Pixabay

For å gjøre alle aspektene ved denne jobben tydelige, kan vi ta for oss et scenario hvor hver kvalitet skal bidra til virksomhetens suksess.

Firmaet XYZ har funnet et mål for suksess med salg av spa-produkter lokalt, og de ønsker å ekspandere seg nasjonalt; kanskje til og med globalt!

Økonomiavdelingen ville først se på levedyktigheten til ideen: hvor mye penger vil det trengs for å gjøre dette? Har selskapet penger til å ekspandere?

Er det nok eiendeler og varelager til å holde selskapet solvent frem til det nye stedet begynner å gi et overskudd?

Regnskapssjefen ville da implementere strategisk tenkning: hvor skal den nye butikken ligge? Hvor mye skal brukes på reklame?

Hvilke typer insentiver kan brukes til å tiltrekke seg kunder i den nye regionen, og hvor mye vil de koste?

Om budsjettering: uansett hvor mye selskapets sjefer ønsker å ekspandere til nye markeder, vil det være opp til økonomikonsulentene å fortelle dem om nevnte ekspansjon vil være tilrådelig, eller om de skal holde ut til selskapet har et mer stabilt økonomisk utsyn.

Til dette formålet ville de garantert ha utarbeidet finansrapporter, samt et budsjettforslag for å iverksette planen så snart som mulig.

De ville komme med sine anbefalinger basert på selskapets nåværende økonomiske profil og forventet inntjening.

Hvis flyttingen skulle vise seg å være levedyktig, basert på regnskapsinformasjonen, ville de være ansvarlige for budsjettering av alle aspekter, fra leie av kommersiell eiendom og innkjøp av butikkinventar til reklame og de nyansattes lønn.

Om du er student og ønsker en karriere innen regnskap, kan disse scenarioene kanskje virke litt skremmende...

Har noen økonomikonsulenter noensinne styrt selskapet galt? Argumentert mot forsiktighet til fordel for ukontrollert fremdrift? Hva med å hoppe i det med begge føttene når de burde ha vurdert risikoen bedre?

Begge scenarioene skjer hele tiden. Det er derfor de som arbeider innen økonomi og regnskap blir regnet som risikotakere.

Som regnskapsfører, ville du vært komfortabel med å gi råd til firmaet ditt med slike risikoer? Du trenger ikke nødvendigvis å være det.

Bedriftsmøte
Du jobber sjelden alene med bedriftens regnskap og analyse. Større selskaper vil gjerne ha et helt team av økonomer. Foto: Pixabay

Mer enn alle andre typer regnskapsførere, arbeider økonomikonsulenter i team, ofte med et tydelig hierarki.

For eksempel kan du godt jobbe med selskapets ekspansjonsteam, men bare få tildelt en del av prosjektet; kanskje budsjettering for reklame eller de ansattes lønn, og utarbeide en finansiell rapport til din økonomisjef.

Selvfølgelig er ikke alle regnskapsføreres arbeidsdag så dramatisk.

Det kan godt være at du, på en hvilken som helst arbeidsdag, får i oppgave å analysere firmaets økonomiske ytelse for å øke fortjenesten eller hjelpe den med mer effektiv drift av selskapet.

Lær om hvilken rolle regnskapsførere spiller for å opprettholde en sunn økonomi!

Den gjennomsnittlige arbeidsdagen til en økonomikonsulent

Grunnleggende regnskapsoppgaver utført av regnskapsførere omfatter registrering av utgifter og inntekter, og vurdering av skatteforpliktelser.

Disse dataene blir deretter rutinemessig samlet i rapporter, kalt resultatregnskap, balanse eller kontantstrømsoppstilling.

De går videre til sjefen din, som vil analysere dem for å lage prognoser for selskapets økonomiske tilstand, foreslå budsjettendringer og lage ytelsesplaner.

All denne informasjonen går deretter til selskapets ledere, som dermed er bedre informert om å ta beslutninger som påvirker selskapets lønnsomhet.

En økonomikonsulent finner muligheter for forbedring i selskapet: kostnadskutt og effektivisering av produksjonen er to måter de kan oppnå det på.

De er også ansvarlige for å holde forskjellige avdelinger på, eller til og med under, budsjett, og hvis dagens trender indikerer mulige budsjettoverskridelser, må de melde om funnene til driftsledelsen.

Nødvendig kunnskap og ferdigheter

Hvis du, som de aller fleste, mister tråden når det blir snakk om økonomi, finans og regnskapssystemer, er selvfølgelig ikke dette karriereområdet noe for deg.

Men hvis du har kunnskap, gode regnskapsferdigheter, analytiske evner og evne for tall, kan dette være jobben for deg!

Siviløkonomer trenger en solid forankring i grunnleggende regnskap, samt grundig kunnskap om generelle aksepterte regnskapsprinsipper eller SAF-T og NRS etter den norske regnskapsloven.

I Norge må regnskapsførere ha inngående kjennskap til SAF-T, da dette er en standard alle bruker.

Du må også kjenne til grunnleggende skatteprinsipper, og hva som gjelder for den aktuelle bedriftens virksomhet.

Utover det, vil kunnskap om regnskapsskikk og diskontert kontantstrøm være veldig gunstig for arbeidsgiveren din, og for dine regnskapsferdigheter.

Hvis dette var alt som trengtes for å være en god regnskapsfører, kunne enhver datamaskin gjort det!

Fordi regnskapsførere jobber innenfor et forretningsmiljø, er det viktig å vite hvordan man kan kommunisere og snakke i offentligheten, samt ha mellommenneskelige ferdigheter.

Videre er det viktig å kunne presentere økonomisk materiale på en slik måte at det understreker verdien av funnene dine – ikke bare på bunnlinjen.

Penger og potet balansert over et regnskap
Som økonomikonsulent er det viktig å kjenne bedriften ut og inn, og sette seg godt inn i prosedyrer og produksjon, enten det er dyrking av poteter eller annen produksjon. Foto: Pixabay

Generelt sett er ledere ikke nødvendigvis detaljorienterte mennesker; de krever stort sett det store bildet. Men, hvordan kan man virkelig sette pris på det store bildet uten å være kjent med detaljene?

Kjenner du til forskjellene mellom økonomikonsulenter og finansregnskapsførere?

Du kan ha god kjennskap til generell forretningspraksis, men du må sette deg godt inn i driften av den virksomheten du gjør regnskapet for.

Hvis du bare har ført regnskap for et lite lokalt eller nasjonalt selskap, kan disse erfaringene åpenbart ikke sammenlignes med økonomistyring for et multinasjonalt selskap!

Ikke engang regnskapsprinsippene ville være de samme. Regnskapsførere for globale selskaper må forholde seg til Internasjonale finansielle rapporteringsstandarder.

Og hvis du fører regnskapet til et firma som driver med produksjon, må du ha kjennskap til  produksjonsstandarder og prosesser.

Alt dette er selvfølgelig ganske mye å bite over i et jafs, men som med alle karrierevalg: jo mer du lærer, desto mer er du i stand til å gjøre – og desto bedre ser dette ut på CV-en din!

Går du på regnskapskurs? Studerer du en grad i regnskap, og kanskje til og med en MBA?

Hvilken regnskapsteori er du mest interessert i å praktisere? Hva med å sette dine analytiske ferdigheter i sving?

Hvis du har tenkt til å søke jobb i en virksomhet som autorisert regnskapsfører, ville det sannsynligvis være en veldig god idé å registrere seg hos Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening.

Medlemskap hos dem vil gi deg en rekke fordeler, deriblant videreutdanning i finans og regnskap til medlemspris.

Det finnes forresten noen gode filmer med regnskapsførere i hovedrollen; kanskje du har sett dem:

  • Schindlers Liste: en sertifisert regnskapsfører viser sitt mot under Hitlers jernhånd
  • Shallow Grave: en historie om en regnskapsfører som legger etikken til side
  • The Royal Tenenbaums: hvem ville tro at Danny Glover kunne være så lavmælt?
  • Stranger than Fiction: en av Will Ferrells få seriøse roller
  • The accountant: Amerikansk action thriller fra 2016 med Ben Affleck i hovedrollen

Vær oppmerksom på at rollene i disse filmene kun er regnskapsførere, men regnskap er derimot ikke hovedhistorien i noen av dem. Fikk du blod på tann og lyst til å melde deg på regnskapskurs?

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Bente