Alle som har lyst til å utvikle deres kunnskap om økonomi, enten det er for å forbedre studiene sine eller bare generell interesse, bør gjøre seg godt kjent med noen av de vanligste konseptene og begrepene innenfor økonomifaget.

Dette er fordi:

 • Å kunne nøkkelbegrepene for økonomi, fra tilbud og etterspørsel til økonometri og monetær politikk, vil hjelpe deg med å forstå mer om feltet, 
 • Du vil virke mer troverdig når du snakker om økonomiske temaer, og
 • Å lære nøkkelbegrep kan være en god måte å studere økonomi mer i bredden, og det kan også hjelpe deg med å bli flinkere på økonomisk analyse.
De beste Økonomilærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (7 Evaluering(er))
Stepan
400kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Ali
M . Ali
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (7 Evaluering(er))
Stepan
400kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Ali
M . Ali
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
Første kurstime gratis>

Nøkkelbegrep i økonomi

Nedenfor er 25 introduserende begreper som ofte blir brukt i økonomi-faget, og som kan dukke opp under dine studier i økonomi. Selv om begrepene nedenfor ikke nødvendigvis blir lært bort som et aspekt av pensumet ditt, så vil disse begrepene ofte bli referert til i lesestoffet du finner for å lære mer. For eksempel, så blir disse begrepene ofte nevnt i blogginnlegg, økonomiske nyhetsartikler eller under podcaster om økonomi.

 • Bjørnemarked (Bear market)

Prinsippet for et bjørnemarked er enkelt nok. For å si det på en enkel måte, så representerer det en negativ eller pessimistisk trend på et aksjemarkeds ytelse, ofte med at slike markeder er i en fallende spiral hvor prisene fortsetter å falle.

Som et resultat av et "bjørnemarked" så vil salget av aksjer fortsette å øke. I tillegg, så vil investorer forvente, og ofte få, økende tap fra investeringene sine.

 • Oksemarked (Bull market)

Et oksemarked representerer en mer positiv trend for et aksjemarkedets prestasjon i forhold til et bjørnemarked. I et oksemarked så vil aksjeprisene enten gå opp eller ha en forventet økning.

statuer på wallstreet
Statuen av  Wall Street-oksen er en turistattraksjon i New York. Hentet fra Unsplash.
 • Businessyklus

Businessyklusen referer til helheten av utvidelse etterfulgt av sammentrekning i en økonomi over tid. Som resultat så er businessyklusen del av det større feltet av makroøkonomisk teori. Du kan finne en definisjon av makroøkonomi lenger ned.

 • Komparative fortrinn

Et begrep som blir tilskrevet økonomen David Ricardo. Komparative fortrinn er et teoretisk konsept som beskriver evnen til en side til å produsere goder og/eller tjenester med en lavere kostnader i sammenlignet med et annet parti eller partier. Se lenger ned for definisjonen av alternativkostnad.

 • Deflasjon

Deflasjon er det motsatte av inflasjon. Det skjer når etterspørsel går ned og det, som resultat, produserer for eksempel lavere priser.

 • Deling av arbeid

Utdelingen av arbeid beskriver prosessen for å bryte ned oppdager sånn at separate grupper eller individer kan utfylle hvert oppgave. Det et ofte assosiert med produksjonsprosessen og generell produktivitet.

 • Etterspørselselastisitet

Elastisiteten av etterspørsel beskriver hvordan etterspørselen av goder og tjener øker eller går ned når prisen av et gode eller tjeneste endrer seg. Goder som er utsatt for etterspørselselastisitet vil generelt vise følgende mønstre:

  • En økning i prisen på godene vil lede til en nedgang i forespørsel, mens
  • En nedgang i prisen vil lede til en økning i forespørsel.
 • Finansmarkeder

Referer til et marked eller markedsplass hvor finansielle ressurser blir kjøpt og solgt. Et vanlig eksempel av et finansmarked er aksjemarkedet.

Det er mer ved økonomi enn bare aksjer og gevinster. Hentet fra Unsplash.
 • Økonomisk politikk

Økonomisk politikk referer til hvordan en regjering bruker penger og hvordan det påvirker økonomien, spesielt hvis utgiftsnivået endrer seg.

 • Bruttonasjonalprodukt (BNP)

BNP er ofte brukt som en målestokk for et lands økonomiske prestasjon og aktivitet. Det blir ofte kalkulert for hvert kvartal eller hvert år.

 • Vekstrate

Vekstraten er et mål for vekst og hvordan den øker over en tidsperiode. Den kan brukes til å beskrive økonomisk vekst, BNP eller for eksempel vekst for et selskap.

 • Renter

Renter blir kalkulert ved å bruke en prosentdel av beløpet (prinsipalen). Et vanlig eksempel er et lån eller en annen form for gjeld, hvor renten er det man betaler etter en gitt tidsperiode for å ha fått lånet. Hvor mye du må betale i renter er vanligvis kalkulert på årlig basis, men det avhenger av hva slags lån du har – for kredittkortet ditt for eksempel kan det gå på månedlig basis også.

prosent fra kaffe
Det er heller ikke så dumt å øve på prostentregning når du vil bli bedre på økonomi. Hentet fra Unsplash.

Lær mer om lån og renter her!

 • Inflasjon

Enkelt forklart så når det er inflasjon så er det en vedvarende økning i prisen for goder og tjenester. Når en økonomi har inflasjon betyr det som regel at levekostnadene stiger. Det er også tilknyttet at verdien på penger synker.

 • Keynesiansk økonomi

Utviklet av økonomen John Maynard Keynes, Keynesiansk økonomi beskriver Keynes' økonomiske teorier og meninger, hvilket innebar overbevisningen av at inngripen fra myndighetene i økonomien gjennom pengebruk og skatter kan hjelpe med å øke etterspørsel og flytte en økonomi ut av en depresjon.

 • Loven om etterspørsel

Loven om etterspørsel undersøker hvordan kunders kjøpevaner endrer seg når priser går opp. For å være spesifikk, så sier teorien at hvis alle andre kriterier er like, så vil etterspørselen gå ned hvis prisene få en reel økning.

 • Loven om tilbud

Loven om tilbud sier at om alle andre kriterier er like så vil en økning i prisnivået lede til en økning i mengden av de godene som blir tilbudt.

 • Makroøkonomi

Makroøkonomi studerer hvordan økonomien oppfører seg i en samlet helhet. Konsepter som blir undersøkt i makroøkonomi inkluderer:

  • Inflasjon
  • Prisnivået i økononmien
  • Vekstraten
 • Grensenytte

Grensenytte referer til mendgen av tilfredsstillelse en forbruker har ved å bruk et gode eller en tjeneste. Grensenytte kan bli brukt av økonomer til å måle hvor mye av en gode eller en tjeneste en forbruker bør kjøpe.

 • Mikroøkonomi

Det motsatte av makroøkonomi er mikroøkonomi. Mikroøkonomi fokuserer på hvordan individer og selskaper handler innenfor en økonomi, og hvordan deres adferd også påvirker en økonomi.

 • Monetarisme

Monetarisme er en tankegang som sentrerer rundt ideen om at mengden penger i en økonomi er en nøkkelfaktor for mengden av økonomisk aktivitet og vekst. Det er en teori som står i kontrast til Keynesiansk økonomi.

 • Oligopol

Et begrep som blir brukt om markedsandel. I et monopol så er det kun en leverandør i markedet, og i et duopol så er det kun to. I et oligopol så er det mer enn to leverandører i markedet, og handlingene av en leverandør kan påvirke handlingene til de andre.

 • Alternativkostnad

Alternativkostnaden er kostnaden av å ikke gripe en mulighet for å kunne ta nytte av en annen mulighet. For eksempel så kan alternativkostnad bli sett hos investorer som kanskje må la være å investere i et selskap for å kunne investere i et annet.

 • Stagflasjon

Stagflasjon beskriver en økonomi som opplever en treg økonomisk vekst, mens den også opplever inflasjon og høye nivåer av arbeidsløshet. Stagflasjon er sjeldnere enn inflasjon eller deflasjon.

 • Den usynlige hånd 

Den usynlige hånden er en idé som ble introdusert av filosofen Adam Smith, som beskriver fordelene et samfunn kan få som resultat av handlingene til individer med selv-interesse. Den usynlige hånden er et argument som brukes til å forsvare et fritt marked.

 • Handelsbarrierer

Handelsbarrierer relaterer til lands politikk og reguleringen som begrenser eller kontrollerer internasjonal handel. Eksempler kan være:

 • Toll og takst
 • Handelskvoter, og
 • embargoer

Lag din egen økonomi gloseliste

Det som er vanskelig med å forstå økonomi er at det er så mange begreper innenfor faget. Allikevel, hvis du bruker tid på å lære de grunnleggende økonomiske konseptene, som de i oversikten over, så vil du kunne:

 • Snakke med med selvsikkerhet når du diskuterer økonomi
 • Forstå mer om hvilke teorier og konsepter som hører til i hvilke områder av økonomi, som for eksempel makro- og mikro-økonomi, og
 • bruke disse begrepene under eksamen og i fagartikler, hvilket vil vise læreren eller foreleseren din at du er komfortabel med å bruke og fremheve slik terminologi.

Selv om det kan ta litt tid å få et grep om økonomiske konsepter, så er den beste taktikken for å forbedre din forståelse av slike nøkkelbegrep å sakte men sikkert  lære deg ny terminologi og å holde et jevnt tempo.

For eksempel, så kan du sette deg et mål om å lære mellom ett og tre nye begreper hver uke. Da vil du bli komfortabel med slike begreper lenge før skoleåret er over, og du vil ha satt av tiden som trengs til å feste begrepene til minnet ditt sånn at du fremdeles vil huske dem flere år fra nå.

Mange studerer økonomi på universitetet. En privatlærer fra Superprof kan være god hjelp for å følge med i pensum. Hentet fra Unsplash.

Så klart, hvis du trenger eller gjerne vil lære slike begreper fortere og på en mer intensiv måte så kan du alltids hyre en privatlærer i økonomi til å hjelpe deg med å pugge viktige begreper og konsepter. I tillegg til å hjelpe deg med å forstå begreper så kan en privatlærer eller økonomi-lærer hjelpe deg med å:

 • Gi deg øvelser som gir deg en solid kunnskap om økonomiske nøkkelbegrep,
 • Tilby læringsteknikker for å hjelpe deg med å pugge,
 •  Identifisere områder og viktige tema som du sliter med, enten det er konsepter som faller innenfor adferdsøkonomi eller begreper som stagflasjon, og
 • komplementere pensumet du har gjennom skolen ved å jobbe med deg på områdene som du sliter mest med.

Superprof, for eksempel, har et bredt utvalg av privatlærere i økonomi som du kan velge mellom. Bare søk opp ditt område og Superprof vil matche deg med en privatlærer på nett eller nær deg som vil være klare til å hjelpe deg med å lykkes med dine studier.

Lær mer om økonomi – er det en vitenskap?

Finn ut mer om Nobelprisen for økonomi.

Trenger du en lærer i Økonomi?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Ida