Økonomi kan ha mange definisjoner. Ofte, så avhenger svaret på hva meningen av økonomi er av hvilken økonom du spør. Men, en definisjon er:

"Økonomi er et begrep med flere betydninger som har med produksjon, konsum, omsetning og forvaltning av ressurser å gjøre.

Når man sier at noen har god eller dårlig økonomi forstår man økonomi som en økonomisk tilstand, det vil nærmest si den mengden ressurser som disponeres, med andre ord hvor høy inntekt og formue for eksempel en husholdning har."

Men på den andre siden så kan økonomi som en samfunnsvitenskap ha mange flere meninger og trenger ikke nødvendigvis å fokusere på formue og velstand.

Dette er fordi økonomi påvirker hverdagen vår, ikke bare gjennom banktjenester og pengesystemer, men også når det gjelder vår grunnleggende forståelse av menneskelig adferd og samfunnet som helhet.

Dette er også reflektert i den brede variasjonen av økonomiske spesialiseringer som eksisterer, inkluder:

 • Finansiell økonomi
 • Adferdsøkonomi
 • Internasjonal økonomi, og
 • miljøøkonomi.

Så når det gjelder å forstå hva økonomi egentlig betyr, og hvordan du kan ha fordel av å studere det, så er det virkelig mye å lære og å kunne. 

Det er derfor det kan hjelpe å ha en privatlærer i økonomi ved din side, til å veilede deg gjennom labyrinten som et økonomi pensum noen ganger kan føles som. en økonomi-lærer kan være veldig nyttig, siden de kan gi deg et annerledes perspektiv på økonomi og kan introdusere deg for økonomiske systemer og konsepter som du kanskje ikke har møtt på under studiene dine så langt.

 

Hvis du er interessert i miljøet, så kan du ha nytte av å forstå hva en sirkulær økonomi betyr! Les mer om det her

vindmøller i horisonten
Det finnes et helt felt innenfor økonomi som ser på miljøet og klima. Hentet fra Unsplash.

Allikevel, så er det ingenting som stopper deg fra å lære mer om økonomi, dens bredere mening, og nåværende økonomiske problemer på egenhånd. Nedenfor så gir vi deg en oversikt over diverse definisjoner som økonomi som et begrep kan ha, og hva de betyr for dine økonomistudier. 

Lær mer om grunnleggende økonomi her.

De beste Økonomilærerne tilgjengelig
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (7 Evaluering(er))
Stepan
400kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Ali
M . Ali
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (7 Evaluering(er))
Stepan
400kr
/t
1. kurstime gratis!
M . Ali
M . Ali
450kr
/t
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
Første kurstime gratis>

Alle har sin egen økonomiske teori

Ulike økonomer har kommet opp med deres egne definisjoner om hva økonomi betyr for dem, og deres antagelser om hva økonomi betyr kan ofte avhenge av hvilke prinsipper de har.

Den originale betydningen av økonomi kommer fra det greske ordet oikonomia, som kan oversettes til "husholdning". Men faget av økonomi har utviklet seg voldsomt siden denne ganske restriktive meningen.

For eksempel, Adam Smith i sin innflytelsesrike arbeid The Wealth of Nations argumenterte at økonomi og rikdom kommer fra et individs egeninteresse:

"Det er ikke godviljen til en slakter, ølbrygger, eller bakeren som vi forventer å få middagen vår fra, men fra deres forhold til det som er best for dem."

Smith's definisjon av økonomi, som hovedsakelig knyttet til rikdom, var delt av andre økonomer. John Stuart Mill mente også, for eksempel, at økonomi involverte studien av produksjon og fordeling av rikdom.

Fra starten av klassisk økonomi, så har det vært mer enn nok definisjoner av økonomi som søker etter å utvide denne definisjonen. For å si det på en mer positiv, men noe nedsettende, måte, så har økonomi blitt kalt den "dystre vitenskap" av Thomas Carlyle i 1849.

Selv om ikke alle vil være enige med Carlyle's definisjon, så har det vært andre økonomer som har forsøkt å utvide definisjonen av faget deres. For eksempel, ved å bevege seg bort fra tankegangen at økonomi kun skal være assosiert med penger og ressursstyring, definerte Lionel Robbins økonomi som:

"vitenskapen som studerer menneskelig adferd som et forhold mellom antatte resultater og begrensede ressurser som har alternative bruksområder."

I samme spor som Robbins, kom Alfred Marshall med en annen innflytelsesrik definisjon av økonomi. Han definerte økonomi som en studie av menneskeheten i den daglige driften av livet.

Denne definisjonen , sammen med, sammen med Robbins syn på meningen av økonomi, understreker det populære synet i dag av at økonomi kan også dekke hverdagen, og at økonomis innflytelse strekker seg langt forbi rikdom. Dette er hovedsakelig på grunn av at senere definisjoner av økonomi pleier å fokusere på menneskelig adferd, og hvordan våre beslutninger og oppførsel kan ha en større innvirkning på økonomiske systemer.

en plante vokser opp fra mynter
Vekst og fordelig av formuer og ressurser er sentralt i læren om økonomi. Hentet fra Unsplash.

Allikevel, på tross av skiftet i meningen av økonomi mot en vurdering av menneskelig adferd og handling, så gjenstår faktumet at definisjonen av økonomi kan ha en fundamentalt personlig mening for enhver økonomi, siden hver akademiker har deres eget syn på hvordan økonomi kan påvirke formue, velstand og samfunnet i helhet. 

For eksempel, hvis du hadde spurte Keynes om han var enig i Hayek eller Friedmans definisjon av økonomi så er det ganske sannsynlig at han ville være uenig i flere av deres tolkninger. Dette er fordi Keynes, formet av troen at inngripen fra myndighetene i økonomien noen ganger er nødvendig, ikke ville kunne komme overens med Hayeks eller Friedmans tro på at laissez-faire ("la det være") politikk er den beste veien fremover for en økonomi.

Hvorfor det er vanskelig å finne økonomisk betydning

Grovt sett så kan økonomi bli delt opp i to overordnete felt:

 • makroøkonomi, og
 • mikroøkonomi

Disse to områdene er fullstendig separat fra hverandre, og hva du lærer og undersøker innenfor økonomi vil avhenge av hvilket felt du jobber med. I tillegg, så vil din definisjon av hva økonomi er kanskje forandre seg basert på om du spesialiserer deg i mikroøkonomi eller makroøkonomi.

Makroøkonomi

Makroøkonomi som et felt ser på hvordan økonomien oppfører seg i helhet og hva som påvirker den.

I praksis, så betyr dette at makroøkonomi kan innebære studiet av temaer som :

 • inflasjon
 • Brutto nasjonal produkt (BNP)
 • Monetær politikk
 • Statistikk over arbeidsløshet og arbeidstakere

I hovedsak så kan hva som helst som kan påvirke hvordan økonomien oppfører seg som en helhet falle innunder omfanget av makroøkonomisk analyse.

studerer statistikk og budsjett på pc
Å kunne mer om økonomi er nyttig både for din egen økonomi og for å forstå hvordan verden fungerer. Hentet fra Unsplash.

Det er mange fordeler med makroøkonomi. For eksempel, så kan myndigheter bruke makroøkonomisk analyse for å best forstå hvordan de skal utvikle sin økonomiske politikki tillegg til hvordan de kan forbedre veksten i økonomien eller styrke faktorer som arbeidsløshet.

Moderne makroøkonomi er ofte assosiert med John Maynard  Keynes. Keynes er en av de mest innflytelsesrike økonomene noensinne, og ideene hans gikk imot tidligere ideer om at politiske organer ikke skulle gripe inn i økonomien.

Mikroøkonomi

Som navnet foreslår. så er mikroøkonomi det stikk motsatte av makroøkonomi. Det er studien av individuelle felt innenfor en økonomi, fra folk til husstander eller selskap, og hvilke beslutninger og handlinger de tar.

Spesialister i mikroøkonomi er sørlig interesserte i hvordan ressurser blir  håndtert og fordelt på det individuelle nivået.

Eksempler på økonomiske tema som faller innunder mikroøkonomi er:

 • Arbeidskraft,
 • produksjonsfaktorer
 • tilbud og etterspørsel

I tillegg, så har man relativt nyere felt som adferdsøkonomi, som ser på hvordan menneskelig psykologi påvirker hvordan vi tar beslutninger og dens påvirkning på vår økonomiske virkelighet, som alle også er en del av mikroøkonomi.

Hva er økonomi? Finn ditt eget svar

Som vi har sett så er den ekte definisjonen av økonomi ofte vanskelig å sette fingeren på. Mens dette kan være frustrerende for de som prøver å lære seg dette faget, både på skolen og universitetet, så kan det også være en frigjørende oppdagelse.

Dette er fordi, i utgangspunktet, så kan du få økonomi til å betyr akkurat hva du vil at det skal bety. Grunnleggende, så er økonomi så tilstedeværende i nesten ethvert aspekt av livene våre, i

 • nyhetene vi leser,
 • tilstanden av vår globale og lokale økonomi, og
 • hvordan vi oppfører oss mot hverandre under finansielle eller sosiale interaksjoner.

Som resultat så kan du få inspirasjon og mening fra økonomi på som appelerer mest for deg og dine læringspreferanser.

For eksempel, så kanskje du foretrekker en definisjon av økonomi som fokuserer kun på formueskapning og distribusjon. Alternativt så kanskje du liker en utvidet definisjon av økonomi og foretrekker å se økonomi som et studium i den menneskelige tilværelsen og rasjonelle beslutningsprosess.

studerer på papir med kaffe
Er du interessert i å studere økonomi? Hentet fra Unsplash.

Du vil også kanskje finne ut at det økonomiske området som interesserer deg er påvirket av hvordan du oppfatter økonomi. For eksempel, hvis du foretrekker å se økonomi i et mer tradisjonelt lys, så kanskje du kan like å lære mer om finansiell økonomi eller til og med internasjonal økonomi, og kanskje et felt som makroøkonomi vil være mer fristende for deg.

Les gjerne nøkkeltall for norsk økonomi for å få en bedre oversikt.

Men, hvis du er interessert i psykologien bak hvorfor vi oppfører oss som vi gjør og hvorfor beslutninger i aksjemarkeder kan være irrasjonelle til tider, så kanskje adferdsøkonomi er hvor du kan få mest betydning ut av dine studier av økonomi.

Så klart, hvis du sliter med å navigere deg i økonomi, eller trenger litt assistanse for å lære mer om hva de viktigste økonomene i den moderne æra mener økonomi representerer som et felt, så kan du alltids få hjelp fra en privatlærer.

En hjelpelærer for økonomi kan virkelig hjelpe deg med å fokusere studiene dine innenfor økonomi, og kan hjelpe deg med å peile deg inn på det som interesserer deg om økonomer. I tillegg, når du har funnet nisjen du er mest interessert i, så kan læreren din peke deg i retning av økonomer som har vært pionerer i det feltet og hjelpe deg med å studere mer om deres teorier og ideer.

Nettsider som Superprof tilbyr en rekke av økonomi-lærere, enten du ser etter timer på nett eller foretrekker å jobbe med en privatlærer ansikt til ansikt. Bare skriv inn ditt postnummer eller temaet du vil ha en privatlærer for, så vil Superprof matche deg med de beste privatlærerne i ditt område. 

Hvem har vunnet Nobelpris for sine økonomiske oppdagelser? 

Trenger du en lærer i Økonomi?

Likte du artikkelen?

5,00/5 - 1 stemme(r)
Loading...

Ida