Egenarbeid er en viktig del av skolehverdagen, uansett om du går på ungdomsskolen, videregående eller studerer på universitet eller høyskole.

Det finnes mange forskjellige problemer som kan løses med god studieteknikk.

Mens noen helt fint klarer å strukturere det selvstendige arbeidet, ender andre stadig opp med å prokrastinere og spare mesteparten av arbeidet til kvelden før innleveringsfristen eller prøven. Dette kan gode rammer og en gjennomtenkt plan være med på å løse.

Andre sliter med at de sitter i time etter time med skolearbeidet, men når de lukker igjen bøkene, husker de nesten ingenting. Det er nemlig ikke slik at alle arbeidsmåter er like effektive, men det kan være vanskelig å vite hva man bør velge.

Noen sliter med motivasjonen, andre med eksamensangst. Noen synes det er vanskelig å forstå stoffet slik det presenteres i læreboka, og andre synes det er kjedelig å løse den samme typen oppgave igjen og igjen. Noen føler at de ikke har tid til å slappe av og gjøre morsomme ting med venner, andre aner ikke hva de skal forvente av sin aller første eksamen.

Det er ikke slik at disse problemene magisk vil løses når man lærer seg gode studieteknikker – men det vil kunne forbedre situasjonen drastisk.

en jente sitter i en seng med en pc i fanget, hun klapper hunden som sitter ved siden av henne
God studieteknikk ser forskjellig ut for forskjellige folk: Fellestrekket er at det gjør studieøktene mer effektive. (Kilde: Sharon McCutcheon / Unsplash)
De beste Leksehjelplærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (35 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (12 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cornelia
5
5 (3 Evaluering(er))
Cornelia
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Bill
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Bill
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ramtin
5
5 (6 Evaluering(er))
Ramtin
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karina
4,9
4,9 (5 Evaluering(er))
Karina
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Irene
260kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (35 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (12 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cornelia
5
5 (3 Evaluering(er))
Cornelia
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Bill
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Bill
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ramtin
5
5 (6 Evaluering(er))
Ramtin
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karina
4,9
4,9 (5 Evaluering(er))
Karina
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Irene
260kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Hva er god studieteknikk?

God studieteknikk kan være flere forskjellige ting, og det er umulig å gi en fasit som passer for alle. Det vi generelt kan si, er at det er lurt å begynne med å bevisstgjøre seg om to ting spesielt:

  • Hva er dine utfordringer i arbeidet med faget?
  • Hva forventes av deg i det bestemte faget du skal jobbe med?

Tiltakene du har mest nytte av, vil for eksempel være ganske forskjellige avhengig av om du er en superprokrastinator eller om du sliter med å få med deg det du leser.

Gjennom denne bevisstgjøringsprosessen, som krever at du både ser innover og tar deg tid til å få oversikt over alle de forskjellige fagene dine, legger du til rette for å lykkes.

Dersom du har søkt opp denne artikkelen med råd om studieteknikk, er sjansen ganske stor for at du allerede har en idé om hva du sliter med. Og det er jo bra! Du er allerede i gang og aktivt på jakt etter løsninger.

Når det gjelder oversikten over det faglige, er dette en god måte å skape rammer for læringen. Det gir dessuten grunnlaget du trenger for å kunne jobbe målrettet gjennom hele semesteret/skoleåret.

Begynn gjerne med å få oversikt over læreplanmålene. Om du vet at du skal opp til eksamen, kan det i tillegg være lurt å orientere seg om dennes innhold og format fra tidlig i semesteret av, slik at du kan jobbe målrettet.

Når du har oversikt over fagets viktigste tema, er det lettere å trekke linjer tidligere. Du har flere knagger å henge ting på, og du får tidlig en idé om hva du må bruke mest tid på. Det motvirker også stress, siden du har kontroll på hvor langt du har kommet i arbeidet.

Bruk det du har funnet ut av til å lage en tentativ studieplan. Denne vil være et viktig hjelpemiddel for å holde deg på rett spor gjennom hele semesteret, og er gull verdt for alle som sliter med å forholde seg til ting som skal skje langt frem i tid.

en notatblokk ligger på et bord sammen med et tastatur, briller og en penn
Forståelse får man først når man har litt informasjon innabords. Derfor er det så vanskelig å jobbe godt uten forberedelser. (Kilde: Jess Bailey / Unsplash)

Prinsippet om å skaffe seg oversikt før man begynner med noe, kan trekkes videre til den enkelte arbeidsøkten. Hvis du synes det er vanskelig å huske det du har lest, begynn gjerne leseøkten med litt refleksjonsarbeid. Bla gjennom teksten og les innledningen, underoverskriftene og avslutningen, slik at du danner deg et bilde av det du skal lese.

Spør deg også hvorfor du skal lese det du skal lese. Hva er det du skal lære? Hvorfor har det en verdi? Dette kan hjelpe med å bygge motivasjon og skape engasjement for stoffet, i tillegg til at det legger til rette for en mer aktiv tilnærming til stoffet under selve leseprosessen.

Du har allerede laget deg knagger før du har begynt selve lesingen, og ved å gjøre antagelser om stoffet, vil du sannsynligvis ha et større personlig engasjement for det du leser.

Denne forberedelsesteknikken kalles ofte BISON.

Det vi ser, er altså at selve lesingen bare er en (relativt) liten del av jobben. Mange legger for stor vekt på denne delen, og det kan være en stor del av grunnen til at de ender opp med å huske lite når prøven eller eksamenen melder seg.

Selv om BISON-forberedelsene er gode, betyr de ikke at du kan si deg ferdig når du endelig har fått lest deg gjennom teksten. Da er det nemlig på tide å teste hva du egentlig har lært!

Er du på jakt etter flere konkrete studieteknikker, sjekk også ut artikkelen vår med 12 teknikker du bør prøve ut.

Test deg selv

Forskning har vist at hyppig testing er en betydelig mer effektiv måte å huske stoff på enn å lese noe gjentatte ganger. Dette er verdifull kunnskap du kan ta med deg inn i egenarbeidet. Det er dessuten ikke slik at det bare bør tas i bruk rett før en prøve eller eksamen: Legg det inn som en del av de ukentlige arbeidsrutinene dine.

Merk dessuten at det er viktig at du gjentar oppgavene, eller i hvert fall tester deg selv om det samme stoffet flere ganger. Én gang er for lite.

Det er flere måter å gå frem på. En stor andel lærebøker på ungdomsskole- og videregåendenivå har seksjoner med spørsmål i slutten av hvert kapittel. Dette er lett å ta utgangspunkt i disse, hvis du ikke vil bruke tid på å utforme dine egne spørsmål eller søke opp kvisser på nett.

Hvis dere ikke lenger bruker fysiske bøker, er det likevel stor sjanse for at det digitale undervisningsstoffet inkluderer spørsmålssett.

Det er lett å hoppe over disse spørsmålssettene, å ikke gidde og tenke at man jo husker det man nettopp har lest. Spørsmålet er: Hvor lenge husker du det egentlig? Du har garantert kjent på følelsen av at du ikke klarer å hente frem noe du egentlig trodde du kunne. Om det er norsk slitter med motivasjonen med, så er det privatlærere som gir norsk leksehjelp.

I realfag er oppgaveløsing en integrert del av skolearbeidet, men i andre fag løses det oppgaver bare i begrenset grad, spesielt utenfor leksesammenheng. Det er lett å tenke at for å forberede seg til den kommende historie-, norsk- eller sosiologiprøven er det best å lese læreboka om igjen. Som vi har sett, stemmer gjerne ikke dette. Å løse oppgaver er en enkel og direkte måte å interagere med stoffetkontrollere hva man kan og repetere de viktigste punktene på.

en person med langt hår gjør relativt enkle matteoppgaver
Oppgaveløsing og testing: En av de mange nøklene til suksess. (Kilde: Joshua Hoehne / Unsplash)

Som regel vil du finne oppgaver knyttet til temaet du skal lære deg, men av og til må du kanskje lage dine egne. Selv om dette er litt mer tidkrevende, er det å lage oppgaver i seg selv en god måte å repetere stoffet på. Det vil nemlig tvinge deg til å få oversikt over temaet du jobber med og finne de viktigste punktene. I tillegg vil det kreve at du skummer gjennom en god del stoff for å finne aktuelle oppgaver, og du vil måtte reflektere over det du leser for å klare å konvertere fakta til spørsmål.

Hvis du samarbeider med en venn eller en studiegruppe, kan dere dessuten lage spørsmål til hverandre. Det kan være både en morsom og en effektiv måte å lære på.

Når det gjelder selve spørsmålene, er det mange forskjellige typer å velge mellom. Hvorvidt du velger konkrete eller omfattende spørsmål, og hvorvidt de legger vekt på memorering eller refleksjon, avhenger gjerne av faget. Noen vanlige typer spørsmål og testformater er disse:

  • Kortsvarsoppgaver
  • Flervalgsoppgaver (multiple choice)
  • Vokabularlister
  • Definisjoner
  • Langsvarsoppgaver
  • Spørrekort
  • Prøveeksamener

Mens alle disse kan inkorporeres i skolearbeidet gjennom hele semesteret eller skoleåret, er prøveeksamener spesielt godt egnet for å få en full oversikt over hvordan du ligger an i faget når eksamen nærmer seg.

Hvis du går på videregående, finner du gamle eksamenssett på Utdanningsdirektoratets nettsider, det er bare å spørre læreren din om tilgang hvis det kreves passord. Om du studerer, finner du nesten garantert gamle eksamensoppgaver på emnesidene. Hvis ikke det hjelper, så kan du finne en privatlærer som gir leksehjelp videregående skole gjennom Superprof.

Dette er for det første en måte å få testet kunnskapene dine bredt, oppdage hvilke temaer du må lese mer om og hva du har full kontroll på. Men nesten like viktig gir det deg et tydeligere bilde av hva som regnes som de viktigste temaene innenfor faget.

Du kan naturligvis ikke regne med at din eksamen blir lik som det gamle eksamenssettet, men du får likevel god informasjon om hva det er ekstra viktig å kunne. Ikke minst får du testet ut eksamensformatet, og får et bedre bilde av hvordan du bør prioritere tiden du har til rådighet.

Hvis du er stresset før eksamen, kan det gi ro å gå gjennom et gammelt eksamenssett. Ofte bekymrer man seg for det ukjente, og med litt mer erfaring på baken føles gjerne ikke den kommende eksamenen like fremmed mer.

Det er altså få grunner til ikke å inkorporere oppgaver i lesingen. Hvis du fortsatt tenker: "Eh, jeg vet ikke om jeg gidder", gjentar vi: Det er faktisk en veldig effektiv måte å jobbe på. Sjansen er stor for at det vil rydde plass til mer fritid. Gidder du fortsatt ikke? Her kan en privat leksehjelp Trondheim være til stor hjelp!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.