Mange videregåendeelever tar ett eller flere økonomifag, og det er lett å skjønne hvorfor mange velger dette. Kunnskap om økonomi gir elever et viktig overblikk over verden rundt seg og lar dem se hvordan økonomien påvirker politikken og former interaksjoner og maktforhold verden over. Dessuten kan økonomifaget belyse og belyses av andre fag, blant annet et av de viktigste fagene på skolen, nemlig matematikk.

Når fag eller fagfelt er populære, skaper det økt konkurranse mellom elevene om å oppnå best mulige karakterer. Karakterene kan spille en viktig rolle for om man kommer seg inn på studiet man ønsker senere.

Konsekvensen av dette er at mange elever stadig leter etter måter å forbedre sine akademiske prestasjoner og sin selvtillit. Privatundervisning er en av måtene å gjøre dette på.

Det er en rekke grunner til at en privatlærer i økonomi kan være en viktig hjelp. For eksempel kan en økonomilærer

 • gi skreddersydd undervisning som passer for din lærestil
 • lære deg repetisjons- og studieteknikker som hjelper deg med å forberede deg til prøver og å lykkes på dem
 • la deg lære i ditt eget tempo
 • forsikre at læringsmiljøet er distraksjonsfritt

Dessuten kan innsatsen du legger inn i studiene på videregående gi deg store fordeler senere i livet. Studieteknikkene man utvikler i ungdomsårene er viktig for universitets- eller høyskolestudiene, hvor selvdisiplin spiller en mye større rolle enn i grunnskolen og på videregående. Dersom du vurderer en karriere i et område innenfor eller forbundet med økonomi, kan privatundervisning i økonomi gi en fantastisk start på din akademiske reise.

La oss se på disse fordelene i større detalj.

To kvinner arbeider ved en datamaskin i et stort rom
Et godt grunnlag tidlig er et fantastisk utgangspunkt for en spennende karriere innenfor økonomi. (Kilde: Unsplash)
De beste Økonomilærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (36 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
650kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd magne
5
5 (1 Evaluering(er))
Odd magne
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4,5
4,5 (2 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonas
5
5 (1 Evaluering(er))
Jonas
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (36 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
650kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd magne
5
5 (1 Evaluering(er))
Odd magne
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4,5
4,5 (2 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonas
5
5 (1 Evaluering(er))
Jonas
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Forbedre prestasjonene dine i økonomifag

En av de viktigste grunnene til å skaffe seg en privatlærer er å forbedre karakterene sine. Ofte kan en time i uka med en privatlærer være nok til å gå fra en 5-er til en 6-er, fra en 3-er til en 5-er eller fra en C til en B.

Det er mange grunner til at det er viktig å få så gode karakterer man klarer. Her er to av dem:

 • Forskjellige økonomistudier har forskjellige karakterkrav, men vil man ha maksimal valgfrihet eller komme inn på de mest populære studiene, trenger man et relativt høyt karaktersnitt
 • Karakterene man går ut av høyskolen eller universitetet med, kan spille en viktig rolle for lønnen man får i arbeidslivet. Dette spiller forskjellig rolle innenfor forskjellige fagfelt, og økonomi er et område hvor det er en betydelig korrelasjon mellom karakterer og inntekt

Om du tar økonomifag på videregående, men ikke har planer om å studere økonomi, er karakteren i faget fremdeles viktig for snittet ditt. Dersom du ser på økonomi som en mulig karrierevei, er karakterer viktige både på videregående og på høyskole eller universitet – førstnevnte for å sikre at du kommer inn på en god skole, sistnevnte for mulighetene dine i arbeidslivet.

Superprofs privatlærere i økonomi forstår hvor viktig det er med gode resultater på skolen. De står alltid på for å hjelpe elevene sine med å nå målene sine.

Her kan du lese mer om kostnadene ved å ta privatundervisning.

Lær mer enn du lærer på skolen

Det finnes en utfordring i de fleste klasserom, og den kan være vanskelig å håndtere både for elevene og læreren: Hva skjer når halve klassen forstår et konsept raskt, mens den andre halvdelen bruker lang tid på å forstå selv konseptets grunnleggende elementer?

Dersom læreren velger å gå gjennom stoffet ekstra langsomt eller flere ganger for å forsikre at ingen faller av, er det sannsynlig at mange elever kommer til å kjede seg. Om læreren legger undervisningen opp etter elevene som lærer raskest, derimot, kan det ha store konsekvenser for elevene som behøver lengre tid på et tema.

Når du har en egen privatlærer, er ikke problemstillinger som denne et problem lenger. En privatlærer gir deg mer frihet og veiledning enn du får i timene på skolen. Privatlæreren gir deg nemlig støtte og vurdering på feltene der du trenger mest hjelp, og trenger ikke ta hensyn til 25 andre elever på samme tid.

Barn sitter i et klasserom, læreren står foran tavlen
Elever lærer i forskjellig hastighet. (Kilde: Unsplash)

For eksempel kan det være du kan mye om makroøkonomi, men har slitt med mikroøkonomi. Når du har en privatlærer, er det bare å identifisere de mest utfordrende områdene for deg, og dere kan fokusere på dem. Slik undervisning vil gjøre deg i stand til å henge med i skoleundervisningen også på temaer som har vært utfordrende for deg. Hjelp med økonomifag fra en privatlærer kan gjøre skoleopplevelsen langt bedre.

Alternativt kan du skaffe deg en privatlærer i økonomi for virkelig å gå i dybden av et tema. Om du allerede vet mye om pengepolitikk, for eksempel, kan du bruke tiden med privatlæreren til å lære om temaets mer avanserte aspekter eller forbedre oppgaveskrivingsferdighetene dine, noe som gir deg et fortrinn på prøver og på eksamen.

Privatlæreren legger opp undervisningen etter faget eller fagene du tar og nivået du er på. Dermed får du spesialisert undervisning både for fagfeltet ditt og dine egne læreteknikker, utfordringer og mål.

Superprof har et stort utvalg av privatlærere som har erfaring med undervisning på mange forskjellige nivåer. De vil være kjent med innholdet i faget du tar.

De beste Økonomilærerne tilgjengelig
Syed
5
5 (36 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
650kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd magne
5
5 (1 Evaluering(er))
Odd magne
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4,5
4,5 (2 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonas
5
5 (1 Evaluering(er))
Jonas
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Syed
5
5 (36 Evaluering(er))
Syed
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Stepan
5
5 (10 Evaluering(er))
Stepan
650kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Patrick
5
5 (7 Evaluering(er))
Patrick
179kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Mathias
5
5 (3 Evaluering(er))
Mathias
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Odd magne
5
5 (1 Evaluering(er))
Odd magne
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Frode
4,5
4,5 (2 Evaluering(er))
Frode
390kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Jonas
5
5 (1 Evaluering(er))
Jonas
300kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Vetle
5
5 (3 Evaluering(er))
Vetle
500kr
/t
Gift icon
1. kurstime gratis!
Start nå

Tilpassede oppgaver med en privatlærer i økonomi

En av de store fordelene med privatundervisning i økonomi er at du kan be læreren din om å lage personlig tilpassede øvelsesoppgaver som fungerer for din måte å lære på. Om du sliter med å lære deg om priselastisitet ved etterspørsel, men allerede har gjennomgått alt tekstboken din sier om temaet, kan privatlæreren gi deg oppgaver som hjelper deg med å forstå.

Slike oppgaver er ikke bare gode for å forankre kunnskapen, de utfordrer deg også til å tenke på nye måter og oppnå en bedre forståelse av et tema. Du vil testes på en måte som passer for deg.

Om du forteller privatlæreren din hvordan du lærer best, kan de justere undervisningen slik at informasjonen blir undervist til deg på en måte du responderer godt på. Superprofs lærere forstår hvor viktig det er med skreddersydd undervisning, og står klar til å tilpasse undervisningen slik at du lærer mest mulig effektivt og grundig.

Bortsett fra personlig tilpassede oppgaver kan en privatlærer gi deg studieteknikker og gode tips som hjelper deg med å bli forberedt til prøver og eksamener. Riktignok er kunnskap uvurderlig på en økonomieksamen, men prøveteknikk spiller også en viktig rolle.

Å jobbe med en privatlærer kan gi deg

 • muligheten til å gjøre flere øvingsoppgaver enn ellers
 • konkrete og grundige tilbakemeldinger på hvilke områder du trenger å forbedre deg på
 • hjelp til å forbedre eksamensteknikk, blant annet disponering av tid og hvordan du besvarer et eksamensspørsmål best mulig
En haug av mynter dekker hele fotografiet
Grunnleggende kunnskap om økonomi er viktig for alle, ikke bare dem som ønsker en karriere innenfor feltet. (Kilde: Unsplash)

Få en pangstart på karrieren med økonomifag på VGS

Det kan være mange grunner til at en elev velger å ta økonomifag på videregående. Mange velger faget fordi de synes det høres spennende ut eller fordi de vet at de har god forståelse av økonomi. Andre velger å ta økonomifag fordi de tenker at det vil være gunstig for en fremtidig karriere innenfor feltet.

Kanskje er det helt andre årsaker til at du har valgt økonomifag. Det er i hvert fall sikkert at det er godt å ha en bakgrunn i fag som samfunns- eller næringslivsøkonomi dersom man tenker å studere økonomi videre senere.

Økonomifag på videregående kan være fantastisk dersom du vurderer en fremtidig karriere som blant annet

 • økonom
 • revisor
 • investeringsanalytiker

Solid grunnleggende kunnskap om og forståelse av økonomi fra videregående er et ideelt utgangspunkt for videre studier i økonomi – men ikke et absolutt krav, så ikke fortvil om videregåendetiden er over for deg.

Dersom du har et ønske om å studere økonomi på høyskolen eller universitetet, og for tiden holder på med ett eller flere økonomifag på videregående, er dette tiden for å skaffe seg en privatlærer i økonomi! Innsatsen du legger inn nå, vil gi deg et sikkert grunnlag å bygge videre kunnskap på.

Finn en privatlærer i økonomi på nett

Vi har sett hvordan ekstraundervisning i økonomi kan gi elever mange fordeler. En privatlærer kan komme hjem til deg for å hjelpe deg med å forbedre prestasjonen din i klasserommet.

Du kan også oppnå de samme fordelene med undervisning online. Også over nett kan en privatlærer bli kjent med deg, dine mål og utfordringer, og bidra med personaliserte studietips og anbefale teknikker som hjelper deg med å lære og forstå.

Når du har bestemt deg for å skaffe deg en privatlærer i økonomi, dukker nye spørsmål opp. Hvor finner du en, for eksempel? Det finnes flere måter å finne privatundervisning i økonomi.

Den første metoden er å spørre læreren din på skolen om de kan gi deg ekstra hjelp eller privatundervisning.

Fordelen med å spørre læreren din om å undervise deg i enerom, er at de allerede har kjennskap til styrkene og svakhetene dine som elev. Derfor bør de også vite hvordan de kan gjøre deg engasjert og få mest mulig ut av deg under ekstraundervisningen.

Det finnes imidlertid flere måter å finne en privatlærer på. Mange nettsider, som Superprof, tilbyr privatundervisning over nett. Slike nettsider gir elever tilgang til profilen til en rekke privatlærere som underviser i et stort utvalg fag og disipliner. Dersom du bestemmer deg for å finne en privatlærer online, har du en rik database av lærere å velge mellom. De er tilgjengelige på alle årets tidspunkter.

Dette betyr at

 • du kan velge en lærer du kommer godt overens med
 • læreren din kan gi oppgaver spesielt utviklet for å forbedre læringsprosessen din
 • du kan finne en lærer som gjør faget ditt spennende og engasjerende
 • du kan finne læreren som gir deg den beste en-til-en-læringsopplevelsen

Privatundervisning kan altså foregå enten i samme rom eller over nett, og du står fritt til å velge hva slags kontakt du vil ha med læreren din. Med så mange privatlærere å velge mellom er det ikke overraskende at elever ofte velger å finne en privatlærer på internett.

Hvorfor ikke booste dine akademiske ferdigheter ved å ansette en privatlærer allerede i dag?

>

Plattformen som kobler privatlærere og elever

Første kurstime gratis

Likte du denne artikkelen? Vurder den!

5,00 (1 vurdering(er))
Loading...

Åshild

Jeg liker bøker, kunst og turer i skog og mark. Planene mine for nær fremtid er å lære meg spansk og å dyrke mine egne grønnsaker.