En betydelig del av befolkningen synes regnskap er et veldig tørt og kjedelig tema; et tema som ganske enkelt går inn det ene øret og ut det andre, slik at du ikke trenger å absorbere noe info relatert til fakta og tall.

På den annen side finnes det et lite segment av befolkningen som gleder seg over sin forståelse av slike konsepter, og i hodet leker med tall bare for moro skyld.

Er det deg? I så fall vet du kanskje hvilke forskjeller det er i ledelse kontra finansregnskap.

Din Superprof vet også det, og i denne artikkelen avslører vi spesifikke forhold for hver disiplin før vi kontrasterer dem.

De beste Regnskaplærerne tilgjengelig
Patrick
5
5 (6 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Saqib
4
4 (1 Evaluering(er))
Saqib
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stine
Stine
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stian
5
5 (2 Evaluering(er))
Stian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
5
5 (1 Evaluering(er))
Andreas
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredrik
Fredrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (6 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Saqib
4
4 (1 Evaluering(er))
Saqib
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stine
Stine
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stian
5
5 (2 Evaluering(er))
Stian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
5
5 (1 Evaluering(er))
Andreas
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredrik
Fredrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva er driftsregnskap?

Kort sagt er driftsregnskap funksjonen å gi en virksomhets ledergruppe kostnadsinformasjon, slik at de kan planlegge fremtidig forretningsutvikling og ta beslutninger angående virksomheten.

Chartered Institute of Management Accountants har en utvidet definisjon av hva driftsregnskap er, men vi tar den forkortede versjonen.

Mens man skulle tro at bedriftsledere ville være opptatt av slike data – de er tross alt beslutningstakere i en virksomhet, og det er faktisk mellomleders jobb å behandle slike data og presentere dem på høyere plan.

La oss nå ta for oss scenarioet til et nasjonalt selskap som bestreber seg på å bli globalt.

Blant hensynene som må tas, som juridiske og miljømessige, er økonomiske utgifter nødvendig samt innvirkningen på selskapets driftskostnader og til og med deres nettoinntektsgenerering, av største betydning.

Formålet med administrative regnskapsførere er ikke alltid så dramatisk og vidstrakt.

Kvinnelig regnskapsfører
Liker du tall og har god tallforståelse, kan kanskje finansregnskap eller bedriftsegnskap bli ditt spesialfelt når du utdanner deg til regnskapsfører. Foto: Pixabay

 

 

La oss si at en bilprodusent trenger å anslå kostnadene for nytt utstyr på produksjonsbåndet for den siste modellen som skal masseproduseres.

Lederne er ikke nødvendigvis veldig opptatt av detaljene i nevnte endring.

Ansatte i produksjonen ville være mye mer kyndige til å vite hva som nøyaktig må endres for at den nye produksjonen skal gå rundt, og når driftsregnskap sine estimerte tall, vil lederne møtes for å gå gjennom disse tallene.

Hvorpå ledere kan bestride noen kostnader og kreve kostnadskutt, eller, omvendt, direkte godkjenne utgiftene.

Naturligvis er det ikke lederne selv som bretter opp ermene og skyver kulene på kulerammen – eller den moderne ekvivalenten av den.

Dermed er det fornuftig at hele divisjonen av økonomi og regnskap er dedikert til å utarbeide en slik finansiell rapport og opplyse ledere om en slik regnskapsanalyse.

Enten en slik regnskapsfører jobber internt eller regnskapssystemer blir innhentet eksternt fra uavhengige regnskapsbyråer, avhenger av virksomhetens art.

For en bedrift som planlegger å bli global, vil mest sannsynlig en revisjon fra en ekstern regnskapsfører være det beste.

På den annen side, på grunn av eiendomskarakteren av produksjonen, er det mer sannsynlig at en slik bilprodusent har regnskapsførere spesielt for slike driftsregnskap

Den kritiske faktoren som skiller en intern regnskapsfører fra en offentlig regnskapsfører, er hemmeligholdet av dataene de samler inn, og at de holder seg internt.

Med andre ord, din datakompilering og analyse vil ikke bli publisert i finansregnskapet, eller gitt ut til kreditorer, investorer eller skattemyndigheter.

Andre funksjoner en intern regnskapsfører har er:

 • lage økonomiske prognoser basert på data
 • analysere risiko og finne muligheter for økonomisk vekst
 • avsløre trender og muligheter for forbedring
 • ordne finansiering av en diskret handling
 • lage / vedlikeholde et selskaps økonomiske system
 • overholde budsjettet innen ulike avdelinger.

Nå som vi er klar over rollene og funksjonene til økonomidirektøren, kan vi se på detaljene i finansregnskap.

 

Regnskap kalkulator og skyvelaer
Lederne vil mest sannsynlig prøve å holde kostnadene så lave som mulig. Foto: Pixabay

 

 

Hva er finansregnskap?

Finansregnskap er et begrep for prosessene for registrering, oppsummering og rapportering av selskapets økonomiske data.

Mens regnskapsførere holder styr på hvert enkelt selskaps utgifter, enten de er interne eller eksterne for selskapet, blir deres analyser ikke bare rapportert til selskapets ledelse.

Slik rapportering går lenger, til enheter utenfor selskapet, som aksjonærer, investorer og skattemyndigheter.

De rapporterer også, eller i det minste gjør rapportene sine tilgjengelige for forretnings- / myndighetsregulativer.

Mens prinsipper for regnskap forblir de samme uansett om det gjelder driftssregnskap eller finansregnskap, på grunn av den interne kontrollen, gjøres finansregnskapet i henhold til en viss standard.

De allment aksepterte regnskapsprinsippene (praksis) i Norge representerer standarder for regnskap etter regnskapsloven.

De fleste land har lignende standarder, og de må videre være i samsvar med internasjonale finansielle rapporteringsstandarder, om aktuelt selskap driver forretning på globalt nivå.

I USA, som har sine egne nasjonalt anerkjente regnskapsstandarder som rapporterer til Securities and Exchange Commission, går faktisk selskaper bort fra sitt nasjonale program for å bruke de internasjonale standardene.

Bedriftsøkonomisk regnskap er det vi vanligvis kjenner som regnskap. De omfatter og presenterer de fem hovedklassifiseringene av selskapets økonomiske data.

Dette er:

 • eiendeler: de tingene som gir / indikerer et selskaps verdi
 • forpliktelser: de tingene som kan koste et selskap
 • utgifter: nevnte utgifter kan være eiendeler eller forpliktelser
 • egenkapital: eierandel; det kan også bety aksjonærfortjeneste som ennå ikke er utbetalt
 • inntekter: det som ofte kalles bunnlinjen: hvor mye fortjeneste et selskap har etter at alt er beregnet.

Som aksjonær er en trolig ikke interessert i hver minste detalj av alle økonomiske transaksjoner selskapet har, men ledere og styrende organer vil ivrig granske slike balanser for ethvert tilfelle av svindel eller underslag.

Den amerikanske presidentens nylige tilbakeføring av slike tilsynsregler har fått noen investorer til å skjelve: ved rapportering bare hver sjette måned, har selskaper en mye større mulighet til å gi feil regnskapsinformasjon og økonomiske resultater!

Hva er finansregnskap?

Ulikheter mellom økonomistyring og finansregnskap

Hva er økonomistyring?

Forskjeller mellom kostnadsregnskap og finansregnskap

Mann med nettbrett og grafer
Analyser og rapportering er fellesnevnerne i alle typer regnskapsføring. Foto: Pixabay

Den grunnleggende forskjellen mellom de to regnskapskonseptene er at førstnevnte er regnskap som brukes internt for forretningsplanlegging og strategi, og sistnevnte brukes i ekstern rapportering.

Disse eksterne rapportene kan inneholde kopier til skatteetat, tilsynskomiteer og til aksjonærene.

Mens driftsregnskap er ikke påkrevd av lov, er selskaper lovpålagt å gi periodiske rapporter om selskapets økonomiske tilstand og solvens til investorer og statlige myndigheter.

Driftsregnskap gjøres på en etter-behov-basis – se eksemplene på nytt utstyr på et samlebånd eller utvidelse til internasjonalt marked.

Derimot påreves økonomiske informasjonsrapporter for spesifikke utgifter: årlig, halvårlig, kvartalsvis, månedlig og, for noen bedrifter, til og med ukentlig!

Det trengs ingen spesifikke formater for innlevering av ldriftsregnskap. Derimot må finansregnskap leveres i et bestemt format, for å gjøre det enkelt å sammenligne med andre selskaper.

I driftsregnskap gjelder segmentrapportering enkelte deler av virksomheten, i tillegg til virksomheten som helhet.

Finansregnskap gjelder virksomheten som helhet, og kan inkludere ytelsen til individuelle seksjoner, hvis slike data er relevante for endringer fra tidligere rapportering.

Fokuset til driftsregnskap er fremtiden; det tar dagens data og forespeiler fremtidige økonomiske hendelser: budsjettmangel og / eller overskridelse, for eksempel.

Et ytterligere fokus i denne typen regnskap er planlegging og strategilegging: basert på mulige fremtidige inntekter, kan en bedriftsleder planlegge utvidelse eller diversifisering av virksomheten.

Finansregnskapets fokus er derimot på fortiden i sammenligning med dagens ytelse.

Begrepet "samme periode som i fjor" har en fremtredende rolle i vurderingen av forretningsvekst og inntjening.

Hadde bedriften like mye eller høyere inntekter på denne tiden i fjor?

Hvis fjorårets bunnlinje faktisk er flatere enn i år, kan selskapet melde om vekst. Hvis årets balanseinntekter imidlertid er lavere enn denne tiden i fjor, kan selskapet rapportere tap til aksjonærene.

Til slutt: mens det ikke er regler knyttet til hvordan, når og i hvilket format et driftsregnskap skal gis, er det veldig spesifikke forskrifter for regulering av regnskapsrapportering.

Disse standardene er angitt av de ovennevnte Generelle aksepterte regnskapsprinsipper eller etter internasjonale regnskapsstandarder, også kjent som IFRS.

For ytterligere forskjeller mellom de to typene bedriftsregnskap, kan du referere til denne innsiktsfulle artikkelen.

Hvis du skal ta en grad i regnskap og lurer på hvilket område av regnskap og økonomi du kan spesialisere deg i, kan det hende at disse to spesialitetene kan være av interesse for deg.

Hvis du allerede er ansatt og driver med bedriftsregnskap eller regnskapsledelse, kan kanskje vår skissering av forskjellene mellom disse to typer regnskap bidra til å fremme karrieren din.

Hvordan?

De som driver med driftsregnskap har gjerne en tendens til å få flere prosjekter, noe som betyr større sjanse til å presentere de økonomiske forholdene ved ulike aspekter av virksomheten.

Du kan også ha en større sjanse til forfremmelse som regnskapssjef!

Regnskapsførere er dog ganske begrenset til samme type finansiell analyse og rapportering, syklus etter syklus.

Spennende kan det jo da være å oppdage avvik, og undersøke dem nærmere.

Uansett hvilken type regnskap du foretrekker, kan du være sikker på at du ikke vil erstattes av en algoritme i nærmeste fremtid; dine ferdigheter er altfor viktige til å stole på en datamaskin til å håndtere slike data!

Finn en regnskapslærer i nærheten av deg!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Bente