Om du studerer økonomi og administrasjon eller bare tar opp enkelte kurs og fag innen regnskap, er du sannsynligvis allerede godt klar over hva begreper som kostnadsregnskap, kontantstrømoppstilling og verdivurdering betyr.

Og selvfølgelig vet alle hva inntektsskatt og lønnstrekk er!

Det som kanskje er mindre klart, er at regnskap er så mye mer enn å legge til og trekke fra; kredit og debet.

Det er en hel tankegang rundt regnskap, kalt regnskapsteori, som former den daglige innsatsen til alle typer regnskapsførere, fra selvstendig autorisert regnskapsfører til den godkjente regnskapsføreren på et kontor.

Som du kanskje har gjettet, er det mer enn én type regnskapsførere, og selv om de alle kanskje bruker det samme regnskapssystemet, har hvert område sitt varemerke og spesifikke fokus.

I tillegg til nevnte autoriserte regnskapsførere og ansatte regnskapsførere:

  • økonomiske etterforskere analyserer økonomiske data for å etterforske svindel eller annen økonomisk kriminalitet
  • Revisorer (evt. controller) gjennomgår og kontrollerer regnskapene
  • finansrådgiver/økonomisk rådgiver er ansvarlig for en revisjon eller eliminering av økonomisk underslag.

Imidlertid har de fleste selskaper allerede en slik regnskapsfører tilgjengelig. På grunn av de sensitive opplysningene til en bedriftsøkonomi, har faktisk de fleste selskaper regnskapsførere på lønningslisten.

Selv om de kan fungere sammen, spiller de hver sin rolle i bedriftens økonomiske struktur.

Med Superprof skal vi se på mer utover skattemeldingen, nemlig det daglige slitet og overraskende kontrollerte kaoset som noen ganger rammer en virksomhets regnskapsavdeling.

Spesielt vil vi fremheve forskjellene mellom finansregnskap og driftsregnskap.

Er du usikker på hvilken fordypning du burde ta i løpet av studiet?

I så fall kan følgende informasjon hjelpe deg med å bestemme hvor mye utdannelse du trenger.

 

Mann med regnskap på nettbrett
Lurer du på hva slags retning du skal ta på studiet, lønner det seg å gjøre seg kjent med de ulike områdene innen økonomi. Foto: Unsplash
De beste Regnskaplærerne tilgjengelig
Patrick
5
5 (6 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Saqib
4
4 (1 Evaluering(er))
Saqib
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stine
Stine
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stian
5
5 (2 Evaluering(er))
Stian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
5
5 (1 Evaluering(er))
Andreas
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredrik
Fredrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (6 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Saqib
4
4 (1 Evaluering(er))
Saqib
499kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stine
Stine
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stian
5
5 (2 Evaluering(er))
Stian
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Andreas
5
5 (1 Evaluering(er))
Andreas
450kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Fredrik
Fredrik
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvem de rapporterer til

Hvem disse regnskapsførertypene rapporterer til, og hvordan, er bare en av de grunnleggende forskjellene mellom dem.

Finansregnskapsrapport eksternt for selskapet: til aksjonærer og kreditorer, investorer og skattemyndigheter. Finansregnskap kalles også årsregnskap.

Du kan også være kjent med rapporter fra et selskap som beskriver virksomheten med ' lønnsomhet og periodisk vekst – kvartals-, halvårs- eller årsrapporter. De utarbeides av regnskapsførere.

Derimot rapporterer økonomikonsulentene bare til ledere og kanskje til selskapets ansatte.

Selv om disse regnskapsførerne også driver med regnskap, er all informasjonen de gir kun for intern bruk i firmaet.

Må ansatte, for eksempel på et lager, vite om selskapets balanseregnskap?

Sannsynligvis bare dersom deres produksjonskvoter varierer som følge av disse rapportene, og lønnsavdeling ikke får ordre om å heve lønnen hvis selskapet gjør det dårlig.

Ledere trenger derimot å vite omtrent alt som skjer, pengemessig, slik at de kan informere sjefene om budsjettanliggender eller begrensninger.

Mens de fleste tror ledere overleverer et budsjett som alle i rekkene må leve etter, er det faktisk økonomikonsulentene som foreslår budsjettrammer for hver fase av selskapets virksomhet.

Ledere godkjenner og formidler budsjettgrensene.

Du ser nå hvorfor det er så viktig for hvert selskap å ha sin egen regnskapsavdeling, ikke sant?

Mann fører regnskap
Egne budsjetter kun for internt bruk. Foto: Unsplash

Rollene de har

Hvis du ønsker å bli økonomikonsulent, kan du bli (en av) selskapets planleggere og risikoledere.

Risiko? I regnskap? Selvfølgelig!

Bør et selskap utvide med ytterligere et lokale? Utvide distribusjonsfeltet? Produsere og markedsføre en ny produktserie? Bli internasjonale?

Alt dette avhenger av analysen som økonomikonsulentene gjør ved hjelp av sine driftsregnskap.

Hvis han / hun sier at selskapet har nok i aktivakolonnen til å gjøre et slikt hopp, vil ledere mest sannsynlig gå videre med planleggingen... og den med regnskapsferdigheter vil være sentral i avgjørelsene og budsjettere hver minste detalj!

På den annen side, om ting går over stokk og stein; dersom for eksempel utvidelsen viser seg å bli for kostbar, så vil det være regnskapssjefens jobb å bringe regnskapsinformasjonen til de som styrer.

Har finansregnskapsførere lignende glitter i regnskapsgrunnlaget sitt?

De fungerer også som en indre kontroll, men på en annen måte enn ved kostnadsregnskap.

De er ikke så opptatt av selskapets budsjett da det gjelder daglige operasjoner; deres fokus er mer på balansen: utgjør kreditten mer enn debiten på en gitt dag?

Hvis det omvendte konsekvent er sant, vil seniorregnskapsføreren sannsynligvis ta en samtale med den utøvende grenen i selskapet...

Dersom dette er tilfelle, kan du si at finansregnskapsførere er risikomotstandere.

 

Mann i dress
Mens svært få vil kalle regnskapsyrket glamorøst, er det en viss prestisje til regnskap, spesielt hvis du er økonomikonsulent Foto: Unsplash

 

Reglene de følger

Her er det mye mer likhet mellom finansregnskap og måten økonomikonsulenter jobber på.

For det første bruker begge regnskapsinformasjonssystemer, om enn til forskjellige formål.

En annen måte de kan sammenlignes er at de begge følger ​generelle aksepterte regnskapsprinsipper​ eller GAAP.

På dette punktet avviker de litt.

Mens finansregnskapsføreren kan rapportere under internasjonale finansielle rapporteringsstandarder, hvis selskapet han / hun er ansatt i er et globalt foretak, er økonomikonsulenten foreløpig ikke nødt til å bruke den standarden.

Imidlertid bruker flere og flere selskaper, enten de er internasjonale eller ikke, disse regnskapsmetodene ganske enkelt for å effektivisere regnskapskonsepter.

Om du går på regnskapskurs, kan det være lurt å rette litt fokus på IFRS, om bare for å utvide kunnskapen og gjøre deg til en mer konkurransedyktig kandidat.

En annen grunnleggende forskjell mellom de to regnskapsførertypene er regnskapsprosedyrene som brukes.

Som allerede forklart, bruker økonomikonsulentene regnskapsprosessen til å planlegge strategiske grep selskapet kan gjøre, eller optimalisere økonomiske resultater.

Oppsigelse av arbeidskraft er for eksempel et resultat av et slikt regnskapsarbeid.

Regnskapsførere er mer opptatt av regnskapssyklusen; registreringen av regnskapshendelser.

Vær oppmerksom på at vi sa at disse regnskapsførerne er mer involvert i prøvebalansen enn i den samlede økonomiske rapporten; hovedboken er faktisk deres interesseområde.

De praktiserer det som kalles periodiseringsregnskap, en metode for regnskap som krever registrering av transaksjoner, kanskje til og med før penger skifter hender.

La oss si at en offentlig entreprenør bestiller en million hver av delenummer XYZ. Selvfølgelig kommer de ikke til å betale hele bestillingen på en gang; en så stor faktura betales i avdrag.

Likevel ville regnskapsføreren behandle ordren som om den hadde vært betalt i sin helhet, selv om den ennå ikke er betalt.

I dagens globale markeder er det viktig at denne regnskapsmetoden blir praktisert. Ellers vil ethvert selskaps regnskap bli dårlig reflektert!

GAAP krever at store selskaper bruker periodiseringsmetoden når de utarbeider regnskapet.

Selv om ethvert selskap kan velge å ansette økonomikonsulenter, er hvert selskap lovpålagt å ha finansregnskapsførere ansatt.

Rollen som finansregnskapsførere berører, selv om den virker tilsynelatende hverdaglig, alle aspekter av et selskap:

  • intern revisjon og muligheten for ekstern revisjon
  • registrere inntekter og beregne fortjeneste
  • registrere debet og kreditter
  • sporing av eiendelsforpliktelser
  • opprettholde rapporter for skatteanliggender

Les mer om regnskap her!

Selv om det er sant at de ikke er aktivt engasjert i beslutningsprosessen som økonomikonsulentene er, er det de som setter intern kontroll for de kostnadsregnskapene de skal jobbe med.

Så når du nærmer deg graden i regnskap, kan du kanskje overse den tilsynelatende høyprofilerte rettsmedisinske regnskapskarrieren og i stedet vurdere regnskapsanalyse og avansert regnskap for et selskap.

Å jobbe som profesjonell regnskapsfører i et slikt forretningsmiljø er kanskje ikke like spennende som å være revisor, men det er en viss grad av sikkerhet – i motsetning til å starte egen virksomhet.

Du trenger bare grunnleggende regnskapsferdigheter for å se forskjellen!

Som regnskapsfører for et stort firma, som kanskje har internasjonalt regnskap, ville du hatt fast arbeidstid og gode fordeler.

Å bruke prinsippene for regnskapsføring som uavhengig revisor betyr imidlertid at du styrer timeplanen etter kundenes behov, muligens med arbeid til sent på kvelden.

Du må stå for alt på kontoret, og dekke utgiftene selv!

Hvis du ennå ikke er ferdig med regnskapskurset og lurer på hvilken retning du skal ta med dine kunnskaper og ferdigheter, er svaret enkelt: finansregnskap vil gi deg størst mulighet til å anvende regnskapsstandarder.

Men økonomiskstyring vil gi deg et bredere spekter å bruke dem i!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Bente