Det har vært voldsomt debattert om økonomi faktisk kan bli ansett som en vitenskap eller ikke. Selv om denne diskusjonen har eksistert lenge, så nådde spenningen toppen i 2013 da tre økonomer fikk tildelt Nobelprisen for økonomi. 

Selv om den nyheten ikke høres ut som den er spesielt polariserende, så lå problemet rundt det at to av økonomene som fikk prisen hadde meninger som motsa hverandre:

 • Robert Shiller
 • Eugene Fama

Med tanke på at målet med en vitenskap som fysikk eller kjemi ofte er ansett å være å finne et enkelt prinsipp eller sannhet, så virket det som at slike regler ikke gjaldt for verdenen av økonomi og at enhver økonom er fri til å være uenig med hverandre.

Har debatten stilnet i løpet av de 8 årene siden denne utdelingen av Nobelprisen? Dessverre ser det ikke sånn ut. Selv om argumentene er mangfoldige på begge sider, så ser det ut som at juryen ikke har bestemt seg om hvorvidt økonomi bør være klassifisert som en vitenskap, en samfunnsvitenskap, eller om det ikke er en vitenskap i det hele tatt.

Nedenfor ser vi på de grunnleggende problemstillingene som avgjør hvorfor det så vanskelig å vurdere økonomi som en vitenskap. I tillegg, så vil vi også gi en oversikt over hvorfor disse argumentene ikke bør fundamentalt forandre hvordan vi ser på økonomi som et fag, siden det fremdeles er et avgjørende felt som kan hjelpe oss med å forstå hvorfor vi oppfører oss som vi gjør.

De beste Økonomilærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (1 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (21 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (1 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Chris-andré
Chris-andré
345kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Siw
5
5 (3 Evaluering(er))
Siw
690kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Lars djuve
5
5 (3 Evaluering(er))
Lars djuve
200kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Er økonomi en vitenskap?

Naturvitenskap er definert av Store norske leksikon som:

En fellesbetegnelse på empiriske vitenskaper hvor man søker og forvalter kunnskap om naturen og både levende og ikke-levende naturlige fenomener[...]

Når det kommer til samfunnsvitenskaper, som juss eller politikk, så definerer Store norske leksikon som:

En betegnelse på alle vitenskaper som empirisk studerer forhold ved samfunnet og forbindelser mennesker imellom.

Tydelig, så virker det som at disse definisjonene støtter antagelsen at økonomi hører bedre hjemme innenfor samfunnsvitenskap enn i naturvitenskap, selv om den fulle tittelen av Nobelprisen i økonomi er Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel. 

Det er et par grunner for hvorfor folk virker som at de er mer komfortable med å kalle økonomi en samfunnsvitenskap.

Finn ut mer om grunnleggende økonomi her.

Objektivitet og politikk

Problemet som økonomer strever med er at det kan være vanskelig å være objektiv når man undersøker data. I en økonomi modell, i kontrast til de "harde" vitenskaper, så er det ofte ingen kontroll-test som du kan basere din økonomiske analyse på.

mikroskop
Dessverre kan man ikke bokstavelig talk undersøke økonomi under et mikroskop. Hentet fra Unsplash.

Videre, så er resultatene som en økonomisk model eller et økonomisk eksperiment produserer bli påvirket av individuell tolkning, avhengig av:

 • hvilke aspekter av resultatene økonomen fokuserer på,
 • metodologien en økonom bruker for å komme frem til en konklusjon, og
 • hvordan en økonom bruker økonomisk analyse når de eksaminerer dataen deres.

Tett knyttet inn med objektivitet er det faktum at mange av økonomers ideer, modeller og tilnærmingsmåter kan være tungt påvirket av deres politiske meninger, eller av den nåværende politiske administrasjonen og deres tilnærming til økonomien og nåværende økonomiske problemer.

Med tanke på den iboende partiskheten, kanskje til og med usikkerheten, i økonomiske modeller og systemer, så er det noen som argumenterer at økonomi ikke er, og aldri vil bli, en skikkelig vitenskap.

Begrensningene til eksperimenter

Et annet argument som blir brukt mot at økonomi blir klassifisert som en vitenskap er det faktum at, selv om fysikere, biologer og andre kan sette opp kontrollerte eksperimenter for å teste en hypotese, som kan produsere konkrete resultater som man kan trekke en konklusjon fra. Det samme kan man ikke si om økonomiske eksperimenter. 

I sin kjerne, så er økonomi studiet av menneskelig oppførsel, og hvordan det påvirker økonomien. Menneskelig oppførsel er ikke like konkret som oppførselen og egenskapene til, for eksempel, et atom, og det at menneskelig oppførsel kan være uforutsigbar siden individer kan endre meningen sin på dynamisk måte i løpet av brøkdelen av et sekund.

På grunn av dette så kan økonomiske eksperimenter være vanskelige, hvis ikke umulige, å gjennomføre i et kontrollert miljø, og vil nesten helt sikker ikke produsere en konklusjon som kan gi en regel på tvers av menneskelig oppførsel og beslutninger. Derfor produserer økonomiske studier kun et "informert gjetning" resultat som kan gi en indikasjon om hvordan individer, eller en økonomi, vil oppføre seg under et bestemt sett med omstendigheter. 

Allikevel, så betyr ikke det at økonomiske eksperimenter er uten verdi eller at et hvert numerisk element i en økonomisk teori bare er for syns skyld. Det er mange økonomer idag som driver forskning om økonomiske problemer som bruker en kombinasjon av matematikk og statistikk for å bedre forstå hvordan økonomi fungerer.

Dette feltet er kjent som økonometri, og det kan også være en del av en økonomi-grad på  universitetet, eller i en økonomisk posisjon etter eksamen.

Er økonomi en samfunnsvitenskap?

Som nevnt tidligere, så er det mange som vil argumentere at økonomi, hvis det er en vitenskap i det hele tatt, passer bedre innenfor sektoren for samfunnsvitenskap enn sammen med kjemi og andre naturvitenskaper.

Men, er det rettferdig å bruke denne konklusjonen på tvers av alle områder innenfor økonomi? Det er mer enn et felt av økonomi, og økonomi er et fag som dekker mange individuelle spesialiteter, inkludert:

 • Internasjonal økonomi,
 • Miljøøkonomi
 • Finansiell økonomi

I tillegg, så er økonomi et felt som kan deles inn i to arenaer. På den ene siden har du feltet av makroøkonomi, som ser på helheten av økonomi. På den andre siden så har man mikroøkonomi, som ønsker å studere menneskelig oppførsel på nivået av individet og dets påvirkning på den større økonomien.

aksjer på en pc skjerm
Det er mer ved å studere økonomi enn å forstå og å følge aksjer. Hentet fra Unsplash.

Interessant nok, så fokuserer mange av de teoretiske argumentene som blir brukt mot at økonomi er en vitenskap på makroøkonomi, i stedet for mikroøkonomi.

Dette er fordi makroøkonomi er, som følge av sin natur, mye vanskeligere å få et dypt nivå av innsikt i. Dette er fordi det er vanskeligheter rundt å observere, teste og kommentere på samlede utviklinger og deres implikasjoner.

Mange makroøkonomiske teorier, fra Keynesianisme til monetarisme, tilbyr motsiende teorier om hva en økonomi trenger for stabilitet eller formueskapning, som en universitetsstudent ofte vil få høre i en forelesning.

På den andre siden så er mikroøkonomi mye lettere å teste på en måte som produserer økonomiske trender og resultater som man kan repetere og observere.

Å forstå økonomisk vitenskap.

Selv om det har vært argumenter frem og tilbake over flere år om økonomi virkelig kan bli klassifisert som en vitenskap eller ikke, så er svaret : er det egentlig så farlig?

Viktigheten av å studere økonomi blir ikke minimert av om faget blir ansett som en naturvitenskap, samfunnsvitenskap, eller ikke en vitenskap i det hele tatt.

I sin kjerne så studerer økonomi hvordan individer oppfører seg og samhandler med hverandre, og hvordan våre sære atferder kan informere hvordan vi bestemmer å dele ressurser. 

Å være i stand til å forstå den menneskelige tilværelsen og hvor rasjonale vi virkelig er en fundamental del av økonomi, og det kan godt være at, på grunn av hvor uforutsigbare mennesker er, så vil økonomi aldri kunne kalle seg selv en naturvitenskap.

Det betyr ikke at økonomiske modeller, teorier og studier, matematiske, statistiske eller andre, ikke er nyttige.

Selv om slike studier er lite sannsynlige til å produsere resultater som kan fungere som en krystallkule, eller at de kan forutsi en finanskrise som den i 2008, så økonomi fortelle oss:

 • hvor godt vår lokale og globale økonomi ligger an,
 • om økonomier får fordeler fra å kreve høyere skatt, eller å implementere strengere reguleringer, 
 • om en økonomi ligger an til en periode med inflasjon eller deflasjon,
 • hvordan vi kan øke økonomisk vekst, eller i alle fall prøve å opprettholde den.

Sett på den måten så forblir økonomi viktig som en akademisk disiplin og er et generelt respektert felt for studier.

forelesning på universitet
Å studere til å bli økonom er en populær studieretning med mange muligheter. Hentet fra Unsplash.

Hvis du er interessert i å studere økonomi på skolen eller universitetet eller vil kunne mer om debatten rundt om økonomi er en vitenskap, så kan du alltids hyre en Superprof-lærer til å gi deg privattimer i økonomi. 

Med privattimer både på nett og ansikt til ansikt tilgjengelig, så tilbyr Superprof et bredt utvalg av erfarne og motiverte privatlærere som kan lære deg alle mulige aspekter om økonomi.

For eksempel, en Superprof økonomi-lærer nær deg kan hjelpe deg med:

 • mikroøkonomi eller makroøkonomi, 
 • loven om tilbud og etterspørsel,
 • Businessyklusen og hvordan den er tilknyttet makroøkonomisk teori, eller
 • kjente skoler for økonomisk tankegang, fra adferdsøkonomi til Milton Friedman's økonomiske teorier og monetarisme.

Det kan være lett å finne en privatlærer på Superprof. Alt du må gjøre er å skrive inn din by eller postadresse, så vil du bli matchet med de beste privatlærerne i området ditt, enten det er bare for timer over nett eller for å møtes ansikt til ansikt.

 

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Ida