For virkelig å lykkes godt på skolen kreves det god innsats over lang tid.

Det er lett å tenke at noen har det, og at alt kommer automatisk til dem. Men sannheten er at de fleste som lykkes, har lagt massevis av arbeid bak prestasjonene sine.

Dette gjelder på alle områder, ikke minst når vi snakker om skolearbeid. Det er derfor på tide å legge fra seg skippertaket en gang for alle og lage seg en ordentlig studieplan.

I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan skoleelever og studenter ved universitet og høyskole best lager seg en studieplan som både er lett å følge og sikrer at skolearbeidet blir gjort på en mest mulig hensiktsmessig måte. Slik både lykkes du på eksamen og sitter igjen med masse viktig kunnskap!

en gutt sitter bøyd over et hvitt ark som han skriver sin timeplan
Skolearbeidet blir mer effektivt med litt planlegging. (Kilde: Ben Mullins / Unsplash)
De beste Leksehjelplærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (35 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (12 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cornelia
5
5 (3 Evaluering(er))
Cornelia
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Bill
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Bill
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ramtin
5
5 (6 Evaluering(er))
Ramtin
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karina
4,9
4,9 (5 Evaluering(er))
Karina
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Irene
260kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (35 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (12 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cornelia
5
5 (3 Evaluering(er))
Cornelia
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Bill
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Bill
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ramtin
5
5 (6 Evaluering(er))
Ramtin
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karina
4,9
4,9 (5 Evaluering(er))
Karina
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Irene
260kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Bli kjent med fagets innhold

Ved begynnelsen av hvert skoleår eller semester får du fremfor deg en timeplan over skolehverdagen. I hvert fag får du på universitetet dessuten gjerne en liste over bøker du trenger, og du kan finne frem til læreplanen og læringsmålene som hører til hvert fag.

Neste logiske skritt er å lage en timeplan som er spesielt tilpasset akkurat dine fag, i tillegg til dine styrker og svakheter og foretrukne arbeidsmåter.

For å komme i gang med dette anbefaler vi at du lager en liste over alle fagene du skal ha. Bruk så læreplanmålene, læreboka eller noe annet som gir deg god oversikt over faget, til å trekke frem hvert fags viktigste tema. Her kan det være lurt å kontakte en privatlærer som tilbyr online leksehjelp, hvor man kan diskurere temaene sammen.

Om du allerede nå kan si noe om hvilke tema du vil trenge å jobbe mest med, er dette også verdifull informasjon. Prioritering er nemlig et viktig hjelpemiddel for å lage en så effektiv studieplan som mulig.

Ved å lage en prioriteringsliste over fagenes forskjellige temaer gjør du det lettere for deg selv å avgjøre hva du bør jobbe mest med. Det gjør også at når du støter på perioder der du har mye å gjøre på liten tid, vet du hva du må prioritere.

Hvis du vet hva dine akademiske svakheter er, vet du også hvor du må legge inn et ekstra gir. Det kan for eksempel bety at du vil bruke mer tid på å gjøre oppgaver i matematikk enn å lese historiestoff.

Med prioriteringene på plass kan du begynne å se på hvor mye tid du ønsker å bruke på skolearbeid utenfor selve undervisningen, og lage en tentativ generell uke- eller månedsplan. På dette tidspunktet er det gjerne vanskelig å være veldig spesifikk, men ut fra timeplanen din kan du kanskje nå si noe om når du ønsker å jobbe med de forskjellige fagene.

Om du ønsker, kan du også inkludere noen av dine favorittstudieteknikker, slik at du lettere kan avgjøre tilnærmingen til hver enkelt økt.

Det tar gjerne noen timer å få den nødvendige oversikten over fagene dine for å komme hit, men det er verdt det. Det legger til rette for at du kan jobbe metodisk gjennom hele semesteret eller skoleåret, noe som igjen gjør skolearbeidet effektivt. Det gir deg mer fritid, samtidig som du sitter igjen med masse kunnskap. Vinn–vinn, altså!

Planlegg arbeidsøktene

Planen du lager over når du skal jobbe med hvilket fag, kan ikke overføres direkte fra semester til semester eller skoleår til skoleår. Hvert skoleår er unikt, og sånn må det også behandles.

Før du legger inn øktene med skolearbeid i timeplanen din, bør du fylle inn alle andre aktiviteter. Det betyr naturligvis timene på skolen, forelesninger og seminarer, men også fotballtreningen eller pianotimen.

Det kan være vanskelig å sette av faste tidspunkter for å treffe venner, være sammen med familien og bare slappe av for deg selv, men pass i alle fall på å gjøre planen fleksibel nok til at dette kan legges inn.

timeplan i bok med ruter med stiplede linjer man kan skrive sin studieplan
Bruk en ferdiglaget plan i en bok, eller lag din egen mal, for eksempel digitalt. (Kilde: Eric Rothermel / Unsplash)

Så kommer vi til struktureringen av skolearbeidet. Hvordan utformer man rammer for dette? Her er noen innledende tips:

  • Jobb med det samme faget til et bestemt tidspunkt: Heller enn å utforme et unikt opplegg, kan det være smart å jobbe med samme fag til samme tid – i hvert fall som et generelt utgangspunkt. Dette skaper en rutine som kan gjøre det lettere å gjennomføre arbeidet. Kanskje ønsker du for eksempel å bruke et par timer etter kjemitimen på å jobbe med dagens stoff, for virkelig å få hamret det inn – eller kanskje foretrekker du å jobbe med et fag dagen før du har undervisning i det, for å være best mulig forberedt til timen.
  • Fyll inn alle tidspunkter: Folk er forskjellige, og noen takler fleksibilitet bedre enn andre, men forskning viser at de fleste av oss har en tendens til å prokrastinere. Dersom du sliter med at du føler du aldri får slappet ordentlig av og alltid har skolearbeidet hengende over deg, vil du sannsynligvis ha mye å tjene på å lage stramme rammer for deg selv. Det betyr at du må være streng på at du skal jobbe når du skal jobbe – men også, og dette er minst like viktig, på at når du har fri, har du virkelig fri. En timeplan kan gjøre dette litt mer gjennomførbart.
  • Kort og godt: Det er bedre å studere effektivt i en kort periode enn å slite deg ut med tretimersøkter. Vi anbefaler at du tar utgangspunkt i 45-minutters økter, og legger inn pause mellom hver av dem. Det gjør at du bedre vil klare å konsentrere deg om arbeidet fremfor deg.
De beste Leksehjelplærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (35 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (12 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cornelia
5
5 (3 Evaluering(er))
Cornelia
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Bill
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Bill
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ramtin
5
5 (6 Evaluering(er))
Ramtin
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karina
4,9
4,9 (5 Evaluering(er))
Karina
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Irene
260kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (35 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Simge
5
5 (12 Evaluering(er))
Simge
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Cornelia
5
5 (3 Evaluering(er))
Cornelia
150kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Bill
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Bill
250kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Ramtin
5
5 (6 Evaluering(er))
Ramtin
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Karina
4,9
4,9 (5 Evaluering(er))
Karina
180kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Irene
4,9
4,9 (8 Evaluering(er))
Irene
260kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Kristian
4,9
4,9 (7 Evaluering(er))
Kristian
199kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Ta i bruk alternative studieteknikker

Nå har du laget en generell ukeplan. Det er et flott utgangspunkt. Gjennom skoleåret gjelder det deretter å på forhånd fylle ut planen med de forskjellige temaene du skal jobbe med.

Det kan være lurt å også planlegge hvordan du skal jobbe med hvert av disse temaene. Om du vet om du skal gjøre oppgaver, se gjennom notater eller lese, er det lettere å komme effektivt i gang med arbeidet.

Vi er alle forskjellige, og vi har våre foretrukne arbeidsmetoder. Generelt kan vi si at variasjon er en god ting. Unngå å holde deg til én arbeidsmetode hele tiden. Et annet nøkkeltips er å jobbe aktivt med stoffet. Da husker du det mye bedre! Eksempler på aktive arbeidsmåter er diskusjonoppgaveløsing og refleksjon.

Den passive arbeidsmåten over alle er lesing. Du skal naturligvis lese fagstoffet, men du må også ta i bruk informasjonen du har tilegnet deg gjennom lesingen.

For å holde interessen oppe vil du kanskje krydre lesingen med noen alternative studieteknikker i ny og ne. Da kan du for eksempel teste ut dette:

  • Flashkort
  • Kvisser
  • Huskeleker
  • Snakke om stoffet med en klassekamerat

Å teste seg selv jevnlig har vist seg å være en mer effektiv måte å huske stoffet på enn å lese. Så kviss i vei!

Med stor variasjon i arbeidsmetode unngår du lettere å kjede deg og miste motivasjonen.

Sett av tid til å jobbe med klassekamerater

Det kan bli ensomt å sitte time etter time foran skrivebordet med nesa i boka.

Ved å slå seg sammen med en venn eller en liten studiegruppe kan skolearbeidet bli mer givende. Legg derfor gjerne inn en økt eller to i fellesskap med andre. Det kan for eksempel være med en leksehjelp Ålesund.

Unngå imidlertid å gjøre alt skolearbeid i grupper. Det blir neppe spesielt effektivt. Gruppearbeid er aller best til å gå gjennom stoff du allerede delvis har lært deg, eller i alle fall er klar over at du synes er utfordrende. Med andre ord: Det krever forberedelser.

Det kan være mye oppmuntring og støtte i en studiegruppe. Dere deler jo ikke bare det rent faglige, men også stress og bekymringer om eksamen, og dere kan hjelpe hverandre gjennom vanskelige perioder.

Ta gjerne utgangspunkt i en gruppe på 2 til 6 deltagere – flere enn det blir gjerne kaotisk.

fire personer sitter rundt et lite bord og smiler og ler, mens de jobber med studiene
Samarbeid kan gi en vitamininnsprøytning i skolehverdagen. (Kilde: Brooke Cagle / Unsplash)

Ikke glem å ha det gøy

Når du lager deg en timeplan, ikke dropp å sette av egne perioder til avslapning og morsomme aktiviteter. Hvorfor? Om du ikke lager deg rom for å ha fritid, blir det utfordrende å holde oppe motivasjonen til å jobbe i lengden.

Et slikt arbeidsmiljø kan i verste fall føre til en ganske negativ sinnsstemning eller utbrenthet som det kan være vanskelig å komme seg ut av. Og slikt blir det jo verken smil eller toppkarakterer av!

Det gjelder altså å finne balansen der du jobber nok til å lære det du må lære, men ikke så mye at det går ut over din generelle trivsel og helse.

Hvis du legger inn de morsomme aktivitetene i timeplanen, er sjansen større for at du faktisk gjennomfører dem, heller enn å la skolearbeidet spise opp all fritiden din. Det er viktig med rom til å gå en tur med en vennlese en bokspille videospill og så videre.

Revider planen om nødvendig

Sjansen er stor for at planen du lager i begynnelsen av skoleåret, kan tjene på noen justeringer i løpet av tiden den er i bruk.

Det er med andre ord ingenting i veien for å gjøre endringer der du merker at det kan trengs – tvert imot! Kanskje oppdager du at du ikke trenger å bruke så mye tid som du trodde på et fag, eller kanskje oppdager du det motsatte.

Når eksamensperioden nærmer seg, kan det dessuten være at du ønsker et helt annet opplegg enn du har hatt gjennom resten av semesteret.

Det er lettere å gjøre endringer i timeplanen dersom du har laget den elektronisk. Det kan likevel være noe fint med å ha et fysisk eksemplar også, som du lett kan se, og for eksempel henge opp over skrivebordet, og der du lett kan fylle inn nye detaljer. Her kan en leksehjelp ungdomsskolen hjelpe med utvikle og gjøre endringer på timeplanen.

Selv om det tar litt tid å lage en god studieplan, er det uansett verdt det når du har kontroll på din nye rutine!

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.