Nybegynnere i engelsk blir noen ganger frustrerte fordi det virker som det alltid er grammatiske regelunntak.

Men fortvil ikke, mange gjør feil i alle aspekter av engelsk. Selv morsmålstalende bryter grammatikkreglene og feilstaver ord fra tid til annen. I dag utforsker vi noen av de viktigste regelunntakene i det engelske språket.

gul tusj over engelsk tekst
Som alle andre språk, finnes det flere grammatiske regelunntak i engelsk. Foto: Pixaby
De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvordan bruke hjelpeverb

Det er vanlig å bruke nåtidsformen når man beskriver regelmessige hendelser:

 • I practise English writing every day - (Jeg øver på å skrive engelsk hver dag).

For å utvikle språkferdighetene sine er man nødt til å bruke en rekke metoder. Elever snubler gjerne når det kommer til valg av vanlige ord. En vanlig feil engelsklærere hører er:

 • I eat lunch now - (Jeg spiser lunsj nå).

Riktig setning er:

 • I am eating lunch now.

Å bruke nåtidsform i stedet for den nåværende progressive er en av de vanskeligste leksjonene for personer som lærer engelsk som fremmedspråk. Unntaket som bekrefter regelen er å legge trykk i setningen ved å legge til et hjelpeverb:

 • I do practise English writing every day!

Å legge til 'do' styrker påstanden om at du faktisk er en flittig student, og du vil ikke la noen fortelle deg annerledes. Legg merke til at setningen som inneholder hjelpeverbet slutter med et utropstegn som understreker ditt inderlige ønske om å lære engelsk.

En feil som engelskelever ofte gjør, er å legge til hjelpeverb til den bøyde formen av hovedverbet. For eksempel:

 • She does practices English every day.

Men riktig skrevet eller uttalt er:

 • She does practice English every day.

Det er ingen -s på slutten av practise.

Les videre: Hvordan gjenkjenne engelske ordfeil

Nok et verbtidsunntak

Enkel nåtid brukes når det er snakk om vaner eller generelle sannheter:

 • She is a girl - (Hun er en jente).
 • You want to improve your English - (Du vil forbedre engelsken din).
 • They learn new words every day - (De lærer nye ord hver dag).
 • Esol teachers work hard - (Esol-lærere jobber hardt).

Unntaket fra regelen er når du snakker om fremtidige hendelser:

 • Esl classes start fall semester - (Esl-klassene starter i høst).
 • We have spelling and grammar quizzes next Thursday - (Vi har stave- og grammatikkquizer neste torsdag)

I hvert av disse eksemplene er verbet skrevet i nåtid, men handlingen vil skje i nær fremtid.

For å lære mer om engelsk grammatikk, så kan du finne engelsk kurs på Superprof.

grammatikkbøker stablet oppå hverandre
Folk tenker forskjellig om grammatikk, og lærer på forskjellig måte. Foto: Pixaby

Grammatiske regelunntak for staving

Det er flere regler for staving og uttale enn generelle grammatikkregler.

I before E except after C / Or when sounded as A / As in 'neighbor' or 'weigh'

...er en huskeregle for å hjelpe deg med å lære denne primære staveregelen. Ord som believe (tro), achieve (oppnå) og piece (stykke), og a-klingende ord som for eksempel freight (frakt) og weight (vekt), bekrefter regelen.

Height (høyde), neither (heller ikke), weird (merkelig), foreign (utenlandsk) og efficient (effektiv) er alle eksempler på ord som ikke følger den bestemte regelen.

En annen staveregel som inkluderer vokalrekkefølge og fonikk, er at E, I, Y får C-lyden til å høres ut som "S".

Cell, certain; circle, citrus; cynical and cyberworld uttales alle med S-lyden. Vokalene A, O og U gir derimot C en K-lyd, eksempelvis:

 • Car, can; cold, course; cunning og cues.

De samme vokalreglene gjelder for G med E, I og Y, men det finnes unntak:

 • Girl, get, go– i alle dens former; gift, geese, gears, and geyser, er alle ord som blir uttalt med en G-lyd i stedet for en J-lyd.

"På Shakespears tid kunne du klare deg med litt variasjon i stavemåten ..." - Allan Metcalf

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Dobling av endelige konsonanter

Folk som lærer engelsk som andrespråk synes ofte det er utfordrende med ord som ender med en konsonant. Dobler man konsonantene eller legger man bare til en suffiks? Den endelige konsonanten dobles BARE når begge disse betingelsene er oppfylt:

a. en enkel vokal går foran konsonanten. For eksempel, stop (stopp), admit (innrømme), benefit (fordel).

b. Ordets siste stavelse har aksenttegnet eller er et enstavelsesord.

Ordet benefited blir ofte feilstavet benefitted. Selv om dette ordet oppfyller et av kriteriene for konsonantdobling, legger du trykk på den første stavelsen når du uttaler det.

Admit er et tostavelsesord med trykk på den siste stavelsen; derfor blir det konsonantdobling, noe som gjør det til admitted.

Den stumme E

Generelt uttaler man ikke "e" i slutten av de fleste engelske ord. Hensikten er å definere lyden av stavelsen som kommer før den.

VKV (vokal-konsonant-vokal) kombinasjonen gir en kort lyd i ord som for eksempel, made, done, og date, i tillegg til at "e"-en på slutten av hvert ord er stum.

Bortsett fra når det gjelder låneord, for eksempel French.

Tenk på ordene: fiance, risque, macrame, og recipe.

På sitt opprinnelige språk ville alle disse ordene hatt et aksenttegn på den siste bokstaven, noe som gjør det siste konsonant-vokalparet til en talt stavelse. Engelsk bruker ingen markeringer på vokalene sine, men låner derimot den fonetiske lyden uten å endre stavemåten.

Et siste notat: CV

Dokumentet du presenterer for en rekrutteringsleder, kalles resume (uttales: resumay på engelsk). Å fortsette å gjøre noe etter en pause er å resume (uttalt rezoom), eller resymere på norsk.

Det første ordet kommer direkte fra det franske språket som betyr "å oppsummere". Den andre følger sine latinske røtter, som betyr "å ta tilbake".

Lær hvordan du unngår vanlige stave- og uttalefeil

Unntak for tegnsetting

Noen språk bruker ikke tegnsetting i det hele tatt, men på engelsk er disse merkene avgjørende for å forstå selv grunnleggende engelsk. For å forbedre dine generelle engelsktalende ferdigheter, er det viktig å lære å snakke tegnsetting.

Forestill deg forferdelsen til kjendisen som ga et dypt personlig intervju, bare for å finne ut at journalisten hadde skrevet i artikkelen:

“... finds inspiration in cooking her family and her dog”

Mest sannsynlig mente journalisten at den aktuelle personen finner inspirasjon i matlaging, familien og hunden, ikke lage mat av dem.

Når du har en liste over elementer i en setning, er det viktig å skille dem med et komma. Det siste kommaet som skiller de to siste oppførte elementene, kalles et Oxford-komma.

Et punktum (eller annet skilletegn) avslutter en setning, men...

Ta en titt på punktlisten nedenfor. Hvis du lager en liste på den måten er det ikke nødvendig å legge til et komma på slutten av hver uttalelse, selv om du har laget fullstendige setninger.

Ønsker du å bli tryggere på tegnsetting, så kan du finne et engelskkurs Oslo.

Foto: John Schnobrich/Unsplash

Hvordan lære engelsk effektivt

Hvis du lærer engelsk som andrespråk er målet ditt mest sannsynlig flyt, om ikke fullstendig mestring av språket. For å nå målene dine bør du:

 • Strebe etter leseforståelse.
 • Utvikle skriveferdighetene dine.
 • Utvide ordforrådet ditt.
 • Øve på din muntlige engelsk ved enhver anledning.
 • Utfordre lytteferdighetene dine.

Ønsker du en akademisk karriere som krever engelsk, kan du melde deg på et engelskkurs som underviser business-engelsk. Hvis du er nødt til å bruke engelsk i en mer formell sammenheng er det lurt å skaffe en oversikt over engelsk forretningsvokabular.

Mange universiteter tilbyr engelskundervisning på alle nivåer og emner med et utvalg av forskjellige lærerplaner og metoder du kan velge mellom. Finnes det en slik campus i nærheten av deg? Hvis ikke kan du lære engelsk på nett gjennom et online engelskkurs. Internett florerer av engelskkurs for nybegynnere, flere av dem gratis.

Med datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen kan du lære alt fra grunnleggende ord og uttrykk til hvorfor substantiver noen ganger fungerer som adjektiver.

Det er nå tid for den siste grammatikkregelunntaket på listen vår.

Finn engelskkurs Trondheim ved hjelp av Superprofs plattform.

Unntak som involverer artikler

Den vanligste artikkelen ‘thebrukes til å indikere noe spesifikt eller unikt:

 • The moon bathes the earth in light - (Månen bader jorden i lys).

Fordi jord og måne er to unike elementer, er det riktig å bruke 'the' til å utpeke dem. Artikkelen 'a' er reservert for mer generelle referanser: a cat, a door, an envelope.

Det er imidlertid setninger der unike objekter må uttrykkes med den mer generelle artikklen 'a':

 • Our Earth would not be the same without a moon - (Jorden vår ville ikke vært den samme uten en måne)

På samme måte brukes the vanligvis før superlativer:

 • She had the most interesting dress on - (Hun hadde den mest interessante kjolen på) – noe som betyr: kjolen er både interessant og unik.

Du har kanskje hørt en engelsktalende si:

 • She had on a most interesting dress, med trykk på most. Dette antyder at kjolen må ha vært helt fantastisk.

Men på cambridge-engelsk kan det faktisk bety det motsatte: The dress was appalling! - (Kolen var forferdelig!)

Synes du engelsk er vanskelig? Det trenger det heldigvis ikke være! Engelskferdighetene dine utvikler seg for hver engelskleksjon du fullfører, og etter hver samtale du har på engelsk forstår du flere uttrykk. Det kan være vanskelig å huske hvordan man skal bruke alle disse grammatiske reglene og unntakene, men med tid og øving får du til slutt dreisen på det. Lykke til!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Susanne