Uregelmessige verb. Ulogiske pronomen. Grammatikkregler og unntak. For en nybegynner kan det være vanskelig å mestre engelsk uttale: this, that, the other og those, blir ofte til zis, zat, ze ozer og zose — eller dis, dat, de yver og doze.

Selv morsmålstalende uttaler th-lyden feil og snubler over vanskelige ord fra tid til annen. Er ikke det nok en indikasjon på at fonologien gjør engelsk til et vanskelig språk å lære?

Men det trenger det heldigvis ikke være! La oss se nærmere på noen av de vanligste engelskfeilene som gjør det vanskelig å lære, og grunnen til hvorfor du er nødt til å jobbe hardt for å lære språket.

bokstaver og hvit bok
Engelsk brukes i omtrent alle deler av næringslivet, og det er en stor fordel å mestre språket på et høyt nivå. Foto: Pixabay
De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Angelica
5
5 (11 Evaluering(er))
Angelica
285kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Brice lopez
5
5 (4 Evaluering(er))
Brice lopez
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Angelica
5
5 (11 Evaluering(er))
Angelica
285kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Brice lopez
5
5 (4 Evaluering(er))
Brice lopez
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Engelsk ordforråd

De fleste nordmenn kan engelsk, i en eller annen form, men mange av oss har glemt mye av det vi lærte på skolen, fordi vi ikke praktiserer det i hverdagen. Det er ikke uvanlig at noen ord ikke blir uttalt riktig, selv av personer som har engelsk som sitt morsmål. Den andre utgaven av Oxford engelsk ordbok inneholder omtrent en kvart million unike engelske ord. For å gjøre engelsk enda mer kompleks for nybegynnere, fungerer mange ord både som substantiv og verb. For eksempel:

  • Watch: en håndleddsklokke, eller selve handlingen å observere noe/noen?
  • Share: en del av noe, eller selve handlingen å dele?
  • Water: en flytende tilstand, eller noe du må gjøre for å holde plantene dine i live?

Det er ikke rart at studenter som lærer engelsk synes det er vanskelig å forstå alle grammatikk- og ordforrådsreglene!

På Superprof kan du finne lærere som tilbyr engelsk kurs hvor du kan lære mer om grammatikk- og ordforrådsreglene.

Verbformer og tidsindikatorer

På noen språk endrer verbet aldri form. På Mandarin kinesisk, for eksempel, forblir "I do" det samme, uansett om handlingen ble utført i går, i dag, blir utført i morgen eller hver eneste dag, unntatt 21. april.

På mange språk blir tid angitt ved hjelp av en tidsbestemmelse i begynnelsen av hver setning. Pronomen endrer ikke verbformen: "Yesterday I do..."; "Tomorrow you do..." "Every day he does..."

Bruken av det engelske verbet "To be" ("Å være" på norsk) er en sterk kontrast, fordi det blir endret tre ganger - bare i nåtidform! Dermed er utfordringen, hvordan arrangere ordene i riktig rekkefølge for å lage spørsmål, for eksempel: "Are you going?" i stedet for "You are going?"

For å gjøre ting enda mer komplisert, må man avgjøre om verbet er et koblingsverb eller beskriver en handling

De fleste handlingsverb er enkle å oppdage fordi de beskriver en handling. Noen verb er imidlertid både en kobling og handling, avhengig av hvordan de brukes. Eksempelvis verbet "Taste" (Smakte på norsk):

She tasted the soup - (Hun smakte suppen)

That soup tasted so good! - (Den suppen smakte så godt!)

I den første setningen er taste et handlingsverb (fordi en handling utføres). I den andre setningen, derimot, er verbet koblet til en beskrivelse, altså godt.

Engelsk setningsstruktur er en kunst: full av ledetråder som avslører mer informasjon enn bare tolkningen av et ord. Å forstå de forskjellige nyansene i språket kan gjøre at eleven føler at det er mulig å bli flytende

Vanligvis lærer du forskjellen mellom handlingsverb og koblingsverb på et grunnleggende engelskkurs. Det er lurt å bli kjent med begge før du melder deg på en engelskklasse på mellomnivå.

Sjekk ut listen vår over de hyppigste stave-, uttale- og grammatikkfeilene på engelsk.

forstørrelseglass over grammatikkbok
Engelsk er et utfordrende skriftspråk å lære. Husk at øvelse gjør mester! Foto: Pixaby
De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Angelica
5
5 (11 Evaluering(er))
Angelica
285kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Brice lopez
5
5 (4 Evaluering(er))
Brice lopez
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Angelica
5
5 (11 Evaluering(er))
Angelica
285kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Brice lopez
5
5 (4 Evaluering(er))
Brice lopez
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Viktigheten av riktig tegnsetting

Kommaregler er viktig. Det finnes finnes flere forskjellige måter å bruk kommaet på engelsk for å gi mening til setningen, eller til å fremheve et element, poeng eller betydning. Hvis du setter kommaet på feil sted, kan dette føre til en helt annen betydning, for eksempel:

Lets eat Grandpa! - (La oss spise bestefar!)

Bestefar har nok mer lyst til å spise middag i stedet for å bli servert som middag!

Oxford-kommaet

Oxford-kommaet, som for eksempel skiller to elementer på en liste, kan utgjøre en forskjell hva som er inkludert i listen:

I love my children, Ed Sheeran and Adele - (Jeg elsker barna mine, Ed Sheeran og Adele)

Setningen kan lett tolkes som at Ed Sheeran og Adele er navnene på talerens barn. Å plassere et komma etter "Sheeran" tydeliggjør at de to aktuelle personene er en del av en liste over personer taleren er glad i.

Noen forskere mener at Oxford-kommaet er avgjørende for en klar forståelse av engelsk skriftspråk, mens andre hevder at det er unødvendig. Tross alt kan setningen ovenfor skrives:

I love Ed Sheeran, Adele and my children" - (Jeg elsker Ed Sheeran, Adele og barna mine)

På en annen side, å omorganisere listen over sine kjære kan signalisere at barna er mindre elsket enn Ed Sheeran, ettersom ordrekkefølgen tross alt er en annen viktig ledetråd for å definere meningen på engelsk.

Tegnsetting er minst like viktig for forståelsen som  stavemåte og grammatikk er, hvis du har lyst til å utvikle de engelskspråklige ferdighetene dine

Apostrofen

Et annet viktig tegnsettingsmerke som er kritisk for å forstå meningen på engelsk, er apostrofen (apostrophe). Den vanligste bruken av apostrofen på engelsk er i sammentrekninger, der et substantiv eller pronomen og et verb kombineres.

Apostrofen har to veldig forskjellige, men viktige bruksområder på engelsk: besittelse og sammentrekning. La oss ta noen eksempler:

"The cat's ball" (Kattens ball) betyr "ballen som tilhører katten. "Sheila's jumper" (Sheilas genser), er selvfølgelig genseren til Sheila.

Men som med så mange andre engelske grammatikkregler, finnes det selvfølgelig regelunntak man må være oppmerksom på:

  • Its, uten apostrof, betyr at noe tilhører til noe. The horse threw its shoe (Hesten kastet skoen sin).
  • It+'s er sammentrekningen av it is. It's cold outside (Det er kaldt ute) eller: "Take your umbrella; it's raining." (Ta med deg paraplyen; det regner ute).
  • Let's, er forkortelsen for let us, med ingen besittelse underforstått. Let's go see a movie tonigth (La oss se en film i kveld). Sammenlignet med: He lets his dog run wild (Han lar hunden løpe fritt) - ingen apostrof, noe som betyr at hunden har tillatelse til å løpe rundt fritt.

Kaster man et blikk på sosiale medier (eller omtrent hvilken som helst engelsk nettside), kommer det tydelig frem at denne regelen stadig blir brutt av engelsktalende. Hvorvidt det engelske språket utvikler seg bort fra den bestemte regelen, eller om disse bruddene skyldes forvirring over når man skal bruke apostrof, er ikke klart.

En ting som er sikkert, er at grammatikkavvik, spesielt de som blir gjort av engelsktalende, gjør det vanskeligere for en nybegynner å lære engelsk. Hvis eksemplene som er tilgjengelige på nettet er inkonsekvente i anvendelsen av reglene, hvordan kan en elev vite hva som egentlig er riktig?

Du kan lære mer om tegnsetting gjennom et engelsk kurs.

Ord som uttrykker det samme konseptet

Avhengig av hvor du bor eller hvilken skole du studerer på, kan du snuble over ord som betyr noe helt annet hvis det blir brukt i et annet engelsktalende land.

  • På britisk engelsk er en "jumper" en strikket genser. Spør etter jumper i en klesbutikk i USA, og du vil bli henvist til et utvalg av ermeløse kjoler.
  • I England blir "wellies" typisk brukt, mens i andre engelsktalende land, er det galoshes (galoscher) eller gum boots (gummistøvler) som er vanlig.

Apropos: welly er et substantiv som betyr makt eller kraft på engelsk. Det er noe bare en person med et fast grep om Oxford-engelsk og regionale dialekter som vet!

Les mer om hvor lang tid det å lære et nytt språk.

King's College Chapel, Cambridge, England
Universitetene i England høster høy anerkjennelse internasjonalt og har blitt populære blant studenter fra hele verden. Foto: Billy Wilson Photography/Visualhunt

Er det virkelig så vanskelig å lære engelsk?

Selv en som har engelsk som morsmål og kommer fra en spesiell region i England eller Amerika, forstår ikke nødvendigvis aksenten eller dialekten i en annen region i landet. Slang og forskjellige aksenter, selve grunnfjellet i et språk, kan ta flere år å forstå og bruke riktig.

For å forberede engelsken din, er det viktig at du velger en undervisningmetode som passer best til deg og dine ambisjoner. Drømmer du om å bli en internasjonal student ved Cambridge? Eller, ønsker du å kommunisere enklere når du er på ferie i utlandet?

Det er fullt mulig å lære et nytt språk, såframt man er villig til å bruke litt tid og mentale krefter på det

Øv på engelsk daglig, skriv ned engelsk ord og uttrykk og lær nye ord hver dag. Mange studier har vist at å skrive noe ned med øker sjansene for at informasjon kommer inn i vårt langtidsminne betydelig. Du vil snart oppdage at det ikke er så vanskelig å lære engelsk, tross alt!

Du finner en rekke engelskkurs og dyktige private veiledere på Superprof.

Lyst til å lære mer? Slik unngår du vanlige skrivefeil på engelsk.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Susanne