Engelsk er i dag verdens mest utbredte språk. Engelske ord kan være vanskelig å stave. Noen ganger blir ikke ordet uttalt nøyaktig slik som det blir skrevet. Dessuten høres jo ordet helt forskjellig ut! Det kan føre til en rekke grammatiske feil.

Rettskrivingsregler, stille vokaler og doble konsonanter, bruk av prefiks (forstavelse) og suffiks (endelse) og hvordan adjektiv og adverb dannes på engelsk, gjør læren om språklyder, også kalt fonetikk, unødvendig komplisert og kan få hvem som helst til å rive seg i håret.

Visste du at "misspelled" (akkurat som skriveleif på norsk) faktisk er et av de mest ofte feilstavede ordene?

Enkelte ord er enklere å huske hvis man forstår betydningen. Poll og pole er et eksempel. Hvilken antyder en undersøkelse og hvilken er et langt, slankt stykke tre eller metall?

Er du klar for å utforske noen av de vanligste skrivefeilene på engelsk? I denne artikkelen gir deg også noen nyttige tips for å hjelpe deg til å bli enda flinkere i engelsk!

kvinne leser en bok på sengen
Engelske ord kan være kompliserte, spesielt å stave. Heldigvis går det an å øve seg. Foto: Unsplash
De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Fakta om det engelske språket

Etymologi, altså ordenes opprinnelse, er generelt ikke en del av engelskundervisningen. Undervisningen legger heller mer vekt på grunnleggende ferdigheter i engelsk, i stedet for å dykke dypere ned i hvert enkelt ord og årsaken til hvordan stavemåten og ordbetydningen har endret seg over tid.

Det engelske språket består av ord som stammer fra flere andre språk. Hvordan disse ordene er skrevet på engelsk, i motsetning til på morsmålet varierer, men betydningen er nærmest lik, om ikke helt identisk. Vi bruker blant annet mange engelske ord i norsk. I tillegg har engelsk tatt opp en mengde låneord direkte fra latin og gresk.

Også mange franske ord er forståelig for en engelskspråklig. For eksempel substantivet government (regjering), rangerer høyt på listen over engelske ord som oftest blir feilstavet, både muntlig og skriftlig. Engelskspråklige og ESL-studenter utelater n-en midt i ordet. Men for riktig uttale, må n-en midt i ordet uttales.

En praktisk måte å huske hvordan du staver og uttaler dette ordet, er ved å lære ordroten og synonymene: govern, governor og governance

I hvert av av disse ordene blir n-en uttalt. Hvis du legger til suffikset, fjernes ikke noen av bokstavene i rotordet. Hvis du har lys til å lære business-engelsk, er denne ordgruppen spesielt viktig å kunne.

Lær engelsk ved å ta et engelskkurs gjennom Superprof.

Doble konsonanter

Nybegynnere i engelsk blir noen ganger frustrerte fordi det virker som det alltid er grammatiske regelunntak. Det kan være vanskelig å huske hvordan man skal bruke alle disse grammatiske reglene og unntakene.

Listen over ord med doble konsonanter er lengre enn man skulle tro, for eksempel:

 • Millennium (Årtusen)
 • Accommodate (Bearbeide,losjere, tilpasse...)
 • Happiness (Hell, lykke)
 • Aggression (Aggresjon)
 • Occurrence (Hendelse)
 • Embarrass (Flau)

Selv om alle disse ordene ofte forvirrer selv engelsktalende, blir bare to ord på listen generelt skrevet feil av både engelsktalende og ikke-engelsktalende: accommodate og occurrence. Begge disse ordene har røtter til det latinske språket, hvor ord ofte har bokstavdobling — flere konsonanter enn vokaler.

Hvis du lærer engelsk som andrespråk, er en av de beste måtene å lære riktig stavemåte og uttale, å vite hvor ordet kommer fra og hvordan det opprinnelig ble brukt.

Bruk av pre- og suffikser

Ifølge Oxford English Dictionary, er det mest feilstavede ordet på engelsk adverbet publicly (offentlig).

Adverb blir dannet av adjektiv i engelsk, for eksempel finally (endelig), normally (normalt) og typically (typisk) og hvert adverb skrives vanligvis med en -ally suffiks.

Adverb dannes ved å legge til -ly. Fordi adjektivet ikke slutter på -al (som finally, normally og typically gjør), trenger du bare å legge til -ly, som resulterer i riktig stavemåte: publicly.

Visste du at siden denne feilen skjer så ofte, har publically blitt ført opp i de fleske engelske ordbøker?

For å forberede ferdighetene dine i å endre adjektiv til adverb, kan du for eksempel teste ut forskjellige online quizzer.

engelsk ordspill med forskjellige farger
Det finnes mange morsomme og effektive engelskøvelser du kan prøve ut. Foto: Pixaby

Slik retter du disse uttrykkene

Både engelsktalende og ikke-engelsktalende forveksler noen ord sin stavemåte med hvordan du skriver den som adverb.

Ettersom som du blir flinkere på engelsk, bør du kunne gjenkjenne noen av disse feilstavede ordene (riktig stavemåte i parentes):

• Invisable (invisible)
• Divisable (divisible)
• Responsable (responsible)
• Disposable (ofte skrevet disposible)
• Capeable (en bisarr kombinasjon av cape og able)

De beste Engelsklærerne tilgjengelig
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mariia
4,9
4,9 (11 Evaluering(er))
Mariia
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (7 Evaluering(er))
Roman
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (10 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jeanette
5
5 (8 Evaluering(er))
Jeanette
550kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Daniel wilhelm
5
5 (6 Evaluering(er))
Daniel wilhelm
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hifsa
5
5 (2 Evaluering(er))
Hifsa
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Caroline
5
5 (7 Evaluering(er))
Caroline
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvordan slang og regionale dialekter påvirker staveevnen

Riktignok, uttaler noen engelsktalende ordene oppført i listen ovenfor som om det var en -a i stedet for -i den tredje stavelsen. Det skyldes oftest lokal dialekt — talemåte som har sin opprinnelse på ett bestemt sted og kjennetegner dette stedet. En annen mulig årsak er økende bruk av vanlig ordforråd og slang.

Til tross for regional dialekt- og slang, bør du uansett alltid forsøke å stave og bruke hvert enkelt ord riktig når du lærer engelsk

Språkelever over hele verden graviterer naturligvis mot det mest brukt, trendy, vokabularet i landet de befinner seg i. En typisk engelsktalende bruker riktignok mange slangord i hverdagen, hvorav et betydelig antall stammer fra underholdningsbransjen.

Musikere er spesielt flinke til å lage nye ord og uttrykk i et forsøk på å skape sin egen unike stil og personlighet

Uansett, du som jobber så hardt med språklæring, bør ikke la deg bli for påvirket av populærkulturen... I hvert fall ikke før du kan snakke og skrive på engelsk mer eller mindre flytende.

Feil bruk av homofoner

Homofon er to eller flere ord som uttales likt, men som skrives forskjellig. Takket være tekstbehandlingsprogrammer med automatisk korrektur og stavekontroll, har folk i disse dager en tendens til å være mindre opptatt av riktig stavemåte. Man regner som oftest med at maskinen fanger opp alle skrivefeilene.

Samtidig som stavekontroll er et utmerket verktøy, kan automatisk korrigering faktisk hindre fremgang — og bidra til å senke karakteren din! Tenk deg at du skriver et essay for engelsktimen din på nettet. I teksten er denne setningen:

“I leave all of my worldly belongings to my airs.”

Tekstbehandlingsprogramvaren gjenkjenner ingen feil fordi alt tross alt er stavet riktig. Dessverre, er ordet du skrev en homofon for heirs (arvinger) — som betyr: folk som har arverett.

Å bruke feil homofon, selv om ordet er riktig stavet, vil resultere i en stavefeil i stedet for ordforrådsfeil på quizer og eksamener.

Det er best om du legger til ordene i din nye ordliste og lærer dem godt, slik at det ikke koster deg poeng på eksamen din.

kvinne med brunt hår studerer foran dataskjermen
Slå av autokorrektur på PC-en eller mobilen og fokuser på hvert enkelt ord. Foto: Pixaby

Tips til hvordan forberede stave- og grammatikkferdighetene dine

 • Husk ordgrupper - og alle ordene som er knyttet til det, eller et hvilket som helst ord som stammer fra det.
 • Ta deg tid til å utforske hvor ordene stammer fra. Etymologi kan hjelpe deg med å forstå hvorfor et ord er stavet på en bestemt måte.
 • Å lære prefikser og suffikser kan hjelpe deg med å forstå betydningen av forskjellige ord samt stave dem riktig.
 • Sett datamaskinens stavekontroll til manuell, slik at feilstavede ord utheves og du kan korrigere dem selv.
 • Deaktiver funksjonen for automatisk retting i tekstbehandlingsprogrammet du bruker. Dette tvinger deg til å fokusere ekstra på ordene du skriver og du utvikler stave- og grammatikkferdighetene dine raskere.
 •  Ta engelske øvelsesquizer online for å utfordre evnene dine. Det felles europeiske rammeverket for språk gjør det lettere å evaluere sitt eget nivå. Det finnes seks nivåer totalt, fra nybegynner (A!) til helt flytende C2).

Du kan forberede dine engelske lytteferdigheter ved å laste ned og lytte til podcaster fra British Councils hjemmeside. Her finner du en rekke foredragsholdere som bruker Oxford-engelsk og snakker tydelig og kortfattet. De korte segmentene informerer og utdanner om forskjellige emner på engelsk, ikke minst engelsk grammatikk og ordforråd.

TIPS! Praktiserer engelskuttalen din ved å skrive ut segmentene sin transkripsjon og les det deretter ut høyt.

Du kan også praktisere engelsken din gjennom et engelsk kurs på nett.

Språk er en levende kunst

Når du lærer å uttrykke deg selv skriftlig, med hvert ord nøye valgt og riktig stavet, bidrar du til historien og utviklingen av det engelske språket. Du vil snart oppdage at det ikke er så vanskelig å lære engelsk, tross alt! Som om du ikke hadde nok motivasjon nok til å lære engelsk så grundig som du kan allerede, inspirerer ikke det deg til å stave på mesternivå?

Kom i gang med engelskkurs på Superprof i dag! Enten du vil finpusse grammatikken, stavingen eller talen, kan en privat engelsklærer være en god støttespiller å ty til for å fylle inn tomrommene.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Susanne