Utmerket
Anmeldelser

Lær Norsk bokmål online eller i person, med lærerutvalget vårt

Se flere lærere

5.0 /5

Våre stjernelærere med et gjennomsnitt på 5.0 stjerner og flere enn 61 anmeldelser.

288 kr/time

De beste prisene: 95% av lærerne tilbyr første kurset gratis og gjennomsnittsprisen er 288kr/time

4 t

Våre lærere svarer vanligvis innen 4time(r)

Å lære norsk bokmål har aldri vært
enklere

2. Organiser dine norsk bokmålkurs

Få kontakt med din lærer; organiser dine behov og tilgjengeligheter, planlegg første kurset. Kontaktinformasjon får du tilgang til på din profil.

3. Oppdag nye opplevelser med Litteratur

Elevpasset gir deg ubegrenset tilgang til alle lærere, coacher og veiledere. Dyrk din nye lidenskap med engasjerte mennesker.

FAQ

💰Hva er gjennomsnittprisen for en undervisningstime i norsk bokmålkurs?

Gjennomsnittsprisen for en undervisningstime i norsk bokmålkurs er 288Kr.

Prisen avhenger av faktorer som : 

  • Lærerens erfaring innen norsk bokmålundervisning
  • Sted for undervisning (hjemme eller online) og i hvilket område 
  • Varigheten og hyppigheten for undervisningen

97% av lærerne tilbyr første undervisningstime gratis.

Se prisene til lærere i nærheten av deg.

💡 Hvorfor velge undervisning i Norsk bokmål?

Med en erfaren lærer i Norsk bokmål, gir det deg muligheten til å utvikle deg raskt innen faget.

Du velger den læreren som passer deg best.

Enkel søkemotor gir deg oversikt over de ulike lærerne.

Start ditt søk, raskt og enkelt.

💻 Gir Norsk bokmål undervisning online ?

Flesteparten av våre Norsk bokmållærere tilbyr norsk bokmålkurs online.


Gå gjennom deres profil og annonser ved å bruke filteret "webcamera" på søkemotoren, for å se hvilke Norsk bokmålkurs som er tilgjengelige på nett. 

🎓 Hvor mange lærere er tilgjengelige for kurs innen norsk bokmålkurs?

334 lærere i norsk bokmål tilbyr hjelp i norsk bokmål.

Du kan se gjennom profilene deres og velge den som passer deg best.

Velg en lærer mellom 334 profiler.

✒️ Hvilken gjennomsnittsevaluering har våre Norsk bokmållærere mottatt?

Blandt 61 ulike vurderinger, har elevene gitt et gjennomsnitt på 5.0 av 5.

Dersom det skulle oppstå et problem med undervisningen, er kundeservice tilgjengelig i ukedagene for å bistå med å finne en løsning.

For hvert fag kan du se evalueringene gitt av elever.

Vil du ha undervisning i norsk bokmål?

Velg blant mange lærere innen norsk bokmål!

Se flere lærere Kom i gang

Norskopplæring og kurs i norsk bokmål

Som elev og student har du mulighet til å lære deg norsk som fremmedspråk, men også utvikle ferdighetene dine innen lesing og skriving, og lære å tenke kritisk rundt norske tekster og diskurser. Norskfaget omfatter et bredt spekter av ulike felt. Fra lesing og skriving til den muntlige delen og grammatikk, noe som kan gjøre det vanskelig å holde seg oppdatert på alle aspekter innen norskfaget helt på egenhånd. Med andre ord kan en privatlærer i norsk gi god støtte og det du trenger for å lære faget. God forståelse av norskfaget vil hjelpe deg på flere områder i livet. Å skrive tekster vil være viktig i de fleste jobbsituasjoner eller hvis du skal studere ved et universitet eller en høyskole. Enten om dette er for å kommunisere med andre eller for å svare på oppgaver som skal leveres inn i forbindelse med eksamen. Det kan derfor være lurt med en privatlærer som sørger for at din skriftlig kompetanse er i stand til å kommunisere det du ønsker og på en forståelig måte. Sliter du med leseforståelse eller å analysere tekster, er også dette noe læreren din kan hjelpe deg med. God tekstforståelse er viktig for at du skal oppfatte det avsenderen ønsker å formidle til deg. Å være god på å analysere tekster, vil gi deg en bredere forståelse og en mulighet til å forstå det implisitte ved tekster. Dette vil hjelpe deg med å være kritisk til både skriftlig og muntlig formidling. Et annet viktig aspekt en privatlærer kan hjelpe deg med, er forberedelser til eksamen. Hvis du er stressa for eksamen eller oppdaget litt for mange hull det er vanskelig å gå løs på helt alene, vil en fagperson være til mye hjelp. Dere vil sammen kartlegge hva du må lære deg i forkant av eksamen og læreren din vil utarbeide en plan for undervisninga.

Norsk på skolen

Vi begynner å lære norsk fra det øyeblikket vi blir født. Først gjennom forandring i toneleiet og hvordan stemmen til omsorgspersonene forandrer seg i ulike situasjoner. Etter hvert begynner barnet å forstå ord som er hyppige brukt og tar de så i bruk på egenhånd. På skolen lærer vi å sette språket i et større system og språket kategoriseres gjennom grammatiske regler. På skolen kan man si at norskfaget er fokusert rundt tre hovedområder, hvor grammatikk på mange måter er en rød tråd gjennom dem alle. Dette er lesing, skriving og muntlig norsk.

Norsk muntlig og skriftlig

Muntlig norsk oppmuntrer til kognitiv, språklig og sosial utvikling hos unge mennesker, og er et viktig hjelpemiddel for å kunne uttrykke seg, forklare ideer og konsepter, samarbeide med sine jevnaldrende og delta i gruppediskusjoner i klassen. Å utvikle muntlig norsk hjelper også unge mennesker med ordforråd og grammatikk, i tillegg til å mestre lese- og skriveferdigheter. Det første og andre året viser elevene gode muntlige ferdigheter, ved å delta aktivt i klassediskusjoner, stille relevante spørsmål og leve seg inn i karakterer ved å utøve skuespill. Når de går videre på ungdomsskolen forventes det at de presenterer sammenhengende argumenter i klassediskusjoner. Pensum tilhørende den muntlige siden av norsk legger vekt på utviklingen av kommunikasjonsevner og kritisk tenkning. Dette er en stor fordel for deg, enten du skal underholde gjester på et middagsselskap, holde en presentasjon på jobben eller skal delta i et jobbintervju. På grunnskolen fokuserer skriftlig norsk på to generelle områder: å uttrykke lyder ved bokstaver og tegn, og utforme tekster. Gjennom å skrive tekster, får elevene mulighet til å uttrykke ideene og meningene sine. Ved å etter hvert mestre mer avanserte tekster, kan elevene formidle tankene sine på en måte som er enklere å forstå for leseren. Etter hvert som alderen øker, vil man skrive akademiske tekster. Her er det viktig å mestre argumentasjon og ha en klar struktur på teksten sin. Arbeidet med tekst er også kreativt, og elevene lærer å bruke disse evnene i møte med språk og skriving. Lesing kan sies å ha to hovedfunksjoner i vår utdanning. På barneskolen leser vi høyt, lærer oss å gjenkjenne kjente ord og forstå nye. Når vi i økende grad fokuserer på innholdet i det vi leser, oppfordres vi til å gjøre noe som kalles “aktiv lesing” slik at vi kan beskrive, diskutere og analysere tekster. Denne ferdigheten hjelper oss med å stille spørsmål ved å tenke kritisk om det vi leser. På den måten utvikler vi kunnskap om verden vi lever i og vår egen forståelse av den. Vi kan bruke denne ferdigheten på alle områder i våre liv og gjennom utdanninga, fra historie og politikk til kunst og musikk. Lesing hjelper oss også med å gi fantasien vår et ordforråd, slik at vi til og med kan uttrykke det mest abstrakte i våre hoder.

Norsk språk og norsk litteratur

Ved grunnskolen og i høyere utdanning er norskfaget delt inn i norsk språk og norsk litteratur. Du studerer begge delene i grunnskolen, men på universitet og høyskoler kan du velge å spesialisere deg innenfor en av dem. Norsk litteratur er studiet av poesi, prosa og andre litterære verk. Studentene fokuserer på litterære perioder og litterære temaer. I arbeidet med artikler og andre tekster, må studenten bruke sin evne til kritisk tenking for å komme med kommentarer og under analyse av tekster. Du vil lære om den litterære kanon og få forståelse for politiske, økonomiske og historiske sammenhenger som påvirket forfattere og tekster. Noen litteraturvitere og studenter spesialiserer seg i verk av en bestemt forfatter, slik som Amalie Skram eller Knut Hamsun, mens andre velger å vie livet sitt til en litterær epoke som modernisme. Norsk språk er studiet av språket i seg selv, men det går langt utover grammatikken du lærer på barneskolen! Studier i norskfaget kan røre innom emner som sosiolingvistikk, psykolingvistikk og diskursanalyse. Du vil også lære om hvordan språk er et viktig virkemiddel og hvordan det brukes for å oppnå ulike funksjoner i tekster. Du vil ha mange karrieremuligheter som språkviter!

Utfordringer med norskfaget

Vi trenger et felles språk for å kunne kommunisere med hverandre. I Norge har vi norsk, som hjelper oss med å formidle og uttrykke det vi tenker. Utviklingen innen teknologi påvirker måten vi samhandler med språk og litteratur fra de første årene på skolen og helt til voksen alder, noe som gjør studiet av norsk litteratur og språk viktigere enn noensinne! Samtidig som det også gjør det vanskeligere. Tenk på hvor mange småbarn som har tilgang til nettbrett og smarttelefoner sammenlignet med for ti år siden. I stedet for å lese i bøker og bruke tid med hverandre, ser mange barn på videoer og spiller spill på nettbrett og smarttelefoner allerede før de begynner på skolen. Vi blir enda sterkere knyttet til teknologien når vi blir eldre siden vi i økende grad kommuniserer ved hjelp av korte meldinger, bilder og emoji på telefonene våre, i stedet for å sende sidelange brev som besteforeldrene våre gjorde. Når det gjelder lesestoff, oppfordrer sosiale medier oss til å lese tekster i kortform i stedet for lange artikler og historier som utforsker et tema eller perspektiv. Som et resultat er det mindre rom for oss å tenke kritisk og analytisk om det vi har lest, siden vi ikke har blitt presentert for det hele og brede bildet. Norskundervisninga gir oss derimot rom for å utvikle disse ferdighetene. Ikke kast den bærbare datamaskinen din ennå - teknologi er på ingen måte kun negativt. Ikke bare er det mange apper og nettsteder designet for å utvikle og dele nyttig informasjon om språk og litteratur, men vi kan også få tilgang til nettbasert undervisning på våre telefoner og bærbare datamaskiner. For eksempel et nettkurs eller en lærer som tilbyr nettundervisning gjennom nettsteder som Superprof. Sist men ikke minst, er det jo den nye utviklinga innen teknologi som har utløst utviklinga i måten vi bruker språk og kommuniserer på - hva er vel et bedre tema å utforske i slutten av norskundervisninga? Samtidig har teknologien skapt mange flere hjelpemidler vi kan bruke for å lære.

Privatundervisning i norskfaget

Drømmer du om å bli journalist, forlegger, redaktør, markedsfører eller jobbe med formidling? Eller kanskje du vil forbedre den skriftlige og muntlige forståelsen din, slik at du kan gjøre det bedre på eksamen eller bli flinkere til å tenke kritisk om saker. Uansett hva ønskene og målet ditt er, vil en erfaren privatlærer i norskfaget kunne hjelpe deg med å nå disse. Med en-til-en-undervisning mister du noen fordeler, men du får så mye mer som ikke er mulig i et klasserom. Læreren vil nemlig rette all oppmerksomhet mot deg og bruke alle sine ressurser for å gjøre deg flinkere i faget. Dere vil sammen bli enige om hvordan undervisninga vil foregå, og selve opplegget vil bli utformet ut ifra dine ønsker. Undervisninga vil med andre ord bli skreddersydd deg! Læreren vil finne bøker og andre ressurser som du er interessert i. Du vil være med på å bestemme hvor undervisninga skal foregå og når den skal skje. Alt dette vil være med på å gjøre det enklere og mer effektivt for deg å bli god i norskfaget.

Finn en norsklærer

Du kan lete etter en privatlærer mange steder. Avisoppslag, lokale skoler, annonser på bussen eller anbefalinger fra venner kan alle være kilder til informasjon. Det kan derimot være vanskelig å orientere seg i alt dette, noe som gjør Superprof så genialt. Her er nemlig alt samlet på ett sted, og alt du trenger å gjøre er å skrive inn stedet du ønsker undervisning og velge faget du vil lære mer om. Du vil få opp alle potensielle lærere og deres profiler. Disse kan du bla i og gjøre deg kjent med lærerne, deres erfaringer og hvilke opplevelser tidligere elever har med dem. All denne informasjonen vil hjelpe deg i å falle på rett beslutning og komme i kontakt med en privatlærer i norsk. Dere vil sammen utforme timeplanen og undervisninga som skal skje. Både tempo og intensiteten vil avhenge av hvordan du lærer best og hva målet med undervisninga er. Lykke til på jakten etter en privatlærer i norskfaget!  

Hva vil du lære?