Stavekonkurranser er ikke særlig populære i Tyskland. En av grunnene til dette er at det tyske språket er relativt rett frem i stavemåten. Det er gode nyheter for deg som holder på å lære deg tysk.

De fleste nordmenn har i en eller annen grad kunnskap om tysk, om så bare av den grunn at norsk og tysk tilhører samme språkfamilie og at Tyskland har vært en viktig handelspartner og eksportert mye kultur til Norge.

I denne artikkelen går vi gjennom et sett med punkter som vil hjelpe deg med å få litt bedre kontroll på den tyske rettskrivingen.

boka German for dummies ligger på et skrivebord sammen med en notatblokk, en penn og en kopp kaffe
Det er på tide å ta tak i tysken! (Kilde: Unsplash)
De beste Tysklærerne tilgjengelig
Jorunn
5
5 (1 Evaluering(er))
Jorunn
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amira
5
5 (3 Evaluering(er))
Amira
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hanna
5
5 (1 Evaluering(er))
Hanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kiara
Kiara
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Emilia
Emilia
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (1 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Seraina
5
5 (3 Evaluering(er))
Seraina
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
5
5 (1 Evaluering(er))
Irene
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jorunn
5
5 (1 Evaluering(er))
Jorunn
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amira
5
5 (3 Evaluering(er))
Amira
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hanna
5
5 (1 Evaluering(er))
Hanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kiara
Kiara
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Emilia
Emilia
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (1 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Seraina
5
5 (3 Evaluering(er))
Seraina
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
5
5 (1 Evaluering(er))
Irene
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Neue Deutsche Rechtschreibung

I 1996 ble det vedtatt en ny lov som reformerte den tyske ortografien. Endringen gjaldt fra 1998.

Det hadde lenge vært snakket om å ta fatt i inkonsekvente trekk ved rettskrivingen, men den dag i dag er endringen kontroversiell.

En tilleggsendring ble godkjent i 2004, og i 2017 gikk det gjennom et forslag om å innføre en versalform av den tyske dobbel-s-en, ß (det vil si at den ikke lenger bare finnes som lite tegn, men også stort). Det vanligste frem til da hadde vært å skrive "SS" når man ville bruke store bokstaver.

Nye lærebøker og ordlister følger endringene i rettskrivingsreglene, men det betyr ikke at du ikke kan komme over eldre bøker som bruker den gamle stavemåten. De betydeligste endringene har vært endringen i bruken av ß og det faktum at man nesten helt har kuttet ut bruken av "ph" for f-lyden.

Store bokstaver i tysk rettskriving

Bruken av stor bokstav på tysk er uvant for en nordmann. Ikke bare skal det stor bokstav inn i begynnelsen av en setning og i egennavn – hvert eneste substantiv skal introduseres med stor bokstav.

Men dette kan faktisk være skikkelig praktisk for alle nybegynnere i tysk: Det gir verdifull informasjon om hva slags type ord vi forholder oss til. Støter du på et substantiv, vet du hva du ser på! Riktignok kan det gjøre det litt vanskeligere å skille ut egennavnene fra resten av substantivene.

Hva kan du om tysk slang?

Doble og tredoble bokstaver i tyske sammensatte substantiver

Sammenslåingen av ord er noe vi nordmenn kjenner godt til. Når man lager nye ord på tysk ved å slå sammen flere ord, støter man av og til på et førsteord som slutter på samme bokstav som sisteordet begynner på. Ta for eksempel det sammenslåtte ordet "Rauhhals", som betyr "sår hals".

Dette er i og for seg ikke noe problem, men når man kommer til et sammensatt ord der det første ordet slutter på dobbel konsonant og det andre ordet begynner på samme bokstav, står man igjen med tredobbel bokstav. Dette er ukjent for nordmenn

Skal man for eksempel slå sammen ordene "Schiff", altså "skip", og "Fahrt", "reise", kan man få ordet "Schifffahrt". Etter rettskrivingsreformen fra 2004 kan det imidlertid også skrives "Schiff-Fahrt".

Eszett (ß)

et veiskilt som det står Rykestraße på
Dobbel-s eller dobbel s? (Kilde: Unsplash)

Vi kaller gjerne skrifttegnet dobbel-s, men tyskerne kaller den "Eszett". Tegnet er et ligatur, altså en sammensmeltning av to skrifttegn, og har sitt opphav i kombinasjonen av bokstavene s og z.

De to bokstavene sto så ofte ved siden av hverandre at de etter hvert – husk at dette skjedde i håndskriftens tidsalder – smeltet sammen og ble til ett tegn. Likevel er det altså slik at hvis du vil erstatte tegnet ß med bokstaver, skriv det som ss, ikke sz.

En av tingene rettskrivingsreformen fra 1996 skulle gjøre, var å lage tydeligere retningslinjer for når man skal bruke ß og når man heller skal bruke ss. Generelt kan vi si at ß skal følge lange vokaler, mens ss skal følge korte vokaler. "Stress", for eksempel, skal altså skrives med to s-er.

Forskjellen mellom "Maße" (mål) og "Masse" (masse) er lengden på den forutgående vokalen – i tillegg til betydningen, så klart.

Det finnes imidlertid unntak til regelen. For eksempel skal det tyske ordet for gate staves "Strasse", til tross for at a-en er lang. Ordet ble tidligere stavet "Straße". Forvirrede språkinteresserte mistenker at grunnen er at det skulle gjøre det lettere for utlendinger å skrive tyske gatenavn.

Hvordan lærer man egentlig tysk raskt og effektivt? Vi gir deg tipsene her.

Doble konsonanter i tysklæringen

Her følger vi logikken fra tidligere, da vi så at “ss” markerer at den forutgående vokalen er kort. Ordene "rennen" (å løpe), "Donner" (torden) og "Masse" har alle korte vokaler foran den doble konsonanten.

Når du skriver tysk, hjelper det å tenke på vokalenes lengde. Veldig korte vokaler følges av to konsonanter – dersom det ikke er flere forskjellige konsonanter, kan du regne med at den ene konsonanten dobles.

En konsonant + vokalgruppe, derimot, signaliserer at den forutgående vokalen er lang.

De beste Tysklærerne tilgjengelig
Jorunn
5
5 (1 Evaluering(er))
Jorunn
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amira
5
5 (3 Evaluering(er))
Amira
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hanna
5
5 (1 Evaluering(er))
Hanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kiara
Kiara
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Emilia
Emilia
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (1 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Seraina
5
5 (3 Evaluering(er))
Seraina
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
5
5 (1 Evaluering(er))
Irene
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jorunn
5
5 (1 Evaluering(er))
Jorunn
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Amira
5
5 (3 Evaluering(er))
Amira
240kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Hanna
5
5 (1 Evaluering(er))
Hanna
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kiara
Kiara
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Emilia
Emilia
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irina
5
5 (1 Evaluering(er))
Irina
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Seraina
5
5 (3 Evaluering(er))
Seraina
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
5
5 (1 Evaluering(er))
Irene
400kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Når skal det stå h etter en vokal?

Når vokalen er lang og den påfølgende konsonantlyden er ordets siste, kan du regne med at det skal inn en etter vokalen. Ta for eksempel "Mahl", måltid. Dette skiller ordet fra "Mal", tid, som har en kort a-lyd.

Problemet med denne huskeregelen er at h-en blir værende selv når grunnordet utvides, som i "Mahlzeit". Det gjelder også verb som bøyes. Det finnes tilfeller som ikke faller innunder denne regelen, men for det meste er den likevel et godt utgangspunkt for en tyskelev."Mahl", "Kohl", "Rohr", "Stuhl".

Ikke alle vokaler er like markerte i sin lengde som andre, og det gjelder å lytte nøye dersom du er usikker.

Hvordan skiller man mellom i og ie?

Lyden av ie er lenger enn lyden av i. En lang i markeres ikke vanligvis med h. I stedet får vi ie.

Hvordan staves sch-lyden på tysk?

Det tyske språket har hatt stor innflytelse på flere europeiske språk. Det engelske ordet for "skole" er for eksempel "school". Ordets innledende bokstavkombinasjon er karakteristisk tysk. Ordet kommer fra det tyske "Schule".

Som den norske sj-lyden kan staves på forskjellige måter, kan også den tyske det. Når skal den ikke staves sch?

Når en s i begynnelsen av et ord følges av enten eller t, uttales den også som sj. “Spiel” (spill), “stehlen” (å stjele) og “Beispiel” (eksempel) staves alle med en enkel s.

Det er mange tyske dialekter å forholde seg til. Vi ser på noen av de viktigste her.

Uttalen av ch på tysk

Det er ikke lett å lære seg å uttale et nytt språk. Bokstavkombinasjonen ch uttales på forskjellige måter alt ettersom hvilken sammenheng den står i. Her er en kjapp oversikt:

  • I lånord uttales den som regel som k. Ta for eksempel "Chor", kor.
  • Dersom den påfølgende vokalen er enten eller e, ligger lyden nærmere kj, og uttales slik den uttales i "ich".
  • Bokstavkombinasjonen chs uttales som regel som ks, med unntak av de gangene der s-en ikke hører til grunnordet, men endelsen i et bøyd verb.
  • Bokstavkombinasjonen sch uttales vanligvis som skj.
et tysk forbudtskilt med et skilt med tekst under står ved en snødekt vei
Test deg selv ved å prøve å uttale teksten på dette skiltet! (Kilde: Unsplash)

Lyden er f – men hvordan staver man den?

Det korte svaret? Ofte staves den rett og slett med f.

Men også bokstaven v uttales også som f. Ta for eksempel det tyske ordet for fugl, "Vogel".

Visste du at man kan bygge sine egne ord på tysk, akkurat som på norsk?

Bruken av  j og i når man skriver tysk

En av tingene mange nybegynnere sliter med når de begynner å begi seg ut i det tyske språks skog, er når man skal bruke og når man skal bruke i.

Heldigvis er det ikke så vanskelig når man bare vet hva man skal se etter.

  • Når vi hører den norske j-lyden i et tysk ord, kan vi praktisk nok være trygge på at den er skrevet med bokstaven j. Ta for eksempel ord som "Jugend" (ungdom) og "Soja" (soya). Unntak er diftongene ei og ai – "Ei" (egg), "Meier" (som i etternavnet) og "Maier" (også et etternavn) – her representerer i-en en j-lyd.

Vi har nå loset deg gjennom noen av de viktigste tingene å tenke på når du skal prøve å stave et ord du bare har hørt, og ikke sett skrevet. Det er bare en begynnelse, men vi håper tysklæringen gir mersmak. Bla deg gjerne også gjennom de andre artiklene om tysk på bloggen vår – eller hva med å kaste deg helhjertet inn i øvingen og finne deg en tysk privatlærer som kan hjelpe deg med å mestre språket en gang for alle?

Oppdag gode apper for tysklæring her.

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.