På Mosalinguas oversikt fra 2015 over verdens mest vanskelige språk å lære, får russisk tredjeplassen, rett etter mandarin og arabisk.

Russisk er ikke blant de aller vanligste språkene å lære seg, verken i Norge eller engelskspråklige land. Komplisert grammatikk, ukjent alfabet og avanserte nyanser i aksenten gjør at det ikke nødvendigvis er førstevalget med mindre man er ordentlig motivert.

Men er russisk egentlig så vanskelig som vi påstår at det er? Fortjener det ryktet som et av verdens vanskeligste språk?

Er det i det hele tatt mulig å bli flytende i Pusjkins nydelige språk?

Vi vil prøve å svare på disse spørsmålene og gi deg et par gode tips og råd på veien.

De beste Russisklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (21 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (5 Evaluering(er))
Vadim
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (8 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (10 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (4 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (4 Evaluering(er))
Zhanna
399kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Svetlana
Svetlana
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (21 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (5 Evaluering(er))
Vadim
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (8 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (10 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (4 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (4 Evaluering(er))
Zhanna
399kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Svetlana
Svetlana
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvorfor bør du lære deg russisk?

Vi har alle våre egne grunner til å ha lyst til å lære oss et språk, men her har du en liste med mer eller mindre objektive grunner til at du burde lære deg russisk:

 1. Russisk er et av de mest brukte språkene i verden
 2. Russland er verdens største land
 3. Russere snakker ikke nødvendigvis engelsk
 4. Norge grenser til Russland, og landet er nærmere enn man skulle tro
 5. Å lære russisk er en spennende utfordring
 6. (Men) det er enklere enn du tror, bare vent og se!
 7. Russland er et nydelig og intrikat språk
 8. Det russiske språk vil være viktig i fremtiden
 9. Landets popularitet er i stadig vekst
 10. Russisk er en del av en større familie

Noen av disse punktene kommer kanskje som en overraskelse? Uansett er det store sjanser for at du vil bli overrasket over hvor gjennomførbart det egentlig kan være å lære seg russisk.

Her kan du få en god innføring i russisk språk og kultur.

Gult palass i St Petersburg
Det finnes mer en nok grunner til å lære seg det vakre språket russisk (Kilde: Unsplash).

Det russiske språks letthet

Russisk utgjør en del av de slaviske språkene, som igjen er et indoeuropeisk språk, i likhet med norsk, fransk og spansk.

De europeiske landene er en del av en felles historisk kontekst, noe som har mye å si for hvordan språkene utvikler seg i forhold til hverandre.

Det russiske språket, som du sikkert har latt merke til, virker på mange måter veldig annerledes enn germanske og romanske språk. Men visste du at det har mye til felles med for eksempel fransk?

Ifølge en studie ledet av Det allrussiske senteret for opinionsundersøkelser i 2014, mener 10% av russere at fransk er det nyttigste språket, like etter engelsk, tysk og kinesisk. Fransk har lenge vært et populært språk å lære seg, og det er også et av de mindre vanskelige, takket være visse likheter mellom de to språkene.

Det russiske alfabetet er lettere enn du tror

Du kan strengt tatt ikke lære deg russisk uten å lære deg det kyrilliske alfabet. Ved første øyenkast kan det virke ganske innviklet, ettersom det består av tegn du kanskje ikke har sett før. Kanskje har du ingen anelse om hvordan bokstavene uttales heller.

Men frykt ikke, det kyrriliske alfabetet er faktisk mye enklere å lære seg enn det man skulle tro.

Det russiske alfabetet består av 33 bokstaver (bare 4 mer enn det norske), hvorav:

 • 7 bokstaver fra det latinske alfabet
 • 9 greske bokstaver
 • 15 russiske bokstaver
 • Et "mykt" tegn og et "hardt" tegn

Kanskje du har fått med deg litt gammelgresk på skolen eller universitetet? I så fall vil det nok ikke ta deg mer enn en time eller to å lære deg de 16 første bokstavene.

Bokstavene i det russiske alfabetet er ellers ganske enkle å skrive med penn og papir, ettersom de ligner på bokstaver vi allerede kjenner og ikke endrer retning avhengig av hvilken vei streken går, slik det har seg i kanji.

Vil du lære mer om russisk språk? Les videre her.

Velger du å studere russisk kursivskriving vil du  lære deg den russisk håndskrift ekstra raskt. Typografien er likevel essensiell, ettersom det er denne som brukes når en skriver på data.

Et knippe enkle regler i det russiske språk

Med både vokaler og konsonnanter, er russisk et bikameralt språk.

Hva angår russisk bøyning, vil den latinsk-baserte bøyningen hjelpe deg langt på vei. Russisk verbbøyning er mye mindre komplisert enn den franske, for eksempel!

Russisk har to verbformer:

 • Nåtid
 • Fortid

...og fire moduser

 • Indikativ
 • Imperativ
 • Gerundium
 • Partisipp

Ellers har språket 6 personlige pronomen:

 1. я
 2. ты
 3. он
 4. мы
 5. вы
 6. они

Tre av disse er i entall, og de resterende tre står i flertall. Det bør nevnes at pronomenene ikke brukes spesielt ofte når man snakker, ettersom de ulike verbbøyningene er ulike nok til at man forstår hvem som gjør hva.

Hva angår syntaksen i det russiske språk, er den enklere enn både i engelsk og norsk. I russisk er ikke subjektet bestemt eller ubestemt ved hjelp av artikler og suffikser; det er subjektets plassering i setningen som bestemmer om det er bestemt eller ikke.

I et intervju med Russia Beyond Headlines fra 2017, uttaler den russiske studenten Anna Soloviova følgende:

Hvis folk fra andre land begynte å ta timer i russisk fra barndommen av, slik europeere gjør med engelsk, ville ikke russisk virket som et vanskelig språk. I russisk ender grammatikkbesværet på A2-nivået. Etter dette, er språket frihet og ubegrenset fornøyelse i snakking, lesing og skriving på et nydelig språk.

Der hører du, russisk er lett som bare det!

Eller?

Lær russisk på reisen.

Utfordrende aspekter ved det russiske språk

Besværlig uttale

Uansett hvor i verden du kommer fra, er det store sannsynligheter for at uttalen blir noe av det vanskeligste når du lærer deg russisk.

Den toniske aksenten i russiske ord beveger seg fra en form til en annen, og kan være vanskelig å holde styr på i begynnelsen.

Ønsker du å lære deg språket ordentlig godt, er det ikke nok å kunne lese og skrive det russiske alfabetet – du bør også sette deg litt inn i fonetikk. Det internasjonale fonetiske alfabetet er nyttig uansett hvilket språk du lærer deg, men spesielt når det kommer til russisk.

Ta en titt på dette skjemaet, som viser uttalen til russiske bokstaver.

De to siste bokstavene i det russiske alfabetet (det "harde" og det "myke" tegnet) indikerer hvorvidt den foregående konsonnanten skal palatiseres eller ikke. Kanskje du aldri har hørt dette begrepet før?

Da er det fint at dette er noe vi også gjør på norsk! Dette er vanlig i flere norske dialekter, og har å gjøre med tungens plassering i forhold til ganen og trykksterke stavelser. Et kjent eksempel på palatalisering finner vi i trøndersk med "hainnhoinn i bainn".

Vi bør også nevne at det russiske språk også kommer i form av en rekke ulike dialekter.

 • Nord-Russland: g-en er mer guttural, o-en er ikke aksentuert og t-en i slutten av et verb har en "hard" uttale
 • Sør-Russland: g-en er frikativ (innsnevret), den ikke aksentuerte o-en uttales /a/ og t-en i verbet er "våt"
 • Sentral-Russland: Her anvendes reglene fra både nord og sør.

Dermed kan det være vanskelig å forstå mennesker fra visse deler av landet, selv når du har satt deg ordentlig inn i språket. Det kan altså være lurt å sette seg inn i uttalemønstrene til ulike regioner før du besøker dem.

Når det kommer til uttale er en god privatlærer virkelig gull verdt. Sjekk ut tilbudet av russiskkurs i Kirkenes for eksempel, like ved grensen til Russland. Husk også at de fleste privatlærere (over hele landet) også tilbyr nettundervisning via Skype og Zoom.

Lingvistisk kompleksitet

I motsetning til språk som norsk, engelsk og fransk  (og i likhet med tysk og latin) har det russiske språk et svært velutviklet kasussystem. Dette innebærer at substantivene endrer form avhengig av rollen de spiller i setningen i forhold til de andre ordene. Dette kan skape litt hodebry, spesielt når man ikke er vant til å måtte tenke på slikt.

Vi finner følgende deklinasjoner:

 • Nominativ
 • Genituv
 • Dativ
 • Akkusativ
 • Instrumentalis
 • Lokativ/ preposisjonalis

Før du i det hele tatt kan tenke på hvordan ordet uttales, vil det dermed være nødvendig å tenke på hvilken form du vil tilegne ordet.

Vi har tatt en titt på de enklere aspektene ved russisk verbbøyning, men det kan være lurt å se nærmere også på dette.

Det finnes to verbformer på russisk:

 • En form for perfektum, som tar for seg en fullstendig avsluttet handling, en enkelthandling eller en fremtidig handling.
 • Imperfektum, som beskriver en nåværende handling, en handling som gjentar seg, eller noe fra fortiden som fortsatt er tilfelle.

I tillegg må man huske på prefikser. Disse kan ha ganske dramatisk innvirkning på meningen til et ord.

Russisk er kanskje ikke så vanskelig som det kan fremstå ved første øyenkast, men det er ikke nødvendigvis en dans på roser heller. Ikke glem at utfordringer (og frustrasjon) er en naturlig del av språklæringsprosessen, og at motivasjon og regelmessighet er dine beste hjelpere.

Vulkanutbrudd i mørket (Kamčatka)
Russland er et rikt og mangfoldig land, både i natur, kultur og språk (Kilde: Visual Hunt)
De beste Russisklærerne tilgjengelig
Mari
4,9
4,9 (21 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (5 Evaluering(er))
Vadim
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (8 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (10 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (4 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (4 Evaluering(er))
Zhanna
399kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Svetlana
Svetlana
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mari
4,9
4,9 (21 Evaluering(er))
Mari
320kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vadim
5
5 (5 Evaluering(er))
Vadim
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Roman
5
5 (8 Evaluering(er))
Roman
370kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (10 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Valeriy
5
5 (4 Evaluering(er))
Valeriy
350kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Zhanna
5
5 (4 Evaluering(er))
Zhanna
399kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Svetlana
Svetlana
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kateryna
5
5 (4 Evaluering(er))
Kateryna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hvor lang tid vil det ta meg å lære russisk?

For å bli ordentlig flytende i språket, må du først lære deg det grunnleggende, og prøve å sette deg inn i og mestre de ulike aspektene.

Du vil etter hvert være nødt til å mestre:

 • Russisk grammatikk
 • Russisk kulturforståelse
 • Russiske uttrykk
 • Russiske hilsener
 • Russisk uttale
 • Fonetiske transkripsjoner av nye russiske ord
 • Det russiske kyrilliske alfabetet

I begynnelsen kan du velge å lære språket på egenhånd og gå over grunnleggende hilsener og vokabular. Dette vil du også måtte gjøre dersom du tar privattimer eller går på russiskundervisning i form av språkkurs, for eksempel. All språklæring krever repetisjon og regelmessig egenarbeid.

Ta deg tiden du trenger til å lære deg alfabetet ut og inn.

Glem heller ikke at det finnes et mylder av språklæringsmetoder, og at det er lurt å fokusere på variasjon og fornyelse. Interaktive øvelser kan bli et frisk pust i puggingen, og det finnes mange gode, gratis ressurser som kan hjelpe deg på veien.

Dersom russisk er helt nytt for deg, bør egenarbeidet likevel kombineres med veiledning av en som virkelig kan språket.

Du kan for eksempel ta timer i russisk:

Tilpasset opplæring og veiledning kan sette fart på språklæringen din og hindre deg i å kaste bort tid på å prøve å orientere deg i et nytt og overveldende språkunivers. Med ordentlig innsats kan det være alt det grunnleggende sitter ordentlig innen 6 måneder.

Med regelmessige timer blir du også tvunget til å arbeide og bevise fremgangen i språket, noe som gjør at du kan lære deg språket selv når motivasjonen og selvdisiplinen ikke er på topp.

Det aller, aller beste du kan gjøre er selvfølgelig å dra til Russland og venne deg til uttalen, skriften og kulturen gjennom å omgi deg med språket hele tiden.

Når du befinner deg i landet og har mulighet til å snakke med de lokale, kan det ta cirka 1 år med språklæring å perfeksjonere det grunnleggende og være i stand til å holde en samtale gående. Den samme utviklingen kan ta 2-3 år hvis du blir hjemme i Norge og ikke har mulighet til ordentlig fordypning. Uttalen og den toniske aksenten vil utvilsomt komme raskere dersom du faktisk er omgitt av den.

Nå som du har litt detaljer om læringsprosessen og hva du kan forvente av den, er det på tide å se nærmere på de ulike tingene du faktisk kan gjøre for å lære deg språket!

Rød togbillett til den transsibirske jernbane.
Å dra til Russland er utvilsomt det beste du kan gjøre for å lære deg språket, dersom du har mulighet til det (Kilde: Visual Hunt).

Begynn med en ordentlig lærebok

Som sagt er det alltid en god idé å skaffe seg en flink lærer når du skal lære deg et språk – spesielt når det er fremmede lyder og bokstaver involvert. Men det betyr ikke at du trenger å vente med å lære deg russisk dersom du allerede har bestemt deg for at du vil gjøre det. Utnytt havet av ressurser og språklæringsmuligheter som finnes der ute!

Når du starter på egenhånd, er det en god idé å begynne med en ordentlig lærebok. Vi har satt sammen en oversikt med noen gode bøker som kan hjelpe deg på veien.

Azbuka: lærebok i russisk

Trond Gunnar Nordemstands lærebok i russisk er midt i blinken dersom du ønsker å lære russisk med utgangspunkt i norsk. Boken er lagt opp etter undervisningen på universitetet, og tar for seg de viktigste fenomenene i russisk grammatikk, samtidig som den er full av eksempler, tekster og øvelser. Navnet Azbuka er satt sammen av ordene az og buky, navnet på de to første bokstavene i det kyrilliske alfabetet.

Ikke glem å sjekke ut bokens nettside for videofiler, lydmateriale og ordlister med mer.

Russian for dummies

Du har sikkert sett bøker i serien "for dummies" før. Visste du at språklæringsbøkene deres er overraskende seriøse og solide? Russian for dummies er skrevet av en rekke ulike forfattere, og den er en ypperlig plass å begynne når du skal lære deg russisk på egenhånd. Boken dekker det grunnleggende i form av komplette ordlister, grammatikkregler og kulturforståelse. Den kommer også med en CD som lar deg jobbe med lytting og uttale.

Assimil - Russisk for engelskspråklige

Assimil-metoden er velkjent og populær for sin naturlige tilnærming til språklæring. Ved hjelp av 100 dialoger og tekster med relevant vokabular, skal denne boken være i stand til å hjelpe deg hele veien til et B2-nivå i språket.

Når du har fullført "with ease"- serien, kan du gå videre til "perfection", som tar for seg mer avansert kunnskap, idiomer og språklige særegenheter.

Lær russisk på internett

Oppgavesider, apper, streaming-tjenester, PDF-er og gratis lydbøker av russiske klassikere...

Det er bare fantasien som setter grenser for hva du kan søke opp av læringsmateriale på internett! Utnytt verdensveven for alt den er verdt, og lær deg russisk helt gratis, eller nesten, dersom du ønsker å utnytte betalte Premium-tjenester og kjøpe eller leie filmer.

Sjekk for eksempel ut Memrise, en gratis nettside (og app) som lar deg lære deg nye ord gjennom morsomme memory-kort. Du har også Easy Russian, en flott og komplett samling av leksjoner, lekne artikler og kulturelle essays.

Gratis spill for russisklæring

 • Digital dialects tilbyr en rekke små språkspill som tar for seg alt fra russiske symboler og tall til ukedager, frukt og faste uttrykk.
 • Russian for Everyone har fire ulike spilltyper, kategorisert etter tema innen grammatikk og staving. Velg mellom hangman, visuelle og auditive spill samt grammatikkoppgaver med fokus på substantiv, adjektiv og verb.
 • Influent er litt som et videospill. Du går på oppdagelsesferd i en verden hvor det er meningen at du skal samle inn russiske substantiv, adjektiv og verb, samtidig som du øver deg på uttale og staving. Til slutt skal det hele settes sammen til ordentlige setninger, og du får sortere ordene i ordlister som du organiserer helt selv. Genialt!

Utnytt telefontiden med smarte apper

De fleste av oss tilbringer mye av dødtiden vår på telefonen. Med nyttige språklæringsapper kan du gjøre dette med god samvittighet, og fylle kjedelige minutter i butikkø og på bussen.

Babbel

Dette er kanskje den mest kjente språklæringsappen av dem alle, og utvilsomt et godt sted å begynne. Babbel mottar gjennomgående positive anmeldelser og har blitt lastet ned mer en en halv million ganger av språkentusiaster over hele verden.

Appen har, som alt annet, både positive og negative sider ved seg. Det som kan være skuffende med Babbel er at den, i motsetning til mye annet på nett, faktisk koster litt penger. Til gjengjeld får du solid språklæringsmateriale av høy kvalitet.

Duolingo

Denne appen er helt gratis, med mindre du ikke orker reklame og skaffer deg Premium-versjonen. Dette avhengighetsskapende språklæringsspillet trekker deg videre oppover i nivåene, og før du vet ordet av du har du mestret fire nye kategorier.

Det er bevist at repetisjonssmetoden "spaced repetition" er en av de mest effektive måtene å lære noe, og da spesielt når det kommer til språk. Det er denne ideen som anvendes i memory-spill, for eksempel.

Ved hjelp av denne metoden har Duolingo satt sammen en fengslende, tilgjengelig og morsom språklek som er perfekt for tilegnelse av nytt vokabular og for å fylle hull i diverse kategorier.

Duolingo-uglen hevder at du kan lære deg et språk på så lite som fem minutter per dag, men med dette visuelt tiltalende og lettvinte spillet skal det ikke mye tid før du plutselig har tilbrakt en hel halvtime på appen.

Lær deg russisk ved hjelp av en privatlærer

Du vil komme langt med vilje, motivasjon og selvdisiplin når du lærer deg russisk. Havet av tilgjengelige språklæringsverktøy er nærmest utømmelig, og det skal godt gjøres å ikke finne noe som passer akkurat deg eller lar deg krydre rutinene.

Med det sagt er det vanskelig å vite hvordan man ligger an før man faktisk har prøvd å bruke språket. Samtale er en essensiell del av språklæring, og ofte den delen man gleder seg mest til å lære når man skal ut å reise. Du bør også kunne skrive selv, og ikke bare forstå.

Har du ikke har mulighet til å reise til Russland akkurat nå, kan det være smart å skaffe seg en brevvenn eller en Skype-kamerat.

Går du til anskaffelse av en privatlærer i russisk, får du både en samtalepartner, veileder og lærer i ett, en alliert som kan lede deg gjennom den russiske språklabyrinten. En ukentlig oppfriskning kan gjøre underverker for fremgangen din!

Hos Superprof vet du hva du får, ettersom lærerne får presentere seg selv og beskrive metoder og erfaring. De fleste av dem er også fleksible og åpne for ansikt-til-ansikt undervisning så vel som timer via Zoom og Skype. Du kan altså ta timer selv om du bor i verdens minste bygd.

Mange av Superprofs russisklærere tilbyr også gratis prøvetime, slik at du får muligheten til å teste ut undervisningen uten å binde deg til noe.

 

 

 

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (2 vurdering(er))
Loading...

Amanda